ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfrocks

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfrocks-, *unfrocks*, unfrock
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unfrocks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unfrocks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfrock[VT] ถอดจีวรออก, See also: ถอดเสื้อคลุมออก, Syn. take off, get undressed, unclothe, undress, Ant. dress, clothe, cover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfrock(อันฟรอค') vt. ถอดจีวรออก,ปลดจากตำแหน่งทางศาสนา,สึกจากพระ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfrock    (v) ˌʌnfrˈɒk (uh2 n f r o1 k)
unfrocks    (v) ˌʌnfrˈɒks (uh2 n f r o1 k s)
unfrocked    (v) ˌʌnfrˈɒkt (uh2 n f r o1 k t)
unfrocking    (v) ˌʌnfrˈɒkɪŋ (uh2 n f r o1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
das Priesteramt entziehento unfrock [Add to Longdo]
eines Amtes entheben; aus dem Priesteramt verstoßento defrock; to unfrock [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top