ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*八*

   
264 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -八-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[分, fēn, ㄈㄣ] to divide, to allocate; fraction; small unit of time or other quantity
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Pieces 八 being further subdivided with a knife 刀 ,  Rank: 79
[小, xiǎo, ㄒㄧㄠˇ] small, tiny, insignificant
Radical: Decomposition: 亅 (jué ㄐㄩㄝˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Dividing 八 by a line 亅,  Rank: 83
[其, qí, ㄑㄧˊ] his, her, its, their; that
Radical: Decomposition: 甘 (gān ㄍㄢ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 85
[只, zhī, ] only, merely, just
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Simple words 八 coming from the mouth 口,  Rank: 97
[公, gōng, ㄍㄨㄥ] fair, equitable; public; duke
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] To divide 八 what is private 厶,  Rank: 115
[共, gòng, ㄍㄨㄥˋ] all, total; together; to share
Radical: Decomposition: 廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding one object 廾,  Rank: 330
[办, bàn, ㄅㄢˋ] to set up; to manage, to run; to deal with, to handle
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 367
[具, jù, ㄐㄩˋ] tool, implement; to draw up, to write
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 writing on a tablet 目,  Rank: 391
[兵, bīng, ㄅㄧㄥ] soldier; troops, an army; warlike
Radical: Decomposition: 丘 (qiū ㄑㄧㄡ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding an axe 丘,  Rank: 398
[八, bā, ㄅㄚ] eight; all around, all sides
Radical: Decomposition:
Etymology: [ideographic] Two bent lines meaning "to divide",  Rank: 451
[六, liù, ㄌㄧㄡˋ] six
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 478
[兴, xìng, ㄒㄧㄥˋ] to thrive, to prosper, to flourish
Radical: Decomposition: 一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 531
[黄, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: Decomposition: 由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A jade pendant,  Rank: 561
[父, fù, ㄈㄨˋ] father, dad
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 乂 holding an axe 八,  Rank: 589
[木, mù, ㄇㄨˋ] tree; wood, lumber; wooden
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A tree,  Rank: 694
[典, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] law, canon; scripture, classic; documentation
Radical: Decomposition: 曲 (qū ㄑㄩ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding a book 冊,  Rank: 1,044
[谷, gǔ, ㄍㄨˇ] valley, gorge, ravine
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Water flowing 人 from a spring 口 through a valley 八,  Rank: 1,095
[兹, zī, ] now, here; this; time, year
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  一 (yī )  幺 (yāo ㄧㄠ)  幺 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,781
[穴, xué, ㄒㄩㄝˊ] cave, den, hole
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] The mouth of a cave,  Rank: 1,940
[傻, shǎ, ㄕㄚˇ] foolish, silly, stupid; an imbecile
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  囟 (xìn ㄒㄧㄣˋ)  八 (bā ㄅㄚ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A man 亻 being hit 夂 on the head 囟,  Rank: 1,989
[詹, zhān, ㄓㄢ] talkative, verbose; surname
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  八 (bā ㄅㄚ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 2,533
[冀, jì, ㄐㄧˋ] to hope for; to wish; Hebei province
Radical: Decomposition: 北 (běi ㄅㄟˇ)  異 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] north,  Rank: 2,550
[叭, bā, ㄅㄚ] trumpet
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,704
[兮, xī, ㄒㄧ] exclamatory particle
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,772
[趴, pā, ㄆㄚ] prone, lying down, leaning over
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 2,977
[柬, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] card, letter, invitation, note
