ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mountain

M AW1 N T AH0 N   
136 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mountain-, *mountain*
Possible hiragana form: もうんたいん
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mountain[N] ภูเขา, See also: เขา, เทือกเขา, ดอย, Syn. mount, hill
mountain[ADJ] ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา, See also: ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา, ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา
mountain[ADJ] คล้ายภูเขา
mountain[N] กองมหึมา, See also: กองพะเนิน, กองใหญ่, Syn. heap, pile, stack
mountaineer[N] นักปีนเขา, See also: นักไต่เขา, Syn. climber
mountaineer[N] คนอาศัยอยู่ตามภูเขา, See also: คนภูเขา
mountaineer[VI] ปีนเขา, See also: ขึ้นเขา, Syn. ascend
mountainous[ADJ] เต็มไปด้วยภูเขา, See also: ซึ่งมีภูเขามาก
mountainous[ADJ] เหมือนภูเขา, See also: ใหญ่โตมโหฬาร, แบบภูเขา, Syn. mountainlike, mountain
mountaintop[N] ยอดเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mountain(เมา'เทิน) n. ภูเขา adj. เกี่ยวกับภูเขา, Syn. mount
mountain lion =cougar(ดู)
mountain rangen. เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง (โดยทั่วไปตั้งแต่ 2000 ฟุตขึ้นไป)
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา
mountainous(เมา'เทินเนิส) adj. เต็มไปด้วยภูเขา,เกี่ยวกับ ภูเขา,ใหญ่โตและสูง ###A. alpine ###A. flat
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
caucasus mountainsเทือกเขาในCaucasiaเป็นที่เกิดของชนผิวขาวและแขกอินเดีย

