ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

base

B EY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -base-, *base*
Possible hiragana form: ばせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York , and branch offices all over the world.

English-Thai: Longdo Dictionary
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base(n) พื้นฐาน, See also: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด, Syn. basis
base(n) ฐานทัพ, See also: ฐานที่มั่น
base(n) จุดศูนย์กลาง
base(vt) วางรากฐาน
base(vt) มาจากรากฐาน
base(vt) ประจำการ
base(n) ด่าง, See also: น้ำยารักษาสี
base(adj) ต่ำช้า, See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม, Syn. immoral, Ant. moral
base(adj) คุณภาพไม่ดี, See also: เสื่อม, Syn. ill-conditioned
based(adj) ซึ่งเป็นรากฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
base(เบส) n. พื้นฐาน, รากฐาน, หลัก, ที่มั่น, ฐาน, ด่าง, น้ำยารักษาสี, สีฟัน, พื้น, จุดเริ่ม, เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า, เลวทราม, ชั่ว, ชั้นต่ำ, วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean, Ant. noble -Conf. basis
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
base numberเลขฐานหมายถึง จำนวนสัญลักษณ์ที่ ใช้บอกว่าเลขในระบบนั้น ๆ ว่ามีสัญลักษณ์โดด ๆ กี่ตัว เช่น ระบบฐานสิบมีสัญลักษณ์ 10 ตัว ระบบฐานสิบหกมีสัญลักษณ์ 16 ตัว เป็นต้น ในการเขียน มักจะต้องบอกฐานกำกับไว้ด้วยเสมอ
baseball(เบส'บอล) n. กีฬาเบสบอล, ลูกเบสบอล
baselessadj. ไร้ฐาน, ไร้เหตุผล, Syn. unfounded
baseline(เบส'ไลนฺ) n. เส้นฐาน, เส้นหลังของสนามเทนนิส
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน, รากฐาน
bases(เบส'เซซ) พหูพจน์ของ base -Conf. basus
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม, ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass, confuse
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database

