Search result for

ผี

(90 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผี-, *ผี*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผีไพร (n ) forest spirit; a kind of ghost living in a forest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผีปอบ[N] ogre, See also: ogress, Syn. ปอบ, Example: ผีปอบมักออกหากินตอนกลางคืน, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีอย่างหนึ่งเชื่อกันว่าสิงอยู่ในตัวคน กินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วออกไป คนนั้นก็ตาย
ผีสิง[V] be possessed be the spirit, Example: ทางบ้านพาเขาไปรดน้ำมนต์ เพราะเชื่อว่าเขาโดนผีสิง, Count unit: ตัว, ตน, Thai definition: วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วซึ่งมองไม่เห็นตัวและเข้าไปอยู่ในตัวคนที่ยังไม่ตาย
ผีเรือน[N] household spirit, See also: household god, Syn. ผีบ้านผีเรือน, ผีเหย้าผีเรือน, Example: ผู้อาศัยเซ่นไหว้ผีเรือนเพื่อให้ดูแลบ้านที่อาศัยอยู่, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีที่อยู่ประจำเรือน
ผีกระสือ[N] spirit, Syn. กระสือ, Example: คนสมัยก่อนเชื่อว่าผีกระสือกลัวใบหนาดหรือไพล, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิง ชอบกินของโสโครก
ผีกระหัง[N] evil spirit, Syn. กระหัง, กระหาง, Example: ผีกระหังจะเข้าสิงผู้ชาย, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้ชาย เชื่อกันว่าเดิมเป็นผู้ชายที่เรียนวิชาอาคมแก่กล้าเข้าก็มีปีกมีหาง จะไปไหนก็ใช้กระด้งต่างปีก สากตำข้าวต่างขา สากกะเบือต่างหาง ชอบกินของโสโครก
ผีตายโหง[N] spirit of one who died a violent death, Example: ผีตายโหงเป็นวิญญาณของคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุร้ายแรง, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีที่ตายผิดธรรมดาโดยอาการร้าย เช่นถูกฆ่าตาย ตกน้ำตาย
ผีสางเทวดา[N] spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count unit: ตน, ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผีน. สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย เช่น ผีปู่ย่าตายาย ผีเรือน ผีห่า, เรียกคนที่ตายไปแล้ว
ผีเทวดา
ผีโดยปริยายหมายความว่า เลว เช่น คนผี
ผีเรียกบุคคลที่หมกมุ่นในการพนัน ว่า ผีการพนันเข้าสิง.
ผีกระสือน. ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิง ชอบกินของโสโครก, คู่กับ ผีกระหัง ซึ่งเป็นผีผู้ชาย. (ดู กระสือ ๑).
ผีกระหังน. ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้ชาย เชื่อกันว่าเดิมเป็นผู้ชายที่เรียนวิชาอาคมแก่กล้าเข้าก็มีปีกมีหาง จะไปไหนก็ใช้กระด้งต่างปีก สากตำข้าวต่างขา สากกะเบือต่างหาง ชอบกินของโสโครก, คู่กับ ผีกระสือ ซึ่งเป็นผีผู้หญิง.
ผีกองกอยน. ผีชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่ามีตีนเดียว ไม่มีสะบ้าหัวเข่า จึงต้องเดินเขย่งเกงกอย ชอบออกมาดูดเลือดที่หัวแม่เท้าของคนที่นอนหลับพักแรมในป่า.
ผีซ้ำด้ำพลอยน. เคราะห์เดิมร้ายหนักอยู่แล้ว ยังมีเคราะห์อื่นซ้ำเข้ามา ทำให้เคราะห์หนักยิ่งขึ้น เช่น เขาตกงานแล้วขโมยยังขึ้นบ้านเอาข้าวของไปหมดอีก ผีซ้ำด้ำพลอยจริง ๆ.
ผีดิบน. ศพที่ฝังไว้ไม่นิยมเผา เช่น ผีตายโหง, ผีชนิดหนึ่งเป็นศพเดินได้.
ผีตองเหลืองน. ชนชาติข่าพวกหนึ่ง, ตองเหลือง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butterfliesผีเสื้อ [TU Subject Heading]
Ghostsผี [TU Subject Heading]
Ghosts in literatureผีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Ghouls and ogresผีปอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare butterfliesผีเสื้อหายาก [TU Subject Heading]
Butterfliesผีเสื้อกลางวัน,ผีเสื้อ,ผีเสื้อกระพือปีก [การแพทย์]
mothผีเสื้อกลางคืน, แมลงพวกหนึ่งในออร์เดอร์เลพิดอปเทอรา ส่วนใหญ่ออกหากินกลางคืน ตัวอ่อนเป็นศัตรูที่สำคัญของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mothsผีเสื้อราตรี, ผีเสื้อกลางคืน, แมลงชีปะขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here comes your ghost of boyfriends past to haunt me.แหยะ มาแล้วนี่ไงผีแฟนเก่าของเธอตามมาหลอกหลอนฉัน The Magnificent Archibalds (2008)
You suck-up ass face!ยัยผีเจาะปากมาเกิด! All by Myself (2008)
hell to break out in Charming, followed by all the things that put the devil in place.นรกมาเยือนชาร์มิ่ง ตามมาด้วยทุกสิ่ง เอาพวกภูตผีปีศาจเข้ามาอยู่แทนที่ Hell Followed (2008)
The purse is okay, but it's the betting that's gone crazy.เงินรางวัลการชกโอเค แต่นักผีพนันบ้ากันใหญ่แล้ว Old Bones (2008)
Beware the zombie bikers!ระวังผีดิบแก๊งมอเตอร์ไซ Seeds (2008)
The social butterfly, the alpha female.ผีเสื้อสังคม ผู้นำกลุ่ม 52 Pickup (2008)
WHAT IF YOU'RE WRONG? WHAT IF--ฉันไม่ได้หมายถึงผี The Angel Maker (2008)
IT MEANS WE THINK HE HAS SOMEONE ON THE OUTSIDE, A FRIEND.ถ้าเกิด.. ผีไม่มีหรอกนะ ซีล่า The Angel Maker (2008)
THERE HAVE BEEN SOME STRANGE HAPPENINGS IN THIS CASE,นี่ไม่ใช่การกระทำของผี และนี่ไม่ใช่ ผลงานของนักฆ่าที่ฟื้นมาจากหลุม The Angel Maker (2008)
With the cavalry, they realized the ghost network Was compromised, and stopped broadcasting on it.พวกเขารู้ละว่าเครือข่ายผีถูกเจาะได้ เลยเลิกส่งสัญญาณละ The Ghost Network (2008)
Merely using the ghost network As a secure telecommunications channel.คือแค่ใช้เครือข่ายผีนี้ เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการสี่อสารที่ปลอดภัยเท่านั้น The Ghost Network (2008)
Has perfected our ghost network.ได้ทำเครือข่ายผีของเราให้สมบูรณ์ The Ghost Network (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
ผีกระสือ[n. exp.] (phī kraseū) EN: spirit of an old woman   FR: esprit des vieilles dames [f]
ผีกระหัง[n. exp.] (phī krahang) EN: evil spirit   FR: démon [m]
ผีกองกอย[n. exp.] (phī køngkøi) EN: ?   FR: ?
ผีดิบ[n. exp.] (phī dip) EN: spirit of an uncremated dead ; zombie ; living dead   
ผีดุ[n. exp.] (phī du) EN: heavily haunted ; evil spirit   FR: esprit maléfique [m]
ผีดูดเลือด [n. exp.] (phī dūt leūat) FR: vampire [m]
ผีตากผ้าอ้อม[n. exp.] (phī tak phā-øm) EN: twilight   
ผีตายโหง[n. exp.] (phī tāihōng) EN: ghost of one who has died violently or suddenly   FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
ผีนางตะเคียน[X] (phī nāng takhīen) EN: ?   FR: ?

