Search result for

*rock*

(678 entries)
(0.1268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rock, -rock-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rock[N] หิน, See also: ก้อนหิน, โขดหิน, Syn. boulder, stone
rock[N] ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี
rock[N] เพชร, See also: เพชรพลอย, Syn. diamond, gem
rock[VI] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway
rock[VT] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway
rock[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้สั่นสะเทือน, Syn. shake, shock, surprise
rock[N] การโยก, See also: การแกว่ง, การเขย่า
rock[N] ดนตรีร็อค
crock[N] เครื่องปั้นดินเผา, Syn. earthenware jar
crock[N] เรื่องไร้สาระ, Syn. nonsense
crock[N] เศษแตกของเครื่องปั้นดินเผา
crock[N] ของชำรุด, See also: คนหรือสิ่งของที่ใช้การไม่ได้อีก
crock[VT] ทำให้ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้เสีย, ทำให้อ่อนแรง
crock[N] เขม่า, Syn. carbon black, lampback, smut
rocky[ADJ] เต็มไปด้วยหิน, See also: ซึ่งมีหินมาก, Syn. stony, flinty, solid, rockbound
rocker[N] เครื่องเขย่า
rocker[N] คานโค้งของเก้าอี้โยก, Syn. rocking chair
rocket[N] จรวด, See also: เครื่องยนต์จรวด, Syn. spacecraft
rocket[N] ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด, Syn. missile
rocket[N] พลุ, See also: พลุสัญญาณ, ดอกไม้ไฟ, Syn. skyrocket
rocket[VI] พุ่งไปอย่างรวดเร็ว, Syn. move fast
rocket[VI] เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว, Syn. ascend, rise, soar
rocket[VT] ส่งจรวด
rocket[N] พืชชนิดหนึ่ง
bedrock[N] หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย
bedrock[SL] ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง
crocked[ADJ] เมา (คำสแลง), Syn. drunk, intoxicated
defrock[VT] ปลดหรือขับออกจากสมณเพศ, See also: ทำให้สึกจากการเป็นพระ, Syn. disqualified, invalidated
rock to[PHRV] แกว่งขึ้นลงจนหลับ
Rockies[N] เทือกเขาร็อกกี้
unfrock[VT] ถอดจีวรออก, See also: ถอดเสื้อคลุมออก, Syn. take off, get undressed, unclothe, undress, Ant. dress, clothe, cover
crock up[PHRV] ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ, Syn. crack up
crockery[N] เครื่องเคลือบดินเผา, Syn. dishware
rocketry[N] การศึกษาเกี่ยวกับจรวด
rockfall[N] กองหินที่ร่วงลงมา
shamrock[N] พืชไม้ดอกชนิดหนึ่ง (ต้นไม้ประจำชาติของไอร์แลนด์)
sprocket[N] โซ่ฟันเฟือง
hard rock[N] ดนตรีร็อกที่มีจังหวะตีแบบง่ายๆ หนักแน่นและเสียงดัง
rock salt[N] เกลือสินเธาว์
rock-hard[N] แข็งมาก
rock-jock[SL] คนไต่เขา, See also: คนปีนเขา
rockbound[ADJ] เต็มไปด้วยหิน, Syn. rocky
skyrocket[VI] ลอยขึ้นสูงอย่างฉับพลัน, Syn. rocket, shoot up
skyrocket[VI] ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
skyrocket[VT] ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างฉับพลัน
rocker arm[N] คันโยก
sky rocket[SL] กระเป๋า
rock bottom[N] ระดับต่ำสุด
rock bottom[SL] (ราคา) ต่ำสุด
rock bottom[SL] จุด / ระดับต่ำสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ato rocketabbr. assisted takeoff rocket จรวดช่วยเสริมการบิน
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation
crock(ครอค) n. หม้อ,กระปุก,หม้อเหล็ก,หม้อหุงข้าวที่เป็นเหล็ก, Syn. earthen pot,jar
crocked(ครอคทฺ) adj. เมา, Syn. drunk
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks,earthenware
crocket(ครอค'คิท) n. สิ่งประดับเป็นรูปใบม้วน
defrock(ดิฟรอค') vt.,ดูunfrock
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
rock bottomn. ชั้นต่ำสุด,ระดับต่ำสุด,ฐาน,พื้น, See also: rock-bottom adj.
rock oiln. น้ำมันหิน
rock-and ###SW. roll (รอค'เอินโรล') n. (การเต้น) จังหวะโยกไปโยกมา,การเต้นรำจังหวะดังกล่าว
rock-bound(รอค'เบาดฺ) adj. เต็มไปด้วยโขดหิน,มีหินมาก, Syn. rocky
rock-n ###SW. roll (รอค'เอินโรล') n.,adj. (การเต้น) จังหวะโยกไปโยกมา,การเต้นรำจังหวะดังกล่าว
rocker(รอค'เคอะ) n. คนโยก,คนไหวเปล,เครื่องร่อนแร่,เครื่องเขย่า,เก้าอี้โยก,คานโค้งของ,เก้าอี้โยก,ค้นโยก,เพลาโยก,คานกระเดื่อง,ม้าไม้ที่นั่งโยกไปมาได้ -Phr. (off one's rocker บ้า วิกลจริต)
rocker armn. คันโยก,เพลาโยก
rocket(รอค'คิท) n. จรวด,ขีปนาวุธ,พลุ,คำด่า,คำตำหนิ -v. ขับเคลื่อนด้วยจรวด, (นก) บินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตกใจ, Syn. severe reprimand
rocketry(รอค'คิทรี) n. วิทยาการที่เกี่ยวกับจรวด,จรวดวิทยา
rocking chairn. เก้าอี้โยก,, Syn. rocker
rocking horsen. ม้าไม้โยก,= hobbyhorse
rockling(รอค'คิง) adj. โยกไปมา,แกว่งไกว
shamrock(แชม'รอค) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองใบอยู่กันเป็นกระจุก 3 ใบเป็นต้นไม้ประจำชาติของไอร์แลนด์
sprocket(สพรอค'คิท) ล้อฟันเฟือง,โซ่ฟันเฟือง, Syn. sprocket wheel
unfrock(อันฟรอค') vt. ถอดจีวรออก,ปลดจากตำแหน่งทางศาสนา,สึกจากพระ