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] A bound 束 package,  Rank: 3,047
[扒, bā, ㄅㄚ] to scratch, to dig up; to crouch, to crawl
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 3,121
[睿, ruì, ㄖㄨㄟˋ] keen, clever, astute
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  一 (yī )  八 (bā ㄅㄚ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,407
[寅, yín, ㄧㄣˊ] to respect, to revere; respectfully; 3rd terrestrial branch
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  一 (yī )  由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,422
[與, yǔ, ㄩˇ] and; with; to; for; to give, to grant
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ) 八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,482
[黃, huáng, ㄏㄨㄤˊ] yellow; surname
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  一 (yī )  由 (yóu ㄧㄡˊ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] A jade pendant,  Rank: 4,883
[耒, lěi, ㄌㄟˇ] plow
Radical: Decomposition: 丰 (fēng ㄈㄥ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictographic] The handle of a plow,  Rank: 5,701
[廛, chán, ㄔㄢˊ] store, shop
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ)  八 (bā ㄅㄚ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] building,  Rank: 5,753
[貝, bèi, ㄅㄟˋ] sea shell; money, currency
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] A sea shell, once used as currency,  Rank: 6,260
[佾, yì, ㄧˋ] a row or file of dancers
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  八 (bā ㄅㄚ)  月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,518
[興, xìng, ㄒㄧㄥˋ] to thrive, to prosper, to flourish
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ) 八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,661
[袞, gǔn, ㄍㄨㄣˇ] imperial robe; ceremonial dress
Radical: Decomposition: 衣 (yī )  八 (bā ㄅㄚ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] The emperor 口 in 八 his robes 衣,  Rank: 7,564
[⺳, ] net, network
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: []
[兌, duì, ㄉㄨㄟˋ] cash, check; to exchange
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A beast 兄 with two horns 丷
[冏, jiǒng, ㄐㄩㄥˇ] bright, brilliant; clear; hot
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  八 (bā ㄅㄚ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Archaic form of 炯
[刅, chuāng, ㄔㄨㄤ] to create, to make, to invent
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] knife
[圙, lüè, ㄌ˙] enclosed pasture
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  八 (bā ㄅㄚ)  面 (miàn ㄇㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] enclosure
[坴, lù, ㄌㄨˋ] a clod of earth; land
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  八 (bā ㄅㄚ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] Soil 土 heaped 八 on the earth 土
[夋, qūn, ㄑㄩㄣ] to dawdle; the emperor Yao's father
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  八 (bā ㄅㄚ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: []
[夌, líng, ㄌㄧㄥˊ] to dawdle; the name of the father of the Emperor Yao
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  八 (bā ㄅㄚ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: []
[尣, wāng, ㄨㄤ] weak, lame
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A person with damaged 八 feet 儿
[忄, xīn, ㄒㄧㄣ] heart; mind; soul
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []
[畟, cè, ㄘㄜˋ] to plow
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  八 (bā ㄅㄚ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A man 夂 making a furrow 八 in a field 田

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bā yuè, ㄅㄚ ㄩㄝˋ, ] eighth month; August, #7,551 [Add to Longdo]
[bā guà, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ, ] the eight divinatory trigrams of the Book of Changes 易經|易经; to gossip, #8,756 [Add to Longdo]
