ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*爻*

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -爻-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[驳, bó, ㄅㄛˊ] variegated, motley; to refuse, to dispute
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  爻 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 2,022
[爽, shuǎng, ㄕㄨㄤˇ] crisp, refreshing; candid, frank; pleased, happy
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  爻 (yáo ㄧㄠˊ)  爻 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 大 breathing lots of fresh air 爻,  Rank: 2,378
[爻, yáo, ㄧㄠˊ] diagrams for divination
Radical: Decomposition: 乂 (yì ㄧˋ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Two marks 乂 on an oracle bone,  Rank: 4,680
[棥, fán, ㄈㄢˊ] railing, fence, enclosed place
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  爻 (yáo ㄧㄠˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Forests 木 separated by a fence 爻
[爾, ěr, ㄦˇ] you; that, those; final particle
Radical: Decomposition: 爻 (yáo ㄧㄠˊ)  爻 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: []
[駁, bó, ㄅㄛˊ] variegated, motley; to refuse, to dispute
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  爻 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáo, ㄧㄠˊ, ] lines on a trigram, #29,268 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いんこう, inkou] (n) (See ) yin yao (broken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]
[ようこう, youkou] (n) (See ) yang yao (unbroken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (See 卦) yao (line representing yin or yang that comprises one third of a trigram) [Add to Longdo]
[こうじ, kouji] (n) commentary (on any of the 384 lines of the hexagrams in the Book of Changes) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
N0![CN] 奇 Evil Dead (2013)
No! No![CN] 奇 Evil Dead (2013)
You know what I mean.[CN] 薹茶圭\ 丨置l灞曹: 薹更 \ ,灞 \,灞 Evil Dead (2013)
No.[CN] 奇 Evil Dead (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top