English-Thai: Nontri Dictionary
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม
crock(n) หม้อ,กระปุก
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
frock(n) เสื้อนอก,เสื้อกระโปรงติดกัน,เสื้อคลุมของบาทหลวง
ROCK rock candy(n) น้ำตาลกรวด
rock(n) เพชรพลอย,หิน
rock(vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขย่า,แกว่ง,ไกว,โยก
rocker(n) คันโยก,เครื่องร่อนแร่,คานกระเดื่อง,คนไกวเปล
rocket(n) จรวด,พลุ,ขีปนาวุธ,ยานอวกาศ
ROCKING rocking chair(n) เก้าอี้โยก
ROCKING rocking horse(n) ม้าโยก
rocky(adj) เหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,เด็ดเดี่ยว
skyrocket(n) ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ
sprocket(n) เฟืองล้อรถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyroclastic rock; volcanic clasticหินตะกอนภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parent rock; source rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plutonic rock; abyssal rockหินอัคนีระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
porphyrite; porphyritic rock; porphyryหินเนื้อดอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
porphyritic rock; porphyrite; porphyryหินเนื้อดอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
porphyry; porphyrite; porphyritic rockหินเนื้อดอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pediment; rock pedimentลาดเชิงเขาสึกกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rockfallหินพัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rockslideหินถล่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Rocky mountain spotted feverไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regolith; mantle of rock; mantle rockผิวเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reservoir rockหินกักเก็บ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rockหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rock cycle; cycle of rockวัฏจักรหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rock flourแป้งหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rock mechanicsกลศาสตร์หิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rock pediment; pedimentลาดเชิงเขาสึกกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rudaceous rockหินเนื้อกรวด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rock saltเกลือหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rock wasteเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rock wool insulationการฉนวนด้วยใยหิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rock-forming mineralsแร่ประกอบหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rocker; finger; rocker armกระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker armแขนโยก, กระเดื่องขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rocker arm; finger; rockerกระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker clearance; valve clearance; valve lashระยะตั้งลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker coverฝาครอบลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker shaftเพลากระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sedimentary rockหินชั้น, หินตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soft-rock geologyธรณีวิทยาหินตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soft rock๑. หินตะกอน๒. หินผุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sprocketเฟืองโซ่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
source rock; parent rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
organic rockหินอินทรีย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acid rockหินชนิดกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
average igneous rockหินอัคนีค่าเฉลี่ย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alkaline rockหินชนิดด่าง, หินแอลคาไล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
argillaceous rockหินเนื้อดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autoclastic rockหินกรวดเหลี่ยมเกิดกับที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal rock; plutonic rockหินอัคนีระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alkali rockหินแอลคาไล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alkalic igneous rocksหินอัคนีแอลคาไล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arenaceous rockหินเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basic rockหินชนิดเบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biogenic rockหินชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basal complex; basement complex; basement rockหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement complex; basal complex; basement rockหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basement rock; basal complex; basement complexหินฐานซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biomechanical rock; bioclastic rockหินเนื้อประสมชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rock mechanicsกลศาสตร์หิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cap Rockชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน, ชั้นหินที่ไม่ยอมให้ของเหลวหรือก๊าซไหลผ่าน ปิดทับอยู่ด้านบนของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม และปิดกั้นไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนหนีออกมาถึงพื้นผิวดินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Source Rockหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม
หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rock) ที่มีสารอินทรีย์มาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยา ภายใต้ความร้อนและความกดดัน สารอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงและสลายตัวให้ปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดปิโตรเลียมจะต้องมีปริมาณของสารอินทรีย์อย่างน้อย 0.5% และโดยทั่วไปควรจะมากกว่า 1.5% สารอินทรีย์ชนิด Type II จะให้น้ำมันดิบ (crude oil) Type III จะให้ก๊าซ ปริมาณของไฮโดรเจนในสารอินทรีย์ควรจะมากกว่า 7% โดยน้ำหนัก สำหรับการเกิดน้ำมัน หินดินดานสีเทาดำหรือดำ และพวก reef limestone ส่วนใหญ่จะเป็นหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมที่ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Reservoir Rockหินกักเก็บปิโตรเลียม, หินกักเก็บปิโตรเลียม
หินที่มีรูพรุนและยอมให้ของไหลซึมผ่านได้สูง (Good porosity and permeability) เช่น หินทราย (sandstone) หินคาร์บอเนต หินปูน หินโดโลไมต์ เพื่อที่จะสามารถกักเก็บปิโตรเลียมในปริมาณมากได้ นอกจากจะต้องมีความพรุนสูงแล้ว ควรจะต้องมีความหนาด้วย ในแหล่ง ปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ส่วนมากหินกักเก็บจะมีความพรุนสูงกว่า 10% และมีความหนามากกว่า 10 ฟุต จะต้องมีความต่อเนื่องและครอบคลุมบริเวณกว้าง เพื่อที่จะได้มีปริมาตรกักเก็บปิโตรเลียมได้สูง [ปิโตรเลี่ยม]
Ornamental rocksหินประดับ [TU Subject Heading]
Punk rock musicดนตรีพั๊งค์ร็อค [TU Subject Heading]
Rock climbingการปีนหน้าผา [TU Subject Heading]
Rock gardensสวนหินประดับ [TU Subject Heading]
Rock groupsกลุ่มดนตรีร็อค [TU Subject Heading]
Rock mechanicsกลศาสตร์ของหิน [TU Subject Heading]
Rock musicดนตรีร็อค [TU Subject Heading]
Rock musiciansนักดนตรีร็อค [TU Subject Heading]
Rock paintingsภาพเขียนบนหิน [TU Subject Heading]
Rockefeller foundationsมูลนิธิร้อคกี้เฟลเลอร์ [TU Subject Heading]
Rocketryจรวด [TU Subject Heading]
Rockets (Aeronautics)จรวด (ยานอวกาศ) [TU Subject Heading]
Rockets (Ordnance)จรวด (อาวุธ) [TU Subject Heading]
Rocksหิน [TU Subject Heading]
Syney rock oysterหอยนางรมปากจีบ [TU Subject Heading]
Rock Salt เกลือหิน
แร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกิดเป็น มวลผลึกหยาบๆ ในหิน แหล่งเกลือที่เกิดสะสมตัว ในยุคต่างๆ ของธรณีกาล พบเกิดตั้งแต่ยุคไซลูเรียน จนถึงปัจจุบัน และมักเกิดเป็นมวลชั้นต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบมากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ในที่บางแห่งเกลือหินที่ตกผลึกรวมตัวอยู่แบบหินชั้น เรียกว่า ชั้นหินเกลือ (rock salt formation) [สิ่งแวดล้อม]
Halite or Rock Salt เฮไลต์หรือเกลือหิน
แหล่ง - พบที่บริเวณที่ราบสูงโคราชทั่วไป หรือบริเวณใกล้ขอบที่ราบสูง โคราชเช่นที่จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เพราะเป็นตัวที่ให้ทั้งธาตุโซเดียมและคลอรีน ผลผลิตที่สำคัญก็คือใช้ในการทำพวก Alkali products ซึ่งมักจะเป็นพวกโซดาแอช โซดาไบคาร์บอเนต คอสติกโซดา และใช้ในการทำโซดาชนิดต่าง ๆ ซึ่งใช้เกี่ยวกับการซักรีด การทอผ้า ไม้ที่เลื้อยเป็นท่อน ๆ ทำกรด HCl และคลอรีน นอกจากนี้ยังนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการย้อมและฟอกหนัง ทำปุ๋ย ทำตัวยาฆ่าวัชพืช ใช้ประกอบในการทำอาหารหรือเก็บรักษาอาหารต่าง ๆ ใช้เป็นวัสดุสำหรับทำหรือรักษาความเย็น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rock Land พื้นดินหินโผล่ [สิ่งแวดล้อม]
Rock หิน
มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี (igneous rock) หินชั้นหรือหินตะกอน (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) [สิ่งแวดล้อม]
Metamorphic Rock หินแปร
เป็นหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหินเดิม ซึ่งอาจจะเป็นหินอัคนีหรือหินชั้นก็ตามโดยได้รับความร้อน และความด้นจากภายในโลกทำให้หินเดิมแปรสภาพไป คืออาจจะทำให้ส่วนประกอบ หรือโครงสร้าง หรือรูปร่าง หรือเนื้อหินเปลึ่ยนแปลงไปได้ [สิ่งแวดล้อม]
Foliated Metamorphic Rock หินแปรที่แสดงรอยขนาน
เป็นหินแปรที่มีรอยขนานที่เกิดจากแร่เรียงตัว ขนานกันไปตามความยาวเนื่องจากได้รับความดันสูง ยังแบ่งออกไปอีก 3 แบบ คือ รอยขนานสลับสีเนื่องจาก แร่ต่างชนิดกันจะเห็นเป็นแถบ ๆ แต่ถ้าเป็นแร่ชนิดเดียวกัน จะเห็นเป็นไร และถ้าเนื้อหินละเอียดรอยขนานนั้นจะแยกแซะออกได้ [สิ่งแวดล้อม]
Non-Foliated Metamorphic Rock หินแปรที่ไม่แสดงรอยขนาน
เป็นหินแปรที่แปรสภาพไปโดยได้รับความร้อนสูง ซึ่ง เพียงแต่ทำให้หินเดิมหลอมละลายแล้วตกผลึกใหม่อีกครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Rock Outcrop หินโผล่ [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentary Rock หินชั้น, หินตะกอน
หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน ตะกอนเหล่านี้เกิดจากการผุพังแตกสลายของหินอัคนี หินแปร หรือหินชั้นอายุเก่ากว่า ถูกพัดพามาตกจมสะสมโดยน้ำ ลม ธารน้ำแข็ง หรือ การตกตะกอนทางเคมีและหมายรวมตลอดถึงหินที่เกิดจากการสะสมของ ซากดึกดำบรรพ์ด้วย ตะกอนต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการสะสมตัวเป็นชั้น ๆ และเมื่อมีการแข็งตัวกลายเป็นหินแล้ว ลักษณะการเรียงตัวเป็นชั้น ๆ ตามลำดับอายุยังปรากฎให้เห็นอยู่ จึงจัดประเภทให้เป็นหินชั้น [สิ่งแวดล้อม]
Bed Rock หินดาน
หินที่รองรับดิน ทราย กรวด [สิ่งแวดล้อม]
Parent Rock หินต้นกำเนิด
1) วิทยาตะกอน หินซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตะกอนต่าง ๆ หรือหินชนิดอื่น ๆ มีความหมายเหมือนกับ mother rock ความหมายที่ 2 และ source rock 2) ปฐพีวิทยา มวลหินที่เป็นต้นกำเนิด ของวัตถุก่อนที่จะผุพังแตกสลายกลายเป็นดิน [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentary Rock หินตะกอน หินชั้น [สิ่งแวดล้อม]
Country Rock หินท้องที่
หินที่ล้อมรอบแหล่งแร่หรือที่สายแร่ตัดผ่าน [สิ่งแวดล้อม]
Igneous Rock หินอัคนี
หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดใต้เปลือก โลก ไม่ว่าจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลก หรือพุพ้นเปลือกโลก ออกมาแข็งตัวอยู่บนผิวโลกก็ตาม พวกแรกเรียกว่า หินอัคนีแทรกซอน (intrusive igneous rock) พวกหลังเรียกว่า หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)หินอัคนีแทรกซอนนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Gineous Rock หินอัคนี
เนื้อหินหยาบเกืดจากการเย็นตัวของหินละลายใต้ พื้นโลก ประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์ แร่ควอตซ์เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะแข็งแกร่ง [สิ่งแวดล้อม]
Plutonic Rock หินอัคนีระดับลึก
หินอัคนีที่เกิดอยู่ในระดับลึก โดยการตกผลึกจากหินหนืด หรือโดยการเปลี่ยนสภาพทางเคมีของหินเดิม หินอัคนีระดับลึกนี้มีลักษณะเฉพาะคือ เม็ดแร่มีขนาดกลาง ถึงขนาดหยาบ (ตั้งแต่ 1 มม. ขึ้นไป) และมีลักษณะของหินเป็นแบบหินแกรนิต [สิ่งแวดล้อม]
Arthrodesis, Brockman-Nissenการผ่าตัดเชื่อมข้อมือโดยวิธีของบร็อคแมนและเน็ส [การแพทย์]
Bees, Rockผึ้งหลวง [การแพทย์]
Brockman Procedureการผ่าตัดแก้ไขเท้าปุกโดยวิธีของบร็อคแมน [การแพทย์]
Foot, Rocker-Bottomฝ่าเท้าเหมือนขาเก้าอี้โยก,ส้นเท้ายื่นยาวออกไปทางด้านหลังมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Rocketsondeรอคเก๊ทซอนด์ หรือจรวดตรวจอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
rock saltrock salt, เกลือหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rockfill damrockfill dam, เขื่อนหินถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rockfill weirrockfill weir, ฝายหินถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rock toerock toe, หินถมตีนเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
igneous rockigneous rock, หินอัคนี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rock saltเกลือหิน, เกลือชนิดหนึ่งซึ่งสะสมตัวอยู่ที่พื้นท้องทะเลในสมัยดึกดำบรรพ์และถูกหินชั้นอื่น ๆ คลุมทับ มีเนื้อสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เป็นส่วนใหญ่ พบมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
igneous rockหินอัคนี, หินที่เกิดจากหินหนืดใต้เปลือกโลกซึ่งจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลกหรือพุ่งพ้นเปลือกโลกออกมาบนผิวโลกแล้วเย็นตัวลง  หินอัคนีมีหลายชนิดแล้วแต่ลักษณะการเย็นตัวและส่วนผสมของซิลิกา เช่น หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินพัมมิช เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
metamorphic rockหินแปร, หินที่แปรสภาพจากหินอัคนีหรือหินตะกอน เนื่องจากการทับถมความร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้โครงสร้างและสมบัติของหินเดิมเปลี่ยนไปหินแปรมีหลายชนิด เช่น หินชนวน หินอ่อน หินไนส์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
plutonic rockหินอัคนีระดับลึก, หินอัคนีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากหินหนืดดันตัวแทรกเปลือกโลกขึ้นมาแต่เย็นตัวก่อนถึงผิวโลก  หินชนิดนี้อยู่ในระดับลึกมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rockหิน, สารแข็งที่รวมตัวกันอยู่เป็นเปลือกโลก อาจประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lyophilisation {f}; Gefriertrocknen {n} (n) การถูกแช่แข็งแบบแห้ง
See also: S. dry freezing,
rick rock (n) กองหิน
rocketจรวด
Rocket Festival (uniq ) ประเพณีบุญบั้งไฟ
rocket launcher (n ) เครื่องยิงจรวด
sheetrock (n ) ผนังสำเร็จรูป
You rock!คุณสุดยอดมาก!

