ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*厶*

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -厶-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[能, néng, ㄋㄥˊ] can, may; capable, full of energy
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] A bear's head 厶, body ⺼, and claws 匕,  Rank: 35
[么, me, ㄇㄜ˙] interrogative particle
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 63
[去, qù, ㄑㄩˋ] to go away, to leave, to depart
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 64
[公, gōng, ㄍㄨㄥ] fair, equitable; public; duke
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] To divide 八 what is private 厶,  Rank: 115
[至, zhì, ㄓˋ] reach, arrive; very, extremely
Radical: Decomposition: 一 (yī )  厶 (sī )  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A bird alighting on the ground 土,  Rank: 267
[台, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 388
[参, cān, ㄘㄢ] to take part in, to intervene; ginseng
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  大 (dà ㄉㄚˋ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 507
[育, yù, ㄩˋ] to produce, to give birth to; to educate
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] A pregnant woman with a baby ⺼ in her womb,  Rank: 609
[云, yún, ㄩㄣˊ] cloud; to say, to speak
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ)  厶 (sī ) 
Etymology: [pictographic] A cloud,  Rank: 692
[县, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: Decomposition: 且 (qiě ㄑㄧㄝˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 877
[私, sī, ] personal, private, secret; selfish
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] 厶 provides the meaning and pronunciation,  Rank: 1,023
[鬼, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] ghost; demon; sly, mischievous
Radical: Decomposition: 乚 (gōu ㄍㄡ)  厶 (sī ) 
Etymology: [pictographic] A ghost with a scary face,  Rank: 1,042
[弃, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  厶 (sī )  廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 discarding a dead, swaddled baby 亠厶,  Rank: 1,105
[允, yǔn, ㄩㄣˇ] to grant, to consent; just, fair
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,443
[丢, diū, ㄉㄧㄡ] to lose; to discard
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] A lost 厶 jade 玉,  Rank: 1,639
[瓜, guā, ㄍㄨㄚ] melon, gourd, squash, cucumber
Radical: Decomposition: 厶 (sī ) 
Etymology: [pictographic] Vines growing with a melon at their base,  Rank: 1,827
[勾, gōu, ㄍㄡ] to hook, to join, to connect; to entice
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,034
[矣, yǐ, ㄧˇ] particle of completed action
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  矢 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,069
[弘, hóng, ㄏㄨㄥˊ] to enlarge, to expand; liberal, great
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,619
[牟, móu, ㄇㄡˊ] to profit, to usurp; moo
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ox,  Rank: 2,854
[篡, cuàn, ㄘㄨㄢˋ] to sieze, to usurp
Radical: Decomposition: 算 (suàn ㄙㄨㄢˋ)  厶 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] private,  Rank: 3,406
[叁, sān, ㄙㄢ] three (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  大 (dà ㄉㄚˋ)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three 三 with accents to prevent forgery,  Rank: 4,396
[弁, biàn, ㄅㄧㄢˋ] conical cap worn during the Zhou dynasty
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ) 
Etymology: [pictographic] Two hands 廾 putting the cap 厶 on someone's head,  Rank: 4,544
[畚, běn, ㄅㄣˇ] hamper, straw basket
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  大 (dà ㄉㄚˋ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,574
[辭, cí, ㄘˊ] words, speech; to resign, to take leave
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  厶 (sī )  又 (yòu ㄧㄡˋ)  辛 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [] ,  Rank: 8,175
[㐬, liú, ㄌㄧㄡˊ] pennant; wild, barren, uncultivated
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  厶 (sī )  川 (chuān ㄔㄨㄢ) 
Etymology: []
[丟, diū, ㄉㄧㄡ] to lose; to discard
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  厶 (sī ) 
Etymology: []
[亂, luàn, ㄌㄨㄢˋ] anarchy, chaos; revolt
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  厶 (sī )  又 (yòu ㄧㄡˋ)  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: [ideographic] A kneeling person 乚 using their hands 爫 to unravel a knot
[厶, sī, ] private, secret
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A silk cocoon
[厷, gōng, ㄍㄨㄥ] forearm, upper arm; round
Radical: Decomposition: 厶 (sī ) 
Etymology: [pictographic] A bent arm; flexing the muscles
[厹, róu, ㄖㄡˊ] spear; the name of a tribe
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: []
[厽, lěi, ㄌㄟˇ]
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  厶 (sī )  厶 (sī ) 
Etymology: []
[叀, zhuān, ㄓㄨㄢ] spindle; to hang
Radical: Decomposition: 厶 (sī ) 
Etymology: []
[參, cān, ㄘㄢ] to take part in, to intervene; ginseng
Radical: Decomposition: 厽 (lěi ㄌㄟˇ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic]
[夋, qūn, ㄑㄩㄣ] to dawdle; the emperor Yao's father
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  八 (bā ㄅㄚ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: []
[強, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] strong, powerful, energetic
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  厶 (sī )  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[払, fǎn, ㄈㄢˇ] shake off, brush away; dust
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  厶 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[晉, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance; to increase; to promote
Radical: Decomposition: 一 (yī )  厶 (sī )  厶 (sī )  一 (yī )  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A platform 一 raised on stilts 厶
[棄, qì, ㄑㄧˋ] to abandon, to discard, to reject; to desert; to forget
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  厶 (sī )  廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: []
[禸, róu, ㄖㄡˊ] rump
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  厶 (sī ) 
Etymology: []
[镸, cháng, ㄔㄤˊ] long; lasting; to excel in
Radical: Decomposition: 厶 (sī ) 
Etymology: []

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top