English-Thai: Nontri Dictionary
mountain(n) ภูเขา,ดอย,เขา
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mountainภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountain building; orogenesis; orogeny; tectogenesisการก่อเทือกเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountain of accumulationภูเขาสะสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountain sicknessการเมาเหตุขึ้นเขาสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mountain ภูเขา
พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ ตั้งแต่ 600 ม. ขึ้นไป และมีความลาดชันสูง [สิ่งแวดล้อม]
Mountain barometerบารอมิเตอร์ภูเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Mountain breezeลมภูเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Mountain ecologyนิเวศวิทยาภูเขา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mountain peopleชาวเขา [TU Subject Heading]
Mountain Pit Viperงูหางแฮ่มภูเขา [การแพทย์]
Mountaineeringการไต่เขา [TU Subject Heading]
Mountaineeringการไต่เขา [การแพทย์]
Mountaineering accidentsอุบัติเหตุจากการไต่เขา [TU Subject Heading]
Mountaineersนักไต่เขา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This way, I shall have a view of the mountains.ทางนี้ ผมจะเห็นทิวทัศน์ของภูเขา The Great Dictator (1940)
And the high capes and the great brown mountains.และเสื้อคลุมสูง และเทือกเขาสีน้ำตาลที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
In the name of Preverti, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
- Open the batting from the mountain end.บางทีคุณอาจจะเปิดบอลจาก ปลายภูเขา เกิดอะไรขึ้นที่นี่? How I Won the War (1967)
Why, it's nothing but a common Himalayan mountain hat"มันก็เป็นแค่ หมวกภูเขาหิมาลัยธรรมดา ๆ ใบนึง" The Little Prince (1974)
As free as a mountain birdอิสระเหมือนกับนก บนภูเขา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่ First Blood (1982)
Guo'er, you see that mountain in front?ลูกก้วย, เจ้าเห็นภูเขาข้างหน้านั่นหรือไม่? Return of the Condor Heroes (1983)
We'll pack a little before going up the mountain.เราจะเก็บของนิดหน่อยก่อนขึ้นไปบนเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
We still have to go up the mountain.พวกเรายังต้องขึ้นเขานะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Once your clothes are dry, I'll bring you up the mountain to pay your respects to Priest Qiu.พอเสื้อผ้าแห้งแล้ว, ข้าจะพาเจ้าขึ้นเขา ไปคารวะท่านนักพรตคู. Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mountainAccess to the mountaintop is difficult.
mountainAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
mountainAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
mountainAll the snow on the mountain has disappeared.
mountainA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
mountainA monster lay on a rock near the top of the mountain.
mountainA mountain fire broke out and burnt the forest.
mountainA new tunnel has been dug through the mountain.
mountainAt last they reached the top of the mountain.
mountainAt length we reached the top of the mountain.
mountainAt one time I lived alone in the mountains.
mountainA tunnel has been bored through the mountain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภู[N] mountain, Syn. ภูเขา, เขา, คีรี, พนม, สิงขร, ไศล, Example: ยิ่งใกล้วันเดินทางเขาก็ยิ่งจินตนาการถึงสีสันของดอกไม้บนภูสูงแถบเหนือสุดของประเทศ, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่สูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
ภูธร 2[N] mountain, Syn. ภูเขา, Count unit: ลูก, Notes: (สันสกฤต)
ภูผา[N] rocky mountain, See also: mountain, Syn. เขาหิน, ภูเขา, ภูธร, Example: แพะภูเขาชอบอยู่บริเวณภูผา, Count unit: ลูก
มหิธร[N] mountain, Syn. ภูเขา, Notes: (สันสกฤต)
เทือกเขา[N] mountain range, See also: range of hills, chain of mountains, Syn. แนวเขา, Example: แม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาวในเขตจังหวัดเชียงใหม่, Thai definition: แนวเขาที่ต่อเนื่องกันไปเป็นพืด
ภูเขา[N] mountain, See also: mount, fell, hill, alp, Syn. ภูผา, ขุนเขา, คีรี, เทือกเขา, Example: ภาพภูเขาที่เคยเขียวชอุ่มกลับเป็นเขาหัวโล้นไปหมดแล้ว, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
เขา[N] mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, เทือกเขา, แนวเขา, ขุนเขา, Example: ในที่สุดนักเดินป่าก็ข้ามเขาลูกนั้นสำเร็จ, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
เขตภูเขา[N] highland, See also: mountain area, Example: ผู้ที่อาศัยในเขตภูเขาเรียกว่าชาวเขา, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเนินนูนสูงเด่นหรือที่มีภูเขาอยู่รวมกันหลายลูก เป็นต้น
พนม[N] mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, Example: ท่านได้พำนักอยู่ณเมืองนครนัยว่าเป็นถ้ำขุนเขา พนม และได้ถึงแก่มรณกรรมในบรรพชิตเพศ, Count unit: ลูก, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม, ภูเขา
ศิงขร[N] mountain, See also: mount, Syn. ศิขริน, ศิงขริน, ภูเขา, ศีขร, Count unit: ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people   
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ช่องเขา[n.] (chǿngkhao) EN: mountain pass   
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill   FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān wibāk) EN: dirt bike   FR: vélo tout-terrain [m] ; mountainbike [m]
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUNTAIN    M AW1 N T AH0 N
MOUNTAINS    M AW1 N T AH0 N Z
MOUNTAIN'S    M AW1 N T AH0 N Z
MOUNTAINEER    M AW1 N T AH0 N IH2 R
MOUNTAINOUS    M AW1 N T AH0 N AH0 S
MOUNTAINTOP    M AW1 N T AH0 N T AA2 P
MOUNTAINSIDE    M AW1 N T AH0 N S AY2 D
MOUNTAINTOPS    M AW1 N T AH0 N T AA2 P S
MOUNTAINSIDES    M AW1 N T AH0 N S AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mountain    (n) mˈauntɪn (m au1 n t i n)
mountains    (n) mˈauntɪnz (m au1 n t i n z)
mountaineer    (n) mˌauntɪnˈɪəʴr (m au2 n t i n i@1 r)
mountainous    (j) mˈauntɪnəs (m au1 n t i n @ s)
Mountain Ash    (n) mˌauntɪn-ˈæʃ (m au2 n t i n - a1 sh)
mountaineers    (n) mˌauntɪnˈɪəʴz (m au2 n t i n i@1 z)
mountaineering    (n) mˌauntɪnˈɪəʴrɪŋ (m au2 n t i n i@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] mountain; hill; CL:座[zuo4]; surname Shan, #765 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, / ] mountain pass; to close; to shut; to turn off; to concern; to involve; surname Guan, #1,700 [Add to Longdo]
[mài, ㄇㄞˋ, / ] mountain range; pulse, #5,123 [Add to Longdo]
山区[shān qū, ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] mountain area, #5,308 [Add to Longdo]
[lǐng, ㄌㄧㄥˇ, / ] mountain range, #6,306 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] mountain, #10,877 [Add to Longdo]
山路[shān lù, ㄕㄢ ㄌㄨˋ, ] mountain road, #11,201 [Add to Longdo]
山村[shān cūn, ㄕㄢ ㄘㄨㄣ, ] mountain village, #13,758 [Add to Longdo]
山头[shān tóu, ㄕㄢ ㄊㄡˊ, / ] mountain top, #15,761 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] mountainous, #20,325 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alm {f}mountain pasture; Alpine pasture; alp; Alpine meadow [Add to Longdo]
Baude {f}mountain hut; mountain inn [Add to Longdo]
Berg {m} | Berge {pl} | Berge versetzenmountain | mountains | to move mountains [Add to Longdo]
Bergbahn {f}mountain railway [Add to Longdo]
Bergführer {m}mountain guide [Add to Longdo]
Bergkette {f}mountain range [Add to Longdo]
Bergkrankheit {f}mountain sickness [Add to Longdo]
Bergspitze {f}mountain peak [Add to Longdo]
Bergstraße {f}mountain road [Add to Longdo]
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking [Add to Longdo]
Bergwacht {f}mountain rescue service [Add to Longdo]
Bergwanderung {f}mountain hike [Add to Longdo]
Bergwandern {n}mountain hiking [Add to Longdo]
Eberesche {f} [bot.]mountain ash; rowan (tree) [Add to Longdo]
Gebirge {n}mountain range [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mountain (n) ภูเขา หุบเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
アパラチア山脈[アパラチアさんみゃく, aparachia sanmyaku] (n) Appalachian mountains; Appalachians [Add to Longdo]
アルニカ[, arunika] (n) arnica (esp. mountain tobacco, Arnica montana) (lat [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]
カルミア[, karumia] (n) kalmia (esp. mountain laurel, Kalmia latifolia) (lat [Add to Longdo]
キックステップ[, kikkusuteppu] (n) kick step (mountaineering technique) [Add to Longdo]
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei [Add to Longdo]
ザイル[, zairu] (n) climbing rope (i.e. for mountaineering) (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gun \Gun\ (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin;
   cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon)
   fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E.
   mangonel, a machine for hurling stones.]
   1. A weapon which throws or propels a missile to a distance;
    any firearm or instrument for throwing projectiles,
    consisting of a tube or barrel closed at one end, in which
    the projectile is placed, with an explosive charge (such
    as guncotton or gunpowder) behind, which is ignited by
    various means. Pistols, rifles, carbines, muskets, and
    fowling pieces are smaller guns, for hand use, and are
    called {small arms}. Larger guns are called {cannon},
    {ordnance}, {fieldpieces}, {carronades}, {howitzers}, etc.
    See these terms in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
       As swift as a pellet out of a gunne
       When fire is in the powder runne.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The word gun was in use in England for an engine to
       cast a thing from a man long before there was any
       gunpowder found out.         --Selden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A piece of heavy ordnance; in a restricted sense, a
    cannon.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) Violent blasts of wind.
    [1913 Webster]
 
