ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -艸-, *艸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[芻, chú, ㄔㄨˊ] to mow, to cut grass; hay, fodder
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  屮 (chè ㄔㄜˋ)  勹 (bāo ㄅㄠ)  屮 (chè ㄔㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] To trim 勹 grass shoots 屮,  Rank: 9,485
[艸, cǎo, ㄘㄠˇ] grass
Radical: Decomposition: 屮 (chè ㄔㄜˋ)  屮 (chè ㄔㄜˋ) 
Etymology: [pictographic] Grass sprouting,  Rank: 9,836

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass, #64,585 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そうぶ, soubu] (n) (See 草冠) kanji "grass radical" (radical 140) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh! Come on![CN] 我屮芔茻! Welcome to the Jungle (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top