ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giant

JH AY1 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giant-, *giant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giant(n) ยักษ์, See also: สิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมาก
giant(adj) มหึมา, See also: ใหญ่ยักษ์, ใหญ่โตมาก, Syn. immense, massive, Ant. small, tiny
giantess(n) ยักษิณี, See also: ยักษี, ยักษ์ผู้หญิง
giant panda(n) หมีแพนด้า, See also: แพนด้า, Syn. panda

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giant(ไจ'เอินทฺ) n., adj. ยักษ์, Syn. huge, monster
giantess(ไจ'อันทิส) n. ยักษ์ตัวเมีย
giantism(ไจ'อันทิศซึม) n. ดูgigantism, สภาพที่เป็นยักษ์,

English-Thai: Nontri Dictionary
giant(n) ยักษ์, สิ่งที่ใหญ่โต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Giantชนิดรุนแรง [การแพทย์]
Giant Cell Arteritisไจแอนท์เซลล์อาร์เทอไรติส [การแพทย์]
Giant Cell Fibrosarcomaไจแอนท์เซลล์ไฟโบรซาร์โคมา [การแพทย์]
Giant Cell Formationการรวมเป็นเซลล์ใหญ่ [การแพทย์]
Giant cell tumor of boneเนื้องอกชนิดไจแอนท์เซลล์ของกระดูก [TU Subject Heading]
Giant Cell Tumorsไจแอนต์เซลล์, เนื้องอก; [การแพทย์]
Giant Cellsเซลล์ขนาดใหญ่, [การแพทย์]
Giant Cells, Foreign Bodyเซลล์ยักษ์ชนิดฟอเรนจ์บอดีย์, [การแพทย์]
Giant Cells, Langhan-Typedเซลล์ยักษ์แบบแลงฮานส์ [การแพทย์]
Giant Cells, Langhansเซลล์ยักษ์ของแลงฮานส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน Blazing Saddles (1974)
Now, Hedley, I've always trusted your judgment before but haven't you taken a giant leap away from your good senses?คุณคิดเข้าท่ามาตลอด... ...แต่หนนี้เพี้ยนไปหรือเปล่า Blazing Saddles (1974)
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด 2010: The Year We Make Contact (1984)
They're giant vampire bats.พวกเขากำลังค้างคาวแวมไพร์ยักษ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Ah, did I ever tell you... about the giant mouse of Minsk?เอ๊ะ พ่อเคยเล่า ให้ลูกฟังรึยังนะ เกี่ยวกับยักษ์ หนูยักษ์แห่งเมืองมินสค์ An American Tail (1986)
It's the giant mouse of Minsk!นั่นมันหนูยักษ์ แห่งเมืองมินสค์ ! An American Tail (1986)
No harm done. It could be giant rats.- อาจเป็นหนูยักษ์ก็ได้ *batteries not included (1987)
One giant balloon, coming up.จะเอาโป่งยักษ์ให้ได้สินะ. Mannequin (1987)
Mei met a giant Totoroเมย์พบเทพป่าโต๊ะโตโระ My Neighbor Totoro (1988)
Six huge tendrils moved toward him, weaving their bloated heads through the silent cabin like a giant octopus.หนวดยักษ์เลื้อยเข้าหาเขา หัวของมันโบกสะบัด มันดูเหมือนหมึกยักษ์ The Cement Garden (1993)
Giant bugs!แมลงยักษ์! James and the Giant Peach (1996)
Roll up. See the giant peach.เข้ามา เข้ามา ดูลูกพีชยักษ์ James and the Giant Peach (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giantBeat the Giants!
giant'Cuz it's a giant pain in the arse, if I don't wanna do something I just won't do it.
giantDid you see the Giants' game yesterday
giantHe is altogether a giant.
giantI don't think that the Giants will be the champions this year.
giantI like to see a gymnast do the giant swing on the high bar.
giantI've never seen such a giant watermelon!
giantMatsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.
giant"Mr Chairman, what needs moving next, again?" "Scoreboard, giant ball and the tug-of-war rope."
giantMy favorite baseball team is the Giants, but I like lions as well.
giantNancy had never seen a giant panda before.
giantOur firm is a giant one, and there are some rules and regulations, which should be revised or rescinded to reduce red tape and increase efficiency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุมภัณฑ์(n) giant, See also: ogre, Syn. ยักษ์, Example: พวกกุมภัณฑ์ได้ประชุมร่วมปรึกษากันเป็นสมานฉันท์ แล้วพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีก, Count Unit: ตน, Notes: (บาลี)
กุ้งหลวง(n) giant freshwater prawn, See also: big-head prawn, big-head shrimp, Syn. กุ้งก้ามกราม, Example: กุ้งหลวงเป็นสัตว์น้ำที่กินอาหารทุกชนิดแต่ที่ชอบคือ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อกุ้งน้ำจืดชนิด Macrobrachium rosenbergii ในวงศ์ Palaemonidae ตัวโต เปลือกสีครามปนเขียว ก้ามสีฟ้า มีหนาม วางไข่ในน้ำกร่อย
กุ้งก้ามกราม(n) giant freshwater prawn, See also: Macrobrachium rosenbergii, Syn. กุ้งหลวง, Example: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ประสบผลสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งได้พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ดีและแข็งแรง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กุ้งตัวโต ก้ามสีฟ้ามีหนาม ในวงศ์ Palaemonidae อยู่ในน้ำจืด แต่เวลาจะวางไข่ต้องไปวางในน้ำกร่อย เพื่ออาศัยความเค็มของน้ำช่วยให้ไข่เป็นตัวเร็วขึ้น
ราพณ์(n) giant, Syn. ยักษ์
ยักข์(n) giant, See also: ogre, colossus, Syn. ยักษ์, Count Unit: ตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยักขินี(n) giantess, Syn. นางยักษ์, Count Unit: ตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยักษิณี(n) giantess, Syn. นางยักษ์, Count Unit: ตน
หัวฉีดน้ำ(n) giant
อสุรี(n) giant, Syn. อสุรา, อสูร, ยักษ์, Count Unit: ตน, ตัว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัววิคตอเรีย[būa Wiktørīa] (n, exp) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize
ดาวยักษ์แดง[dāo yak daēng] (n, exp) EN: Red giant star  FR: géante rouge [ f ]
ดาวยักษ์สีแดง[dāo yak sī daēng] (n, exp) EN: Red giant star  FR: géante rouge [ f ]
ดาวยักษ์ใหญ่[dāo yak-yai] (n, exp) EN: supergiant star
ดาวยักษ์ใหญ่แดง[dāo yak-yai daēng] (n, exp) EN: Red supergiant star
ดาวยักษ์ใหญ่สีแดง[dāo yak-yai sī daēng] (n, exp) EN: Red supergiant star
หัวฉีดน้ำ[hūa chīt nām] (n) EN: giant
โคร่ง[khrōng] (adj) EN: big ; huge ; tall ; giant
คูน[khūn] (n) EN: Giant Elephant's Ears
กระดาดดำ[kradāt dam] (n, exp) EN: Giant Alocasia ; Elephant ear