   Note: Guns are classified, according to their construction or
      manner of loading as {rifled} or {smoothbore},
      {breech-loading} or {muzzle-loading}, {cast} or
      {built-up guns}; or according to their use, as {field},
      {mountain}, {prairie}, {seacoast}, and {siege guns}.
      [1913 Webster]
 
   {Armstrong gun}, a wrought iron breech-loading cannon named
    after its English inventor, Sir William Armstrong.
 
   {Big gun} or {Great gun}, a piece of heavy ordnance; hence
    (Fig.), a person superior in any way; as, bring in the big
    guns to tackle the problem.
 
   {Gun barrel}, the barrel or tube of a gun.
 
   {Gun carriage}, the carriage on which a gun is mounted or
    moved.
 
   {Gun cotton} (Chem.), a general name for a series of
    explosive nitric ethers of cellulose, obtained by steeping
    cotton in nitric and sulphuric acids. Although there are
    formed substances containing nitric acid radicals, yet the
    results exactly resemble ordinary cotton in appearance. It
    burns without ash, with explosion if confined, but quietly
    and harmlessly if free and open, and in small quantity.
    Specifically, the lower nitrates of cellulose which are
    insoluble in ether and alcohol in distinction from the
    highest (pyroxylin) which is soluble. See {Pyroxylin}, and
    cf. {Xyloidin}. The gun cottons are used for blasting and
    somewhat in gunnery: for making celluloid when compounded
    with camphor; and the soluble variety (pyroxylin) for
    making collodion. See {Celluloid}, and {Collodion}. Gun
    cotton is frequenty but improperly called
    {nitrocellulose}. It is not a nitro compound, but an ester
    of nitric acid.
 