English-Thai: Nontri Dictionary
base(adj) ต่ำต้อย, ต่ำช้า, เลวทราม, ชั่ว
base(n) ฐาน, ราก, หลัก, ที่ตั้ง, ที่มั่น, พื้น
baseball(n) กีฬาเบสบอล, ลูกเบสบอล
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน, ไร้เหตุผล, ไม่มีมูลความจริง
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก, ห้องใต้ดิน
baseness(n) ความเลวทราม, ความเลว, ความต่ำช้า
abase(vt) ลดต่ำ, ถ่อมตัว, น้อม, เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว, การถ่อมตัว, การน้อม, การเสื่อมศักดิ์
debase(vt) ลดคุณค่า, ทำให้เสื่อม, ทำให้ต่ำลง, ลดตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baseโคน, ฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
baseฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baseฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
baseฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
base๑. ฐาน, พื้นฐาน, มูลฐาน๒. ฐานทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
baseฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
base addressเลขที่อยู่ฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
base addressเลขที่อยู่ฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
base circleวงกลมฐาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baseเบส, สารละลายเบส, ด่าง, Example: สารประกอบที่แตกตัวแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออน [สิ่งแวดล้อม]
Baseกระดูกส่วนฐาน, ฐาน, ยาพื้น, ส่วนฐาน, ตัวยาฟื้น, เบส, ด่าง, พาหะ [การแพทย์]
baseเบส, 1. สารที่แตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH- ) ในสารละลาย 2. โมเลกุลหรือไอออนที่สามารถรับโปรตอนได้  3. สารที่ละลายน้ำแล้วได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมากกว่าไฮโดรเนียมไอออน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Baseเบส, Example: เบสเป็นส่วนประกอบย่อยหนึ่งของนิวคลีโอไทด์ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ โดยต่ออยู่กับน้ำตาลซึ่งต่ออยู่กับหมู่ฟอสเฟต เบสแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ พิวรีน (purine) ได้แก่ adenine (A) guanine (G) และไพริมิดีน (pyrimidine) ได้แก่ cytosine (C) thymine (T) uracil (U) เบส T พบเฉพาะในดีเอ็นเอ ในอาร์เอ็นเอพบเบส U แทน เบสเหล่านี้ต่อกับน้ำตาลดีออกซีไรโบสในดีเอ็นเอ ส่วนในอาร์เอ็นเอต่อกับน้ำตาลไรโบส เบสในดีเอ็นเอช่วยให้สายโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สายจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนเป็นเกลียวคู่ โดยเบส A เกิดพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะกับเบส T และเบส G เกิดพันธะไฮโดรเจน 3 พันธะกับเบส C <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Base Angleฐานเล็บ [การแพทย์]
Base Catalyst, Generalเจนเนอรอลเบสคะตะลิสต์ [การแพทย์]
Base Compositionส่วนประกอบที่เป็นเบส [การแพทย์]
base flowbase flow, น้ำฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
base level of erosionbase level of erosion, ระดับฐานการกัดเซาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
base linebase line, เส้นฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
baseline(n) บรรทัดฐาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And pop-ups are fallin' for base hits.- และป๊อปอัพจะตกหลุมรักฐานยิง 12 Angry Men (1957)
gathering, level 20? that's quite a step up in base pay.Level 20 เงินดี สวัสดิการเพียบ Spies Like Us (1985)
our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
Was I sitting on the first base side?- ผมนั่งอยู่เยื้องไปทางขวารึเปล่า - ใช่ Field of Dreams (1989)
How do you do, Mr. Mann? I have to take you to a base ...สบายดีเหรอครับ คุณแมนน์ ผมต้องพาคุณไปดูเบสบอล Field of Dreams (1989)
I've been on hold with the base for 45 minutes. How about you?ผมไปดูรอบๆฐานทัพมา 45 นาที แล้วคุณหละ ? Squeeze (1993)
Ellens Air Base isn't even on my map.ฐานทัพอากาศ Ellens ไม่มีอยู่ในแผนที่ฉัน Squeeze (1993)
Ellens Air Base, the same base we're at right now, the same base that doesn't appear on your US government map, is supposedly where parts from the wreckage were shipped.Ellens Air Base เป็นฐานทัพที่เราอยู่นี่ ตอนนี้... ..ฐานเดียวกับที่ ไม่ปรากฎบน แผนที่รัฐบาล สหรัฐอเมริกา... ...ซึ่งเชื่อกันว่า ซากชิ้นส่วน ถูกขนมาไว้ที่นี่ Squeeze (1993)
I don't think it was those kids they were chasing away from the base last night.ผมไม่คิดว่า เป็นเพราะพวกเด็กที่ถูกไล่ล่า หนีออกมาจากฐาน คืนก่อน Squeeze (1993)
What about Yellow Base where they hangar them?แล้ว Yellow Base ที่พวกเขา ใช้เป็นโรงเก็บหละ ? Squeeze (1993)
Base to Red Bird.(เสียง ว. Squeeze (1993)
At the base of that wall, you'll find a rock that has no earthly business in a Maine hayfield.ที่ฐานของกำแพงที่คุณจะพบหินที่ไม่มีธุรกิจโลกในทุ่งหญ้าเมน The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baseA baseball came flying through the window.
baseA baseless accusation.
baseA button came off when I was playing baseball.
baseA company based in Paris.
baseA drink with a rum base.
baseAdvance to third on a stolen base.
baseAfter school we play baseball with our classmates.
baseA great light was diffused over the baseball stadium.
baseAll boys like to play baseball.
baseAll my family were just crazy about baseball.
baseAlmost all boys can play baseball.
baseAlmost all Japanese boys like to play baseball.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดนนรก(adj) bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai Definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
ชั้นใต้ดิน(n) basement
มีรากฐาน(v) base, See also: originate, ground, Syn. มีพื้นฐาน, Example: การกระทำของมนุษย์บางอย่างมีรากฐานมาจากความซับซ้อนของจิตใจ
มูลฐาน(n) basis, See also: base, foundation, Syn. พื้นฐาน, Example: ภาษามักใช้เป็นเครื่องมือในการวัดภูมิภาคนิยม และเป็นมูลฐานในการกำหนดขอบเขตของภูมิภาค
สถุล(adj) base, See also: low-down, mean, vile, vulgar, Syn. หยาบ, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: โจรมันด่าผมว่าอ้ายตำรวจสถุล แล้วพยายามแย่งปืนในมือผม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ห้องใต้ดิน(n) basement, See also: cellar, Example: ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน เพื่อหลบซ่อนจากพวกนาซี, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ห้องที่สร้างไว้บริเวณใต้ดิน
ไพร่(adj) base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai Definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ข้ออ้างอิง(n) reference, See also: base, Syn. คำอ้างอิง, Example: ตามหลักจิตวิทยาวิธีการนี้ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างอิงได้, Thai Definition: สิ่งที่ถือเป็นหลัก, สิ่งที่นำมากล่าวเป็นหลัก
โคน(n) base, See also: bottom, root, Syn. ฐาน, ราก, Ant. ปลาย, Example: ชายชรานั่งหลับอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่, Count Unit: โคน, Thai Definition: ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม
โคมลอย(adj) groundless, See also: baseless, unfounded, unjustified, idle, Syn. ไม่มีมูล, เหลวไหล, ไร้สาระ, Ant. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, Example: อย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยให้มันมากนักนะ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on  FR: dépendre de
บาเซิ่ล[Bāsoēl] (tm) EN: Basel  FR: Bâle
เบส[bēs] (n) EN: base  FR: base [ f ]
เบสบอน[bēsbøn] (n) EN: baseball  FR: base-ball [ m ]
เชิง[choēng] (n) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard  FR: base [ f ] ; support [ m ]
ด้วยคอมพิวเตอร์[dūay khømphiutoē] (n, exp) EN: by using computer ; computer based  FR: par ordinateur
หินชาติ[hinnachāt] (adj) EN: lowborn ; of low birth ; baseborn
ห้องใต้ดิน[hǿng tāidin] (n, exp) EN: basement ; cellar  FR: sous-sol [ m ] ; cave [ f ]
ห้องใต้ถุน[hǿng tāithun] (n) EN: basement
หัวขั้ว[hūakhūa] (n) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BASE B EY1 S
BASEY B EY1 S IY0
BASES B EY1 S AH0 Z
BASED B EY1 S T
BASER B EY1 S ER0
BASEL B AA1 Z AH0 L
BASES B EY1 S IH0 Z
BASE'S B EY1 S AH0 Z
BASEMAN B EY1 S M AH0 N
BASENJI B AH0 S EH1 N JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
base (v) bˈɛɪs (b ei1 s)
Basel (n) bˈaːzl (b aa1 z l)
based (v) bˈɛɪst (b ei1 s t)
baser (j) bˈɛɪsər (b ei1 s @ r)
bases (v) bˈɛɪsɪz (b ei1 s i z)
bases (n) bˈɛɪsiːz (b ei1 s ii z)
basest (j) bˈɛɪsɪst (b ei1 s i s t)
baseball (n) bˈɛɪsbɔːl (b ei1 s b oo l)
baseless (j) bˈɛɪslɪs (b ei1 s l i s)
basement (n) bˈɛɪsmənt (b ei1 s m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基础[jī chǔ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ, / ] base; foundation; basis #460 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] base; foundation; basic; radical (chem.) #1,259 [Add to Longdo]
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, ] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织 #1,397 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] base (chem.); alkali; soda #7,987 [Add to Longdo]
本着[běn zhe, ㄅㄣˇ ㄓㄜ˙, / ] based on...; in conformance with..; taking as one's main principle #8,649 [Add to Longdo]
根据地[gēn jù dì, ㄍㄣ ㄐㄩˋ ㄉㄧˋ, / ] base of operations #12,036 [Add to Longdo]
地下室[dì xià shì, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, ] basement; cellar #16,028 [Add to Longdo]
棒球[bàng qiú, ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, ] baseball #17,036 [Add to Longdo]
卑鄙[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, ] base; mean; contemptible; despicable #17,782 [Add to Longdo]
凭空[píng kōng, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ, / ] baseless (lie); without foundation #23,262 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Base(n) |die, pl. Basen| เบส, ด่าง, See also: A. Säure

