ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผา

   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผา-, *ผา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผา[N] cliff, See also: stone, rock, precipice, Syn. หน้าผา, เขาหิน, Example: สิงห์โตยืนอยู่บนผาสูง, Count unit: ผา, Thai definition: หินที่เขา
ผา[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
ผา[N] forehead, Syn. หน้าผาก, Example: ในการทาครีมจะต้องทาบริเวณผากให้ทั่ว, Thai definition: ส่วนหน้าเหนือคิ้วขึ้นไป
ผา[ADV] vaguely, See also: quickly, glance, pass by, Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ, Example: เขาแลผาดๆ ไปรอบตัวก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติ, Thai definition: ผ่านหรือเคลื่อนไปเร็ว (มักใช้แก่กริยาเห็น), มองแต่เผินๆ ไม่ถี่ถ้วน
ผาดผัง[V] dash, See also: rush, move quickly, Syn. ผันผาด, Example: จระเข้ผาดผังไปในน้ำอย่างรวดเร็วดูน่ากลัว, Thai definition: ไปเร็ว, แล่นเร็ว
ผาดโผน[ADV] adventurously, See also: daringly, dangerously, Syn. โลดโผน, หวาดเสียว, Example: เขาได้รับการฝึกฝนให้เล่นกายกรรมผาดโผนมาตั้งแต่เด็ก, Thai definition: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วและเสี่ยงอันตราย
ผายปอด[V] restore respiration, See also: give artificial respiration, Example: หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้รีบผายปอดจนกว่าจะหายใจได้เอง, Thai definition: ช่วยทําให้ปอดของผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเพียงพอ
ผายผัน[V] walk, See also: return, turn, proceed, Syn. ผันผาย, Example: เมื่อพูดจบท่านก็ผายผันออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว, Thai definition: กลับไป, เดินไป
ผาดแผลง[V] shoot quickly, Example: ชายหนุ่มผาดแผลงธนูออกจากแล่งอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ยิงไปโดยเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผาน. หินที่เขา เช่น หน้าผา เนินผา ผาลาด, ภูเขา เช่น เชิงผา, เรียกภูเขาด้านที่มีแผ่นหินตั้งชัน ว่า หน้าผา.
ผาก ๑ว. แห้งอย่างไม่มีความชื้นปนอยู่, แห้งสนิท, ในคำว่า แห้งผาก.
ผาก ๒น. ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana (Kurz) Backer ex K. Heyne ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลำต้นแข็ง สีส้ม มีขนดำ เรียก ไผ่ผาก, ไผ่ผากมัน ก็เรียก.
ผาก ๓น. ส่วนหน้าเหนือคิ้วขึ้นไป เรียกว่า หน้าผาก.
ผากแผ้งก. เหือดแห้ง, แห้งกรอบ.
ผาว. เสียงดังอย่างเสียงเอามือตบสิ่งของ.
ผาณิต(-นิด) น. นํ้าอ้อย, บางทีประสงค์เอานํ้าตาลด้วย, เช่น ผาณิตผิชิดมด ฤจะอดบอาจจะมี (อิลราช).
ผาด, ผาด ๆว. ผ่านหรือเคลื่อนไปเร็ว (มักใช้แก่กริยาเห็น), มองแต่เผิน ๆ ไม่ถี่ถ้วน, เช่น มองผาด เห็นผาด ๆ ดูผาด ๆ.
ผาดผังก. ไปเร็ว, แล่นเร็ว.
ผาดำน. เขากาฬกูฏ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scarp; escarpmentผาชัน, ผาตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
escarpment; scarpผาชัน, ผาตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
consequent fault scarpผาตามผารอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault scarpผารอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite fault scarpผารอยเลื่อนผสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
free faceผาเรียบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatusผายลม [การแพทย์]
fault scarpfault scarp, ผารอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The flames were extinguished in four hours, but the two-story house was completely ruined.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสี่ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ตัวบ้านสองชั้นถูกเผาวอดทั้งหลัง Disbanded (2017)
You will burn what?จะเผาอะไรนะคะ Affection (2017)
I will burn the place down.แม่จะไปเผาให้วอด Affection (2017)
So, not only did I have to torch the entire fucking pirate ET stock,เพราะงั้น ไม่ใช่แค่ผมทั้งต้องเผา วิดีโอเถื่อนเรื่องอีทีนั่นทั้งหมด Close Encounters (2017)
I found the traitors, but I wasn't the one burning them alive.ข้าเคยจับพวกทรยศได้ แต่ข้าไม่เคยเผาพวกเขาทั้งเป็น Eastwatch (2017)
Not burn him alive alongside his son?ไม่เผาพวกเขาทั้งเป็นพร้อมกับลูกชาย? Eastwatch (2017)
Is he the one whose father and brother were just burnt alive?เจ่านั่นคือคนที่พ่อกับพี่ชายถูกเผาทั้งเป็นใช่ไหม? Eastwatch (2017)
Her dragon burnt a thousand wagons.มังกรของนางเผาเกวียนนับพัน Eastwatch (2017)
That I've come to destroy your cities, burn down your homes, murder you, and orphan your children.ว่าข้ามาเพื่อทำลายเมืองของพวกเจ้า เผาบ้านของพวกเจ้า สังหารพวกเจ้า ทำหให้ลูกเจ้าเป็นเด็กกำพร้า Eastwatch (2017)
If you use them to melt castles and burn cities, you're not different.หากท่านให้พวกมันหลอมปราสาท เผาเมือง ท่านก็ไม่ได้ต่างอะไร Eastwatch (2017)
The only thing standing between us and the army of the dead is the Wall, and the Wall hasn't been properly manned in centuries.มีสิ่งหนึ่งที่ตั้งตระหง่านระหว่าเรา และกองทัพคนตาย ก็คือผากำแพง และผากำแพงก็ไม่ได้มีผู้ดูแลมาร่วมศตวรรษแล้ว Eastwatch (2017)
The Wall.ผากำแพง Eastwatch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain   FR: falaise [f] ; rocher [m]
ผา[adj.] (phāk) EN: dry ; parched ; scorched ; arid   
ผา[X] (phāng) EN: thump ; bang   
ผา[v.] (phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly   FR: jeter un coup d'oeil
ผา[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner   FR: d'un coup d'oeil
ผา[v.] (phāi) EN: move ; go ; leave   FR: partir ; quitter
ผา[v.] (phāi) EN: open   FR: ouvrir
ผา[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ผายปอด[v. exp.] (phāi pøt) EN: give artificial respiration   FR: pratiquer la respiration artificielle
ผายลม[v.] (phāilom) EN: pass wind ; break wind   FR: faire un pet (fam.) ; lâcher des vents (vx) ; péter (vulg.)