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rocky!Rocky! Road to Salina (1970)
Hogs.Rocker. The Gauntlet (1977)
Cleo rocksCleo rockCleo Rocks (1989)
Rocky Balboa!Rocky Balboa! Rocky V (1990)
Yeah!Hat Cleveland Bock auf RockThe Red Badge of Gayness (1999)
Rocky?Und du, Rocky? Gangsters (2002)
Rocky!Rocky! Opération Casablanca (2010)
Rock it!Rocken wir ihn! The Stinson Missile Crisis (2011)
(MUSIC)(ROCKMUSIK SPIELT) Carrying Your Love with Me (2014)
I don't want to rock the boat. hey.ผมไม่อยากขวางเรือ เฮ้ ! Pret-a-Poor-J (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
Seems like everyone on this rock is losing their shit.คนที่นี้แย่กันไปตามๆกันเลย Dead Space: Downfall (2008)
Are you a rock worshiper, too, Irons?แก่เป็นพวกบูชาหินเหมือนกันหรือเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
- Dude, I feel like a rock star.- เพื่อน, ฉันรู้สึกเหมือนหินดาว. Gas Pills (2008)
Only 2 grenades, and 1 rocket for the launcher.ระเบิดมือ 2 ลูก กับจรวดอีก 1 Ambush (2008)
So we will go through the rocks.ดังนั้น เราจะต้องผ่านพวกหินนั่นไป Downfall of a Droid (2008)
Like rock..ก็เหมือนกับก้อนหิน The Moment of Truth (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Let's get this store to rock.เจาะร้านนี้ไปถึงหินเลย The Bank Job (2008)
Anyway, about this rockก้อนหินก้อนนี้ Heartbreak Library (2008)
From his letter, my mom thought the Ox was off his rocker.ตามจดหมาย อย่างน้อยแม่ก็คิดว่าจริง ออกซ์ถึงได้ทิ้งงานขุดหิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- She was like rock the next day. - Thanks.ไม่ The Eye (2008)
What are you building for him now, a rocket ship?ตอนนี้คุณกำลังสร้างอะไรให้เขา The Dark Knight (2008)
What is all this rock'n'roll racket?เอะอะอะไรกัน! ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You're walking towards the creepy music? Ge... This song rocks, dude.แกเดินไปหาดนตรีที่น่าขนลุกเหรอ เพลงนี้สุดยอดว่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Well, I hope you're ready for me, Tits... 'cause I'm gonna rock out with my cock out... and you're gonna jam out with your clam out.งั้นก็ พี่หวังว่าน้องจะพร้อมแล้วนะ ทิทส์ เพราะว่าพี่พร้อมจะเขย่าไอ้จ้อนพี่ออกมา... แล้วน้องก็จะได้เอาหอยน้องมาร่วมด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Don't be here when I get back. Find a rock, crawl under it, stay there.หาหินซักก้อนคลานเข้าไปหลบอยู่ในนั้น Jumper (2008)
- To put on her party frock.-ไปแต่งชุดงานเฉลิมฉลอง Inkheart (2008)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Crows and crockery!กระแอก เครื่องถ้วยชาม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So you hit rock bottom, left your family, and became a cleaner.งั้น.. คุณก็ถึงจุดที่ต่ำที่สุด, จากครอบครัวมา, และกลายเป็นคนที่สะอาดขึ้น. Episode #1.7 (2008)
But, like downloading quality porn from the internet, progress bar's gonna tell me when it's time to rock and roll.แต่ชั้นชอบดาวน์โหลดหนังแหล่มๆ จากเนทมากกว่า แถบสถานะจะบอกผมว่า เมื่อไหร่จะถึงเวลา Breaking and Entering (2008)
Lead me to your rockพาฉันไปหาหินผาของคุณ The Love Guru (2008)
We're rockin'the suburbs#ชานเมืองจ๋่าเรามาแล้ว! Marley & Me (2008)
We're rockin'the suburbs#ชานเมืองจ๋่าเรามาแล้ว! Marley & Me (2008)
But given its status as the most violent, corrupt and incompetent police department this side of the Rocky Mountainsแต่ในสภาพความรุนแรง คอรัปชั่น และการขาดความสามารถของกรมตำรวจ ทางด้านนี้ของภูเขา Changeling (2008)
This is not rock surface.พวกมันใช้ระเบิด Quantum of Solace (2008)
We have a rocking GPA and our very own Korean manicurist.พวกเรามี GPA แล้วก็มีช่างแต่งเล็บชาวเกาหลี สวนตัวของพวกเรา The House Bunny (2008)
We are gonna have the most rockingest party, and then we'll get our 30 pledges.พวกเรากำลังจะมีปาร์ตี้ที่มันสุดๆ แล้วเราก็ยังจะได้ใบสมัครเข้าบ้าน 30 ใบ The House Bunny (2008)
Much as I'd like to stay this boyishly handsome forever, Shangri-La is a crock.ถึงฉันอยากจะดูดีไปอย่างนี้ตลอด\ แต่แชงกรีล่าเป็นแค่นิยาท The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Yet it can overcome rock. It does not fight.แม้กระนั้นมันก็สามารถกัดเซาะหินผาได้ ไม่ต้องต่อสู้ด้วยซ้ำไป The Forbidden Kingdom (2008)
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว Made of Honor (2008)
15 million rounds of ammunition, 150,000 rockets, mortars.15 ล้านรอบของยุทธภัณฑ์ จรวด 150,000 ลูก แล้วรถถัง Frost/Nixon (2008)
Houston, we are in the rocket ship and heading for the stars!ฮุสตันเราอยู่ในกระสวยอวกาศ และกำลังมุ่งทะยานสู่ดาว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It's like a rocket.อย่างกับจรวดเลย Ponyo (2008)
You and me, we're rock solid.คือเราก็มั่นคงต่อกันดี Burn After Reading (2008)
No, a rock band.วงร็อกมั้ง ก็ใช่น่ะสิ Burn After Reading (2008)
I'm gonna smash it. On a rock.ฉันต้องทุบมัน บนก้อนหิน Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rockTry as we may, we cannot swim to the rock.
rockThe waves washed upon the rocks.
rockThey are going to send up a rocket.
rockIt was hard as rock.
rockThe rocket ought to have reaches the moon by now.
rockI hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.
rockHe is keen on rock music, but she is even more so.
rockGold prices are skyrocketing in the wake of financial instability.
rockThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
rockThis rock has the form of an animal.
rockOn the rocks please.
rockI don't like noisy music, such as rock.
rockSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.
rockThe waves sprayed the rocks with water.
rockThe rocket was hardly up when it exploded.
rockSeen from distance, the rock looked like a human face.
rockThe bear left no stone unturned in his search for fat bugs under the rocks.
rockWaves are breaking against the rocks.
rockTheir ship struck a rock.
rockOur calculations show that the rocket is off its course.
rockRock breaks scissors. Scissors cut paper. Paper smothers rock.
rockThe rocket landed sufficiently gently to avoid breaking its instruments.
rockWhen my bicycle hit the rock, the front tire blew out.
rockBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
rockA big rock stuck out from the bank into the river.
rockFor rock it's hard to know on what basis you should call something 'hi-fi'.
rockI'm going to rock the boat.
rockI hear their marriage is on the rocks and they'll probably file for divorce soon.
rockI didn't like rock music at first, but it soon grew on me.
rockA fallen rock barred his way.
rockDon't step on that rock. It's going to fall.
rockThe rocket went up.
rockIt is unusual to see rock stars wearing a tie!
rockRock appeals to young men and women.
rockThe rock concert was called off because the singer fell ill.
rockRiding my bicycle, the boy ran into a big rock.
rockThey launched a rocket.
rockThe rock projected over us like a roof.
rockThe bus rocked heavily up and down.
rockA small stream ran down among the rocks.
rockHe organized a summer rock festival.
rockThey faced the peril of falling rocks.
rockThe rock star is an idol of the teenagers.
rockMike, do planes usually rock like this?
rockShe walked carefully so as not to stumble over a rock.
rockStrife is the rock on which the party split.
rockScotch on the rocks.
rockI've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.
rockSuperman flies as fast as rocket.
rockThe rocket went up smoothly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงร็อค[N] rock music, See also: rock, Example: ผู้ใหญ่มักไม่ค่อยชอบฟังเพลงร็อคเพราะเสียงดังและรุนแรงเกินไป, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสมัยใหม่ที่มีท่วงทำนองหนักแน่นเน้นความดังของกีตาร์ไฟฟ้าและกลอง
ศิลา[N] stone, See also: rock, clay, ore, boulder, Syn. หิน, อัคนี, หินผา, Count unit: ก้อน
ศิลา[N] stone, See also: rock, Syn. หิน, Example: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทย แล้วโปรดให้จารึกลงบนหลักศิลา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ส่าย[V] swing, See also: swerve, sway, shake, rock, swish back and forth, Syn. แกว่งไกว, Example: ว่าวส่ายเพราะลมแรง, Thai definition: แกว่งไปมา, ย้ายไปมา
สะเทือน[V] shake, See also: vibrate, bump, quake, rock, tremble, shiver, Syn. สั่นสะเทือน, Example: รถวิ่งช้าไม่ได้ ขืนวิ่งช้ารถจะสะเทือนจนนั่งไม่ได้, Thai definition: อาการที่สั่นชนิดหนึ่งของวัตถุใดอันมีลักษณะสั่นถี่เป็นจังหวะเพราะถูกกระทบกระทั่ง, อาการสั่นเช่นนั้น สั่นหรือเลื่อนแล่นมากระทบกระทั่งกับสิ่งอื่นๆ ทำให้สิ่งนั้นๆ สั่นตามไปด้วย
ส่ายไปส่ายมา[V] wobble, See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble, Ant. อยู่กับที่, Example: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน
หิน[N] rock, See also: stone, boulder, Syn. ศิลา, Example: ถ้ำบางแห่งถูกทำลายไปเพื่อจะนำหินไปทำถนน, Thai definition: มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
ภูผา[N] rocky mountain, See also: mountain, Syn. เขาหิน, ภูเขา, ภูธร, Example: แพะภูเขาชอบอยู่บริเวณภูผา, Count unit: ลูก
แกว่งไปแกว่งมา[V] sway, See also: swing, rock, brandish, flourish, oscillate, Syn. แกว่ง, Ant. นิ่ง, Example: สะพานข้ามลำธารแกว่งไปแกว่งมาราวกับลวดที่ขึงสำหรับให้นักไต่ลวดข้าม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น
รากฐาน[N] foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ
ย้าย[V] sway, See also: rock, roll, swing, bend, Syn. ยักย้าย, โยก, ส่าย, ขยับ, Example: นางระบำย้ายสะโพกซ้ายขวาไปตามจังหวะเพลงละติน, Thai definition: เรียกอาการที่ร่างกายบางส่วนเช่น พุง เอว เคลื่อนไหวไปมาข้างโน้นทีข้างนี้ทีตามจังหวะ
