Search result for

เพชรพลอย

(43 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพชรพลอย-, *เพชรพลอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพชรพลอย [N] precious stone, See also: jewels, jewelry, gems, Syn. อัญมณี, Example: เธอไม่ต้องการเพชรพลอยพวกนี้จากเขา แต่ต้องการความรักมากกว่า, Thai definition: เครื่องเพชรพลอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสง ๑เพชรพลอย เช่น ตาวจิ้มแสง ว่า ดาบฝังพลอย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gemsเพชรพลอย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- You're not getting anywhere, are you?เพชรพลอย คุณไม่ได้รับทุก คุณ, เพชรพลอย วันแรกเลยครับ Help! (1965)
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย Help! (1965)
- I've never seen anything like it.ฉันไม่เคยเห็นอะไรเช่นนั้น เพชรพลอย คุณได้ล้มเหลว Help! (1965)
You like jewelry, don't you?คุณชอบเครื่องเพชรพลอย ใช่มั้ย Labyrinth (1986)
No? Then how about gold and jewels?ไม่เหรอ แล้วถ้าเป็นทั้งทองและเพชรพลอยพร้อมๆกันล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
The wealth of Moria was not in gold or jewels but mithril.ความมั่งคั่งของมอเรียไม่ได้อยู่ที่ทอง... หรือเพชรพลอยๆ แต่อยู่ที่มิธริล The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Jewels?เพชรพลอย ... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
"'greater than all the jewels in India, an adoring heart. '""ยิ่งใหญ่กว่าเพชรพลอยในอินเดีย หัวใจที่บูชารัก" Becoming Jane (2007)
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย The Bank Job (2008)
Lots of money in that vault, juwelry, bonds.เิงินจำนวนมากในตู้นิรภัยนั่น เพชรพลอย พันธบัตร The Bank Job (2008)
All we got is money and jewels.ที่เราได้มาทั้งหมดมีแต่เงินกับเพชรพลอย The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพชรพลอย[n.] (phetphløi) EN: gem   FR: pierre précieuse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gem    [N] อัญมณี, See also: เพชรพลอย, ของมีค่า, Syn. jewel, treasure
jewel    [N] เพชรพลอย, See also: มณี, รัตนะ, มณีศิลา, Syn. gemstone, rock
lozenge    [N] เพชรพลอย, See also: ลูกกวาด
precious stone    [N] เพชรพลอย, Syn. gem, diamond
rock    [N] เพชร, See also: เพชรพลอย, Syn. diamond, gem
stone    [N] เพชรพลอย, Syn. gem, jewel
treasure    [N] ของมีค่า, See also: เพชรพลอย, ของสูงค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bejewel(บิจู'เอิล) {bejeweled,bejeweling,bejewels} vt. ประดับด้วย,ประดับด้วยเพชรพลอย, See also: bejeweled adj., Syn. adorn
carcanet(คาร์'คะเนท) n. สายสร้อยคอเพชรพลอย.
culet(คิว'เลท) n. หน้าเล็ก ๆ ที่ฐานเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
gem(เจม) n. เพชรพลอย,เพชรนิลจินดา,ของมีค่า adj. ล้ำค่า, Syn. jewel,stone,masterpiece
gemmy(เจม'มี่) adj. มีเพชรพลอย
gemologyn. เพชรพลอยวิทยา, Syn. gemmology, See also: gemologist,gemmologist n.
gemstone(เจมซฺ'โทน) n. เพชรพลอยที่ยังไม่เจียรไน
glyptographyn. ศิลปะการเจียระไนเพชรพลอย (glyptics) ,การเจียรไน เพชรพลอย., See also: glyptographer n. glyptographic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bejewel(vt) ประดับด้วยเพชรพลอย
bijou(n) เพชรพลอย,เครื่องประดับ
cameo(n) จี้,เพชรพลอย
facet(n) ด้าน,เหลี่ยมเพชรพลอย,แง่ปัญหา
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า
jeweler(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี
jewelry(n) เพชรพลอย,อัญมณี
rock(n) เพชรพลอย,หิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top