ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

firm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firm-, *firm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firm(adj) แข็ง, See also: ไม่นิ่ม, Syn. hard, solid, rigid, Ant. soft, yielding
firm(vt) ทำให้แข็งแรง, See also: ทำให้แข็ง
firm(adj) หนักแน่น, See also: แน่น, ไม่สั่น, Syn. steady, Ant. loose
firm(adj) แน่วแน่, See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง, Syn. fixed, settled, unalterable, Ant. unsettled
firm(adj) มั่นคง, See also: แน่นหนา, แข็งแกร่ง, Syn. immovable, secure, stable
firm(adv) อย่างมั่นคง, See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น, Syn. firmly
firm(adj) เด็ดขาด, See also: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง, Syn. adamant, inflexible, definite, Ant. irresolute
firm(adj) ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น), Syn. solid, steady
firm(vi) แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น), See also: ปรับตัวขึ้น, Syn. recover
firm(n) บริษัท, See also: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ, Syn. company, enterprise, partnership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น, ไม่นิ่ม, แน่นหนา, แข็งแรง, มั่นคง, เหนียวแน่น, หนักแน่น, เด็ดขาด, แน่นอน, แน่วแน่ n. บริษัท, ห้าง, ห้างหุ้นส่วน, ห้างร้าน, ร้านค้า, กงสี, ธุรกิจ adv. อย่างแน่น, อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
firmament(เฟอร์'มะเมินทฺ) n. หลังคาสวรรค์, ท้องฟ้า
firman(เฟอร์'เมิน) n. คำสั่ง, ประกาศิต, กฤษฎีกา, พระบรมราชโองการ , (-pl. firmans)
firmwareเฟิร์มแวร์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่บรรจุไว้ในชิปแทนที่จะบรรจุไว้ในจาน บันทึกข้อมูลตามปกติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในตอนเริ่มต้น เพราะจะต้องทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. assertion
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.
confirm(คันเฟิร์ม') { confirmed, confirming, confirms } vt. รับรอง, ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น, ยืนยัน, ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove, assure, Ant. de
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท, ผู้ได้รับการยืนยัน