โยกโคลง[V] sway, See also: rock, shake, roll, wobble, waver, Syn. โคลง, เคลื่อนคลอน, Example: พอลมพัด ลำต้นก็โยกโคลงไปมา
เก้าอี้โยก[N] rocking chair, Example: การฝึกให้ลูกเกาะยืนทรงตัวอาจใช้การเกาะยืนสิ่งที่ไม่ค่อยมั่นคง เช่น เก้าอี้โยก, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่นั่งแล้วทำให้โยกไปมาได้
เกลือสินเธาว์[N] rock salt, See also: medicinal salt, salt found in salt-licks, Syn. เกลือบก, Ant. เกลือสมุทร, เกลือทะเล, Example: ชาวอีสานรังเกียจเกลือทะเลและชอบเกลือสินเธาว์อย่างหลงใหล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากดินเค็ม
แข็ง[V] be hard, See also: be stiff, be solid, be rigid, be rocklike, be firm, Ant. อ่อน, Example: ต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้, Thai definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
แข็ง[ADJ] hard, See also: stiff, solid, rigid, rocklike, firm, Example: งานปั้นชนิดนี้ต้องเลือกดินแข็งจึงจะเหมาะสมกว่าดินเหลว, Thai definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
ขัณฑสกร[N] saccharine, See also: rock-sugar, Example: แม่ค้ามักจะใส่ขัณฑสกรลงในผลไม้ดองเพื่อให้มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น, Thai definition: ชื่อสารประกอบเคมี ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาลทราย ไม่มีคุณค่าทางอาหาร
โขดหิน[N] rock, See also: reef, Syn. โขด, Example: นกยางทิ้งกองก้างปลาไว้ตามหลืบตามซอกของโขดหิน, Count unit: โขด, Thai definition: หินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, หินที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
เขย่า[V] shake, See also: rock, vibrate, Example: คุณหมอสั่งให้เขย่าขวดก่อนรินยา เพราะตะกอนยาจะตกอยู่ที่ก้นขวด, Thai definition: อาการที่จับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสั่นหรือยกขึ้นยกลงเร็วๆ เพื่อให้สิ่งนั้นกระเทือนหรือเคลื่อนไหว
เขาสูงชัน[N] sheer rock, See also: steep hill, precipitous hill, high and steep mountain, Example: บริเวณพื้นที่เขาสูงชันทำเป็นสวนไล่ลงมาถึงพื้นราบ, Count unit: ลูก, Thai definition: เขาที่มีความสูงแบบตั้งตรงขึ้นไปไม่มีความลาดเอียง
เครื่องปั้นดินเผา[N] pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา
โคลง[V] roll, See also: sway, shake, rock, Syn. เอียง, โคลงเคลง, โยก, Ant. นิ่ง, Example: เรือโคลงมากจนผู้โดยสารเมาเรือไปตามๆ กัน, Thai definition: เอียงไปเอียงมาหรือทำให้เอียงไปเอียงมา
โคลงเคลง[V] toss, See also: rock, sway, pitch, roll, Syn. โคลง, โยก, Ant. นิ่ง, Example: เรือโคลงเคลงตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มออกจากฝั่งทำให้ผู้โดยสารเมาเรือไปตามๆ กัน, Thai definition: ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คล้ายเรือโคลง
พลุ[N] fireworks, See also: cracker, rocket, firecracker, Syn. ดอกไม้ไฟ, ไฟพะเนียง, ตะไล, ดอกไม้เพลิง, Example: แม่พาน้องไปดูพลุที่ท้องสนามหลวง, Count unit: ดอก, ลูก, กระบอก, ตับ, Thai definition: ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง บรรจุดินปืนในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อจุดมีเสียงระเบิดดังคล้ายเสียงปืน, โดยอนุโลมเรียกดอกไม้เพลิงอย่างอื่นที่จุดมีเสียงระเบิดดังเช่นนั้นว่า พลุ
ฟองทะเล[N] rock with holes under the sea, Example: ตอนที่ไปดำน้ำฉันเก็บฟองทะเลมาเป็นที่ระลึกอันหนึ่ง, Thai definition: หินที่ปรุเป็นรูๆ อยู่ในทะเล
ผา[N] cliff, See also: stone, rock, precipice, Syn. หน้าผา, เขาหิน, Example: สิงห์โตยืนอยู่บนผาสูง, Count unit: ผา, Thai definition: หินที่เขา
ลูกหนู[N] string-running rocket, See also: kind of firework, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกไม้ไฟที่จุดให้แล่นไปตามสายลวด
ไศล[N] rock, See also: stone, mountain, Syn. เขาหิน, หิน, Notes: (สันสกฤต)
สินเธาว์[N] rock salt, Syn. เกลือสินเธาว์, Example: หลายคนเข้าใจว่าเกลือสินเธาว์นั้นมีไอโอดีนอยู่มาก, Thai definition: เกลือที่ได้จากดินเค็มที่ห่างไกลจากฝั่งทะเล
โดกเดก[V] totter, See also: sway, roll, pitch, rock to and fro, Syn. กระโดกกระเดก, โยกเยก, โอนไปโอนมา, Example: เด็กมันทำเมินคู้ตัวยืนขึ้นแล้ววิ่งส่ายก้นโดกเดกไปทางหลังบ้าน
ตะเพิง[N] overhanging rock, See also: projecting portion of a mountain, Thai definition: เงื้อมเขาที่งอกงุ้มลงมา
ตะพัก[N] ledge, See also: series of over-ganging rocks, shelves or ledges, which can afford protection or shelter, Syn. กระพัก, Example: หล่อนนั่งอยู่ที่ตะพักริมตลิ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: โขดหินที่หยักลดต่ำลงเป็นขั้นๆ คล้ายบันได
ตะไล[N] kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited, See also: rocket like piece of firework with a circular wing, Syn. ดอกไม้ไฟ, Example: เขาเป็นคนจุดตะไลในงาน, Count unit: ดอก, วง, Thai definition: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีปีกเป็นวงกลม ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินปืนที่ทำด้วยดินประสิวกับถ่านไม้ และตอกให้แน่น มีชนวนสำหรับจุด
ถ้วยชาม[N] crockery, See also: pottery, Example: ท่าน้ำเป็นสถานที่ที่อุบาสิกาใช้เป็นที่ล้างถ้วยชามยามวัดมีงาน, Count unit: ใบ
ท้องคัดท้องแข็ง[ADV] rock with laughter, See also: one's side with laughter, Syn. ท้องแข็ง, Example: เมื่อทหารเล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้ฟัง เขาจึงนั่งหัวเราะท้องคัดท้องแข็ง, Thai definition: อาการที่หน้าท้องตึงเพราะหัวเราะเต็มที่
น้ำตาลกรวด[N] crystalline sugar, See also: rock sugar, Example: เขาประดับร้านด้วยการนำน้ำตาลกรวดมาย้อมสีใส่ขวดโหลตั้งโชว์เอาไว้, Count unit: ก้อน, Thai definition: น้ำตาลที่มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายกรวด คล้ายสารส้ม มีสีขาว
ชะงอก[N] projecting rock, See also: overhanging rock, Thai definition: หินที่งอกออกไป
ชะง่อน[N] overhanging rock, See also: shelf, Syn. แง่, ชะง่อนผา, Example: เวลาเรายืนบนชะง่อนผา และมองลงไปข้างล่างเรารู้สึกหวาดกลัวไม่สบายใจ, Thai definition: หินที่เป็นปุ่มเป็นแง่ยื่นออกมาจากเขา
ชะโงกผา[N] overhanging rock/ cliff, See also: projecting rock, shelf, Syn. ชะง่อนผา, Thai definition: หินซึ่งยื่นออกไปจากหน้าผา
ชั้นดิน[N] rock strata layers of the soil
กระตุกกระติก[V] shake, See also: swing, sway, waver, rock, vacillate, Syn. ตุกๆ ติกๆ, Example: อย่ากระตุกกระติกนะ เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: เคลื่อนไหว หรือขยับไม่อยู่นิ่ง
กระเทือน[V] shake, See also: vibrate, tremble, shiver, bump, quake, rock, Syn. สะเทือน, Example: พอมีรถบรรทุกวิ่งผ่าน บ้านก็กระเทือนทันที, Thai definition: มีอาการเหมือนไหวหรือสั่นเพราะถูกกระทบ
กระโดกกระเดก[V] waver, See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch, Syn. โยกเยก, โอนไปโอนมา, โดกเดก, Example: การเดินทางโดยเรือนั้นกระโดกกระเดกตลอดทาง
ก้อนหิน[N] stone, See also: rock, Syn. หิน, Example: ก้อนหินเหล่านี้ได้มาจากการระเบิดภูเขา, Count unit: ก้อน
ไกว[V] rock, See also: swing, sway, Syn. แกว่ง, โล้, ส่าย, แกว่งไกว, Example: ยายนั่งไกวเปลหลาน, Thai definition: ทำสิ่งที่ห้อยอยู่ให้ไปข้างหน้าและกลับมาข้างหลัง
จรวด[N] rocket, See also: space vehicle, rocket engine, missile, Example: เมื่อนักบินอวกาศจะนำจรวดกลับลงสู่พื้นโลกเขาจะต้องนำจรวดลงสู่พื้นดินในช่วงที่มีอากาศดี, Count unit: ลำ, ลูก, Thai definition: อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมาก โดยใช้เชื่อเพลิงในตัวเองเผาไหม้เป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้าย มีทั้งชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
ดีหิน[N] rock's black lines, Syn. ดียา, Thai definition: เส้นดำของหินลายหรือหินอื่นๆ
ตุ๊กตาล้มลุก[N] rocking doll, Count unit: ตัว, Thai definition: ตุ๊กตาไม่มีขา ฐานโค้ง มีโลหะถ่วงอยู่ข้างในฐาน เมื่อผลักให้ล้มแล้วจะกลับตั้งขึ้นมาได้เอง
หินชั้น[N] sedimentary rock, Syn. หินตะกอน, Thai definition: หินที่เกิดจากการทับถมของสิ่งตกจมจากหินอื่นๆ และจากซากชีวิตทั้งมวล
หินตะกอน[N] sedimentary rock, Syn. หินชั้น, Example: การสึกกร่อนพังทลายของหินตะกอนทำให้ดินพัง, Thai definition: หินที่เกิดจากการทับถมของสิ่งตกจมจากหินอื่นๆ และจากซากชีวิตทั้งมวล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket   FR: fusée [f]
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
หิน[n.] (hin) EN: stone ; rock ; boulder   FR: pierre [f] ; rocher [m] ; roche [f]
หินอัคนี[n. exp.] (hin-akkhanī) EN: igneous rock   FR: roche volcanique [f] ; roche magmatique [f]
หินอัคนีพุ [n. exp.] (hin-akkhanīphu) EN: extrusive rock   
หินชั้น [n. exp.] (hinchan) EN: sedimentary rock   FR: roche sédimentaire [f]
หินเหล็กไฟ[n. exp.] (hin lek fai) EN: flint rock ; flint   FR: silex [m]
หินภูเขาไฟ [n. exp.] (hin phūkhaofai) EN: volcanic rock   FR: roche volcanique [f]
หินแปร[n. exp.] (hinpraē) EN: metamorphic rock   FR: roche métamorphique [f]
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs   FR: récif [m]
หินตะกอน[n. exp.] (hintakøn) EN: sedimentary rock   FR: roche sédimentaire [f]
หินตะกอนภูเขาไฟ [n. exp.] (hintakøn phūkhaofai) EN: pyroclastic rock   
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle   FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดอากาศ[n. exp.] (jarūat ākāt) EN: space rocket   FR: fusée spatiale [f]
เก้าอี้โยก[n. exp.] (kao-ī yōk) EN: rocking chair   FR: rocking-chair [m] ; fauteuil à bascule [m]
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; rock ; wave   FR: agiter ; secouer ; ballotter
เขื่อนหินทิ้ง [n. exp.] (kheūoen hin thing) EN: rock-fill dam = rockfill dam   
เขื่อนหินถม[n. exp.] (kheūoen hin thom) EN: rock-fill dam = rockfill dam   
โคลง[v.] (khlōng) EN: roll ; sway ; shake ; rock   FR: tanguer
เขดหิน[n.] (khøt hin) EN: rocks   FR: rocher [m]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
