ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -穩-, *穩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[穩, wěn, ㄨㄣˇ] steady, stable; solid, firm
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  㥯 (yǐn ㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 6,598

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, / ] settled; steady; stable, #2,848 [Add to Longdo]
稳定[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] steady; stable; stability; to pacify, #897 [Add to Longdo]
平稳[píng wěn, ㄆㄧㄥˊ ㄨㄣˇ, / ] smooth; steady, #4,931 [Add to Longdo]
稳定性[wěn dìng xìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] stability, #6,363 [Add to Longdo]
稳步[wěn bù, ㄨㄣˇ ㄅㄨˋ, / ] steadily; a steady pace, #7,227 [Add to Longdo]
不稳定[bù wěn dìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] unstable, #7,680 [Add to Longdo]
稳健[wěn jiàn, ㄨㄣˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] firm; stable and steady, #8,416 [Add to Longdo]
稳重[wěn zhòng, ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] steady; earnest; staid, #12,765 [Add to Longdo]
安稳[ān wěn, ㄢ ㄨㄣˇ, / ] smooth and steady, #13,700 [Add to Longdo]
稳固[wěn gù, ㄨㄣˇ ㄍㄨˋ, / ] stable, #13,711 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Angela and I worked together with a very disturbed young woman who gave birth to a baby boy.[CN] 和我一起工作的這個Angela 精神狀態非常不定 她生了個兒子 Fear No More (2005)
- Sit still.[CN] - 做 Wild Seven (2006)
You think you can keep you gun on him, William?[CN] 你槍拿的嗎,威廉? 3:10 to Yuma (2007)
Night-vision camera on a boat stabilized by a gyroscope.[CN] 裝在船上的微光照相機 靠陀螺儀 The Sentinel (2006)
Some days are better than others.[CN] 時好時壞,總體平 Charlie Bartlett (2007)
Hang on, Harry-boy![CN] 海仔! 坐啊! On the Edge (2006)
It's in the bag.[CN] 操勝券了 Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch (2005)
Let's say the total volume of this stable money supply is represented by this big circle.[CN] 一個定的經濟制度需要它的貨幣供應 至少有能力保持定並且不崩潰 Money as Debt (2006)
You and your husband seem pretty solid.[CN] 你和你丈夫看起來感情很 There Won't Be Trumpets (2005)
Are you going steady?[CN] 你們的關係定了嗎? Impossible (2005)
Yeah, daddy![CN] 努力抓了! 來看新的行政主管? Impossible (2005)
And with it changes the mood.[CN] 隨著天氣變化的還有心情 就是對情緒的定啦 Piter FM (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top