ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shake

SH EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shake-, *shake*
Possible hiragana form: しゃけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shake(vi) เขย่า, See also: สั่น, สั่นสะเทือน, หวั่นไหว, สะเทือนใจ
shake(vt) เขย่า, See also: สั่น, โยก, ทำให้สั่น
shake(vt) ทำให้ตกใจและสะเทือนใจ, See also: ทำให้ว้าวุ่นใจ, ไม่มั่นคง
shake(n) การเขย่า, See also: การสั่น, การโยก, การทำให้ตัวสั่น, Syn. tremble, shiver
shaken(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ shake, Syn. unnerved, upset
shaken(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ shake, Syn. unnerved, upset
shaker(n) ผู้เขย่า
shaker(n) ผู้เขย่า, See also: ผู้สั่น, เครื่องเขย่า, เครื่องสั่น, เครื่องปั่น, Syn. hand
shakeup(n) การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
shake by(phrv) จับมือทักทายกับ, Syn. shake with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shake(เชด) (shook, shaken, shaking, shakes } vt., vi., n. (การ) เขย่า, สั่น, โยก, ทำให้สั่น, สลัด, สะบัด, ทอดทิ้ง, ทำให้กระวนกระวาย, กวนใจ, ทำให้สงสัย, ขจัด, สั่นสะเทือน, ตัวสั่น, สะท้าน, แกว่ง, ไม่มั่นคง, หวั่นไหว, จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) , สิ่งที่เกิดจากการสั
shake-hands(เชค'แฮนซฺ) n. การจับมือกัน
shake-up(เชค'อัพ) n. การเขย่า, การเขย่าผสม, การกระตุ้นจิต, การปลุกใจ, สิ่งที่กระทำอย่างลวก ๆ , บ้านที่ก่อขึ้นอย่างลวก ๆ , การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดำเนินการ (เช่นการไล่ออกหรือโยกย้าย)
shaken(เชค'เคิน) adj. กริยาช่อง 3 ของ shake
shaker(เชค'เคอะ) n. ผู้เขย่า, ผู้สั่น, เครื่องเขย่า, เครื่องสั่น, กระปุกใส่เกลือพริกไทยหรือเครื่องชูรสอื่น ๆ , เครื่องปั่นอาหาร
shakespearean(เชคสเพีย'เรียน) adj. เกี่ยวกับเชคสเปียร์หรือผลงานของเขา., See also: Shakespeareanism n. Shakespearianism n., Syn. Shakespearian
handshaken. การจับมือกัน
milk shakeเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยนมเย็นและไอศกรีมที่เขย่าหรือปั่นให้เข้ากันด้วยเครื่อง
unshaken(อันเ?ค'เคิน) adj. ไม่สั่น, ไม่หวั่นไหว, มั่นคง, เด็ดเดี่ยว., See also: unshakenly adv. unshakenness n. -s .calm

