ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solid

S AA1 L AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solid-, *solid*, soli
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solid(sl) เชื่อใจได้, See also: ไว้ใจได้
solid(adj) แข็ง, See also: มีลักษณะตัน, Syn. hard, substantial, compact
solid(adj) ซึ่งไว้ใจได้, Syn. trustworthy, steadfast
solid(adj) ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่หยุดพัก, Syn. uninterrupted, continued
solid(n) ของแข็ง, Syn. mass, fixed shape, solid body
solidify(vi) กลายเป็นของแข็ง, Syn. become solid
solidify(vt) ทำให้เป็นของแข็ง, See also: ทำให้แข็งตัว, Syn. set, thicken, crystallize
solidify(vt) รวมกันเป็นปึกแผ่น, See also: ทำให้เป็นปึกแผ่น, Syn. consolidate
solidity(n) การรวมกันเป็นปึกแผ่น
solidarity(n) ความสามัคคี, See also: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว, Syn. coherence, loyalty, unity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
solidarity(ซอลลิแด'ริที) n. =solidarism (ดู) ,ความสัมพันธ์กัน, Syn. stability, reliability
solidify(ซะลิด'ดะไฟ) vt.,vi. ทำให้เป็นของแข็ง,กลายเป็นของแข็ง,, See also: solidifiable adj. solidification n. solidifier n., Syn. harden
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
consolidate(คันซอล'ลิเดท) {consolidated,consolidating,consolidates} vt. ทำให้แข็งแรง,ทำให้มั่นคง,รวบรวมกำลัง,รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม,รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine, Ant. weaken
consolidation(คันซอลลิเด'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การรวบรวมกำลัง,การรวมเข้าด้วยกัน, See also: consolidative adj. ดูconsolidation