English-Thai: Nontri Dictionary
firm(adj) มั่นคง, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, แน่นอน, หนักแน่น, แน่นหนา, แข็งแรง
firm(n) ห้างร้าน, ห้างหุ้นส่วน, บริษัท, กงสี, ร้านค้า
firmament(n) ท้องฟ้า, เวหา, ดารากร
firmness(n) ความแน่วแน่, ความมั่นคง, ความแน่นหนา, ความแข็งแรง, ความเด็ดเดี่ยว
affirm(vi, vt) รับว่าจริง, ยืนยัน, รับรอง, เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ, การยืนยัน, การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน, ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ, คำยืนยัน, คำรับรอง
confirm(vt) ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
confirmation(n) การยืนยัน, การรับรอง, พยานหลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
firmสถานธุรกิจ, บริษัทห้างร้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
firmwareเฟิร์มแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
firmwareเฟิร์มแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firmแข็ง, แข็งมาก, แน่น, แน่นตึง [การแพทย์]
Firmingคงรูป [การแพทย์]
Firmwareซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
firmwareเฟิร์มแวร์, Example: ซอฟต์แวร์ที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำแบบรอม (read-only memory) ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะไม่สูญหายไปแม้ว่าไฟฟ้าจะดับ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- 'Tis firm!- มันแข็ง! Hocus Pocus (1993)
- 'Tis firm as stone.- นี่มันเป็นหินแข็ง. Hocus Pocus (1993)
- Firm as stone- ถนน Hocus Pocus (1993)
- Firm as stone- ถนน Hocus Pocus (1993)
Except that I work in his firm and he pays himself seven times more than he pays me.เว้นแต่ว่าฉันทำงานในบริษัทของเขา แล้วเขาก็จ่ายเงินให้ตัวเอง... มากกว่าที่เขาจ่ายให้ฉันเจ็ดเท่า The Joy Luck Club (1993)
Well, the firm decided it was unacceptable.ทางบริษัทตัดสินใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ The Joy Luck Club (1993)
And we are a big firm.แล้วเราก็เป็นบริษัทใหญ่ The Joy Luck Club (1993)
I talked to my guy at Lyndon Pharmaceutical, that Canadian firm.ฉันไปคุยกับบริษัทยาลินดอน จากแคนาดาแล้ว Junior (1994)
A few hours later, a little 12-year-old girl comes into my office... armed to the teeth, with the firm intention of sending me to the morgue.สองสามชั่วโมงต่อมา เด็กผู้หญิง อายุ12-13 มาที่ที่ทำงานของฉัน... มีอาวุธและคิดจะมาฆ่าฉัน Léon: The Professional (1994)
The oak was firm, the reed bent."'ต้นโอ๊กแน่นิ่ง ต้นอ้อเอนตัวรับพายุ Wild Reeds (1994)
And lately I'd been working for a firm here in the city.แล้วไม่นานนี้เองผมก็ได้ทำงานให้กับ บริษัทแห่งนึงในเมืองนี้ In the Mouth of Madness (1994)
Since she joined the firm... she's been handling Sutter Cane exclusively.ตั้งแต่เข้ามาที่นี่ เธอก็ดูแลเรื่องซัทเตอร์ เคนเป็นพิเศษ In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firmAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
firmAdd water and mix to a firm dough.
firmAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
firmAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
firmBill is equal to the task of running the firm.
firmBodybuilding is his hobby so he has a very firm tight body with lots of (muscle) definition.
firmChances of promotion are slim in this firm.
firmCity firms vied with each other to hire the brightest young staff.
firmCollaboration has apparently paid off for the two firms.
firmDo you think this jelly's firm enough to eat yet?
firmEarning our customers confidence and respect is this firm's objective.
firmEvery company has a firm business plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นสมอง(v) be embedded in one's memory, See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind, Example: ทำไมผู้คนสมัยนี้จึงหวาดกลัวคำว่า ขาดทุน จนขึ้นสมองก็ไม่รู้, Thai Definition: จำได้แม่นยำ, อยู่ในความคิดตลอดเวลา
บริษัทตัวแทน(n) agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count Unit: บริษัท
ตาไม่กระพริบ(adv) intently, See also: firmly, Example: เขาจ้องเธอในชุดเจ้าสาวหรูหราตาไม่กะพริบ, Thai Definition: อย่างจดจ่อไม่วอกแวก, ไม่ละสายตาไปที่อื่น
แน่นแฟ้น(adv) firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
เหนียวแน่น(adv) closely, See also: firmly, unswervingly, Syn. แน่นแฟ้น, Example: เขายังคงรักษาระยะถี่ห่างแห่งความสัมพันธ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น
คับ(v) close, See also: firm, compact, restrict, crowd, oppress, confine, Ant. พอดี, Example: หนอนมีผนังลำตัวห่อหุ้มอยู่ภายนอกเมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะเต็มและคับผนังลำตัวที่หุ้มอยู่, Thai Definition: มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี
ความหนักแน่น(n) firmness, See also: steadiness, stability, fortitute, Syn. ความมั่นคง, Ant. ความรวนเร, Example: เรื่องการปรับราคาน้ำมันอาจจะล้มไปได้ ถ้ารัฐบาลไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ
ความเหนียวแน่น(n) firmness, See also: constancy, Syn. ความแน่นแฟ้น, Example: พล.อ. ชาญนั้นมีความเหนียวแน่นกับ บิ๊กจิ๋ว เป็นพิเศษ
ฝั่งฝา(n) stability, See also: firmness, Syn. เป็นฝั่งฝา, เป็นฝั่งเป็นฝา, Example: ลูกๆ ของเขาแต่งงาน มีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งฝาทุกคนแล้ว, Thai Definition: ปึกแผ่น, หลักฐาน, (มักใช้แก่ผู้ที่มีครอบครัว), การมีคู่ครองที่แน่นอน
ปึก(adj) firm, See also: dense, thick, hard, solid, stiff, massive, compact, Syn. แน่น, แน่นหนา, แข็ง, Ant. อ่อน, Example: บนโต๊ะมีสมุดปกแข็งหนาปึก 2 เล่มวางอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
บก[bok] (n) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland  FR: terre ferme [ f ] ; terre [ f ] ; sol [ m ]
บริษัท[børisat] (n) EN: company ; corporation ; firm ; agency  FR: société [ f ] ; firme [ f ] ; entreprise [ f ] ; compagnie [ f ] ; agence [ f ] ; établissement [ m ]
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
บริษัทคู่แข่ง[børisat khūkhaeng] (n, exp) EN: competing firm ; rival firm  FR: société rivale [ f ]
บริษัทลูก[børisat lūk] (n, exp) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company  FR: filiale [ f ]
บริษัทที่ปรึกษา[børisat thīpreuksā] (n, exp) EN: consultancy firm  FR: société de conseil [ f ]
บริษัทตัวแทน[børisat tūathaēn] (n, exp) EN: agency ; firm ; company  FR: firme [ f ] ; compagnie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
firm
firma
firms
firm's
firman
firmed
firmer
firmin
firmly
firms'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firm
firms
firmed
firmer
firmly
firmest
firming
firmness
firmament
firmaments