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GIANT JH AY1 AH0 N T
GIANTS JH AY1 AH0 N T S
GIANT'S JH AY1 AH0 N T S
GIANTS' JH AY1 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giant (n) ʤˈaɪənt (jh ai1 @ n t)
giants (n) ʤˈaɪənts (jh ai1 @ n t s)
giantess (n) ʤˈaɪəntɛs (jh ai1 @ n t e s)
giantesses (n) ʤˈaɪəntɛsɪz (jh ai1 @ n t e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大熊猫[dà xióng māo, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ,    /   ] giant panda (Ailuropoda melanoleuca) #9,190 [Add to Longdo]
巨星[jù xīng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ,  ] giant star #9,999 [Add to Longdo]
巨人[jù rén, ㄐㄩˋ ㄖㄣˊ,  ] giant #10,391 [Add to Longdo]
巨型[jù xíng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˊ,  ] giant; enormous #11,710 [Add to Longdo]
巨石[jù shí, ㄐㄩˋ ㄕˊ,  ] giant stone #19,505 [Add to Longdo]
巨石阵[jù shí zhèn, ㄐㄩˋ ㄕˊ ㄓㄣˋ,    /   ] giant stone arrangement; Stonehenge #86,726 [Add to Longdo]
大鲵[dà ní, ㄉㄚˋ ㄋㄧˊ,   /  ] giant salamander (Andrias japonicus) #87,963 [Add to Longdo]
捷安特[Jié ān tè, ㄐㄧㄝˊ ㄢ ㄊㄜˋ,   ] Giant Manufacturing #134,962 [Add to Longdo]
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ,  寿  /   ] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gigant { m }; Riese { m }; Hüne { m } | Giganten { pl }; Riesen { pl }; Hünen { pl }giant | giants [Add to Longdo]
Riesenschritt | mit Riesenschrittengiant stride | with rapid strides [Add to Longdo]
Riesenstern { m } [ astron. ]giant star [Add to Longdo]
Riesensturmvogel { m } [ ornith. ]Giant Petrel [Add to Longdo]
Riesenibis { m } [ ornith. ]Giant Ibis [Add to Longdo]
Ypecaharalle { f } [ ornith. ]Giant Wood Rail [Add to Longdo]
Riesenbläßhuhn { n } [ ornith. ]Giant Coot [Add to Longdo]
Riesenbekassine { f } [ ornith. ]Giant Snipe [Add to Longdo]
Riesencoua [ ornith. ]Giant Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Rotohreule { f } [ ornith. ]Giant Scops Owl [Add to Longdo]
Riesenkolibri { m } [ ornith. ]Giant Hummingbird [Add to Longdo]
Riesenfischer { m } [ ornith. ]Giant Kingfisher [Add to Longdo]
Riesenameisenwürger { m } [ ornith. ]Giant Antshrike [Add to Longdo]
Riesenameisenpitta [ ornith. ]Giant Antpitta [Add to Longdo]
Kubatyrann { m } [ ornith. ]Giant Kingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨人[きょじん, kyojin] (n) (1) giant; great man; (2) (abbr) Tokyo Giants (baseball team); (P) #2,771 [Add to Longdo]
大人[たいじん, taijin] (n) (1) man of substance or virtue; gentleman; (2) giant #3,531 [Add to Longdo]
ジャイアンツ[jaiantsu] (n) Giants (baseball team) #3,839 [Add to Longdo]
[ほう;ぼう, hou ; bou] (n) (arch) (See 鯤) peng (in Chinese mythology, giant bird said to be able to turn into a fish) #9,438 [Add to Longdo]
巨人軍[きょじんぐん, kyojingun] (n) Giants (Japanese baseball team) #19,787 [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae) [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
ジャイアント[jaianto] (adj-na, n) giant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giant \Gi"ant\, a.
   Like a giant; extraordinary in size, strength, or power; as,
   giant brothers; a giant son.
   [1913 Webster]
 