English-Thai: Nontri Dictionary
solid(adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์
solid(n) ของแข็ง
solidarity(n) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ความสมัครสมาน
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก
solidify(vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง
consolidate(vt) รวบรวม,ทำให้มั่นคงขึ้น,ทำให้แข็งแรง
consolidation(n) การรวบรวม,การรวมบริษัท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solidทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid angleมุมตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid axleเพลาแข็ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solid extractสารสกัดอย่างแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solid figureรูปทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid geometryเรขาคณิตทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid injectionการฉีดแบบลูกสูบอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solid of revolutionทรงตันการหมุนรอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid ringวงแหวนตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solid slag; dense slagขี้เชื่อมแน่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solidของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
solidของแข็ง, สถานะหนึ่งของสารซึ่งมีรูปทรงแน่นอนอันเป็นผลจากอะตอมของสารอยู่ใกล้ชิดกันและมีแรงดึงดูดระหว่างกันสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
solid aerosolละอองแข็งลอย, คอลลอย์ดชนิดหนึ่ง ที่อนุภาคของของแข็งหรือของเหลวกระจายอยู่ในตัวกลางของการกระจายที่เป็นแก๊ส เช่น สเปรย์ ควัน หมอก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solid oxide fuel cellเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solid state chemistryเคมีของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
solid state drive (SSD)เครื่องขับแบบโซลิดสเตต, อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ล้วน มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับหน่วยความจำแบบแฟลช ไม่ได้ใช้จานแม่เหล็กในการเก็บข้อมูล จึงไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวในขณะบันทึกหรืออ่านข้อมูลเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ ทำให้ประหยัดไฟกว่า การอ่านหรือบันทึกทำได้รว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solid state electronicsอิเล็กทรอนิกส์สถานะของแข็ง [TU Subject Heading]
Solid state physicsฟิสิกส์สถานะของแข็ง [TU Subject Heading]
Solid Waste Generationปริมาณขยะมูลฝอย, Example: ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ฤดูกาล ความถี่ของการเก็บ ลักษณะประชากร การใช้ประโยชน์จาก ของเหลือ กฎข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งความร่วมมือจากประชาชน [สิ่งแวดล้อม]
Solid Waste Managementการจัดการกากของเสีย, Example: การควบคุมกากของเสียอย่างเป็นระบบ ในด้านแหล่งกำเนิด การเก็บ การรวบรวม การขนย้าย การแยก การบำบัด การนำกลับมาใช้ การนำกลับคืน ตลอดจนการกำจัด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Solid comfort.ความสะดวกสบายที่เป็น ของแข็ง Pinocchio (1940)
Solid gold too.ทองคำด้วย Pinocchio (1940)
A delicious bum, solid yet bouncyก้นอันบอบบางแถมยังอวบอั๋น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- It seemed solid enough. - Hoggle!- มันแข็งแรงพอแน่นอน ฮ็อกเกิ้ล Labyrinth (1986)
We're rock solid until dinner tomorrow night.เรายืนกระต่ายขาเดียว จนกระทั่งถึงมื้อเย็นคืนวันพรุ่งนี้ Stand by Me (1986)
The focus testing... showed a solid base... ..in the 9- to 11-year-old bracket,... ..with a possible carry-over into the 12-year-olds.นี่มันงานเลี้ยง พระเจ้า ดีใจที่นายมาได้ จอช Big (1988)
You're never on solid ground. I've been married to my husband for 15 years.ฉันแต่งงานมา 15 ปี Punchline (1988)
Their rocket motors suck instead of blow, their ICBMs can't get out of their kennels, their scientists can't do solid fuel for shit...มอเตอร์จรวดของพวกเขาดูดแทนการเป่าทวีปของพวกเขาไม่สามารถได้รับจากสุนัขของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไม่สามารถทำเชื้อเพลิงแข็งสำหรับอึ ... The Russia House (1990)
You think hiding in solid rock is fun?ฮ๊า! เธอคิดว่ามุดอยู่ใน หินแข็งๆสนุกเหรอ? James and the Giant Peach (1996)
And here she is, willed into solid reality.และนี่ไง คือฝันที่เป็นจริง Titanic (1997)
Solid as a rock. Big Irish hands.แข็งแกร่งยังกะหิน ฝีมือชาวไอริช Titanic (1997)
If you just decide to hang up your sea legs if you just want to feel something more solid beneath your feetถ้าคุณจะทิ้งพื้นที่โยกเยก ถ้าอยากรู้สึกถึงพื้นที่มั่นคงกว่าใต้ฝ่าเท้า The Legend of 1900 (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solidA house is built on top of a solid foundation of cement.
solidFor such a young man, he's quite a solid person.
solidHe had established a solid reputation as a man of character.
solidI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
solidMatter can exist as a solid, liquid, or gas.
solidQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.
solidThe American economy is in solid shape.
solidThe bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.
solidThe common state of this matter is solid.
solidThe conclusion rests on a solid basis.
solidThe crowd was moving in a solid body.
solidThe milk froze and became solid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงแข็งแรง(v) strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai Definition: แน่นและทนทาน
รูปธรรม(adj) concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
อุจจาระ(n) stools, See also: solid waste from the body, feces, Syn. ขี้, อึ, มูล, ของเสีย, Example: ไส้ใหญ่ส่วนเก็บสะสมมีหน้าที่เก็บอุจจาระไว้เพื่อเตรียมถ่ายออกไปทางทวารหนัก
แข็งๆ(adj) hard, See also: solid, stiff, Syn. แข็ง, Example: ปลวกมันอยู่ในจอมปลวกซึ่งเป็นกองดินแข็งๆ อย่างกับหิน, Thai Definition: ที่มีลักษณะคงรูปอยู่ได้ไม่อ่อนนิ่มหรืออ่อนตัว
แน่น(adv) securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai Definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
น้ำแข็งแห้ง(n) dry ice, See also: solid carbon dioxide, Example: การทำฝนเทียมใช้น้ำแข็งแห้งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง, Thai Definition: คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นของแข็ง เย็นจัด ลักษณะคล้ายน้ำแข็ง ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำความเย็น
จัตุรมุข(n) tetrahedron, See also: solid with four faces, Example: ประตูวังแห่งนี้ทำออกมาเป็นประตูโค้งแหลม มีหน้าจั่วเป็นกระจังปูนปั้น โดยทำหลังคาเป็นจัตุรมุข, Thai Definition: สถานที่ก่อสร้างมี 4 มุข
ของแข็ง(n) solid, See also: hard thing, Ant. ของเหลว, Example: เธอรู้สึกเหมือนมีของแข็งกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรง, Thai Definition: สิ่งที่รวมตัวกันแน่น, สิ่งที่มิใช่ของเหลวหรือแก๊ส
แข็ง(v) solidify, See also: harden, be set, Ant. เหลว, นิ่ม, Example: คุณต้องรอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งกว่านี้อีกถึงจะลงสีได้, Thai Definition: เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง
แน่นหนา(adv) securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อเพลิงของแข็ง[cheūaphloēng khøngkhaeng] (n, exp) FR: combustible solide [m]
ดำปลอด[dam pløt] (adj) EN: solid black
เอกภาพ[ēkkaphāp] (n) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity  FR: unité [f]
การรวมกิจการ[kān rūam kitjakān] (n, exp) EN: consolidation ; merger ; business combination
แข็ง[khaeng] (x) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm  FR: dur ; solide ; raide ; fort
แข็งทื่อ[khaeng theū] (v) EN: be rigid ; be solid , be stiff  FR: raidir
ไข[khai] (n) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter  FR: graisse [f] ; suif [m]
ขาวปลอด[khāo pløt] (adj) EN: solid white
ของแข็ง[khøngkhaeng] (n) EN: solid ; hard thing  FR: solide [m]
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[khwām pen an neung an dīokan] (xp) EN: unity ; solidarity