เครื่องยนต์แบบจรวด[n. exp.] (khreūangyon baēp jaruat) EN: rocket engine   FR: moteur de fusée [m]
กีตาร์ร็อก[n. exp.] (kītā rǿk) FR: guitare rock [f]
กอง[n.] (køng) EN: [classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army]   FR: [classificateur : piles ou tas]
ก้อนหิน[n. exp.] (kønhin) EN: stone block ; stone ; rock   FR: roche [f] ; pierre [f] ; caillou [m]
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock   FR: secouer ; affecter ; ébranler
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock   FR: osciller ; balancer ; brandir
ไกว[v.] (kwai) EN: rock ; swing ; sway   FR: bercer ; balancer
ให้เด็กหลับ[v. exp.] (kwai hai dek lap) EN: rock a baby to sleep   FR: bercer un enfant
น้ำตาลกรวด[n. exp.] (nāmtān krūat) EN: crystalline sugar ; rock sugar   FR: sucre cristallisé [m]
แง่หิน[n.] (ngaē hin) EN: ledge ; edges of a rock ; edges of a stone   FR: saillie [f]
นกกระเบื้อง[n.] (nok krabeūang) EN: rock-thrush   
นกกระเบื้องคอขาว[n. exp.] (nok krabeūang khø khāo) EN: White-throated Rock-Thrush   FR: Monticole à gorge blanche ; Merle à gorge blanche [m]
นกกระเบื้องผา[n. exp.] (nok krabeūang phā) EN: Blue Rock-Trush   FR: Monticole merle-bleu [m] ; Merle bleu [m] ; Monticole bleu ; Merle de roche bleu [m] ; Pétrocincle bleu [m] ; Merle solitaire [m]
นกกระเบื้องท้องแดง[n. exp.] (nok krabeūang thøng daēng) EN: Chestnut-bellied Rock-Thrush   FR: Monticole à ventre marron ; Merle à ventre marron [m] ; Merle de roche à ventre marron [m] ; Monticole à ventre roux
นกพิราบป่า[n. exp.] (nok phirāp pā) EN: Rock Pigeon ; Rock Dove ; Common Pigeon   FR: Pigeon biset [m] ; Pigeon de ville [m] ; Biset franc [m] ; Biset commun [m] ; Pigeon de roche [m]
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain   FR: falaise [f] ; rocher [m]
เพลงร็อค[n. exp.] (phlēng rǿk) EN: rock music ; rock   FR: rock [m] ; musique rock [f]
พลุ[n.] (phlu) EN: rocket ; skyrocket ; cannon cracker ; fireworks   FR: fusée [f] ; fusée éclairante [f]
ปูหิน[n. exp.] (pū hin) EN: crab living among wet rocks   
ร็อกเกต[n.] (rǿkkēt) EN: rocket ; roquette ; arugula   FR: roquette [f]
ส่าย[v.] (sāi) EN: swing ; swerve ; sway ; shake ; rock ; swish back and forth   FR: agiter ; balancer
สลัดร็อกเกต[n. exp.] (salat rǿkkēt) EN: rocket salad   
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder   FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สะเทือน[v.] (satheūoen) EN: shake ; vibrate ; bump ; quake ; rock ; tremble ; shiver   FR: secouer ; ébranler
ศิลา[n.] (silā) EN: stone ; rock ; cliff   FR: pierre [f] ; roche [f] ; rocher [m]
ตับเป็ด[n.] (tappet) EN: black rock   
เทือกเขาร็อกกี[n. prop.] (theūakkhao Røkkhī) EN: Rocky Mountains   FR: montagnes Rocheuses [fpl] ; Rocheuses [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCK    R AA1 K
FROCK    F R AA1 K
ROCKE    R AA1 K
PROCK    P R AA1 K
KROCK    K R AA1 K
ROCKY    R AA1 K IY0
ROCKS    R AA1 K S
BROCK    B R AA1 K
CROCK    K R AA1 K
SROCK    SH R AA1 K
ROCKOW    R AA1 S K OW0
ROCK'S    R AA1 K S
ROCKET    R AA1 K AH0 T
STROCK    S T R AA1 K
ROCKEL    R AA1 K AH0 L
ROCKEY    R AA1 K IY0
SHROCK    SH R AA1 K
SPROCK    S P R AA1 K
ROCKED    R AA1 K T
TROCKI    T R AA1 K IY0
LAROCK    L AE1 R AH0 K
NUROCK    N UW1 R AA2 K
ROCKNE    R AA1 K N IY0
FROCKS    F R AA1 K S
ROCKER    R AA1 K ER0
BROCKER    B R AA1 K ER0
HAMROCK    HH AE1 M R AA2 K
SCHROCK    SH R AA1 K
RAYROCK    R EY1 R AA2 K
ROCKMAN    R AA1 K M AH0 N
ROCKLEY    R AA1 K L IY0
SKROCKI    S K R AA1 K IY0
BEDROCK    B EH1 D R AA2 K
ROCKOFF    R AA1 K AO2 F
ROCKLIN    R AA1 K L IH2 N
ROCKETS    R AA1 K AH0 T S
BROCK'S    B R AA1 K S
BROCKIE    B R AA1 K IY0
ROCKIES    R AA1 K IY0 Z
ROCKIN'    R AA1 K AH0 N
ROCKING    R AA1 K IH0 NG
ROCKETT    R AA1 K AH0 T
CROCKER    K R AA1 K ER0
ROCKERS    R AA1 K ER0 Z
BROCKEL    B R AA1 K AH0 L
NAWROCKI    N AA0 V R OW1 T S K IY0
ROCKAWAY    R AA1 K AH0 W EY2
ROCKETTE    R AA0 K EH1 T
WITTROCK    W IH1 T R AH0 K
BUNTROCK    B AH1 N T R AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rock    (v) (r o1 k)
crock    (v) (k r o1 k)
frock    (n) (f r o1 k)
rocks    (v) (r o1 k s)
rocky    (j) (r o1 k ii)
crocks    (v) (k r o1 k s)
frocks    (n) (f r o1 k s)
rocked    (v) (r o1 k t)
rocker    (n) (r o1 k @ r)
rocket    (v) (r o1 k i t)
Gourock    (n) (g uh1 r @ k)
bedrock    (n) (b e1 d r o k)
crocked    (v) (k r o1 k t)
defrock    (v) (d ii2 f r o1 k)
rockers    (n) (r o1 k @ z)
rockery    (n) (r o1 k @ r ii)
rockets    (v) (r o1 k i t s)
rockier    (j) (r o1 k i@ r)
rocking    (v) (r o1 k i ng)
unfrock    (v) (uh2 n f r o1 k)
Thurrock    (n) (th uh1 r @ k)
bedrocks    (n) (b e1 d r o k s)
crockery    (n) (k r o1 k @ r ii)
crocking    (v) (k r o1 k i ng)
defrocks    (v) (d ii2 f r o1 k s)
rocketed    (v) (r o1 k i t i d)
rocketry    (n) (r o1 k i t r ii)
rockiest    (j) (r o1 k i i s t)
shamrock    (n) (sh a1 m r o k)
sprocket    (n) (s p r o1 k i t)
unfrocks    (v) (uh2 n f r o1 k s)
defrocked    (v) (d ii2 f r o1 k t)
rock-cake    (n) - (r o1 k - k ei k)
rock-salt    (n) - (r o1 k - s oo l t)
rockeries    (n) (r o1 k @ r i z)
rocketing    (v) (r o1 k i t i ng)
shamrocks    (n) (sh a1 m r o k s)
skyrocket    (v) (s k ai1 r o k i t)
sprockets    (n) (s p r o1 k i t s)
unfrocked    (v) (uh2 n f r o1 k t)
defrocking    (v) (d ii2 f r o1 k i ng)
frock-coat    (n) - (f r o1 k - k ou t)
rock-cakes    (n) - (r o1 k - k ei k s)
rock-plant    (n) - (r o1 k - p l aa n t)
skyrockets    (v) (s k ai1 r o k i t s)
unfrocking    (v) (uh2 n f r o1 k i ng)
Rockefeller    (n) (r o1 k @ f e l @@)
frock-coats    (n) - (f r o1 k - k ou t s)
retrorocket    (n) (r e1 t r ou r o k i t)
rock-bottom    (n) - (r o1 k - b o1 t @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rock(n) |der, pl. Röcke| กระโปรง
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
trocken(adj) แห้ง เช่น Im Winter sollen die Haare ganz trocken sein, sonst gefrieren sie im Freien., See also: Related: trocknen
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgenrock {m}robe [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Entwässern {n}; Abfließen {n}; Austrocknen {n} | Abläufe {pl}drain | drains [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f} (eines Priesters)defrocking [Add to Longdo]
Austrocknung {f}dehydration [Add to Longdo]
Austrocknung {f}desiccation [Add to Longdo]
Austrocknung {f}withering [Add to Longdo]
Barock {m,n}baroque [Add to Longdo]
Barockstil {m}baroque style [Add to Longdo]
Barockzeit {f}baroque period [Add to Longdo]
Bastrock {m}bast skirt; raffia skirt [Add to Longdo]
Bergkristall {m} [min.]rock crystal; crystallized quartz [Add to Longdo]
Bremsrakete {f}retrorocket [Add to Longdo]
Brocken {m} | Brocken {pl}gobbet | gobbets [Add to Longdo]
Brocken {m} | Brocken {pl}hunk | hunks [Add to Longdo]
Brocken {m}; Stück {n}; Fetzen {m}snatch [Add to Longdo]
ein paar Brocken Englischa few scraps of English [Add to Longdo]
Brottopf {m}bread crock [Add to Longdo]
Chinook {m}; Chinook-Wind {m}; warmer Wind in den Rocky Mountainschinook; chinook wind [Add to Longdo]
Dürre {f}; Trockenheit {f} | Dürren {pl}drought | droughts [Add to Longdo]
Eiswürfel {m} | mit Eiswürfeln; on the rocks (Getränk)ice cube; icecube | on the rocks [Add to Longdo]
Entwässerung {f}; Trockenlegung {f}; Drainage {f}; Dränage {f} | Entwässerung {f} im Bodendrainage | ground drainage [Add to Longdo]
Faltenrock {m}fustanella [Add to Longdo]
Faltenrock {m}pleated skirt [Add to Longdo]
Fels {m}; Felsen {m} | Felsen {pl}rock | rocks [Add to Longdo]
Felsblock {m}; Brocken {m}; Geröllblock {m}; Feldstein {m} | Felsblöcke {pl}; Brocken {pl}boulder | boulders [Add to Longdo]
Felsblock {m}; Felsbrocken {m}boulder; (piece of) rock [Add to Longdo]
Felsendom {m} (in Jesusalem)Dome of the rock [Add to Longdo]
Felsmalerei {f}rock painting [Add to Longdo]
Felsvorsprung {m}rock spur; ledge [Add to Longdo]
Flockenfutter {n}; Trockenfutter {n}flake food [Add to Longdo]
Föhn {m}; Fön {m} [alt]; Haartrockner {m}hair dryer; dryer; drier [Add to Longdo]
Führungsloch {n}sprocket hole [Add to Longdo]
Gastrockner {m}gas dryer [Add to Longdo]
Gehrock {m}frock coat [Add to Longdo]
Geldnot {f} | in Geldnot; pleiteshortage of money | on the rocks [Add to Longdo]
Geldstück {n}; Dollar {m}rock [slang] [Add to Longdo]
Geschirr {n}crockery [Add to Longdo]
Gestein {n}rock; rocks; stone [Add to Longdo]
Grundgestein {m}bedrock [Add to Longdo]
Händetrockner {m}dryer; drier (for hands) [Add to Longdo]
Hauskleid {n} | Hauskleider {pl}house-frock | house-frocks [Add to Longdo]
Hausschwamm {m}; Schwamm {m}; Trockenfäule {f}dry rot [Add to Longdo]
Holzasbest {n}rockwood [Add to Longdo]
Hordentrockner {m}tray dryer [Add to Longdo]
Igelrad {n}sprocket wheel [Add to Longdo]
Intrusivgestein {n} [geol.]instrusive rock [Add to Longdo]
Kettennuss {f}chain sprocket [Add to Longdo]
Kettenrolle {f}chain wheel; return sprocket [Add to Longdo]
Kies {m} (Geld)kale; rocks [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Kipphebel {m}rocker arm; rocker lever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
じゃん拳[じゃんけん, janken] (n,vs) (uk) rock, paper, scissors game [Add to Longdo]