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baseball { m } [ sport ]baseball [Add to Longdo]
Baseballstadion { n } [ sport ]ballpark [ Am. ] [Add to Longdo]
Basedowsche Krankheit { f }Grave's disease [Add to Longdo]
Basis { f }; Unterlage { f }; Stützpunkt { m }; Grundzahl { f } | Basen { pl }; Unterbauten { pl }base | bases [Add to Longdo]
Basisadresse { f } [ comp. ]base address [Add to Longdo]
Basisadressierung { f } [ comp. ]base addressing [Add to Longdo]
Basisadressverschiebung { f } [ comp. ]base relocation [Add to Longdo]
Basisdotierung { f }base doping [Add to Longdo]
Basisregister { n } [ comp. ]base register [Add to Longdo]
Basissatz { m }base rate [Add to Longdo]
Basisspannung { f }base voltage [Add to Longdo]
Basisstation { f }base station [Add to Longdo]
Basiswiderstand { m }base resistance [Add to Longdo]
Basiszone { f }base region [Add to Longdo]
Grundgröße { f }base item [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
野球[やきゅう, yakyuu] (n) baseball; (P) #284 [Add to Longdo]
ファースト[fa-suto] (n, adj-no) (1) first; (2) (abbr) first baseman; first base; (3) fast; (P) #592 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
[かど(P);もん(P), kado (P); mon (P)] (n, n-suf) (1) gate; (2) (もん only) branch of learning based on the teachings of a single master; (3) (もん only) (biological) division; (ctr) (4) (もん only) counter for cannons; (P) #1,127 [Add to Longdo]
ベース[be-su] (n) (1) base; (2) bass; (P) #1,405 [Add to Longdo]
投手[とうしゅ, toushu] (n) (baseball) pitcher; (P) #1,567 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based [Add to Longdo]
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface) [Add to Longdo]
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data [Add to Longdo]
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] database [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application [Add to Longdo]
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine [Add to Longdo]
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
球場[きゅうじょう, kyuujou] Baseballstadion, Baseballplatz [Add to Longdo]
野球[やきゅう, yakyuu] Baseball [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\ (b[=a]s), a. [OE. bass, F. bas, low, fr. LL. bassus
   thick, fat, short, humble; cf. L. Bassus, a proper name, and
   W. bas shallow. Cf. {Bass} a part in music.]
   1. Of little, or less than the usual, height; of low growth;
    as, base shrubs. [Archaic] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Low in place or position. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Of humble birth; or low degree; lowly; mean. [Archaic] "A
    peasant and base swain." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Illegitimate by birth; bastard. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Why bastard? wherefore base?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Of little comparative value, as metal inferior to gold and
    silver, the precious metals.
    [1913 Webster]
 