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLID S AA1 L AH0 D
SOLIDS S AA1 L AH0 D Z
SOLIDLY S AA1 L AH0 D L IY0
SOLIDAY S OW1 L IY0 D EY0
SOLIDIFY S AH0 L IH1 D AH0 F AY2
SOLIDERS S AA1 L IH0 D ER0 Z
SOLIDITY S AH0 L IH1 D AH0 T IY0
SOLIDIFIED S AH0 L IH1 D AH0 F AY2 D
SOLIDIFIES S AH0 L IH1 D AH0 F AY2 Z
SOLIDARITY S AA2 L AH0 D EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solid (n) sˈɒlɪd (s o1 l i d)
solids (n) sˈɒlɪdz (s o1 l i d z)
solidly (a) sˈɒlɪdliː (s o1 l i d l ii)
solidify (v) sˈəlˈɪdɪfaɪ (s @1 l i1 d i f ai)
solidity (n) sˈəlˈɪdɪtiː (s @1 l i1 d i t ii)
solidness (n) sˈɒlɪdnəs (s o1 l i d n @ s)
solidarity (n) sˌɒlɪdˈærɪtiː (s o2 l i d a1 r i t ii)
solidified (v) sˈəlˈɪdɪfaɪd (s @1 l i1 d i f ai d)
solidifies (v) sˈəlˈɪdɪfaɪz (s @1 l i1 d i f ai z)
solid-state (j) sˌɒlɪd-stˈɛɪt (s o2 l i d - s t ei1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固体[gù tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] solid, #12,702 [Add to Longdo]
真才实学[zhēn cái shí xué, ㄓㄣ ㄘㄞˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] solid learning; real ability and learning; genuine talent, #47,885 [Add to Longdo]
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, / ] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind, #57,606 [Add to Longdo]
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding, #67,661 [Add to Longdo]
颠扑不破[diān pū bù pò, ㄉㄧㄢ ㄆㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, / ] solid; irrefutable; incontrovertible; indisputable; unbreakable, #69,744 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] solid earth, #123,236 [Add to Longdo]
立体角[lì tǐ jiǎo, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] solid angle, #184,808 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] solid; firm, #866,752 [Add to Longdo]
固形物[gù xíng wù, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄨˋ, ] solid particles in liquid [Add to Longdo]
固体溶体[gù tǐ róng tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] solid solution [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festkörper {m}solid state [Add to Longdo]
Festkörper {m}solid object [Add to Longdo]
Festkörpergehalt {m}solid body content [Add to Longdo]
Festkörperschaltkreis {m}solid logic [Add to Longdo]
Festlager {n}solid bearing [Add to Longdo]
Festphasenextraktion {f}Solid phase extraction [Add to Longdo]
Massivleiter {m} [electr.]solid conductor [Add to Longdo]
feste Nahrung {f}solid food; solids [Add to Longdo]
Raummaß {n}solid measure [Add to Longdo]
Raumwinkel {m}solid angle [Add to Longdo]
Solidität {f}sobriety [Add to Longdo]
Solidität {f}solidness; solidity [Add to Longdo]
Solidargemeinschaft {f}supportive society [Add to Longdo]
Solidarität {f}; Verbundenheit {f}solidarity [Add to Longdo]
Solidaritätsgefühl {n}feeling of solidarity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
がちがち[gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
がっしり[gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっちり[gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
べた[beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べた組み[べたぐみ, betagumi] (n) solid printing; solid typesetting [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
カーボランダム[ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive) [Add to Longdo]
コンソリデーション[konsoride-shon] (n) consolidation [Add to Longdo]
コンソル公債[コンソルこうさい, konsoru kousai] (n) consolidated annuities; consols [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
ソリッド[そりっど, soriddo] solid [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
堅実[けんじつ, kenjitsu] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
手堅い[てがたい, tegatai] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
連帯[れんたい, rentai] Solidaritaet [Add to Longdo]
連帯感[れんたいかん, rentaikan] Solidaritaetsgefuehl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solid \Sol"id\ (s[o^]l"[i^]d), a. [L. solidus, probably akin to
   sollus whole, entire, Gr. ???: cf. F. solide. Cf.
   {Consolidate},{Soda}, {Solder}, {Soldier}, {Solemn}.]
   1. Having the constituent parts so compact, or so firmly
    adhering, as to resist the impression or penetration of
    other bodies; having a fixed form; hard; firm; compact; --
    opposed to {fluid} and {liquid} or to {plastic}, like
    clay, or to {incompact}, like sand.
    [1913 Webster]
 
