Search result for

ผีสาง

(29 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผีสาง-, *ผีสาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผีสางเทวดา[N] spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count unit: ตน, ตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which of you superstitious old women wants to spend the night in a cell?หากใครงมงายเรื่องผีสาง คงต้องไปนอนในคุกแน่คืนนี้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You know, I've always found that superstition annoyingly inconsistent.นายรู้ไหม ฉันรู้สึกมาตลอดว่า ความเชื่อเรื่องผีสาง มันช่างเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา อย่างน่ารำคาญ Scott Free (2011)
What happened to the days when ghost stories were about good versus evil?เกิดอะไรขึ้นกับวันเก่าๆที่เรื่องผีสาง เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดีปะทะความชั่ว? Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Well, you're not superstitious, are you?คุณไม่เชื่อเรื่องผีสางใช่ไหม Party On, Garth (2012)
No vampires, no witches, no ghosts, no maenads, and no motherfucking werewolves.ไม่เอาผีสาง ไม่เอาเมแนด และก็ไม่เอา มนุษย์หมาป่า Turn! Turn! Turn! (2012)
So, what are we thinking -- uh, some kind of ghost, right? [ Cellphone plays Kool Moe Dee's "Wild Wild West" ] Uh, Ranger McCrae here.งั้น พวกเรากำลังคิดอะไรกันอยู่ เรื่องผีสาง เหรอ? อ่า เจ้าหน้าที่ แม็คแคร์ Southern Comfort (2012)
Responsible for everything that goes bump in the night, from ghosts to vampires to doppelgangers...เป็นผู้สร้างสิ่งที่น่าขนลุกในยามค่ำคืน ตั้งแต่ผีสาง แวมไพร์ ตัวตายตัวแทน... The Five (2012)
Or monster-y or ghost-y or --หรือ สัตว์ประหลาด หรือผีสาง หรือ... Devil May Care (2013)
So, I didn't grow up believing in spirits.ฉันไม่ได้โตมากับความเชื่อเรื่องผีสาง The Legend of Tarzan (2016)
I'm not superstitious, but are you sure you're supposed to be out in the daylight?ฉันไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางนะ ว่าแต่ท่านออกมาโดนแดดได้ด้วยเหรอ Mannequin: On the Move (1991)
What?ผมอ่านทุกอย่าง เกี่ยวกับ ปรากฎการณ์เหนือธรรมชาติ และเรื่องผีสาง... Deep Throat (1993)
I don't know. Sometimes I think he's pretty much a ghost.ไม่รู้สิ บางครั้งผมคิดว่า มันเหมือนผีสาง No Country for Old Men (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีสางเทวดา[n. exp.] (phī sāng thēwadā) EN: the spirits and the angels ; nymph ; spirit ; angel ; demon   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deuce(ดูซฺ) n. ไพ่ 2 แต้ม,เต๋า2แต้ม,คะแนนเสมอกันที่ชนะได้ด้วยการทำคะแนนนำติดต่อกัน2เกม,ปีศาจ,ผี,ผีสาง adj., Syn. devil,dickens
hermetic(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
hermetical(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
mystic(มิส'ทิค) adj. เป็นสัญลักษณ์แห่งผีสางเวทมนตร์,ลึกลับ n. ผู้เข้าฌาน,ผู้มีอาคมขลัง,ผู้ลึกลับ., See also: mysticity n., Syn. secret,esoteric
mystical(มิส'ทิเคิล) adj. ลึกลับ,เกี่ยวกับผีสางเวทมนตร์,เกี่ยวกับอาคม, Syn. intuitive,inexplicable
mysticism(มิส'ทิซิสซึม) n. ลัทธิผีสางเวทมนตร์,ความคิดที่ลึกลับ,เรื่องประหลาดมหัศจรรย์
occultism(อะคัล'ทิสซึม) n. ความเชื่อในเรื่องผีสาง,ความเชื่อในเรื่องเวทมนตร์คาถา,ลัทธิลึกลับ, See also: occultist n.,adj.
sprite(สไพรทฺ) n. ผีสาง,เทพดา, Syn. elf,fairy

English-Thai: Nontri Dictionary
deuce(n) ภูต,ผี,ปีศาจ,ผีสาง
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
occult(adj) ซ่อนเร้น,ลึกลับ,เกี่ยวกับเวทมนตร์,เกี่ยวกับผีสาง,ลี้ลับ
psychic(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
psychical(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
superstition(n) ความเชื่อเรื่องผีสาง,ความเชื่อโชคลาง
superstitious(adj) เชื่อผีสาง,เชื่อโชคลาง,เชื่อไสยศาสตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top