English-Thai: Nontri Dictionary
shake(vt) โยก, เขย่า, ไหว, ทำให้สั่นสะเทือน, ขจัด
shaker(n) ผู้สั่น, ผู้เขย่า, เครื่องปั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shakedownการรีดไถ (ทางการเมือง) [ ดู extortion ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Shakespearian sonnetบทร้อยกรองซอนเนตแบบเชกสเปียร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shakespeare, William, 1564-1616เชกสเปียร์, วิลเลี่ยม, ค.ศ. 1564-1616 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Then shake it.แล้วเขย่ามัน Yellow Submarine (1968)
See, in another 25 years you'll be able to shake their hands in broad daylight.อีก 25 ปี นายคงได้จับมือกลางวันแสก ๆ Blazing Saddles (1974)
Life is a crap shoot, like the millionth customer who crosses a bridge gets to shake hands with the governor.ชีวิตมีหลากหลาย เหมือนมีคนนับล้านคนข้ามสะพาน แล้วได้จับมือกับผู้ว่า Oh, God! (1977)
Shake my hand, and let God see us together.จับมือผม และให้พระเจ้าเห็นเราด้วยกัน Oh, God! (1977)
Did they shake you up with all that talk about money?ตกใจมั๊ยที่เจอพวกงกเงินอย่างนั้น? Suspiria (1977)
But some of us, particularly me, would like to buy you a drink and shake your hand.แต่พวกเราบางคน โดยเฉพาะผม อยากเลี้ยงเหล้าคุณและจับมือคุณ Airplane! (1980)
Shake it, shake it, babyเขย่าสิ เขย่าสิที่รัก The Blues Brothers (1980)
Shake it out, babyเขย่ามันออกมาที่รัก The Blues Brothers (1980)
Bend over Let me see you shake your tail featherโค้งเหนือ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ The Blues Brothers (1980)
Come on Let me see you shake your tail featherมาเถอะ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ The Blues Brothers (1980)
Shake it, shake it, babyเขย่ามัน เขย่ามัน ที่รัก The Blues Brothers (1980)
we're gonna shake up the place-- where's the brain for the scramjam 7000?- เครื่อง ScramJam 7000 ไปไหนแล้วล่ะ? Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shakeA habit is very difficult to shake off once it is formed.
shakeAll of a sudden, I was shaken out of my sleep by someone.
shakeAs soon as he felt his house shake, he rushed out into the garden.
shakeDid you feel the earth shake just now?
shakeDid you feel the earth shake last night?
shakeFeeling the house shake, I ran out into the street.
shakeFeeling the house shake, I ran out into the yard at the back of the house.
shakeFeeling the house shake, I ran outside.
shakeGood wine needs no bush. [ Quote, Shakespeare ]
shakeHe didn't know Shakespeare wrote Romeo and Juliet.
shakeHe felt himself shaken at the news.
shakeHe gave an angry shake of his head.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลัดทิ้ง(v) throw away, See also: shake off, throw off, Syn. ทิ้ง, ไม่ไยดี, Ant. เอาใจใส่, Example: ความปวดร้าวในใจเป็นสิ่งที่เขาสลัดทิ้งไม่สำเร็จ
สะเทือน(v) shake, See also: quake, vibrate, Syn. กระเทือน, สั่นสะเทือน
สะบัด(v) shake off, See also: fling, get away from, Syn. เหวี่ยง, สลัด, เขวี้ยง
สั่นสะเทือน(v) quake, See also: shake, vibrate, Syn. สะเทือน, สั่น, ไหว
สลัด(v) shake off, See also: throw off, fling, toss away, Ant. เกาะ, Example: แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม, Thai Definition: ซัด ผละ หรือสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป
สะเทือน(v) shake, See also: vibrate, bump, quake, rock, tremble, shiver, Syn. สั่นสะเทือน, Example: รถวิ่งช้าไม่ได้ ขืนวิ่งช้ารถจะสะเทือนจนนั่งไม่ได้, Thai Definition: อาการที่สั่นชนิดหนึ่งของวัตถุใดอันมีลักษณะสั่นถี่เป็นจังหวะเพราะถูกกระทบกระทั่ง, อาการสั่นเช่นนั้น สั่นหรือเลื่อนแล่นมากระทบกระทั่งกับสิ่งอื่นๆ ทำให้สิ่งนั้นๆ สั่นตามไปด้วย
สั่นงกๆ(v) tremble, See also: shake, quiver, shudder, shiver, Example: ตาเฒ่าสั่นงกๆ ด้วยความหนาวเหน็บ
สั่นระรัว(v) vibrate, See also: shake, judder, quiver, tremble, Example: เสียงคำรามของมันหวีดหวิวจนแผ่นกระจกสั่นระรัว
ส่ายไปส่ายมา(v) wobble, See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble, Ant. อยู่กับที่, Example: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน
ไหว(v) vibrate, See also: shake, Syn. สั่น, สะเทือน, กระดิก, Example: พอมีเสียงระเบิดขึ้นเรือนก็ไหวไปทั้งหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชคแฮนด์[chēk haēn] (v, exp) EN: shake hands  FR: serrer la main (de qqn)