じゃん拳ぽん[じゃんけんぽん, jankenpon] (n) (uk) rock, paper, scissors game [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
アスロック[, asurokku] (n) Anti-Submarine ROCket; ASROC [Add to Longdo]
アルカリ岩[アルカリがん, arukari gan] (n) alkali rock [Add to Longdo]
イオンロケット[, ionroketto] (n) ion rocket [Add to Longdo]
インストルメンタルロック[, insutorumentarurokku] (n) instrumental rock [Add to Longdo]
エギーユ[, egi-yu] (n) aiguille (sharp rock peak) (fre [Add to Longdo]
オンザロック[, onzarokku] (n) on the rocks [Add to Longdo]
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]
カントリーロック[, kantori-rokku] (n) country rock [Add to Longdo]
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period) [Add to Longdo]
キャップロック[, kyappurokku] (n) cap rock [Add to Longdo]
クラシックロック[, kurashikkurokku] (n) classic rock [Add to Longdo]
クリスチャンロック[, kurisuchanrokku] (n) Christian rock [Add to Longdo]
グー[, gu-] (adj-na) (1) good; (n) (2) goo; (3) (See じゃん拳) rock (in rock-paper-scissors game); (4) (col) fist; (P) [Add to Longdo]
グループサウンズ[, guru-pusaunzu] (n) rock band (wasei [Add to Longdo]
ゴシックロック[, goshikkurokku] (n) Gothic rock [Add to Longdo]
サイケデリックロック[, saikederikkurokku] (n) psychedelic rock [Add to Longdo]
サザンロック[, sazanrokku] (n) Southern rock [Add to Longdo]
サブロック[, saburokku] (n) (abbr) submarine rocket; SUBROC [Add to Longdo]
シンフォニックロック[, shinfonikkurokku] (n) symphonic rock [Add to Longdo]
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish [Add to Longdo]
スプロケット[, supuroketto] (n) sprocket [Add to Longdo]
スプロケットフィード[, supurokettofi-do] (n) {comp} sprocket feed [Add to Longdo]
チョキ[, choki] (n) (See チョキチョキ) scissors (in rock paper scissors game) [Add to Longdo]
ノーズコーン[, no-zuko-n] (n) nose cone (e.g.of a rocket) [Add to Longdo]
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor [Add to Longdo]
ハードロック[, ha-dorokku] (n) hard-rock; (P) [Add to Longdo]
ハンレイ岩;斑糲岩;斑レイ岩[はんれいがん(斑糲岩);ハンレイがん(ハンレイ岩;斑レイ岩), hanreigan ( han rei iwa ); hanrei gan ( hanrei iwa ; han rei iwa )] (n) gabbro (a type of rock similar to granite) [Add to Longdo]
パー[, pa-] (n) (1) par; (2) (See ぱあ・1) paper (in rock-paper-scissors game); (3) apiece (eng [Add to Longdo]
パンクロッカー[, pankurokka-] (n) punk rocker [Add to Longdo]
パンクロック[, pankurokku] (n) punk rock [Add to Longdo]
フォークロック[, fo-kurokku] (n) folk rock [Add to Longdo]
フロック(P);フルーク[, furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P) [Add to Longdo]
フロックコート[, furokkuko-to] (n) frock coat [Add to Longdo]
ブラスロック[, burasurokku] (n) brass rock [Add to Longdo]
ブロッケン[, burokken] (n) Brocken [Add to Longdo]
ブロッケン現象[ブロッケンげんしょう, burokken genshou] (n) (See 御来迎) Brocken spectre; Brocken bow [Add to Longdo]
プログレ[, purogure] (n) (abbr) progressive rock [Add to Longdo]
プログレッシブロック[, puroguresshiburokku] (n) progressive rock [Add to Longdo]
ホウズキ[, houzuki] (n) Hozukius emblemarius (species of fish closely related to the rockfish) [Add to Longdo]
ホオスジオオトカゲ[, hoosujiootokage] (n) Kimberley rock monitor (Varanus glauerti, species of carnivorous monitor lizard native to northern Australia); Glauert's monitor [Add to Longdo]
ライブハウス[, raibuhausu] (n) shop, bar, etc. where live jazz, pop, rock, etc. is performed (wasei [Add to Longdo]
ラムダロケット[, ramudaroketto] (n) Lambda rocket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments) [Add to Longdo]
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, / ] Ariane (French space rocket) [Add to Longdo]
侵入岩[qīn rù yán, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄧㄢˊ, ] intrusive rock [Add to Longdo]
假山[jiǎ shān, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢ, ] rock garden; rockery [Add to Longdo]
冰壶[bīng hú, ㄅㄧㄥ ㄏㄨˊ, / ] curling (sport); curling rock [Add to Longdo]
冰碛[bīng qì, ㄅㄧㄥ ㄑㄧˋ, / ] moraine; rock debris from glacier [Add to Longdo]
冰糖[bīng táng, ㄅㄧㄥ ㄊㄤˊ, ] crystal sugar; rock candy [Add to Longdo]
前仰后合[qián yǎng hòu hé, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄏㄜˊ, / ] to sway to and fro; to rock back and forth [Add to Longdo]
加冰[jiā bīng, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄥ, ] on the rocks (a drink) [Add to Longdo]
加冰块[jiā bīng kuài, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, / ] on the rocks; with ice; iced [Add to Longdo]
含油岩[hán yóu yán, ㄏㄢˊ ㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] oil bearing rock [Add to Longdo]
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, / ] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete) [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] islet; rock in river [Add to Longdo]
基岩[jī yán, ㄐㄧ ㄧㄢˊ, ] base rock; bedrock [Add to Longdo]
基床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, ] foundation (of building); bed (e.g. bedrock); substrate [Add to Longdo]
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] earthen jug, crock, cistern [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] stiff, hard clay or rocky strata; crack in a jar [Add to Longdo]
大麦地[dà mài dì, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] place name in Ningxia with rock carving conjectured to be a stage in the development of Chinese characters [Add to Longdo]
安如泰山[ān rú Tài Shān, ㄢ ㄖㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, ] as secure as Mount Taishan; as solid as a rock [Add to Longdo]
安如磐石[ān rú pán shí, ㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, ] as solid as rock [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] cliff; rock [Add to Longdo]
岩浆岩[yán jiāng yán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄧㄢˊ, / 漿] igneous rock [Add to Longdo]
岩石[yán shí, ㄧㄢˊ ㄕˊ, ] rock [Add to Longdo]
岩石学[yán shí xué, ㄧㄢˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] petrology; lithology; study of rocks [Add to Longdo]
岩石层[yán shí céng, ㄧㄢˊ ㄕˊ ㄘㄥˊ, / ] rock stratum [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, ] stony mound; rocky mountain; lofty; towering [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] variant of 巖|岩, rock; cliff; variant of 嚴|严, strict; severe [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, ] rocky [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] big rocky mountain [Add to Longdo]
岩层[yán céng, ㄧㄢˊ ㄘㄥˊ, / ] rock strata [Add to Longdo]
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] bedrock [Add to Longdo]
岩画[yán huà, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] rock painting; picture or writing carved on rocks [Add to Longdo]
岩盐[yán yán, ㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, / ] rock salt [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] to lift (a lid); to rock; to convulse [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] shake; to rock [Add to Longdo]
摇晃[yáo huàng, ㄧㄠˊ ㄏㄨㄤˋ, / ] to rock; to shake; to sway [Add to Longdo]
摇滚[yáo gǔn, ㄧㄠˊ ㄍㄨㄣˇ, / ] to shake and boil; rock and roll (music) [Add to Longdo]
摇滚乐[yáo gǔn yuè, ㄧㄠˊ ㄍㄨㄣˇ ㄩㄝˋ, / ] rock music; rock 'n roll [Add to Longdo]
斜长石[xié cháng shí, ㄒㄧㄝˊ ㄔㄤˊ ㄕˊ, / ] plagioclase (rock-forming mineral, type of feldspar) [Add to Longdo]
方解石[fāng jiě shí, ㄈㄤ ㄐㄧㄝˇ ㄕˊ, ] calcite (CaCO3 as rock-forming mineral) [Add to Longdo]
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, / ] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole) [Add to Longdo]
暗礁[àn jiāo, ㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] submerged reef (rock) [Add to Longdo]
月岩[yuè yán, ㄩㄝˋ ㄧㄢˊ, ] moon rock [Add to Longdo]
望夫石[wàng fū shí, ㄨㄤˋ ㄈㄨ ㄕˊ, ] Amah Rock [Add to Longdo]
木马[mù mǎ, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] wooden horse; rocking horse; vaulting horse (gymnastics) [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] classifier for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
乾く[かわく, kawaku] trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
乾燥[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
乾電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
削り節[けずりぶし, kezuribushi] geriebener (getrockneter) Blaufisch [Add to Longdo]
岩石[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
干す[ほす, hosu] trocknen, austrinken [Add to Longdo]
干る[ひる, hiru] trocken_werden [Add to Longdo]
干潟[ひがた, higata] trockener_Strand, Strand_bei_Ebbe [Add to Longdo]
果敢[かかん, kakan] entschlossen, -kuehn, unerschrocken [Add to Longdo]
枯らす[からす, karasu] trocknen, trocknen_lassen [Add to Longdo]
枯渇[こかつ, kokatsu] austrocknen, vertrocknen, erschoepft_sein [Add to Longdo]
河原[かわら, kawara] ausgetrocknetes_Flussbett [Add to Longdo]
無味乾燥[むみかんそう, mumikansou] -trocken, prosaisch [Add to Longdo]
[そう, sou] TROCKEN [Add to Longdo]
物干し[ものほし, monohoshi] Trockengestell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roc \Roc\, n. [Ar. & Per. rokh or rukh. Cf. {Rook} a castle.]
   A monstrous bird of Arabian mythology. [Written also {rock},
   and {rukh}.] --Brande & C.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, n.
   See {Roc}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, n. [OE. rocke; akin to D. rok, rokken, G. rocken,
   OHG. roccho, Dan. rok, Icel. rokkr. Cf. {Rocket} a firework.]
   A distaff used in spinning; the staff or frame about which
   flax is arranged, and from which the thread is drawn in
   spinning. --Chapman.
   [1913 Webster]
 
