ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torment

T AO1 R M EH2 N T   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torment-, *torment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torment[VT] ทำให้ทรมาน, See also: ทารุณ, Syn. mistreat, torture, hurt
torment[VT] รบกวน, See also: กวนโมโห, ทำให้รำคาญ
torment[N] ความทรมาน, See also: ความปวดร้าว
torment[N] สาเหตุที่ทำให้เจ็บปวดทรมาน
torment[N] สิ่งที่รบกวน, See also: สิ่งที่ทำให้รำคาญ
tormenter[N] คนหรือสิ่งที่ทรมาน, Syn. torturer, oppressor, persecutor
tormentor[N] คนหรือสิ่งที่ทรมาน, Syn. torturer, oppressor, persecutor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
tormenter(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว
tormentor(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
torment(n) ความทรมาน,เครื่องทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
torment(vt) ทรมาน,ทุกข์ระทม,เจ็บปวด
tormentor(n) ผู้ทรมาน,ตัวมาร,เครื่องทรมาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์ How I Won the War (1967)
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา Wuthering Heights (1992)
the curse will torment you.เมื่อความแข็งแรงของคุณกลับคำสาปแช่งจะลงโทษคุณ Princess Mononoke (1997)
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I'd appreciate it, if you didn't torment my friend.ฉันจะขอบคุณมาก ถ้าเธอจะไม่ทรมานเพื่อนของฉัน Howl's Moving Castle (2004)
I am not the sort of female to torment a respectable man.ฉันไม่ใช่หญิงประเภทที่ จะแกล้งทรมานสุภาพบุรุษ Pride & Prejudice (2005)
- I think maybe Kate Batts sent one of her slaves to torment us.-ฉันว่า เคท เบทส์อาจส่งทาสมารังควานเราก็ได้ An American Haunting (2005)
- Then she does mean to torment you.-งั้นหล่อนต้องการทรมานคุณ An American Haunting (2005)
Since people are cruel, the more I try to hide who I am, the more they torment me.นานมาแล้วที่ผู้คนทารุณ เพราะพวกเขาเคยปกปิดตัวตนที่แท้จริง ระทมทุกข์มากกว่าที่ฉันเจอซะอีก Dasepo Naughty Girls (2006)
It's not bad enough you torment me in court.มันยังไม่แย่พออีกหรอที่พวกคุณ ทรมานผมที่ศาล Fever (2007)
And no torment shall touch them."ความทุกข์ร้อนใดเล่า จะกล้ำกราย The Ghost Network (2008)
[hebi no namagoroshi: to torment even when already half-dead]สิ่งที่รบกวนแม้กระทั่งใกล้ตาย Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tormentFather was tormented by my silly question.
tormentHe is a constant torment to me.
tormentHe was tormented by some deep sorrow.
tormentHis shyness made public speaking a torment to him.
tormentI was a constant torment to my parents.
tormentThe natives were tormented by a long spell of dry weather.
tormentThe timid soldier was tormented by terrible nightmares.
tormentThe yakuza were tormenting Hiroshi.
tormentTormented screams, hear their cry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรมานทรกรรม[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
หาทุกข์เอง[v. exp.] (hā thuk ēng) EN: torment oneself   FR: se tourmenter
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūatrøn) EN: trouble ; vexation ; torment   FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
น้ำตาตกใน[v. exp.] (nāmtā toknai) EN: grieve ; be tormented ; cry silently   FR: souffrir en silence
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction   
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   

