ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -七-, *七*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[七, qī, ㄑㄧ] seven
Radical: Decomposition: 一 (yī )  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [] ,  Rank: 530

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄧ, ] seven; 7 [Add to Longdo]
[qī yuè, ㄑㄧ ㄩㄝˋ, ] July; seventh month, #7,425 [Add to Longdo]
八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #12,904 [Add to Longdo]
[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting, #24,320 [Add to Longdo]
嘴八舌[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once, #38,158 [Add to Longdo]
[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, ] abbr. for 言律詩|言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines, #45,040 [Add to Longdo]
零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder, #47,378 [Add to Longdo]
上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens, #50,080 [Add to Longdo]
杂八[zá qī zá bā, ㄗㄚˊ ㄑㄧ ㄗㄚˊ ㄅㄚ, / ] an assortment; a bit of everything; lots of different (skills), #54,675 [Add to Longdo]
不管三二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast, #60,678 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しち, なな, shichi , nana] (n) เจ็ด
[ななつ, nanatsu] (n) เจ็ดชิ้น/อย่าง
[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
夕祭[たなばたまつり, tanabatamatsuri] เทศกาลทานาบาตะ (เทศกาลดวงดาว)
味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n ) เครื่องปรุงชนิดผงมีส่วนผสมจากเครื่องเทศ7ชนิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);7[しち(P);なな;な, shichi (P); nana ; na] (num) (1) seven; (pref) (2) hepta-; (P) [Add to Longdo]
つ(P);7つ[ななつ, nanatsu] (num) seven; (P) [Add to Longdo]
つの海[ななつのうみ, nanatsunoumi] (n) the seven seas [Add to Longdo]
つの罪源[ななつのざいげん, nanatsunozaigen] (n) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]
つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
つの大罪[ななつのだいざい, nanatsunodaizai] (exp) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]
つ屋;[ななつや, nanatsuya] (n) (col) (arch) (from and 質 both being read しち) pawnshop [Add to Longdo]
つ時[ななつどき, nanatsudoki] (n) (arch) (approx.) 4 o'clock (am or pm) [Add to Longdo]
つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗星) Big Dipper; (2) (See 曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus) [Add to Longdo]
化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Star Festival is in July.7月には夕がある。
Have you ever eaten turkey?あなたは面鳥を食べたことがありますか。
This temple dates from the 7th century.この寺院は世紀からのものです。
This turkey tastes good.この面鳥おいしいね。
This turkey will serve five.この面鳥は5人分あります。
This river is dangerous to swim in July.この川は、月に泳ぐのは危険です。
This fairy story is easy enough for a seven-year-old child to read.この童話は歳の子が読むのに十分やさしい。
This train is made up of seven cars.この列車は両編成です。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは六月か月に熟す。
The baby weighed seven pounds at birth.その赤ん坊は生まれた時体重はポンドでした。
The couple have no less than seven children.その夫婦には人もの子供がいる。
I wouldn't let a goof-up like that get to you. People have short memories and the one good thing about gossip is that it's short-lived.そんな失敗なんて気にするな。人の噂も十五日。みんなすぐに忘れるさ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are seven eyes on the stone.[JA] つの目の石 The Church (1989)
This is a fine-looking bird,Judy.[JA] うまそうな面鳥だ Can't Buy Me Love (1987)
70-30?[CN] 不然三分? Coursier (2010)
17[CN] 十 Kung Fu Jungle (2014)
Whoops.[CN] ... The Boyfriend Complexity (2010)
The fields' and forests' rattling, The Seven Seas' refrain.[JA] 森と畑のざわめき つの海の歌 The Mirror (1975)
It's from Mom's hospital![JA] 国山病院! お母さんの病院からだわ。 My Neighbor Totoro (1988)
Seventeen.[CN] -十 Applause (1929)
He's one of the seven worst people in the world.[JA] 闇の世界の本指に入る奴よ! What's Up, Tiger Lily? (1966)
Just save me a drumstick and the neck, okay, Chuck?[JA] 面鳥が楽しみよね A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
Qiniang![CN]  Legendary Amazons (2011)
Uncle Seven[CN]  May We Chat (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top