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion
terra-cotta(n) ดินเผา เช่น The production of terra cotta pottery is widespread. The technique does not require the high temperatures needed for other ceramics.; The Terracotta sculpture from India is the beautiful handmade Indian art and craft made of terracotta, or burnt clay sculpture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blissful[ADJ] ผาสุก, See also: มีความสุข, Syn. ecstatic, joyful
crag[N] ผาชัน, See also: ส่วนที่เป็นหินชันบนหน้าผา, Syn. jutting rock
fart[VI] ผายลม (คำหยาบ), See also: ตด, Syn. be gassy
flare[VI] กว้างขึ้น, See also: ผายออก, บานออก, Syn. widen, broaden, spread out, Ant. narrow
cut the cheese[SL] ตด (คำหยาบ), See also: ผายลม
cut the mustard[SL] ตด (คำหยาบ), See also: ผายลม
chuff[SL] ตด, See also: ผายลม
guff[SL] ตด, See also: ผายลม
raspberry[SL] ตด, See also: ผายลม, Syn. to blow a raspberry tart
to blow a raspberry tart[SL] ตด, See also: ผายลม, Syn. raspberry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
bituminous coaln. ถ่านหินชนิดอ่อน/เวลาเผามีควันสีเหลือง, Syn. soft coal
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
bone-dry(โบน'ไดร) adj. แห้งมาก,แห้งผา
brazier(เบร'เซอะ) n. ช่างทำเครื่องทองเหลือง,ภาชนะที่ใส่ถ่านสำหรับปิ้งหรือเผาเนื้อ -S.brasier
brickkilnn. เตาเผาอิฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
alcove(n) ซอก,เวิ้งผา,ห้องเล็ก,ซุ้มไม้
blessedness(n) ความผาสุก,ความสุข
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผา
bluff(n) ตลิ่งชัน,ผาชัน,ศพ,การพูดลวง
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
brow(n) หน้าผาก,คิ้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
人工呼吸を施す[じんこうこきゅうをほどこす, jinkoukokyuuwohodokosu] (modal verb) ผายปอด

German-Thai: Longdo Dictionary
Stirnfalten(n) รอยย่นที่หน้าผาก, See also: Related: Falte
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ทำลายเผาไหม้ด้วยไฟ, เผา(คน, สัตว์, สิ่งของ) เช่น Er hat Bücher verbrannt., Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt.
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top