   6. Alloyed with inferior metal; debased; as, base coin; base
    bullion.
    [1913 Webster]
 
   7. Morally low. Hence: Low-minded; unworthy; without dignity
    of sentiment; ignoble; mean; illiberal; menial; as, a base
    fellow; base motives; base occupations. "A cruel act of a
    base and a cowardish mind." --Robynson (More's Utopia).
    "Base ingratitude." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Not classical or correct. "Base Latin." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   9. Deep or grave in sound; as, the base tone of a violin. [In
    this sense, commonly written {bass.}]
    [1913 Webster]
 
   10. (Law) Not held by honorable service; as, a base estate,
     one held by services not honorable; held by villenage.
     Such a tenure is called base, or low, and the tenant, a
     base tenant.
     [1913 Webster]
 
   {Base fee}, formerly, an estate held at the will of the lord;
    now, a qualified fee. See note under {Fee}, n., 4.
 
   {Base metal}. See under {Metal}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dishonorable; worthless; ignoble; low-minded; infamous;
     sordid; degraded.
 
   Usage: {Base}, {Vile}, {Mean}. These words, as expressing
      moral qualities, are here arranged in the order of
      their strength, the strongest being placed first. Base
      marks a high degree of moral turpitude; vile and mean
      denote, in different degrees, the lack of what is
      valuable or worthy of esteem. What is base excites our
      abhorrence; what is vile provokes our disgust or
      indignation; what is mean awakens contempt. Base is
      opposed to high-minded; vile, to noble; mean, to
      liberal or generous. Ingratitude is base; sycophancy
      is vile; undue compliances are mean.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\, n. [F. base, L. basis, fr. Gr. ba`sis a stepping,
   step, a base, pedestal, fr. bai`nein to go, step, akin to E.
   come. Cf. {Basis}, and see {Come}.]
   1. The bottom of anything, considered as its support, or that
    on which something rests for support; the foundation; as,
    the base of a statue. "The base of mighty mountains."
    --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: The fundamental or essential part of a thing; the
    essential principle; a groundwork.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) The lower part of a wall, pier, or column, when
      treated as a separate feature, usually in projection,
      or especially ornamented.
    (b) The lower part of a complete architectural design, as
      of a monument; also, the lower part of any elaborate
      piece of furniture or decoration.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) That extremity of a leaf, fruit, etc., at which it
    is attached to its support.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) The positive, or non-acid component of a salt; a
    substance which, combined with an acid, neutralizes the
    latter and forms a salt; -- applied also to the hydroxides
    of the positive elements or radicals, and to certain
    organic bodies resembling them in their property of
    forming salts with acids.
    [1913 Webster]
 
