ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daimon

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daimon-, *daimon*
Possible hiragana form: だいもん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daimon(ได'โมน) n. พระเจ้า -pl. daimons,daimones

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Headmaster Daimon Isn't this going too far?อาจารย์ใหญ่ไดม่อน นี่มันจะไม่เกินไปหน่อยหรอคะ? GTO (1999)
The management policy that Headmaster Daimon is implementing was originally designed by meนโยบายการบริหาร ที่อาจารย์ใหญ่ไดม่อนนำมาใช้ ถูกออกแบบมาโดยฉัน GTO (1999)
Daimon Publishingไดมอน พับบลิชชิ่ง The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
DAIMONES D EY1 M OW2 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
時代物[じだいもの, jidaimono] (n) antiques; period dramas [Add to Longdo]
重大問題[じゅうだいもんだい, juudaimondai] (n) serious (vital) question; a grave issue; a matter of grave concern [Add to Longdo]
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P) [Add to Longdo]
大問題[だいもんだい, daimondai] (n) big problem [Add to Longdo]
大門[だいもん;おおもん, daimon ; oomon] (n) large front gate [Add to Longdo]
頂戴物[ちょうだいもの, choudaimono] (n) present; gift [Add to Longdo]
南大門[なんだいもん, nandaimon] (n) main southern gate (of a temple, castle town, etc.) [Add to Longdo]
年代物[ねんだいもの, nendaimono] (n) antique [Add to Longdo]
末代物[まつだいもの, matsudaimono] (n) durable article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  daimon
      n 1: an evil supernatural being [syn: {devil}, {fiend}, {demon},
           {daemon}, {daimon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top