   {Gun deck}. See under {Deck}.
 
   {Gun fire}, the time at which the morning or the evening gun
    is fired.
 
   {Gun metal}, a bronze, ordinarily composed of nine parts of
    copper and one of tin, used for cannon, etc. The name is
    also given to certain strong mixtures of cast iron.
 
   {Gun port} (Naut.), an opening in a ship through which a
    cannon's muzzle is run out for firing.
 
   {Gun tackle} (Naut.), the blocks and pulleys affixed to the
    side of a ship, by which a gun carriage is run to and from
    the gun port.
 
   {Gun tackle purchase} (Naut.), a tackle composed of two
    single blocks and a fall. --Totten.
 
   {Krupp gun}, a wrought steel breech-loading cannon, named
    after its German inventor, Herr Krupp.
 
   {Machine gun}, a breech-loading gun or a group of such guns,
    mounted on a carriage or other holder, and having a
    reservoir containing cartridges which are loaded into the
    gun or guns and fired in rapid succession. In earlier
    models, such as the {Gatling gun}, the cartridges were
    loaded by machinery operated by turning a crank. In modern
    versions the loading of cartidges is accomplished by
    levers operated by the recoil of the explosion driving the
    bullet, or by the pressure of gas within the barrel.
    Several hundred shots can be fired in a minute by such
    weapons, with accurate aim. The {Gatling gun}, {Gardner
    gun}, {Hotchkiss gun}, and {Nordenfelt gun}, named for
    their inventors, and the French {mitrailleuse}, are
    machine guns.
 
   {To blow great guns} (Naut.), to blow a gale. See {Gun}, n.,
    3.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mountain \Moun"tain\ (moun"t[i^]n), a.
   1. Of or pertaining to a mountain or mountains; growing or
    living on a mountain; found on or peculiar to mountains;
    among mountains; as, a mountain torrent; mountain pines;
    mountain goats; mountain air; mountain howitzer.
    [1913 Webster]
 
   2. Like a mountain; mountainous; vast; very great.
    [1913 Webster]
 
       The high, the mountain majesty of worth. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   {Mountain antelope} (Zool.), the goral.
 
   {Mountain ash} (Bot.), an ornamental tree, the {Pyrus
    Americana} (or {Sorbus Americana}), producing beautiful
    bunches of red berries. Its leaves are pinnate, and its
    flowers white, growing in fragrant clusters. The European
    species is the {Pyrus aucuparia}, or rowan tree.
 
   {Mountain barometer}, a portable barometer, adapted for safe
    transportation, used in measuring the heights of
    mountains.
 
   {Mountain beaver} (Zool.), the sewellel.
 
   {Mountain blue} (Min.), blue carbonate of copper; azurite.
 
   {Mountain cat} (Zool.), the catamount. See {Catamount}.
 
   {Mountain chain}, a series of contiguous mountain ranges,
    generally in parallel or consecutive lines or curves.
 
   {Mountain cock} (Zool.), capercailzie. See {Capercailzie}.
 
   {Mountain cork} (Min.), a variety of asbestus, resembling
    cork in its texture.
 
   {Mountain crystal}. See under {Crystal}.
 
   {Mountain damson} (Bot.), a large tree of the genus
    {Simaruba} ({Simaruba amarga}) growing in the West Indies,
    which affords a bitter tonic and astringent, sometimes
    used in medicine.
 
   {Mountain dew}, Scotch whisky, so called because often
    illicitly distilled among the mountains. [Humorous]
 
   {Mountain ebony} (Bot.), a small leguminous tree ({Bauhinia
    variegata}) of the East and West Indies; -- so called
    because of its dark wood. The bark is used medicinally and
    in tanning.
 
   {Mountain flax} (Min.), a variety of asbestus, having very
    fine fibers; amianthus. See {Amianthus}.
 
   {Mountain fringe} (Bot.), climbing fumitory. See under
    {Fumitory}.
 
