ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兽-, *兽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[兽, shòu, ㄕㄡˋ] beast, animal; bestial
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] An animal with horns 丷, eyes 田, nose 一, and mouth 口,  Rank: 1,602

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shòu, ㄕㄡˋ, / ] beast; quadruped, #3,903 [Add to Longdo]
[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, / ] veterinary, #11,092 [Add to Longdo]
[guài shòu, ㄍㄨㄞˋ ㄕㄡˋ, / ] rare animal; mythical animal, #13,541 [Add to Longdo]
[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; creature; beast (brutal person), #15,219 [Add to Longdo]
[yě shòu, ㄧㄝˇ ㄕㄡˋ, / ] beast; wild animal, #15,223 [Add to Longdo]
[měng shòu, ㄇㄥˇ ㄕㄡˋ, / ] ferocious beast; fierce animal, #29,874 [Add to Longdo]
[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] brutal, #46,457 [Add to Longdo]
独角[dú jiǎo shòu, ㄉㄨˊ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] a unicorn (in mythology or Harry Potter), #50,403 [Add to Longdo]
[niǎo shòu, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and beasts; fauna, #51,071 [Add to Longdo]
[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, / ] animals, #60,757 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kethku![CN]  SAGA: Curse of the Shadow (2013)
And the stink of the hides in La Plata.[CN] 还有拉普拉塔皮发出的臭味 The Long Voyage Home (1940)
I am a ghost, I am a wild beast[CN] 我是个鬼, 我是个野 Song at Midnight (1937)
Fetch![CN] 来 四脚 Alice Through the Looking Glass (2016)
He grabbed me and threw me down, He was going to rape me again![CN] 岩渊如野一般再次试图蹂躏白丝 Taki no shiraito (1933)
Did you lure that fascinating brute? It's the prehistoric in me.[CN] 你是不是被那个迷人的野给迷住了? Bordertown (1935)
... againstbeasts who were drunk on human blood![CN] ...与那些喝人血的禽做斗争 The Adventures of Robin Hood (1938)
What with them murdering Indians and jungle animals, he ain't got an earthly.[CN] What with them murdering Indians and jungle animals, he ain't got an earthly. 跟食人生番和毒蛇猛周旋,他悬得很 Strange Cargo (1940)
I'd yield to the animal in me.[CN] 我体内的性将会发作 One Hour with You (1932)
We allows the enemy's account excels fierce beasts of that year[CN] 任敌人的毒计 胜过科利色烟当年的猛 Song at Midnight (1937)
" But always keep in mind: " " Beware of the predator! "[CN] 要注意啊 小心那些猛 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top