ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丷*

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丷-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[来, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: Decomposition: 未 (wèi ㄨㄟˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來,  Rank: 15
[前, qián, ㄑㄧㄢˊ] in front, forward; former, preceding
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī )  刖 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 93
[关, guān, ㄍㄨㄢ] frontier pass; to close, to shut; relation
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  天 (tiān ㄊㄧㄢ) 
Etymology: [] ,  Rank: 127
[并, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  开 (kāi ㄎㄞ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 並; two men standing side-by-side,  Rank: 141
[产, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 159
[立, lì, ㄌㄧˋ] to stand; to establish, to set up
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A man standing on the ground 一,  Rank: 197
[平, píng, ㄆㄧㄥˊ] flat, level, even; peaceful
Radical: 广Decomposition: 干 (gàn ㄍㄢˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A leveling scale,  Rank: 215
[总, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Many mouths 口 speaking with one mind 心,  Rank: 228
[金, jīn, ㄐㄧㄣ] gold, metal; money
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A cast-iron bell,  Rank: 260
[南, nán, ㄋㄢˊ] south; southern; southward
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [pictographic] A musical bell,  Rank: 307
[单, dān, ㄉㄢ] single, individual, only; lone
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [] ,  Rank: 389
[商, shāng, ㄕㄤ] commerce, business, trade
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  冏 (jiǒng ㄐㄩㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bright,  Rank: 402
[火, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] fire, flame; to burn; anger, rage
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictographic] Flames,  Rank: 433
[乎, hū, ㄏㄨ] interrogative or exclamatory final particle
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [] ,  Rank: 458
[曾, céng, ㄘㄥˊ] already, formerly, once; the past
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙) 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A rice cooker on heat 日, building up steam 丷 and letting it off,  Rank: 463
[首, shǒu, ㄕㄡˇ] chief, head, leader
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  自 (zì ㄗˋ) 
Etymology: [ideographic] A deer's head 自 adorned with antlers 丷,  Rank: 481
[半, bàn, ㄅㄢˋ] half; semi-, incomplete
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A cow 牛 splitting 丷 wood in half,  Rank: 513
[米, mǐ, ㄇㄧˇ] rice, millet, grain
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] Grains of rice,  Rank: 575
[兰, lán, ㄌㄢˊ] orchid; elegant, graceful
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [pictographic] An orchid in bloom,  Rank: 642
[善, shàn, ㄕㄢˋ] good, virtuous, charitable, kind
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To give someone food 羊 and conversation 口,  Rank: 749
[养, yǎng, ㄧㄤˇ] to raise, to rear, to bring up; to support
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictophonetic] child,  Rank: 760
[弟, dì, ㄉㄧˋ] young brother, junior
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 816
[幸, xìng, ㄒㄧㄥˋ] favor, fortune, luck; surname
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] Two men, one alive 土 and one dead 干; the living one is lucky,  Rank: 902
[羊, yáng, ㄧㄤˊ] sheep, goat
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A sheep's head with horns,  Rank: 1,337
[兼, jiān, ㄐㄧㄢ] both, and; at the same time; to unite, to combine
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  禾 (hé ㄏㄜˊ)  禾 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A hand holding two sheafs of grain 禾,  Rank: 1,515
[兽, shòu, ㄕㄡˋ] beast, animal; bestial
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] An animal with horns 丷, eyes 田, nose 一, and mouth 口,  Rank: 1,602
[夹, jiā, ㄐㄧㄚ] to support; to be wedged between
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [ideographic] A person 夫 stuck between two others 丷,  Rank: 1,758
[豆, dòu, ㄉㄡˋ] beans, peas; bean-shaped
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] An old serving dish 口 on a stand with a lid 一,  Rank: 1,793
[遂, suì, ㄙㄨㄟˋ] to fail; to follow, to comply with
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  豕 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 2,017
[兑, duì, ㄉㄨㄟˋ] cash, check; to exchange
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [ideographic] A beast 兄 with two horns 丷,  Rank: 2,424
[丫, yā, ㄧㄚ] forked; bifurcation
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A forked line 丨,  Rank: 2,682
[酋, qiú, ㄑㄧㄡˊ] chief of tribe, chieftain
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  酉 (yǒu ㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictographic] A feathered crown,  Rank: 3,403
[啬, sè, ㄙㄜˋ] miserly, stingy, thrifty
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,860
[鬲, gé, ㄍㄜˊ] earthen pot, iron cauldron
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A cauldron 口 with three legs 冂丷,  Rank: 6,855
[冁, chǎn, ㄔㄢˇ] smile
Radical: Decomposition: 单 (dān ㄉㄢ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] When an individual 单 opens up 展; 展 also provides the pronunciation,  Rank: 7,762
[㒸, suì, ㄙㄨㄟˋ] to obey, to follow; year, season, harvest
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  豕 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: []
[並, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  亚 (yà ㄧㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] Two people sitting side-by-side; compare 竝
[丵, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] thick (grass)
Radical: Decomposition: 业 (yè ㄧㄝˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: []
[丷, ha, ㄏㄚ˙] kwukyel
Radical: Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: []
[啇, dì, ㄉㄧˋ] stalk, stem, root, foot, base
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: []

Are you satisfied with the result?

You can...Sugges
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top