ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonsense

N AA1 N S EH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonsense-, *nonsense*
Possible hiragana form: のんせんせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonsense(n) การพูดสิ่งไร้สาระ, Syn. chitchat, gab, twaddle
nonsense(n) เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องไร้เหตุผล, เรื่องที่ไม่มีเหตุผล, Syn. foolishness, incongruity, Ant. reason

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล, เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity

English-Thai: Nontri Dictionary
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ, เรื่องไร้สาระ, ความเหลวไหล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
nonsense(adj) ไร้สาระ ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we're gonna wade through that nonsense about the body...ถ้าเราจะลุยผ่านเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับร่างกายที่ ... 12 Angry Men (1957)
Get the nonsense out of them. I tried to get you interested.ฉันพยายามที่จะให้คุณได้รับ ความสนใจในอาชีพ How I Won the War (1967)
Not at all. Let's get every detail of this whole sordid nonsense out in the open.ไม่ ไม่ยากเลย เรามาวาดรายละเอียด เรื่องไร้สาระพิศดารนี่กันเถอะ The Little Prince (1974)
We went along with this track nonsense long enough.เราคุยเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะ Cool Runnings (1993)
I mean, it was all that "eins, zwei, drei" nonsense that got us all nervous in the first place.ฉันหมายถึง ไอ้ " 1 2 3 " ปัญญาอ่อนนั้น ทำเราประสาทไปหมดแล้ว Cool Runnings (1993)
I guess I'm too old for that sort of nonsense any more.ผมคิดว่าผมแก่เกินไปสำหรับการเรียงลำดับของเรื่องไร้สาระที่คนอื่น ๆ The Shawshank Redemption (1994)
This is all nonsense about her being married from Cheapside!มันเป็นเรื่องไร้สาระถ้าจะให้หล่อนแต่งงานที่ชีฟไซด์ Episode #1.6 (1995)
Nonsense Get outเหลวไหลน่ะ ออกไปซะ Bad Guy (2001)
The idea is pure nonsense but it does make one wonder just what is control?มันไม่มีเหตุผลเลย... ... แต่มันทำให้ประหลาดใจ... ... การควบคุมคืออะไร? The Matrix Reloaded (2003)
I love you, and I want you to stop this nonsense and come back home.ฉันรักคุณค่ะ และอยากให้คุณเลิกทำเรื่องไร้สาระนี่ แล้วกลับบ้านไปกับฉัน Hope Springs (2003)
You know, I'm starting to think that you've invented this whole sabotage nonsense to cover the fact that you were running around on me with your little mystery girl the whole time we were in Nanjing.รู้มั๊ย ฉันเริ่มคิดอะไรออกแล้วล่ะ ฉันว่าคุณแต่งเรื่องที่ฉันทำเครื่องบินของคุณพังขึ้นมาเนี่ย เพื่อปกปิดความจริงในเรื่องที่คุณคิดจะนอกใจฉัน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Stop talking nonsense and leave.หยุดพูดไร้สาระและก็ออกไปได้แล้ว Sweet 18 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nonsenseCut out nonsense, will you?
nonsenseDon't talk nonsense!
nonsenseHe began to talk nonsense after a while.
nonsenseHe cannot have said such nonsense.
nonsenseHer explanation of the problem added up to nonsense.
nonsenseHis explanation of the problem adds up to nonsense.
nonsenseI am fed up with your nonsense.
nonsenseIf I were you, I would not have said such a nonsense.
nonsenseIt is time you put a stop to this nonsense.
nonsenseIt's nonsense to try that.
nonsenseIt was a delightful bit of nonsense.
nonsenseI would not have said such a nonsense.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องไร้สาระ(n) trivial matter, See also: nonsense, foolishness, Syn. เรื่องไม่สำคัญ, Ant. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ, Example: ผมว่าคนที่เขียนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ คงเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างกว้างไปหน่อย, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องที่ไม่สำคัญ
เรื่องเหลวไหล(n) nonsense, See also: rubbish, gibberish, tripe, twaddle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ความ[mai dāikhwām] (adj) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid
เพ้อ[phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations  FR: délirer
พูดเหลวไหล[phūt lēolai] (v, exp) EN: talk nonsense
ตอแหล[tølaē] (v) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense  FR: mentir ; affabuler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NONSENSE N AA1 N S EH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nonsense (n) nˈɒnsns (n o1 n s n s)
nonsenses (n) nˈɒnsnsɪz (n o1 n s n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无聊[wú liáo, ㄨˊ ㄌㄧㄠˊ, / ] nonsense; bored #2,414 [Add to Longdo]
无稽[wú jī, ㄨˊ ㄐㄧ, / ] nonsense #77,803 [Add to Longdo]
胡扯淡[hú chě dàn, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ ㄉㄢˋ, ] nonsense; irresponsible patter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsinn { m }; Blödsinn { m }; Nonsens { m } | glatter Unsinn; blanker Unsinnnonsense | sheer nonsense [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電波[でんぱ, denpa] (n) (1) (See 電磁波) electro-magnetic wave; radio wave; (n, adj-na) (2) (sl) (See 電波な奴) nonsense; (P) #4,083 [Add to Longdo]
無意味[むいみ, muimi] (adj-na, n) nonsense; no meaning; meaningless; (P) #9,725 [Add to Longdo]
すか[suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.) #11,732 [Add to Longdo]
ナンセンス(P);ノンセンス[nansensu (P); nonsensu] (adj-na, n) nonsense; (P) #17,413 [Add to Longdo]
がせ;ガセ[gase ; gase] (n, pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
エログロナンセンス[eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
ナンセンスコメディー[nansensukomedei-] (n) nonsense comedy [Add to Longdo]
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top