ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乐-, *乐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乐, lè, ㄌㄜˋ] cheerful, happy, laughing; music
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 樂, a musical instrument with wood 木, strings 幺, and a pick 白,  Rank: 619

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄜˋ, / ] happy; laugh; cheerful; surname Le, #1,589 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] surname Yue; music, #1,589 [Add to Longdo]
[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] happy; merry, #680 [Add to Longdo]
[yīn yuè, ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] music, #808 [Add to Longdo]
[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment, #1,655 [Add to Longdo]
[jù lè bù, ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, / ] club (i.e. a group or organization), #1,961 [Add to Longdo]
生日快[shēng rì kuài lè, ㄕㄥ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy birthday, #2,583 [Add to Longdo]
[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, / ] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay, #3,536 [Add to Longdo]
新年快[xīn nián kuài lè, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy New Year!, #3,577 [Add to Longdo]
[lè guān, ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ, / ] optimistic; hopeful, #3,663 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Death![CN] 死亡队! A Band Called Death (2012)
- Trigger.[CN] 板机 Annie Hall (1977)
- What?[CN] -意之至 Sexy Rollercoasters (2017)
Coke?[CN] 可 May We Chat (2014)
[CN] (音 Abducted (2013)
Forever![CN] 永远欢 Deep Rising (1998)
Gladly.[CN] 意至极 The Mirror (1961)
No, I want to drink this.[CN] 妈妈点的是牛奶可是我的 不对我的是可 Episode #1.2 (2004)
- Go![CN] - The Six Thatchers (2017)
-No![CN] 好久没去游园了 The Black Devil and the White Prince (2016)
Love to.[CN] 意至极 Episode #2.19 (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top