จับมือ[jap meū] (v, exp) EN: shake hands  FR: prendre la main ; serrer la main
จับมือกัน[jap meū kan] (v, exp) EN: shake hands  FR: serrer la main (de qqn) ; se tenir par la main
จับมือกับ[jap meū kap ...] (v, exp) EN: shake hands with ... (s.o)  FR: serrer la main de ... (qqn)
การสั่น[kān san] (n) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver  FR: tremblement [ m ] ; vibration [ f ] ; frémissement [ m ]
เขย่า[khayao] (v) EN: shake ; rock ; wave  FR: agiter ; secouer ; ballotter
เขย่าตัว[khayao tūa] (v, exp) EN: shake
คล้าตะขาบทอง[khlā takhāp thøng] (n, exp) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers
คลอน[khløn] (v) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate  FR: vaciller ; branler
โคลง[khlōng] (v) EN: roll ; sway ; shake ; rock  FR: tanguer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHAKE SH EY1 K
SHAKES SH EY1 K S
SHAKER SH EY1 K ER0
SHAKEN SH EY1 K AH0 N
SHAKERS SH EY1 K ER0 Z
SHAKEUP SH EY1 K AH2 P
SHAKEOUT SH EY1 K AW2 T
SHAKEUPS SH EY1 K AH2 P S
SHAKEDOWN SH EY1 K D AW2 N
SHAKEDOWNS SH EY1 K D AW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shake (v) ʃˈɛɪk (sh ei1 k)
shaken (v) ʃˈɛɪkən (sh ei1 k @ n)
shaker (n) ʃˈɛɪkər (sh ei1 k @ r)
shakes (v) ʃˈɛɪks (sh ei1 k s)
shakers (n) ʃˈɛɪkəz (sh ei1 k @ z)
shake-up (n) ʃˈɛɪk-ʌp (sh ei1 k - uh p)
shakeout (n) ʃˈɛɪkaut (sh ei1 k au t)
shake-ups (n) ʃˈɛɪk-ʌps (sh ei1 k - uh p s)
shakedown (n) ʃˈɛɪkdaun (sh ei1 k d au n)
shakeouts (n) ʃˈɛɪkauts (sh ei1 k au t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáo, ㄧㄠˊ, / ] shake; to rock, #3,082 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] shake; shock; sign in trigram, #3,729 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] shake hands; to hold; to grasp, #5,425 [Add to Longdo]
震撼[zhèn hàn, ㄓㄣˋ ㄏㄢˋ, ] shake; vibrate; shock; rock; fig. mind-blowing, #5,445 [Add to Longdo]
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] shake out; tremble, #6,124 [Add to Longdo]
震动[zhèn dòng, ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] shake; shock, #8,747 [Add to Longdo]
莎士比亚[Shā shì bǐ yà, ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Shakespeare (name); William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright, #24,753 [Add to Longdo]
[sǒu, ㄙㄡˇ, / ] shake; trembling, #26,094 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] shake; to incite, #26,853 [Add to Longdo]
摇动[yáo dòng, ㄧㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] shake; sway, #30,444 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Shakespeare-Liebhaber { m }bardolater [Add to Longdo]
Vor Gebrauch gut schütteln.Shake well before using. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
ぐらつく[guratsuku] (v5k, vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
ふるい落とす;振るい落とす;ふるい落す;振るい落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to shake off [Add to Longdo]
ぶれ[bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[bureru] (v1, vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
シェーカー[shie-ka-] (n) shaker; (P) [Add to Longdo]
シェーク(P);シェイク(P)[shie-ku (P); shieiku (P)] (n, vs) shake; (P) [Add to Longdo]
シェークハンド[shie-kuhando] (n) shake hands [Add to Longdo]
シェークハンドグリップ[shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis) [Add to Longdo]
チキソトロピー[chikisotoropi-] (n) thixotropy (property of being more fluid when shaken) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドシェーク[はんどしえーく, handoshie-ku] handshake [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shake \Shake\,
   obs. p. p. of {Shake}. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shake \Shake\, v. t. [imp. {Shook}; p. p. {Shaken}, ({Shook},
   obs.); p. pr. & vb. n. {Shaking}.] [OE. shaken, schaken, AS.
   scacan, sceacan; akin to Icel. & Sw. skaka, OS. skakan, to
   depart, to flee. [root]161. Cf. {Shock}, v.]
   1. To cause to move with quick or violent vibrations; to move
    rapidly one way and the other; to make to tremble or
    shiver; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       As a fig tree casteth her untimely figs, when she is
       shaken of a mighty wind.       --Rev. vi. 13.
    [1913 Webster]
 
