ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -樂-, *樂*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[樂, lè, ㄌㄜˋ] cheerful, happy, laughing; music
Radical: , Decomposition:     幺 [yāo, ㄧㄠ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]  幺 [yāo, ㄧㄠ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A musical instrument with wood 木, strings 幺, and a pick 白

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lè, ㄌㄜˋ, / ] happy; laugh; cheerful; surname Le, #1,589 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] surname Yue; music, #1,589 [Add to Longdo]
快乐[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] happy; merry, #680 [Add to Longdo]
音乐[yīn yuè, ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] music, #808 [Add to Longdo]
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment, #1,655 [Add to Longdo]
俱乐部[jù lè bù, ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, / ] club (i.e. a group or organization), #1,961 [Add to Longdo]
生日快乐[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy birthday, #2,583 [Add to Longdo]
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, / ] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay, #3,536 [Add to Longdo]
新年快乐[xīn nián kuài lè, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy New Year!, #3,577 [Add to Longdo]
乐观[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] optimistic; hopeful, #3,663 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Music all the time.[CN] 隨時隨地都有音. Grand Hotel (1932)
Classy looking props, three changes for you, orchestrations and I'll bet you ain't got $1200.[CN] 時髦裝扮,你要改頭換面,再加上管弦隊 我打賭你可沒有1200美元 Applause (1929)
A pickup, huh?[CN] 去找子了? Applause (1929)
That's why I want to seize the day.[JP] ♪だから無不作 Cape No. 7 (2008)
We could go to Coney Island.[CN] 我們可以 去科尼島(布魯克林區南部海灘療養和娛中心) Applause (1929)
That's why I want to seize the day[JP] ♪だから僕は無不作 Cape No. 7 (2008)
One big happy family, hooray![CN] 幸福的大家庭,呦吼! Applause (1929)
Seem optimistic.[CN] 要看上去很觀. Grand Hotel (1932)
A short life, Baron, and a gay one.[CN] 人生苦短, 男爵, 還有及時行. Grand Hotel (1932)
a short life and a gay one.[CN] 人生苦短, 及時行. Grand Hotel (1932)
Just one big happy family from now on.[CN] 從現在起我們就是快幸福的一家 Applause (1929)
That's why I want to seize the day.[JP] ♪だから僕は無不作 Cape No. 7 (2008)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top