ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*亻*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -亻-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[他, tā, ㄊㄚ] other, another; he, she, it
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  也 (yě ㄧㄝˇ) 
Etymology: [ideographic] An additional, "also" 也  person 亻,  Rank: 10
[们, men, ㄇㄣ˙] plural marker for pronouns and some nouns
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  门 (mén ㄇㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] people,  Rank: 13
[你, nǐ, ㄋㄧˇ] you, second person pronoun
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  尔 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [ideographic] Pronoun 尔 for a person 亻,  Rank: 32
[作, zuò, ㄗㄨㄛˋ] to make; to write, to compose; to act, to perform
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  乍 (zhà ㄓㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 making something for the first time 乍; 乍 also provides the pronunciation,  Rank: 49
[但, dàn, ㄉㄢˋ] only; but, however, yet, still
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  旦 (dàn ㄉㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 95
使[使, shǐ, ㄕˇ] cause, mission, orders; envoy, messenger, ambassador
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  吏 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 working for the government 吏,  Rank: 119
[体, tǐ, ㄊㄧˇ] body; group, class; form, style, system
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  本 (běn ㄅㄣˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 149
[什, shén, ㄕㄣˊ] what? mixed, miscellaneous
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] A file of ten 十 people 亻,  Rank: 156
[代, dài, ㄉㄞˋ] era, generation; to substitute for, to replace
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  弋 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 亻 caught 弋 by the passing of time,  Rank: 174
[信, xìn, ㄒㄧㄣˋ] to trust, to believe; letter, sign
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  言 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 176
[化, huà, ㄏㄨㄚˋ] to change, to convert, to reform; -ize
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 178
[位, wèi, ㄨㄟˋ] seat, throne; rank, status; position, location
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  立 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] The place where a person 亻 stands 立,  Rank: 182
[任, rèn, ㄖㄣˋ] to trust, to rely on; to appoint; to bear; duty, office
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  壬 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 186
[气, qì, ㄑㄧˋ] air, gas; steam, vapor; anger
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 breathing air,  Rank: 217
[何, hé, ㄏㄜˊ] what, why, where, which, how
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 229
[做, zuò, ㄗㄨㄛˋ] to work, to make; to act
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  故 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone 亻 who causes things to happen 故; 故 also provides the pronuncation,  Rank: 246
[件, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] item, matter; component, part; measure word for events
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 亻 dividing up a cow 牛,  Rank: 250
[保, bǎo, ㄅㄠˇ] to safeguard, to protect, to defend, to care for
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  呆 (dāi ㄉㄞ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 266
便[便, biàn, ㄅㄧㄢˋ] easy, convenient; expedient
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  更 (gèng ㄍㄥˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 271
[像, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] picture, image, figure; to resemble
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  象 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 294
[住, zhù, ㄓㄨˋ] to reside, to live at, to dwell, to lodge; to stop
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 who hosts 主; 主 also provides the pronunciation,  Rank: 309
[传, chuán, ㄔㄨㄢˊ] to pass on; to propagate; to transmit; summons
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  专 (zhuān ㄓㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] people,  Rank: 332
[候, hòu, ㄏㄡˋ] to wait, to expect; to visit; to greet
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  矦 (hóu ㄏㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 341
[价, jià, ㄐㄧㄚˋ] price, value
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  介 (jiè ㄐㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 409
[复, fù, ㄈㄨˋ] again, repeatedly; copy, duplicate; to restore, to return
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  日 (rì ㄖˋ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 who goes  somewhere 夂 every day 日,  Rank: 426
[似, shì, ㄕˋ] resembling, similar to; as if, to seem
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  以 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] One person 亻 resembles another,  Rank: 431
[仅, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] only, merely, solely, just
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 494
[例, lì, ㄌㄧˋ] precedent, example, case; regulation
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  列 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 547
[供, gōng, ㄍㄨㄥ] to supply, to provide for; to offer in worship
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 making an offering with both hands 共; 共 also provides the pronunciation,  Rank: 550
[依, yī, ] to rely on; to consent, to obey; according to
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 568
[低, dī, ㄉㄧ] low; to lower, to hang; to bend, to bow
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  氐 (dī ㄉㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 592
[值, zhí, ㄓˊ] price, value, worth
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 600
[仍, réng, ㄖㄥˊ] yet, still; keeping, continuing; again
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  乃 (nǎi ㄋㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] then,  Rank: 601
[倒, dào, ㄉㄠˋ] to collapse, to fall over; to lie down
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  到 (dào ㄉㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 608
[假, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] fake, false, deceitful; vacation
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  叚 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [ideographic] A false 叚 person 亻; 叚 also provides the pronunciation,  Rank: 636
[伤, shāng, ㄕㄤ] to injure, to harm; wound, injury; to fall ill
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 660
[夜, yè, ㄧㄝˋ] night, dark; under cover of night
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  亻 (rén ㄖㄣˊ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 sneaking by under cover 亠 of night 夕,  Rank: 665
[停, tíng, ㄊㄧㄥˊ] to suspend, to halt, to delay; suitable
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  亭 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 693
[修, xiū, ㄒㄧㄡ] to study; to repair; to decorate; to cultivate
Radical: Decomposition: 攸 (yōu ㄧㄡ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] hair,  Rank: 740
[伊, yī, ] he she; this, that; used in transliterations
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  尹 (yǐn ˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 761
[佛, fú, ㄈㄨˊ] Buddha; Buddhist
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 771
[优, yōu, ㄧㄡ] superior; elegant
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  尤 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 774
[份, fèn, ㄈㄣˋ] job, part, role; duty
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [ideographic] The lot or portion 分 allotted to a man 亻,  Rank: 784
[付, fù, ㄈㄨˋ] give, deliver, pay, hand over; entrust
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] To hand 寸 something over to someone 亻 ,  Rank: 820
[伯, bó, ㄅㄛˊ] older brother; father's elder brother; sir, sire, count
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 821
[伦, lún, ㄌㄨㄣˊ] human relationships; society
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  仑 (lún ㄌㄨㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] The logical order 仑 of human 亻 society; 仑 also provides the pronunciation,  Rank: 970
[俄, é, ㄜˊ] sudden, abrupt; used in transliterations
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 975
[健, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] strong, robust, healthy; strength
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  建 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone 亻 who can build 建 things; 建 also provides the pronunciation,  Rank: 979
[借, jiè, ㄐㄧㄝˋ] to borrow; to lend; excuse, pretext
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 984
[伙, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] companion, colleague; utensils
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,047

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top