Search result for

ทำให้เสีย

(56 entries)
(0.2654 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เสีย-, *ทำให้เสีย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำให้เสียทรัพย์น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย.
มอม ๑ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง
มอม ๑ทำให้เสียสติด้วยของมึนเมามีเหล้าเป็นต้น เช่น มอมเหล้า มอมกัญชา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrongful interference with goodsทำให้เสียทรัพย์, ทำให้ทรัพย์เสียหายโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vitiateทำให้เสียไป, ทำให้เสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if the result's just damage and pain,และถ้าผมมันจะทำให้เสียหายและเจ็บปวด Adverse Events (2008)
Don't deflect, you always deflect.ไม่ทำให้เสียหายแบบนี้ คุณทำเสียหายเสมอ Lucky Thirteen (2008)
Exposure to certain types of mold can cause short term memory loss.ต้องแน่ใจว่าMoldชนิดไหน ทำให้เสียความจำระยะสั้น Joy (2008)
It doesn't disfigure, it makes your skin look younger, smoother.เพราะมันไม่ได้ทำให้เสียโฉม แต่จะทำให้ผิวหนังของคุณดูอ่อนเยาว์ เรียบเนียนขึ้น Dying Changes Everything (2008)
None that can't be broken.ไม่มีอะไรทำให้เสียหายครับ The Bank Job (2008)
Don't mess it up now.อย่าทำให้เสียเรื่องซะตอนนี้น่า Vantage Point (2008)
Yes, it dehydrates one terribly.ใช่ครับ ทำให้เสียเหงื่อได้ง่าย Frost/Nixon (2008)
It was disfiguring, that was all. It wasn't life-threatening.มันทำให้เสียโฉม, เรื่องทั้งหมดแค่นั้น มันไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิต Nights in Rodanthe (2008)
Signs of livor mortis, algor mortis, rigor mortis, in the percede external wounds.มีหลักฐานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสารเคมีในร่างกายทำให้เสียชีวิต ก่อนที่จะเกิดบาดแผลภายนอก Pathology (2008)
This will allow it to go undetected while still getting the job done.และจะช่วยให้ตรวจสอบได้ยากขึ้น แต่ก็ยังทำให้เสียชีวิตได้ Pathology (2008)
- please!- พอเลย อย่าทำให้เสียขวัญน่า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Standard CJD kills within several months, but this strain kills more quickly.โดยปกติแล้ว CJD จะทำให้เสียชีวิตในระยะเวลาหลายเดือน แต่สายพันธ์นี้จะทำให้เสียชีวิตเร็วกว่ามาก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เสีย[v. exp.] (thamhai sīa) EN: spoil   FR: gâcher ; gâter
ทำให้เสียชีวิต[v. exp.] (thamhai sīa chīwit) FR: causer la mort ; provoquer la mort ; tuer
ทำให้เสียทรัพย์[X] (thamhai sīa sap) EN: causing loss of property   
ทำให้เสียหาย[v. exp.] (thamhai sīahāi) FR: abîmer ; endommager
ทำให้เสียไป[v. exp.] (thamhai sīa pai) EN: vitiate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abase[VT] ทำให้เสียเกียรติ, See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ, Syn. demean
blight[VT] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, เป็นสาเหตุทำให้เสียหาย, Syn. afflict, ruin
boggle[VT] ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
ball up[PHRV] ทำให้เสีย (คำสแลงต้องห้าม), See also: ทำลาย, Syn. mess up
bang up[PHRV] ทำลาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้เสียหาย, Syn. smash up
bitch up[PHRV] ทำให้เสีย (คำสแลง), See also: ทำลาย, Syn. mess up
blow on[PHRV] ทำให้เสีย, See also: เสีย
blow upon[PHRV] ทำให้เสีย
bust up[PHRV0] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย
crock[VT] ทำให้ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้เสีย, ทำให้อ่อนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
damage(แดม'มิจฺ) {damaged,damaging,damages} n. ความเสียหาย,การทำให้เสียหาย,การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n.,pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับอันตราย,เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage
damaging(แดม'มิจจิง) adj. ซึ่งทำให้เสียหาย,ซึ่งเป็นภัยกับ,เป็นอันตราย
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย,กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
deform(ดิฟอร์ม') vt.,vi. ทำให้ผิดรูปร่าง,ทำให้เสียโฉม, See also: deformer n. ดูdeform, Syn. distort

English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
chagrin(vt) ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียใจ,ทำให้โทมนัส
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
deform(vt) ทำให้ผิดรูป,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดปกติ,ทำให้พิการ
derogate(vt) เอาไปเสีย,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เสียงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

French-Thai: Longdo Dictionary
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., See also: S. endommager, détériorer,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top