      Sad Clotho held the rocke, the whiles the thread
      By grisly Lachesis was spun with pain,
      That cruel Atropos eftsoon undid.    --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, n. [OF. roke, F. roche; cf. Armor. roc'h, and AS.
   rocc.]
   1. A large concreted mass of stony material; a large fixed
    stone or crag. See {Stone}.
    [1913 Webster]
 
       Come one, come all! this rock shall fly
       From its firm base as soon as I.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) Any natural deposit forming a part of the earth's
    crust, whether consolidated or not, including sand, earth,
    clay, etc., when in natural beds.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles a rock in firmness; a defense; a
    support; a refuge.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is my rock, and my fortress. --2 Sam. xxii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Anything which causes a disaster or wreck resembling
    the wreck of a vessel upon a rock.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The striped bass. See under {Bass}.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is frequently used in the formation of
      self-explaining compounds; as, rock-bound, rock-built,
      rock-ribbed, rock-roofed, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Rock alum}. [Probably so called by confusion with F. roche a
    rock.] Same as {Roche alum}.
 
   {Rock barnacle} (Zool.), a barnacle ({Balanus balanoides})
    very abundant on rocks washed by tides.
 
   {Rock bass}. (Zool.)
    (a) The stripped bass. See under {Bass}.
    (b) The goggle-eye.
    (c) The cabrilla. Other species are also locally called
      rock bass.
 