CMU English Pronouncing Dictionary
TORMENT T AO1 R M EH2 N T
TORMENT T AO0 R M EH1 N T
TORMENTA T AO2 R M EH1 N T AH0
TORMENTS T AO1 R M EH2 N T S
TORMENTED T AO1 R M EH2 N T IH0 D
TORMENTOR T AO1 R M EH2 N T ER0
TORMENTING T AO1 R M EH2 N T IH0 NG
TORMENTORS T AO1 R M EH2 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torment (n) tˈɔːmɛnt (t oo1 m e n t)
torment (v) tˈɔːmˈɛnt (t oo1 m e1 n t)
torments (n) tˈɔːmɛnts (t oo1 m e n t s)
torments (v) tˈɔːmˈɛnts (t oo1 m e1 n t s)
tormented (v) tˈɔːmˈɛntɪd (t oo1 m e1 n t i d)
tormentor (n) tˈɔːmˈɛntər (t oo1 m e1 n t @ r)
tormenting (v) tˈɔːmˈɛntɪŋ (t oo1 m e1 n t i ng)
tormentors (n) tˈɔːmˈɛntəz (t oo1 m e1 n t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荼毒[tú dú, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ, ] torment; cruelty; great suffering, #63,647 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qual {f} | Qualen {pl}torment | torments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1,vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P) [Add to Longdo]
苦しめる[くるしめる, kurushimeru] (v1,vt) to torment; to harass; to inflict pain; (P) [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]
獄卒[ごくそつ, gokusotsu] (n) prison guards; hell's tormenting devils [Add to Longdo]
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of) [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
甚振る[いたぶる, itaburu] (v5r) (uk) to torment; to harass; to tease [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
切り苛む[きりさいなむ, kirisainamu] (v5m,vt) to cut to pieces; to torment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torment \Tor"ment\, n. [OF. torment, F. tourment, fr. L.
   tormentum an engine for hurling missiles, an instrument of
   torture, a rack, torture, fr. torquere to turn, to twist,
   hurl. See {Turture}.]
   1. (Mil. Antiq.) An engine for casting stones. [Obs.] --Sir
    T. Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. Extreme pain; anguish; torture; the utmost degree of
    misery, either of body or mind. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The more I see
       Pleasures about me, so much more I feel
       Torment within me.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. That which gives pain, vexation, or misery.
    [1913 Webster]
 
       They brought unto him all sick people that were
       taken with divers diseases and torments. --Matt. iv.
                          24.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torment \Tor*ment"\, v. t. [imp. & p. p. {tormented}; p. pr. &
   vb. n. {tormenting}.] [OF. tormenter, F. tourmenter.]
   1. To put to extreme pain or anguish; to inflict excruciating
    misery upon, either of body or mind; to torture. " Art
    thou come hither to torment us before our time? " --Matt.
    viii. 29.
    [1913 Webster]
 
   2. To pain; to distress; to afflict.
    [1913 Webster]
 
       Lord, my servant lieth at home sick of the palsy,
       grievously tormented.         --Matt. viii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To tease; to vex; to harass; as, to be tormented with
    importunities, or with petty annoyances. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. To put into great agitation. [R.] "[They], soaring on main
    wing, tormented all the air." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torment
   n 1: unbearable physical pain [syn: {torture}, {torment}]
   2: extreme mental distress [syn: {anguish}, {torment},
     {torture}]
   3: intense feelings of suffering; acute mental or physical pain;
     "an agony of doubt"; "the torments of the damned" [syn:
     {agony}, {torment}, {torture}]
   4: a feeling of intense annoyance caused by being tormented; "so
     great was his harassment that he wanted to destroy his
     tormentors" [syn: {harassment}, {torment}]
   5: a severe affliction [syn: {curse}, {torment}]
   6: the act of harassing someone [syn: {badgering}, {worrying},
     {torment}, {bedevilment}]
   v 1: torment emotionally or mentally [syn: {torment}, {torture},
      {excruciate}, {rack}]
   2: treat cruelly; "The children tormented the stuttering
     teacher" [syn: {torment}, {rag}, {bedevil}, {crucify}, {dun},
     {frustrate}]
   3: subject to torture; "The sinners will be tormented in Hell,
     according to the Bible" [syn: {torture}, {excruciate},
     {torment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top