   {Mountain goat}. (Zool.) See {Mazama}.
 
   {Mountain green}. (Min.)
    (a) Green malachite, or carbonate of copper.
    (b) See {Green earth}, under {Green}, a.
 
   {Mountain holly} (Bot.), a branching shrub ({Nemopanthes
    Canadensis}), having smooth oblong leaves and red berries.
    It is found in the Northern United States.
 
   {Mountain laurel} (Bot.), an American shrub ({Kalmia
    latifolia}) with glossy evergreen leaves and showy
    clusters of rose-colored or white flowers. The foliage is
    poisonous. Called also {American laurel}, {ivy bush}, and
    {calico bush}. See {Kalmia}.
 
   {Mountain leather} (Min.), a variety of asbestus, resembling
    leather in its texture.
 
   {Mountain licorice} (Bot.), a plant of the genus {Trifolium}
    ({Trifolium Alpinum}).
 
   {Mountain limestone} (Geol.), a series of marine limestone
    strata below the coal measures, and above the old red
    standstone of Great Britain. See Chart of {Geology}.
 
   {Mountain linnet} (Zool.), the twite.
 
   {Mountain magpie}. (Zool.)
    (a) The yaffle, or green woodpecker.
    (b) The European gray shrike.
 
   {Mountain mahogany} (Bot.) See under {Mahogany}.
 
   {Mountain meal} (Min.), a light powdery variety of calcite,
    occurring as an efflorescence.
 
   {Mountain milk} (Min.), a soft spongy variety of carbonate of
    lime.
 
   {Mountain mint}. (Bot.) See {Mint}.
 
   {Mountain ousel} (Zool.), the ring ousel; -- called also
    {mountain thrush} and {mountain colley}. See {Ousel}.
 
   {Mountain pride}, or {Mountain green} (Bot.), a tree of
    Jamaica ({Spathelia simplex}), which has an unbranched
    palmlike stem, and a terminal cluster of large, pinnate
    leaves.
 
   {Mountain quail} (Zool.), the plumed partridge ({Oreortyx
    pictus}) of California. It has two long, slender,
    plumelike feathers on the head. The throat and sides are
    chestnut; the belly is brown with transverse bars of black
    and white; the neck and breast are dark gray.
 
   {Mountain range}, a series of mountains closely related in
    position and direction.
 
   {Mountain rice}. (Bot.)
    (a) An upland variety of rice, grown without irrigation,
      in some parts of Asia, Europe, and the United States.
    (b) An American genus of grasses ({Oryzopsis}).
 
   {Mountain rose} (Bot.), a species of rose with solitary
    flowers, growing in the mountains of Europe ({Rosa
    alpina}).
 
   {Mountain soap} (Min.), a soft earthy mineral, of a brownish
    color, used in crayon painting; saxonite.
 
   {Mountain sorrel} (Bot.), a low perennial plant ({Oxyria
    digyna} with rounded kidney-form leaves, and small
    greenish flowers, found in the White Mountains of New
    Hampshire, and in high northern latitudes. --Gray.
 
   {Mountain sparrow} (Zool.), the European tree sparrow.
 
   {Mountain spinach}. (Bot.) See {Orach}.
 
   {Mountain tobacco} (Bot.), a composite plant ({Arnica
    montana}) of Europe; called also {leopard's bane}.
 
   {Mountain witch} (Zool.), a ground pigeon of Jamaica, of the
    genus {Geotrygon}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mountain \Moun"tain\, n. [OE. mountaine, montaine, F. montagne,
   LL. montanea, montania, fr. L. mons, montis, a mountain; cf.
   montanus belonging to a mountain. See 1st {Mount}.]
   1. A large mass of earth and rock, rising above the common
    level of the earth or adjacent land; earth and rock
    forming an isolated peak or a ridge; an eminence higher
    than a hill; a mount.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. A range, chain, or group of such elevations; as, the
    White Mountains.
    [1913 Webster]
 
   3. A mountainlike mass; something of great bulk; a large
    quantity.
    [1913 Webster]
 
       I should have been a mountain of mummy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {The Mountain} (--La montagne) (French Hist.), a popular name
    given in 1793 to a party of extreme Jacobins in the
    National Convention, who occupied the highest rows of
    seats.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mountain
   n 1: a land mass that projects well above its surroundings;
      higher than a hill [syn: {mountain}, {mount}]
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top