乱七[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #12,904 [Add to Longdo]
[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, ] eighty percent; most probably; most likely, #14,736 [Add to Longdo]
四面[sì miàn bā fāng, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄚ ㄈㄤ, ] in all directions; all around; far and near, #18,254 [Add to Longdo]
路军[bā lù jūn, ㄅㄚ ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Eighth Route Army, #18,931 [Add to Longdo]
五花[wǔ huā bā mén, ㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄅㄚ ㄇㄣˊ, / ] myriad; all kinds of; all sorts of, #20,312 [Add to Longdo]
[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, ] bastard (insult); son of a bitch, #20,532 [Add to Longdo]
[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, ] anise; star anise; aniseed; octagonal, #21,339 [Add to Longdo]
[bā zì, ㄅㄚ ㄗˋ, ] character 8; Eight Characters, #21,591 [Add to Longdo]
[bā fāng, ㄅㄚ ㄈㄤ, ] the eight points of the compass; all directions, #23,052 [Add to Longdo]
胡说[hú shuō bā dào, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄚ ㄉㄠˋ, / ] to talk rubbish, #24,333 [Add to Longdo]
[wáng bā, ㄨㄤˊ ㄅㄚ, ] tortoise; cuckold; (insult with the flavor of bastard, son of a bitch); cf 王蛋, #27,221 [Add to Longdo]
[Zhū Bā jiè, ㄓㄨ ㄅㄚ ㄐㄧㄝˋ, / ] Zhu Bajie, character in Journey to the West 西遊記|西游记, with pig-like characteristics and armed with a muck-rake; Pigsy in Arthur Waley's translation, #28,502 [Add to Longdo]
达岭[Bā dá lǐng, ㄅㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] Badaling, #29,682 [Add to Longdo]
四通[sì tōng bā dá, ㄙˋ ㄊㄨㄥ ㄅㄚ ㄉㄚˊ, / ] roads open in all directions (成语 saw); accessible from all sides, #34,632 [Add to Longdo]
[bā qí, ㄅㄚ ㄑㄧˊ, ] the "Eight Banners" (military organization in Qing Dynasty), #37,213 [Add to Longdo]
七嘴[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once, #38,158 [Add to Longdo]
[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, ] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus), #38,342 [Add to Longdo]
分之一[bā fēn zhī yī, ㄅㄚ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one eighth, #38,359 [Add to Longdo]
[bā xiān, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ, ] the Eight Immortals, #42,114 [Add to Longdo]
宝山[Bā bǎo shān, ㄅㄚ ㄅㄠˇ ㄕㄢ, / ] Mt Babao in Haidian district of Beijing, #43,038 [Add to Longdo]
正儿[zhèng r bā jīng, ㄓㄥˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄐㄧㄥ, / ] sincere; serious, #44,367 [Add to Longdo]
国联军[bā guó lián jūn, ㄅㄚ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] the Eight Power Allied Force, #45,645 [Add to Longdo]
七零[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder, #47,378 [Add to Longdo]
[bā gǔ, ㄅㄚ ㄍㄨˇ, ] an essay in eight parts; stereotyped writing, #47,818 [Add to Longdo]
七上[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens, #50,080 [Add to Longdo]
[bā yīn, ㄅㄚ ㄧㄣ, ] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹), #53,638 [Add to Longdo]
杂七杂[zá qī zá bā, ㄗㄚˊ ㄑㄧ ㄗㄚˊ ㄅㄚ, / ] an assortment; a bit of everything; lots of different (skills), #54,675 [Add to Longdo]
四平[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, / ] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary, #55,843 [Add to Longdo]
佰伴[Bā bǎi bàn, ㄅㄚ ㄅㄞˇ ㄅㄢˋ, ] Yaohan retail group, #57,532 [Add to Longdo]
九不离十[bā jiǔ bù lí shí, ㄅㄚ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ ㄕˊ, / ] pretty close; very near; about right, #60,612 [Add to Longdo]
半斤[bàn jīn bā liǎng, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄌㄧㄤˇ, / ] not much to choose between the two; tweedledum and tweedledee, #60,796 [Add to Longdo]
面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations), #61,245 [Add to Longdo]
仙桌[bā xiān zhuō, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄛ, ] old fashioned square table to seat eight people, #73,849 [Add to Longdo]
