ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -质-, *质*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[质, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  十 (shí ㄕˊ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] shell,  Rank: 404

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2, #1,549 [Add to Longdo]
[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] quality; mass (in physics), #539 [Add to Longdo]
[sù zhì, ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] inner quality; basic essence; change over time, #1,045 [Add to Longdo]
[wù zhì, ㄨˋ ㄓˋ, / ] matter; substance; material; materialistic, #1,855 [Add to Longdo]
[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] nature; characteristic, #2,858 [Add to Longdo]
[pǐn zhì, ㄆㄧㄣˇ ㄓˋ, / ] quality, #2,887 [Add to Longdo]
[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality, #3,266 [Add to Longdo]
[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, / ] call into question; question (truth or validity), #4,127 [Add to Longdo]
[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, / ] essence; nature; innate character; intrinsic quality, #4,529 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-... totheNottinghamRoad.[CN] 他的神经朋友带到去诺丁汉的路上 The Adventures of Robin Hood (1938)
I mean, there's such a thing as equality.[CN] 我是说 有一种东西叫品 Bordertown (1935)
Tired and haggard, her beauty has not escaped her,[CN] 白丝略显憔悴 但天生的丽却不改当年 Taki no shiraito (1933)
She has beautiful blue eyes, but they have a cold, sinister look that mark her at once as a gangster's moll.[CN] 黑帮女人的典型气 否认是没用的,曼纽尔 The Whole Town's Talking (1935)
[Empress] You presume to question me?[CN] 你问我? The Scarlet Empress (1934)
But now my position must be considered. I have never yet been in a scandal.[CN] 虽然现在我的职位已经被疑了 但我从来没有陷入过丑闻 The Awful Truth (1937)
She wanted to replant the seed that had fallen among the thorns, and she may well have gained her end had it not been that...[CN] 她想改种在优土壤中的 那粒种子在荆棘丛中成长起来 或许她本该成功地使它不受到责备 ... The Phantom Carriage (1921)
Yoon oppa took her away as a hostage just now.[CN] 被小允哥当成人抓起来了 Episode #1.8 (2004)
Do you question my valor?[CN] 你疑我的勇猛 The Adventures of Robin Hood (1938)
It was merely that I didn't wish to be mixed up in any inquiry.[CN] 我只是不想遭受问罢了 The Lady Vanishes (1938)
Why didn't you say that[CN] 品? Bordertown (1935)
Research? Yes.[CN] 介于你的写作内容和性 The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top