ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะพัก

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะพัก-, *ตะพัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพัก[N] ledge, See also: series of over-ganging rocks, shelves or ledges, which can afford protection or shelter, Syn. กระพัก, Example: หล่อนนั่งอยู่ที่ตะพักริมตลิ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: โขดหินที่หยักลดต่ำลงเป็นขั้นๆ คล้ายบันได

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะพักน. ที่ราบใต้น้ำริมฝั่ง มีลักษณะลดต่ำลงเป็นขั้น เกิดจากแผ่นดินสูงขึ้นหรือต่ำลง หรือเกิดจากถูกคลื่นเซาะ
ตะพักตะกอนที่ทับถมในทะเลเป็นรูปขั้นบันได, ผาชันในทะเลที่ถูกคลื่นกัดเซาะขยายตัวออกไปจนเป็นลาน ซึ่งเรียกว่า ลานตะพักคลื่นเซาะ
ตะพักโขดหินหรือไหล่เขาที่เป็นขั้น ๆ พอพักได้, ใช้ว่า กระพัก ก็มี เช่น บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ (ม. ร่ายยาว กุมาร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wave-built terraceตะพักคลื่นสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wave-cut benchตะพักคลื่นเซาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alluvial terraceตะพักลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marine Terrace ตะพักทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Alluvial Terrace ตะพักลุ่มน้ำ
ที่ราบเป็นขั้น ๆ ข้างตลิ่ง เกิดจากทางน้ำที่ตะกอนตก จมทับถมจนกลายเป็นที่ราบลุ่มน้ำ แล้วต่อมากระแสน้ำไหลแรงและสามารถกัดเซาะ ที่ราบลุ่มน้ำจนต่ำลง จึงทำให้ที่ราบลุ่มน้ำส่วนที่เหลืออยู่สูงกว่าท้องน้ำใหม่ นานๆ เข้า ท้องน้ำก็จะยิ่งกว้างออกไปและอาจเกิดที่ราบลุ่มน้ำตรงท้องน้ำที่กว้างออกไป ขึ้นอีก วนเวียนกันไปเรื่อยๆ จนเกิดที่ราบเป็นชั้นๆ ข้างตลิ่งในบริเวณนั้น [สิ่งแวดล้อม]
terraceterrace, ตะพัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alluvial terracealluvial terrace, ตะพักลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top