   2. Not hollow; full of matter; as, a solid globe or cone, as
    distinguished from a {hollow} one; not spongy; dense;
    hence, sometimes, heavy.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arith.) Having all the geometrical dimensions; cubic; as,
    a solid foot contains 1,728 solid inches.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, cubics now generally used.
      [1913 Webster]
 
   4. Firm; compact; strong; stable; unyielding; as, a solid
    pier; a solid pile; a solid wall.
    [1913 Webster]
 
   5. Applied to a compound word whose parts are closely united
    and form an unbroken word; -- opposed to {hyphened}.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: Worthy of credit, trust, or esteem; substantial, as
    opposed to {frivolous} or {fallacious}; weighty; firm;
    strong; valid; just; genuine.
    [1913 Webster]
 
       The solid purpose of a sincere and virtuous answer.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       These, wanting wit, affect gravity, and go by the
       name of solid men.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The genius of the Italians wrought by solid toil
       what the myth-making imagination of the Germans had
       projected in a poem.         --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   7. Sound; not weakly; as, a solid constitution of body. --I.
    Watts.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bot.) Of a fleshy, uniform, undivided substance, as a
    bulb or root; not spongy or hollow within, as a stem.
    [1913 Webster]
 
   9. (Metaph.) Impenetrable; resisting or excluding any other
    material particle or atom from any given portion of space;
    -- applied to the supposed ultimate particles of matter.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) Not having the lines separated by leads; not
     open.
     [1913 Webster]
 
   11. United; without division; unanimous; as, the delegation
     is solid for a candidate. [Polit. Cant. U.S.]
     [1913 Webster]
 
   {Solid angle}. (Geom.) See under {Angle}.
 