九一事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变, #75,216 [Add to Longdo]
七老[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, ] in one's seventies (age); very old (of people), #80,420 [Add to Longdo]
卦阵[bā guà zhèn, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄣˋ, / ] lit. battle plan based on the eight trigrams (in legend); fig. a clever plan; a fiendishly complicated predicament, #84,018 [Add to Longdo]
二十宿[èr shí bā xiù, ㄦˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄒㄧㄡˋ, 宿] the twenty-eight constellations, #91,014 [Add to Longdo]
乌七[wū qī bā zāo, ㄨ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #91,651 [Add to Longdo]
正经[zhèng jīng bā bǎi, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄅㄚ ㄅㄞˇ, / ] sincere; serious, #93,434 [Add to Longdo]
面体[bā miàn tǐ, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] octahedron, #95,701 [Add to Longdo]
卦掌[bā guà zhǎng, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄤˇ, ] baguazhang (a form of Chinese boxing), #104,975 [Add to Longdo]
字眉[bā zì méi, ㄅㄚ ㄗˋ ㄇㄟˊ, ] sloping eyebrows, formed like character for "eight", #121,389 [Add to Longdo]
字步[bā zì bù, ㄅㄚ ㄗˋ ㄅㄨˋ, ] step with feet splayed outwards, #151,604 [Add to Longdo]
宿[Bā sù, ㄅㄚ ㄙㄨˋ, 宿] (N) Basu (place in Tibet), #153,885 [Add to Longdo]
七零[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments, #157,421 [Add to Longdo]
污七[wū qī bā zāo, ㄨ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #158,277 [Add to Longdo]
边形[bā biān xíng, ㄅㄚ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] octagon, #177,562 [Add to Longdo]
百儿[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, / ] about a hundred; a hundred or so, #217,950 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はち, hachi] (n) แปด (จำนวน)
[やっつ, yattsu] (n) แปดชิ้น/อย่าง
[ようか, youka] (n) วันที่แปดของเดือน,แปดวัน
[じゅうはち, juuhachi] (n) สิบแปด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
百屋[やおや, yaoya] (n ) ร้านจำหน่ายผัก ร้านขายผัก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[はちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August
百長[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
8の字;の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
8進数;進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
Google分;グーグル[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
つ(P);お;御[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
インド[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis) [Add to Longdo]
一か[いちかばちか, ichikabachika] (exp,adj-no) (uk) sink or swim; high-stakes; desperate [Add to Longdo]
嘘っ;嘘っぱち[うそっぱち, usoppachi] (n,adj-no) downright lie [Add to Longdo]
嘘っ[うそっぱっぴゃく, usoppappyaku] (exp) full of lies [Add to Longdo]
[うそはっぴゃく, usohappyaku] (n) full of lies [Add to Longdo]
永字[えいじはっぽう, eijihappou] (n) the eight basic brush strokes in writing Chinese characters [Add to Longdo]
[きはちじょう, kihachijou] (n) yellow silk cloth with a dark striped or checkered pattern (from Hachijo island) [Add to Longdo]
岡目目;傍目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
歌舞伎十[かぶきじゅうはちばん, kabukijuuhachiban] (n) repertoire of 18 kabuki plays [Add to Longdo]
;勘[かんぱち;カンパチ, kanpachi ; kanpachi] (n) (uk) greater amberjack (Seriola dumerili); purplish amberjack; greater yellowtail [Add to Longdo]
関東十檀林[かんとうじゅうはちだんりん, kantoujuuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region) [Add to Longdo]
関東[かんとうはっしゅう, kantouhasshuu] (n) (See 関州) eight Edo-period provinces of Kanto (Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimousa, Hitachi, Kouzuke & Shimotsuke) [Add to Longdo]
[かんはっしゅう, kanhasshuu] (n) (abbr) (See 関東州) eight Edo-period provinces of Kanto (Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimousa, Hitachi, Kouzuke & Shimotsuke) [Add to Longdo]