English-Thai: Longdo Dictionary
seance[เซ-อองซฺ] การติดต่อกับภูตผีวิญญาณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiral[N] ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย
bagworm[N] ผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง, Syn. moth
bogyman[N] ผีในจินตนาการที่ใช้ขู่หลอกเด็ก
boogeyman[N] ผีในจินตนาการที่ใช้ขู่หลอกเด็ก
butterfly[N] ผีเสื้อ
devil[N] ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster
eidolon[N] ผี, See also: ปีศาจ, วิญญาณ, Syn. apprarition, phantom
evil[N] ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, อมนุษย์
fetch[N] ผี, See also: ปีศาจ, ภูต
fiend[N] ปีศาจ, See also: ผี, อสูร, ยักษ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
bogey(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
boil(บอยลฺ) {boiled,boiling,boils} vi. เดือด,เป็นไอน้ำ,เดือดดาล vt. ต้มเดือด,ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด,โกรธ) -n. การต้มให้เดือด,ผี,สิว,หัวสิว
boogeyman(บู'กีเมิน) n. ผีที่เอาเด็กซุกซนไป, Syn. bogeyman,boogerman,boobieman
breaststroken. การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
apparition(n) ผี,ปีศาจ
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
bugaboo(n) ผี,ตุ๊กแก
bugbear(n) ผี
butterfly(n) ผีเสื้อ
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bi-polar (slang ) ผีเข้าผีออก,เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
ghost (n) ผี
ghost in (n vt) ผีเข้า
walker (n ) ผีดิบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちょう, chou] (n) ผีเสื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
吸血鬼[きゅうけつき, kyuuketsuki] ผีดูดเลือด
落ち武者[おちむしゃ, ochimusha] (n ) ผีซามูไรที่เสียชิวิตแล้ว (ผีซามูไรที่โดนฆ่าตาย)
Image:

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お化け[おばけ, obake] Thai: ผี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ

French-Thai: Longdo Dictionary
papillon(n) |m| ผีเสื้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top