   {Giant cell}. (Anat.) See {Myeloplax}.
 
   {Giant clam} (Zool.), a bivalve shell of the genus
    {Tridacna}, esp. {T. gigas}, which sometimes weighs 500
    pounds. The shells are sometimes used in churches to
    contain holy water.
 
   {Giant heron} (Zool.), a very large African heron ({Ardeomega
    goliath}). It is the largest heron known.
 
   {Giant kettle}, a pothole of very large dimensions, as found
    in Norway in connection with glaciers. See {Pothole}.
 
   {Giant powder}. See {Nitroglycerin}.
 
   {Giant puffball} (Bot.), a fungus ({Lycoperdon giganteum}),
    edible when young, and when dried used for stanching
    wounds.
 
   {Giant salamander} (Zool.), a very large aquatic salamander
    ({Megalobatrachus maximus}), found in Japan. It is the
    largest of living Amphibia, becoming a yard long.
 
   {Giant squid} (Zool.), one of several species of very large
    squids, belonging to {Architeuthis} and allied genera.
    Some are over forty feet long.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giant \Gi"ant\, n. [OE. giant, geant, geaunt, OF. jaiant, geant,
   F. g['e]ant, L. gigas, fr. Gr. ?, ?, from the root of E.
   gender, genesis. See {Gender}, and cf. {Gigantic}.]
   [1913 Webster]
   1. A man of extraordinari bulk and stature.
    [1913 Webster]
 
       Giants of mighty bone and bold emprise. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A person of extraordinary strength or powers, bodily or
    intellectual.
    [1913 Webster]
 
   3. Any animal, plant, or thing, of extraordinary size or
    power.
    [1913 Webster]
 
   {Giant's Causeway}, a vast collection of basaltic pillars, in
    the county of Antrim on the northern coast of Ireland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giant
   adj 1: of great mass; huge and bulky; "a jumbo jet"; "jumbo
       shrimp" [syn: {elephantine}, {gargantuan}, {giant},
       {jumbo}]
   n 1: any creature of exceptional size
   2: a person of exceptional importance and reputation [syn:
     {colossus}, {behemoth}, {giant}, {heavyweight}, {titan}]
   3: an unusually large enterprise; "Walton built a retail giant"
   4: a very large person; impressive in size or qualities [syn:
     {giant}, {hulk}, {heavyweight}, {whale}]
   5: someone or something that is abnormally large and powerful
     [syn: {giant}, {goliath}, {behemoth}, {monster}, {colossus}]
   6: an imaginary figure of superhuman size and strength; appears
     in folklore and fairy tales
   7: a very bright star of large diameter and low density
     (relative to the Sun) [syn: {giant star}, {giant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top