   6. (Pharmacy) The chief ingredient in a compound.
    [1913 Webster]
 
   7. (Dyeing) A substance used as a mordant. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   8. (Fort.) The exterior side of the polygon, or that
    imaginary line which connects the salient angles of two
    adjacent bastions.
    [1913 Webster]
 
   9. (Geom.) The line or surface constituting that part of a
    figure on which it is supposed to stand.
    [1913 Webster]
 
   10. (Math.) The number from which a mathematical table is
     constructed; as, the base of a system of logarithms.
     [1913 Webster]
 
   11. [See {Base} low.] A low, or deep, sound. (Mus.)
     (a) The lowest part; the deepest male voice.
     (b) One who sings, or the instrument which plays, base.
       [Now commonly written {bass}.]
       [1913 Webster]
 
          The trebles squeak for fear, the bases roar.
                          --Dryden.
       [1913 Webster]
 
   12. (Mil.) A place or tract of country, protected by
     fortifications, or by natural advantages, from which the
     operations of an army proceed, forward movements are
     made, supplies are furnished, etc.
     [1913 Webster]
 
   13. (Mil.) The smallest kind of cannon. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   14. (Zool.) That part of an organ by which it is attached to
     another more central organ.
     [1913 Webster]
 
   15. (Crystallog.) The basal plane of a crystal.
     [1913 Webster]
 
   16. (Geol.) The ground mass of a rock, especially if not
     distinctly crystalline.
     [1913 Webster]
 
   17. (Her.) The lower part of the field. See {Escutcheon}.
     [1913 Webster]
 
   18. The housing of a horse. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   19. pl. A kind of skirt (often of velvet or brocade, but
     sometimes of mailed armor) which hung from the middle to
     about the knees, or lower. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   20. The lower part of a robe or petticoat. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   21. An apron. [Obs.] "Bakers in their linen bases."
     --Marston.
     [1913 Webster]
 
   22. The point or line from which a start is made; a starting
     place or a goal in various games.
     [1913 Webster]
 
        To their appointed base they went.  --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   23. (Surv.) A line in a survey which, being accurately
     determined in length and position, serves as the origin
     from which to compute the distances and positions of any
     points or objects connected with it by a system of
     triangles. --Lyman.
     [1913 Webster]
 
   24. A rustic play; -- called also {prisoner's base}, {prison
     base}, or {bars}. "To run the country base." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   25. (Baseball) Any one of the four bounds which mark the
     circuit of the infield.
     [1913 Webster]
 
   {Altern base}. See under {Altern}.
 
   {Attic base}. (Arch.) See under {Attic}.
 
   {Base course}. (Arch.)
     (a) The first or lower course of a foundation wall, made
       of large stones or a mass of concrete; -- called also
       {foundation course}.
     (b) The architectural member forming the transition
       between the basement and the wall above.
 
   {Base hit} (Baseball), a hit, by which the batsman, without
    any error on the part of his opponents, is able to reach
    the first base without being put out.
 
   {Base line}.
     (a) A main line taken as a base, as in surveying or in
       military operations.
     (b) A line traced round a cannon at the rear of the vent.
       
 
   {Base plate}, the foundation plate of heavy machinery, as of
    the steam engine; the bed plate.
 
   {Base ring} (Ordnance), a projecting band of metal around the
    breech, connected with the body of the gun by a concave
    molding. --H. L. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\, v. t. [See {Base}, a., and cf. {Abase}.]
   1. To abase; to let, or cast, down; to lower. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If any . . . based his pike.     --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce the value of; to debase. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Metals which we can not base.     --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\ (b[=a]s), v. t. [imp. & p. p. {Based} (b[=a]sd); p.
   pr. & vb. n. {Basing}.] [From {Base}, n.]
   To put on a base or basis; to lay the foundation of; to
   found, as an argument or conclusion; -- used with on or upon.
   --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bass \Bass\ (b[=a]s), n. [F. basse, fr. bas low. See {Base}, a.]
   [1913 Webster]
   1. A bass, or deep, sound or tone.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.)
    (a) The lowest part in a musical composition.
    (b) One who sings, or the instrument which plays, bass.
      [Written also {base}.]
      [1913 Webster]
 