   {Rock builder} (Zool.), any species of animal whose remains
    contribute to the formation of rocks, especially the
    corals and Foraminifera.
 
   {Rock butter} (Min.), native alum mixed with clay and oxide
    of iron, usually in soft masses of a yellowish white
    color, occuring in cavities and fissures in argillaceous
    slate.
 
   {Rock candy}, a form of candy consisting of crystals of pure
    sugar which are very hard, whence the name.
 
   {Rock cavy}. (Zool.) See {Moco}.
 
   {Rock cod} (Zool.)
    (a) A small, often reddish or brown, variety of the cod
      found about rocks andledges.
    (b) A California rockfish.
 
   {Rock cook}. (Zool.)
    (a) A European wrasse ({Centrolabrus exoletus}).
    (b) A rockling.
 
   {Rock cork} (Min.), a variety of asbestus the fibers of which
    are loosely interlaced. It resembles cork in its texture.
    
 
   {Rock crab} (Zool.), any one of several species of large
    crabs of the genus {C}, as the two species of the New
    England coast ({Cancer irroratus} and {Cancer borealis}).
    See Illust. under {Cancer}.
 
   {Rock cress} (Bot.), a name of several plants of the cress
    kind found on rocks, as {Arabis petraea}, {Arabis lyrata},
    etc.
 
   {Rock crystal} (Min.), limpid quartz. See {Quartz}, and under
    {Crystal}.
 
   {Rock dove} (Zool.), the rock pigeon; -- called also {rock
    doo}.
 
   {Rock drill}, an implement for drilling holes in rock; esp.,
    a machine impelled by steam or compressed air, for
    drilling holes for blasting, etc.
 
   {Rock duck} (Zool.), the harlequin duck.
 
   {Rock eel}. (Zool.) See {Gunnel}.
 
   {Rock goat} (Zool.), a wild goat, or ibex.
 
   {Rock hopper} (Zool.), a penguin of the genus {Catarractes}.
    See under {Penguin}.
 
   {Rock kangaroo}. (Zool.) See {Kangaroo}, and {Petrogale}.
 
   {Rock lobster} (Zool.), any one of several species of large
    spinose lobsters of the genera {Panulirus} and
    {Palinurus}. They have no large claws. Called also {spiny
    lobster}, and {sea crayfish}.
 
   {Rock meal} (Min.), a light powdery variety of calcite
    occuring as an efflorescence.
 
   {Rock milk}. (Min.) See {Agaric mineral}, under {Agaric}.
 
   {Rock moss}, a kind of lichen; the cudbear. See {Cudbear}.
 
   {Rock oil}. See {Petroleum}.
 
   {Rock parrakeet} (Zool.), a small Australian parrakeet
    ({Euphema petrophila}), which nests in holes among the
    rocks of high cliffs. Its general color is yellowish olive
    green; a frontal band and the outer edge of the wing
    quills are deep blue, and the central tail feathers bluish
    green.
 
   {Rock pigeon} (Zool.), the wild pigeon ({Columba livia}) Of
    Europe and Asia, from which the domestic pigeon was
    derived. See Illust. under {Pigeon}.
 
   {Rock pipit}. (Zool.) See the Note under {Pipit}.
 
   {Rock plover}. (Zool.)
    (a) The black-bellied, or whistling, plover.
    (b) The rock snipe.
 
   {Rock ptarmigan} (Zool.), an arctic American ptarmigan
    ({Lagopus rupestris}), which in winter is white, with the
    tail and lores black. In summer the males are grayish
    brown, coarsely vermiculated with black, and have black
    patches on the back.
 
   {Rock rabbit} (Zool.), the hyrax. See {Cony}, and {Daman}.
 
   {Rock ruby} (Min.), a fine reddish variety of garnet.
 
   {Rock salt} (Min.), cloride of sodium (common salt) occuring
    in rocklike masses in mines; mineral salt; salt dug from
    the earth. In the United States this name is sometimes
    given to salt in large crystals, formed by evaporation
    from sea water in large basins or cavities.
 
   {Rock seal} (Zool.), the harbor seal. See {Seal}.
 
   {Rock shell} (Zool.), any species of Murex, Purpura, and
    allied genera.
 
   {Rock snake} (Zool.), any one of several large pythons; as,
    the royal {rock snake} ({Python regia}) of Africa, and the
    {rock snake} of India ({Python molurus}). The Australian
    rock snakes mostly belong to the allied genus {Morelia}.
    
 
   {Rock snipe} (Zool.), the purple sandpiper ({Tringa
    maritima}); -- called also {rock bird}, {rock plover},
    {winter snipe}.
 
   {Rock soap} (Min.), a kind of clay having a smooth, greasy
    feel, and adhering to the tongue.
 
   {Rock sparrow}. (Zool.)
    (a) Any one of several species of Old World sparrows of
      the genus {Petronia}, as {Petronia stulla}, of Europe.
    (b) A North American sparrow ({Pucaea ruficeps}).
 
   {Rock tar}, petroleum.
 
   {Rock thrush} (Zool.), any Old World thrush of the genus
    {Monticola}, or {Petrocossyphus}; as, the European rock
    thrush ({Monticola saxatilis}), and the blue rock thrush
    of India ({Monticola cyaneus}), in which the male is blue
    throughout.
 
   {Rock tripe} (Bot.), a kind of lichen ({Umbilicaria
    Dillenii}) growing on rocks in the northen parts of
    America, and forming broad, flat, coriaceous, dark fuscous
    or blackish expansions. It has been used as food in cases
    of extremity.
 
   {Rock trout} (Zool.), any one of several species of marine
    food fishes of the genus {Hexagrammus}, family {Chiradae},
    native of the North Pacific coasts; -- called also {sea
    trout}, {boregat}, {bodieron}, and {starling}.
 
   {Rock warbler} (Zool.), a small Australian singing bird
    ({Origma rubricata}) which frequents rocky ravines and
    water courses; -- called also {cataract bird}.
 
   {Rock wren} (Zool.), any one of several species of wrens of
    the genus {Salpinctes}, native of the arid plains of Lower
    California and Mexico.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, v. t. [imp. & p. p. {Rocked};p. pr. & vb. n.
   {Rocking}.] [AS. roccian; akin to Dan. rokke to move, to
   snake; cf. Icel. rukkja to pull, move, G. r["u]cken to move,
   push, pull.]
   1. To cause to sway backward and forward, as a body resting
    on a support beneath; as, to rock a cradle or chair; to
    cause to vibrate; to cause to reel or totter.
    [1913 Webster]
 
       A rising earthquake rocked the ground. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To move as in a cradle; hence, to put to sleep by rocking;
    to still; to quiet. "Sleep rock thy brain." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Rock differs from shake, as denoting a slower, less
      violent, and more uniform motion, or larger movements.
      It differs from swing, which expresses a vibratory
      motion of something suspended.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rock \Rock\, v. i.
   1. To move or be moved backward and forward; to be violently
    agitated; to reel; to totter.
    [1913 Webster]
 
       The rocking town
       Supplants their footsteps.      --J. Philips .
    [1913 Webster]
 
   2. To roll or saway backward and forward upon a support; as,
    to rock in a rocking-chair.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crack \Crack\, n.
   1. A partial separation of parts, with or without a
    perceptible opening; a chink or fissure; a narrow breach;
    a crevice; as, a crack in timber, or in a wall, or in
    glass.
    [1913 Webster]
 
   2. Rupture; flaw; breach, in a moral sense.
    [1913 Webster]
 
       My love to thee is sound, sans crack or flaw.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A sharp, sudden sound or report; the sound of anything
    suddenly burst or broken; as, the crack of a falling
    house; the crack of thunder; the crack of a whip.
    [1913 Webster]
 
       Will the stretch out to the crack of doom? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The tone of voice when changed at puberty.
    [1913 Webster]
 
       Though now our voices
       Have got the mannish crack.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Mental flaw; a touch of craziness; partial insanity; as,
    he has a crack.
    [1913 Webster]
 
   6. A crazy or crack-brained person. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I . . . can not get the Parliament to listen to me,
       who look upon me as a crack and a projector.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. A boast; boasting. [Obs.] "Crack and brags." --Burton.
    "Vainglorius cracks." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   8. Breach of chastity. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. A boy, generally a pert, lively boy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Val. 'T is a noble child. Vir. A crack, madam.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A brief time; an instant; as, to be with one in a crack.
     [Eng. & Scot. Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   11. Free conversation; friendly chat. [Scot.]
     [1913 Webster]
 
        What is crack in English? . . . A crack is . . . a
        chat with a good, kindly human heart in it. --P. P.
                          Alexander.
     [1913 Webster]
 
   12. a witty remark; a wisecrack.
     [PJC]
 
   13. a chance or opportunity to do something; an attempt; as,
     I'll take a crack at it.
     [PJC]
 
   14. a form of cocaine, highly purified and prepared as small
     pellets, especially suitable for smoking; -- also called
     {rock}. Used in this form it appears to be more addicting
     than cocaine powder. [slang]
     [PJC]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rock [rɔk] (n) , s.(m )
   skirt
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top