       Ascend my chariot; guide the rapid wheels
       That shake heaven's basis.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To move from firmness; to weaken the stability of;
    to cause to waver; to impair the resolution of.
    [1913 Webster]
 
       When his doctrines grew too strong to be shook by
       his enemies, they persecuted his reputation.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Thy equal fear that my firm faith and love
       Can by his fraud be shaken or seduced. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) To give a tremulous tone to; to trill; as, to shake
    a note in music.
    [1913 Webster]
 
   4. To move or remove by agitating; to throw off by a jolting
    or vibrating motion; to rid one's self of; -- generally
    with an adverb, as off, out, etc.; as, to shake fruit down
    from a tree.
    [1913 Webster]
 
       Shake off the golden slumber of repose. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       'Tis our fast intent
       To shake all cares and business from our age.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I could scarcely shake him out of my company.
                          --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   {To shake a cask} (Naut.), to knock a cask to pieces and pack
    the staves.
 
   {To shake hands}, to perform the customary act of civility by
    clasping and moving hands, as an expression of greeting,
    farewell, good will, agreement, etc.
 
   {To shake out a reef} (Naut.), to untile the reef points and
    spread more canvas.
 
   {To shake the bells}. See under {Bell}.
 
   {To shake the sails} (Naut.), to luff up in the wind, causing
    the sails to shiver. --Ham. Nav. Encyc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shake \Shake\, v. i.
   To be agitated with a waving or vibratory motion; to tremble;
   to shiver; to quake; to totter.
   [1913 Webster]
 
      Under his burning wheels
      The steadfast empyrean shook throughout,
      All but the throne itself of God.    --Milton.
   [1913 Webster]
 
      What danger? Who 's that that shakes behind there?
                          --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]
 
   {Shaking piece}, a name given by butchers to the piece of
    beef cut from the under side of the neck. See Illust. of
    {Beef}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shake \Shake\, n.
   1. The act or result of shaking; a vacillating or wavering
    motion; a rapid motion one way and other; a trembling,
    quaking, or shivering; agitation.
    [1913 Webster]
 
       The great soldier's honor was composed
       Of thicker stuff, which could endure a shake.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]
 
       Our salutations were very hearty on both sides,
       consisting of many kind shakes of the hand.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A fissure or crack in timber, caused by its being dried
    too suddenly. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   3. A fissure in rock or earth.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A rapid alternation of a principal tone with
    another represented on the next degree of the staff above
    or below it; a trill.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) One of the staves of a hogshead or barrel taken
    apart. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   6. A shook of staves and headings. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) The redshank; -- so called from the nodding of its
    head while on the ground. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {No great shakes}, of no great importance. [Slang] --Byron.
 
   {The shakes}, the fever and ague. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shake
   n 1: building material used as siding or roofing [syn:
      {shingle}, {shake}]
   2: frothy drink of milk and flavoring and sometimes fruit or ice
     cream [syn: {milkshake}, {milk shake}, {shake}]
   3: a note that alternates rapidly with another note a semitone
     above it [syn: {trill}, {shake}]
   4: grasping and shaking a person's hand (as to acknowledge an
     introduction or to agree on a contract) [syn: {handshake},
     {shake}, {handshaking}, {handclasp}]
   5: a reflex motion caused by cold or fear or excitement [syn:
     {tremble}, {shiver}, {shake}]
   6: causing to move repeatedly from side to side [syn: {wag},
     {waggle}, {shake}]
   v 1: move or cause to move back and forth; "The chemist shook
      the flask vigorously"; "My hands were shaking" [syn:
      {shake}, {agitate}]
   2: move with or as if with a tremor; "his hands shook" [syn:
     {shake}, {didder}]
   3: shake or vibrate rapidly and intensively; "The old engine was
     juddering" [syn: {judder}, {shake}]
   4: move back and forth or sideways; "the ship was rocking"; "the
     tall building swayed"; "She rocked back and forth on her
     feet" [syn: {rock}, {sway}, {shake}]
   5: undermine or cause to waver; "my faith has been shaken"; "The
     bad news shook her hopes"
   6: stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories
     shook the community"; "the civil war shook the country" [syn:
     {stimulate}, {shake}, {shake up}, {excite}, {stir}]
   7: get rid of; "I couldn't shake the car that was following me"
     [syn: {shake}, {shake off}, {throw off}, {escape from}]
   8: bring to a specified condition by or as if by shaking; "He
     was shaken from his dreams"; "shake the salt out of the salt
     shaker"
   9: shake (a body part) to communicate a greeting, feeling, or
     cognitive state; "shake one's head"; "She shook her finger at
     the naughty students"; "The old enemies shook hands"; "Don't
     shake your fist at me!"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top