[まるはち;マルハチ, maruhachi ; maruhachi] (n) (uk) Cyathea mertensiana (species of tree fern) [Add to Longdo]
旗本万騎[はたもとはちまんき, hatamotohachimanki] (n) (arch) (See 旗本・はたもと) the shogun's eighty thousand guards, comprising hatamoto and lower-ranking vassals [Add to Longdo]
鬼も十番茶も出花[おにもじゅうはちばんちゃもでばな, onimojuuhachibanchamodebana] (exp) (See 番茶も出花) just as even coarse tea tastes good when fresh, even homely girls look beautiful at the peak of their youth [Add to Longdo]
弓矢[ゆみやはちまん, yumiyahachiman] (n) god of war [Add to Longdo]
胸突き丁;胸突[むなつきはっちょう, munatsukihacchou] (n) the most trying spot or period; the most difficult period [Add to Longdo]
轡屋;忘[くつわや, kutsuwaya] (n) (arch) (See 遊女屋) brothel [Add to Longdo]
熊さんっつあん;熊さんつあん[くまさんはっつあん, kumasanhattsuan] (n) the average Joe; the man in the street [Add to Longdo]
熊公[くまこうはちこう, kumakouhachikou] (n) (See 熊さんっつあん) the average Joe; your average nice guy; Joe Blow; Joe Bloggs [Add to Longdo]
喧しい(P);姦しい;囂しい;釜しい[やかましい(喧しい;釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P) [Add to Longdo]
五時[ごじはっきょう, gojihakkyou] (n) {Buddh} (See 五時教) division of the Buddha's 50-year teachings into five time periods and eight categories (theory of the Tendai sect) [Add to Longdo]
[くちはっちょう, kuchihacchou] (n) voluble; eloquent [Add to Longdo]
高峰[こうほうはちざ, kouhouhachiza] (n) eight lofty peaks [Add to Longdo]
[くろはちじょう, kurohachijou] (n) thick black silk from Hachijo Island [Add to Longdo]
[すなやつめ;スナヤツメ, sunayatsume ; sunayatsume] (n) (uk) Far Eastern brook lamprey (Lethenteron reissneri); sand lamprey (species found in the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
三十度線[さんじゅうはちどせん, sanjuuhachidosen] (n) the Thirty-eighth Parallel; (P) [Add to Longdo]
四苦[しくはっく, shikuhakku] (n,vs) (1) being in dire distress; being hard put to it; (2) {Buddh} (See 四苦,苦) the four and eight kinds of suffering [Add to Longdo]
四国箇所[しこくはちじゅうはっかしょ, shikokuhachijuuhakkasho] (n) 88 temples of Shikoku (holy spots related to Kobo Daishi) [Add to Longdo]
四十[しじゅうはって, shijuuhatte] (exp,n) the 48 basic sumo techniques; every trick in the book [Add to Longdo]
四通[しつうはったつ, shitsuuhattatsu] (n,vs) traffic network extending in all directions [Add to Longdo]
四方[しほうはっぽう, shihouhappou] (n) in all directions [Add to Longdo]
[さむらいはっき, samuraihakki] (n) eight mounted warriors; eight samurai on horseback [Add to Longdo]
自棄のやん[やけのやんぱち, yakenoyanpachi] (n) (sense of) desperation [Add to Longdo]
七転び起き;七転起;七顛[ななころびやおき(七転び起き;七転起);しちてんはっき(七転起;七顛起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures [Add to Longdo]
七転倒;七顛[しちてんばっとう;しってんばっとう, shichitenbattou ; shittenbattou] (n,vs) tossing oneself about in great pain; writhing in agony [Add to Longdo]
七難[しちなんはっく, shichinanhakku] (n) (1) {Buddh} the Seven Misfortunes and Eight Pains; (2) a series of disasters [Add to Longdo]
[しゃくはち, shakuhachi] (n) (1) shakuhachi; end-blown fippleless bamboo flute; (2) (X) (vulg) blow job; oral sex (penis in mouth); fellatio; (P) [Add to Longdo]
[てはっちょう, tehacchou] (n,adj-na) eloquence; cleverness in speaking [Add to Longdo]
丁口[てはっちょうくちはっちょう, tehacchoukuchihacchou] (n) (See 口丁,手丁) eloquent and skilled (worker) [Add to Longdo]
十中[じっちゅうはっく;じゅっちゅうはっく, jicchuuhakku ; jucchuuhakku] (n-adv,n) 8 or 9 cases out of ten; in all probability [Add to Longdo]
[じゅうはち, juuhachi] (n) 18; eighteen; (P) [Add to Longdo]
[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18-carat gold [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅重洲中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
The race was fixed.あのレースは百長だった。
The rumor spread far and wide.うわさは四方方に広がった。
Don't take it out on me.オレにつ当たりするなよ。 [M]
Ken's team will win nine cases out of ten.ケンのチームは十中九勝つだろう。
This game is fixed.このゲームは百長だ。
In all likelihood you will pass the entrance exam if you use this textbook.この参考書を使えば、十中九入試に合格するだろう。
