ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頁-, *頁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[頁, yè, ㄧㄝˋ] page, sheet, leaf
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictographic] A person's head,  Rank: 7,491
[類, lèi, ㄌㄟˋ] category, class, group, kind; similar to; to resemble
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,915
[題, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 5,105
[頭, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 5,331
[須, xū, ㄒㄩ] beard; must; necessary
Radical: Decomposition: 彡 (shān ㄕㄢ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] Hair 彡 growing on the face 頁,  Rank: 5,376
[頸, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] neck, throat
Radical: Decomposition: 巠 (jīng ㄐㄧㄥ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 5,980
[顯, xiǎn, ㄒㄧㄢˇ] clear, evident; prominent; to show
Radical: Decomposition: 㬎 (xiǎn ㄒㄧㄢˇ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 6,070
[預, yù, ㄩˋ] to prepare, to arrange; in advance
Radical: Decomposition: 予 (yǔ ㄩˇ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] page,  Rank: 6,179
[顧, gù, ㄍㄨˋ] to look back; to look at; to look after
Radical: Decomposition: 雇 (gù ㄍㄨˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 6,197
[頻, pín, ㄆㄧㄣˊ] frequency; repeatedly, again and again
Radical: Decomposition: 步 (bù ㄅㄨˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,383

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, / ] page; leaf, #2,593 [Add to Longdo]
页面[yè miàn, ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] page; web page, #10,246 [Add to Longdo]
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter, #12,563 [Add to Longdo]
页岩[yè yán, ㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, / ] shale, #42,614 [Add to Longdo]
页码[yè mǎ, ㄧㄝˋ ㄇㄚˇ, / ] page number, #60,122 [Add to Longdo]
库页岛[Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido), #93,820 [Add to Longdo]
页首[yè shǒu, ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] the head of a page; page heading, #218,191 [Add to Longdo]
代码页[dài mǎ yè, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄧㄝˋ, / ] code page, #609,356 [Add to Longdo]
主页[zhǔ yè, ㄓㄨˇ ㄧㄝˋ, / ] home page [Add to Longdo]
合页[hé yè, ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] hinge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ページ, pe-ji] (n) (uk) ( is sometimes ぺえじ or ぺいじ) page; (P) [Add to Longdo]
の裏;ページの裏[ページのうら, pe-ji noura] (n) overleaf [Add to Longdo]
[けつがん, ketsugan] (n,adj-no) shale [Add to Longdo]
岩油[けつがんゆ, ketsuganyu] (n) shale oil [Add to Longdo]
数;ページ数[ページすう, pe-ji suu] (n) number of pages [Add to Longdo]
送り[ページおくり, pe-ji okuri] (n) {comp} form feed; FF [Add to Longdo]
付け[ぺえじづけ, peejiduke] (n) pagination [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please refer to page ten.10を参照してください。
I've finished all except the last page.最後の1を除き全部すんだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pages that kaecilius stole.[JA] 盗まれたには... Doctor Strange (2016)
This is where we found the body. Down there. No head, no arms, no legs...[JA] ここヵヾ' 発見王見半易です ー 豆音Bと手足ヵヾ' 欠損してましブこ Violent Shit: The Movie (2015)
Okay, pickup to 20, please.[CN] 好的,請翻到二十 Waking Life (2001)
It really brings much joy to, both men and women.[CN] 可是玉女心經裏面有幾提到 採陰補陽 Sex and Zen II (1996)
It was complete when I gave it to you. Who took out the 12 pages?[CN] 誰撕掉裡面的12紙? Memento (2000)
Perhaps I'm just turning over a new leaf.[CN] 生命中嶄新的一 Shine (1996)
Pages will be missing in all the right places.[CN] 省略掉必要數的書 Oh, Woe Is Me (1993)
No limbs, no head.[JA] 手足ど'ころカ' 豆もなし丶 Violent Shit: The Movie (2015)
So, page eight.[JA] 8の説明を Fast (2016)
I can't find the last page, but...[CN] 我找不到最後那了 但 Malina (1991)
But the book is missing pages.[CN] 是一翻著書 Oh, Woe Is Me (1993)
So if a volume from this collection should be stolen again...[JA] 蔵書が1でも 欠けようもんなら Doctor Strange (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
送り[ページおくり, pe-ji okuri] form feed (FF) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top