   {Thorough bass}. See {Thorough bass}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 base
   adj 1: serving as or forming a base; "the painter applied a base
       coat followed by two finishing coats" [syn: {basal},
       {base}]
   2: of low birth or station (`base' is archaic in this sense);
     "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly)
     birth" [syn: {base}, {baseborn}, {humble}, {lowly}]
   3: (used of metals) consisting of or alloyed with inferior
     metal; "base coins of aluminum"; "a base metal"
   4: not adhering to ethical or moral principles; "base and
     unpatriotic motives"; "a base, degrading way of life";
     "cheating is dishonorable"; "they considered colonialism
     immoral"; "unethical practices in handling public funds"
     [syn: {base}, {immoral}]
   5: having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that
     liberal obedience without which your army would be a base
     rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd
     with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something
     essentially vulgar and meanspirited in politics" [syn:
     {base}, {mean}, {meanspirited}]
   6: illegitimate [syn: {base}, {baseborn}]
   7: debased; not genuine; "an attempt to eliminate the base
     coinage"
   n 1: installation from which a military force initiates
      operations; "the attack wiped out our forward bases" [syn:
      {base}, {base of operations}]
   2: lowest support of a structure; "it was built on a base of
     solid rock"; "he stood at the foot of the tower" [syn:
     {foundation}, {base}, {fundament}, {foot}, {groundwork},
     {substructure}, {understructure}]
   3: a place that the runner must touch before scoring; "he
     scrambled to get back to the bag" [syn: {base}, {bag}]
   4: the bottom or lowest part; "the base of the mountain"
   5: (anatomy) the part of an organ nearest its point of
     attachment; "the base of the skull"
   6: a lower limit; "the government established a wage floor"
     [syn: {floor}, {base}]
   7: the fundamental assumptions from which something is begun or
     developed or calculated or explained; "the whole argument
     rested on a basis of conjecture" [syn: {basis}, {base},
     {foundation}, {fundament}, {groundwork}, {cornerstone}]
   8: a support or foundation; "the base of the lamp" [syn: {base},
     {pedestal}, {stand}]
   9: a phosphoric ester of a nucleoside; the basic structural unit
     of nucleic acids (DNA or RNA) [syn: {nucleotide}, {base}]
   10: any of various water-soluble compounds capable of turning
     litmus blue and reacting with an acid to form a salt and
     water; "bases include oxides and hydroxides of metals and
     ammonia" [syn: {base}, {alkali}]
   11: the bottom side of a geometric figure from which the
     altitude can be constructed; "the base of the triangle"
   12: the most important or necessary part of something; "the
     basis of this drink is orange juice" [syn: {basis}, {base}]
   13: (numeration system) the positive integer that is equivalent
     to one in the next higher counting place; "10 is the radix
     of the decimal system" [syn: {base}, {radix}]
   14: the place where you are stationed and from which missions
     start and end [syn: {base}, {home}]
   15: a terrorist network intensely opposed to the United States
     that dispenses money and logistical support and training to
     a wide variety of radical Islamic terrorist groups; has
     cells in more than 50 countries [syn: {al-Qaeda}, {Qaeda},
     {al-Qa'ida}, {al-Qaida}, {Base}]
   16: (linguistics) the form of a word after all affixes are
     removed; "thematic vowels are part of the stem" [syn:
     {root}, {root word}, {base}, {stem}, {theme}, {radical}]
   17: the stock of basic facilities and capital equipment needed
     for the functioning of a country or area; "the industrial
     base of Japan" [syn: {infrastructure}, {base}]
   18: the principal ingredient of a mixture; "glycerinated gelatin
     is used as a base for many ointments"; "he told the painter
     that he wanted a yellow base with just a hint of green";
     "everything she cooked seemed to have rice as the base"
   19: a flat bottom on which something is intended to sit; "a tub
     should sit on its own base"
   20: (electronics) the part of a transistor that separates the
     emitter from the collector
   v 1: use as a basis for; found on; "base a claim on some
      observation" [syn: {establish}, {base}, {ground}, {found}]
   2: situate as a center of operations; "we will base this project
     in the new lab"
   3: use (purified cocaine) by burning it and inhaling the fumes
     [syn: {free-base}, {base}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 base
  element; foundation

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Base /baːzə/ 
  cousin

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 base
  base; basis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top