   {Solid color}, an even color; one not shaded or variegated.
    
 
   {Solid green}. See {Emerald green}
     (a), under {Green}.
 
   {Solid measure} (Arith.), a measure for volumes, in which the
    units are each a cube of fixed linear magnitude, as a
    cubic foot, yard, or the like; thus, a foot, in solid
    measure, or a solid foot, contains 1,728 solid inches.
 
   {Solid newel} (Arch.), a newel into which the ends of winding
    stairs are built, in distinction from a hollow newel. See
    under {Hollow}, a.
 
   {Solid problem} (Geom.), a problem which can be construed
    geometrically, only by the intersection of a circle and a
    conic section or of two conic sections. --Hutton.
 
   {Solid square} (Mil.), a square body or troops in which the
    ranks and files are equal.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hard; firm; compact; strong; substantial; stable; sound;
     real; valid; true; just; weighty; profound; grave;
     important.
 
   Usage: {Solid}, {Hard}. These words both relate to the
      internal constitution of bodies; but hardnotes a more
      impenetrable nature or a firmer adherence of the
      component parts than solid. Hard is opposed to soft,
      and solid to fluid, liquid, open, or hollow. Wood is
      usually solid; but some kinds of wood are hard, and
      others are soft.
      [1913 Webster]
 
         Repose you there; while I [return] to this hard
         house,
         More harder than the stones whereof 't is
         raised.              --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I hear his thundering voice resound,
         And trampling feet than shake the solid ground.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solid \Sol"id\, n.
   1. A substance that is held in a fixed form by cohesion among
    its particles; a substance not fluid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A magnitude which has length, breadth, and
    thickness; a part of space bounded on all sides.
    [1913 Webster]
 
   {Solid of revolution}. (Geom.) See {Revolution}, n., 5.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solid
   adj 1: characterized by good substantial quality; "solid
       comfort"; "a solid base hit"
   2: of definite shape and volume; firm; neither liquid nor
     gaseous; "ice is water in the solid state" [ant: {gaseous},
     {liquid}]
   3: entirely of one substance with no holes inside; "a solid
     block of wood" [ant: {hollow}]
   4: of one substance or character throughout; "solid gold";
     "carved out of solid rock"
   5: uninterrupted in space; having no gaps or breaks; "a solid
     line across the page"; "solid sheets of water"
   6: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid
     food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a
     day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square},
     {substantial}]
   7: of good quality and condition; solidly built; "a solid
     foundation"; "several substantial timber buildings" [syn:
     {solid}, {strong}, {substantial}]
   8: not soft or yielding to pressure; "a firm mattress"; "the
     snow was firm underfoot"; "solid ground" [syn: {firm},
     {solid}]
   9: having three dimensions; "a solid object"
   10: impenetrable for the eye; "solid blackness"
   11: financially sound; "the bank is solid and will survive this
     attack"
   12: of a substantial character and not frivolous or superficial;
     "work of solid scholarship"; "based on solid facts"
   13: meriting respect or esteem; "an upstanding member of the
     community" [syn: {upstanding}, {solid}]
   14: of the same color throughout; "solid color" [syn: {solid},
     {self-colored}, {self-coloured}]
   15: acting together as a single undiversified whole; "a solid
     voting bloc" [syn: {solid}, {unanimous}, {whole}]
   n 1: matter that is solid at room temperature and pressure
   2: the state in which a substance has no tendency to flow under
     moderate stress; resists forces (such as compression) that
     tend to deform it; and retains a definite size and shape
     [syn: {solid}, {solidness}, {solid state}]
   3: a three-dimensional shape

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 solid /zoːliːt/
  solid

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top