ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -运-, *运*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[运, yùn, ㄩㄣˋ] to run; ship, transport; fortune, luck
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  云 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 345

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] to move; to transport; to use; to apply; fortune; luck; fate, #1,358 [Add to Longdo]
[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports, #832 [Add to Longdo]
[yùn xíng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be in motion; to move; to run, #1,542 [Add to Longdo]
[yùn yòng, ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ, / ] to use; to put to use, #2,019 [Add to Longdo]
[yùn yíng, ㄩㄣˋ ㄧㄥˊ, / ] scheduled operations; be in operation, #2,034 [Add to Longdo]
[yùn shū, ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] transport; haulage; transit, #2,069 [Add to Longdo]
[Ào yùn, ㄠˋ ㄩㄣˋ, / ] abbr. for 奧林匹克運動會|奥林匹克动会; Olympic Games; the Olympics, #2,711 [Add to Longdo]
[yùn zuò, ㄩㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] thread (computing); operation (e.g. business); operating, #2,732 [Add to Longdo]
[xìng yùn, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fortunate; lucky; fortune; luck, #2,774 [Add to Longdo]
[mìng yùn, ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fate; destiny, #2,896 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good luck![CN] 祝好 Schultze Gets the Blues (2003)
Good luck.[CN] 祝你们好 Goltzius and the Pelican Company (2012)
Good luck.[CN] 好 Game Change (2012)
Good luck.[CN] 祝您好 First on the Moon (2005)
Good luck.[CN] 祝你好 American Pie 2 (2001)
Sports?[CN]  The Sting (1973)
Just luck![CN] 只是气! Darfur Now (2007)
Good luck.[CN] 祝你好 Bordertown (1935)
No luck.[CN] 不走 Darling Companion (2012)
I am?[CN] 我幸 Falling Down (1993)
Good luck.[CN] 祝你好 The Night of the Generals (1967)
Good luck.[CN] 祝你好 Revanche (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top