This system will work well in nine cases out of ten.この制度は十中九うまくいくだろう。
But I slept right through the class. Don't you ever sleep through an eight-thirty class?しかし私は授業の間ずっと寝ていました。あなたは今までで、時三十分からの授業で眠ったことはありませんか。
You cannot rely upon Jim's words since he tries to please everybody.ジムは方美人だから、彼の言うことは当てにならない。
You can make up to 80,000 yen a month in that part-time job.そのアルバイトで一ヶ月万円までは稼げる。
The hike will take no less than 8 hours.そのハイキングは時間もかかるでしょう。
The greengrocer is very kind to his customer.その百屋は客にとても親切だ。
It happened between eight and ten.それは時から十時の間に起こった。
That's his specialty.それは彼の十番だ。
Anyway I will run the hazard.とにかく一かかやってみる。
I hit on the terrific idea of cheating at cards by chance.トランプで百長をするいい考えを偶然思い付いた。
You look like you're having a lot of trouble setting up that web page. Want some help?ホームページ作りに四苦苦してるようだけど、手伝ってあげようか。
Bob will fail in the entrance examination ten to one.ボブは十中九、入学試験に失敗するだろう。
Here it's August and our summer vacation is nearly over.もう月で夏休みも終わろうとしている。
Seeing that it is 8 o'clock, I think you should leave for school soon.もう時なのであなたはすぐに学校に行かなくてはいけないと思う。
I had a very time writing a paper.レポートを書くのに四苦苦した。
You'll make a fortune by taking a chance.一かかやってみることで一財産できるだろう。
The fireworks were set off on all sides.花火が四方方であげられた。
We almost broke our necks trying to meet the quota.我々はノルマを果たそうと一生懸命にがんばって四苦苦した。
The meeting broke up at eight.会は時に解散した。
The meeting broke up at eight.会は時に散会した。
Hearing the monster's footsteps, they began running in all directions.怪物の足音を聞くと、彼らは四方方に走り出した。
Our school begins at eight in the morning.学校は朝時から始まります。
The bank robbers dispersed in all direction.銀行強盗たちは四方方に散らばった。
You should have taken a chance then.君はあのとき一かかやってみるべきだったのに。 [M]
The work will be finished by 8 o'clock.仕事は時までには終わるだろう。
Our school begins at eight thirty.私たちの学校は時三十分に始まる。
We average 8 hour's work a day.私たちは平均時間働く。
You can get hold of me at the Yasesu Hotel.私に連絡をとりたいときは重洲ホテルにいますから。
Just my old standby: lemon chicken.私の十番、チキンのレモン煮よ。 [F]
I guessed right in nine cases out of ten.私の推測は十中九当たっていた。
My grandmother is still vigorous at 82 years old.私の祖母は十二歳でまだ元気である。
I paid 800 yen for this book.私はこの本に百円を払った。
I took a chance and accepted his challenge.私は一かか彼の挑戦を受けてみた。
I took to drinking when I was eighteen.私は十歳で酒の味を覚えた。
I study from eight to eleven.私は時から十一時まで勉強します。
I met him outside the greengrocer's shop.私は百屋の外で彼に出会った。
Our train left Osaka at 8:00, arriving in Tokyo by 11:00.私達の列車は時に大阪を出て、十一時についた。
He works fast and is very articulate but his insincerity is his biggest defect.丁口丁の彼だけど、誠がないのが玉に疵だね。
It doesn't begin until eight thirty.授業は時三十分から始まるから。
I spent the weekend writhing in agony when my gallstone started to move.週末に胆石が動いて、七転倒の苦しみを味わったよ。
Ten to one he will get married to her.十中、九まで彼は彼女と結婚するだろう。
In nine cases out of ten, he will win the race.十中九、彼が競争に勝つでしょう。
Ten to one he will forget about it.十中九、彼はそのことを忘れるだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goddamn![CN] 王旦! Gen-X Cops 2: Metal Mayhem (2000)
Great balls of fire![CN] 快帮我弄到十半寸 Gone with the Wind (1939)
- Well, there's always Nino. - Yeah. There's always Nino.[JA] − フライングならいつもニーノさ − そうだ、ニーノの十番だ Grand Prix (1966)
8:00? That's 12 hours.[CN] 点钟 还有12个小时呢 It Happened One Night (1934)
Kazuya![CN] 一 Tekken: Blood Vengeance (2011)
Number 48.[CN] 年都没有迟到过? The Whole Town's Talking (1935)
Eight?[CN] 楼? The Order 23 Job (2009)
It's a bath house, where 8 million gods can rest their weary bones[JA] 百万の神様達が疲れをいやしに来るお湯屋なんだよ。 やおよろずのかみさまたちが つかれをいやしにくる おゆやなんだよ It's a bath house. 8 million gods can rest their weary bones Spirited Away (2001)
I wouldn't have said it otherwise.[CN] 不知道 也许是某个家伙在胡说 Port of Shadows (1938)
Yaeko?[JA] 重子? Ghost Train (2006)
So all of you scatter in all directions, okay?[JA] そうしたらお前らは四方方へ散らばるんだ オーケー? Rescue Dawn (2006)
Aonuma Yaeko?[JA] "青沼重子" Ghost Train (2006)
I intend to see to it that any man who sails under a pirate flag gets what he deserves.[JA] 海賊船がやって来たら容赦せず 懲らしめてやります 見つけ次第 つ裂きにしますよ Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Anyway, just after she passed by, at 8:20 PM, she pushed him in front of the truck.[JA] いずれにせよ 目撃者の主婦が現場を通り過ぎた直後の午後時二十分 被告は走って来た長距離トラックに向かって夫を突き飛ばし The Gentle Twelve (1991)
Eight.[CN]  The Tarnished Angels (1957)
Do you know Yaeko?[JA] 重子って 誰? Ghost Train (2006)
- After snack? After your nap?[JA] - おつの後、それとも昼の後 The Pursuit of Happyness (2006)
Oh, wait, wait! At eight![CN] 哦,等等,点! Baltic Deputy (1937)
Now, you work for the j.G. Carpenter corporation.[CN] 我已经在那工作年了! The Whole Town's Talking (1935)
- She denied it. - A lie.[JA] −被告は叫んでないと言ってる −嘘ッ The Gentle Twelve (1991)
With eight sisters I brought you up[JA] 人の妹たちとお前をわしは育てた Die Walküre (1990)
There's plenty of time for gossip tomorrow.[CN] 明天有许多时间讨论卦新闻 Wuthering Heights (1939)
Yaeko... she's dangerous![JA] 重子に気をつけろ! Ghost Train (2006)
This is the eighteenth century.[CN] 现在是十世纪了 The Scarlet Empress (1934)
Eight years. We grew up together.[CN] 年了 A Farewell to Arms (1932)
Eight![CN] 点的时候 Burnt by the Sun (1994)
Didn't you say you quit smoking at 18?[JA] (徹) 十で煙草 止めたんじゃなっかっけー Hijô jitai (2003)
We'll have no difficulty getting the entire amount. - After all, it's only $180,000.[CN] 叫他出钱应该不是难事 反正只要出十万元而已 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Aonuma Yaeko...[JA] "青沼重子" Ghost Train (2006)
A Saturn.[JA] そりゃ白土星だな Tekkonkinkreet (2006)
- Henry VIII![CN] -亨利 The 39 Steps (1935)
8,421[CN] 千四百二十一 Mystery of the Maya (1995)
That was of the 18th dynasty.[CN] 那是第十王朝的 The Mummy (1932)
Hayashi, Yaegashi...[JA] ― 林 重樫 ― はい Umizaru (2004)
Let's say I tear you to pieces after sending them back![JA] その後あたしにつ裂きにされてもいいんかい! ? そのあと わたしに やつざきに されても いいんかい! Spirited Away (2001)
I was alone for eight years... the frozen taiga, snow-covered huts, drunken guards... and as a great treat... baked potatoes.[CN] 我一个人都年了 冰冻的泰加林,雪中的小木屋,喝醉的守卫 还有美妙的待遇 Baltic Deputy (1937)
Somebody tell me who's Yaeko![JA] ねえ 誰か教えてよ ねえ 重子って誰? Ghost Train (2006)
And he was a dirty, double-crossin' rat. He should have been rubbed out long ago.[CN] 他就是个两面三刀的小人 王 The Whole Town's Talking (1935)
The Western and Atlantic Flyer speeding into Marrietta, Ga., in the Spring 1861.[CN] 一六一年春天 西方大西洋特快车 全速驰入乔治亚州马利亚塔 The General (1926)
I'll give you a choice, Nutcracker, dismemberment or barbeque.[JA] クルミ割り人形,お前に選択肢を与えよう。 つ裂きの刑かそれともバーベキューか。 Barbie in the Nutcracker (2001)
8:00 tonight.[CN] 点钟 It Happened One Night (1934)
Him.[CN] -我们有个了 Shane (1953)
What is this girl talking about?[CN] 你到底在胡说道什么 今天你就是要讨打才甘心 Episode #1.4 (2004)
Get off, you eight-legged bum![JA] 死ね! クソ本野郎 The Great Mouse Detective (1986)
Yaegashi![JA] 重樫! Umizaru (2004)
"Gondola of Love", chapter eight.[JA] "愛のゴンドラ"の第章ね 8 Women (2002)
You've been in the show eight months and you got about as much ambition as a Ziegfeld clothes horse.[CN] 你已經進秀場個月了 你該有成為齊格飛(歌舞劇院,歌舞明星)女郎的野心 Applause (1929)
It's Melanie.[CN] 很难回复十寸半了 Gone with the Wind (1939)
Unless of course you've been ripped to pieces![JA] 君につ裂きにされてなきゃね Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- He must be a nitwit.[CN] 这小子成是个呆子 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
進細分記号[はちしんさいぶんきごう, hachishinsaibunkigou] octave device [Add to Longdo]
進数[はちしんすう, hachishinsuu] octal, base 8 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
丈島[はちじょうじま, hachijoujima] (Insel suedlich von Tokyo) [Add to Longdo]
[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
百屋[やおや, yaoya] Gemuesehaendler [Add to Longdo]
重桜[やえざくら, yaezakura] Kirschbluete_mit_mehr_als_5, Bluetenblaetter [Add to Longdo]
[じゅうはっさい, juuhassai] 18 Jahre (alt) [Add to Longdo]
[しゃくはち, shakuhachi] japanische_Bambusfloete [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top