WordNet (3.0)
firm(n) the members of a business organization that owns or operates one or more establishments, Syn. business firm, house
firm(adj) marked by firm determination or resolution; not shakable, Syn. unfaltering, steady, unbendable, unwavering, steadfast, stiff, unshakable
firm(adj) not soft or yielding to pressure, Syn. solid
firm(adj) strong and sure, Syn. strong
firm(adj) not subject to revision or change
firm(adj) (of especially a person's physical features) not shaking or trembling
firm(adj) not liable to fluctuate or especially to fall, Syn. steady, unfluctuating
firm(adj) securely established
firm(adj) possessing the tone and resiliency of healthy tissue
firm(adj) unwavering in devotion to friend or vow or cause; ; ; - Campaign song for William Henry Harrison, Syn. loyal, fast, truehearted

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Firm

a. [ Compar. Firmer superl. Firmest. ] [ OE. ferme, F. ferme, fr.L. firmus; cf. Skr. dharman support, law, order, dh&unr_; to hold fast, carry. Cf. Farm, Throne. ] 1. Fixed; hence, closely compressed; compact; substantial; hard; solid; -- applied to the matter of bodies; as, firm flesh; firm muscles, firm wood. [ 1913 Webster ]

2. Not easily excited or disturbed; unchanging in purpose; fixed; steady; constant; stable; unshaken; not easily changed in feelings or will; strong; as, a firm believer; a firm friend; a firm adherent. [ 1913 Webster ]

Under spread ensigns, moving nigh, in slow
But firm battalion. Milton. [ 1913 Webster ]

By one man's firm obediency fully tried. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Solid; -- opposed to fluid; as, firm land. [ 1913 Webster ]

4. Indicating firmness; as, a firm tread; a firm countenance.

Syn. -- Compact; dense; hard; solid; stanch; robust; strong; sturdly; fixed; steady; resolute; constant. [ 1913 Webster ]

Firm

n. [ It. firma the (firm, sure, or confirming) signature or subscription, or Pg. firma signature, firm, cf. Sp. firma signature; all fr. L. firmus, adj., firm. See Firm, a. ] The name, title, or style, under which a company transacts business; a partnership of two or more persons; a commercial house; as, the firm of Hope & Co. [ 1913 Webster ]

Firm

v. t. [ OE. fermen to make firm, F. fermer, fr. L. firmare to make firm. See Firm, a. ] 1. To fix; to settle; to confirm; to establish. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

And Jove has firmed it with an awful nod. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To fix or direct with firmness. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He on his card and compass firms his eye. Spenser. [ 1913 Webster ]

Firmament

n. [ L. firmamentum, fr. firmare to make firm: cf. F. firmament. See Firm, v. & a. ] 1. Fixed foundation; established basis. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Custom is the . . . firmament of the law. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

2. The region of the air; the sky or heavens. [ 1913 Webster ]

And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Gen. i. 6. [ 1913 Webster ]

And God said, Let there be lights in the firmament. Gen. i. 14. [ 1913 Webster ]

☞ In Scripture, the word denotes an expanse, a wide extent; the great arch or expanse over out heads, in which are placed the atmosphere and the clouds, and in which the stars appear to be placed, and are really seen. [ 1913 Webster ]

3. (Old Astron.) The orb of the fixed stars; the most remote of the celestial spheres. [ 1913 Webster ]

Firmamental

a. Pertaining to the firmament; celestial; being of the upper regions. Dryden. [ 1913 Webster ]

Firman

n.; pl. Firmans xex>or [ Pers. fermān. ] In Turkey and some other Oriental countries, a decree or mandate issued by the sovereign; a royal order or grant; -- generally given for special objects, as to a traveler to insure him protection and assistance. [ Written also firmaun. ] [ 1913 Webster ]

Firmer-chisel

n. A chisel, thin in proportion to its width. It has a tang to enter the handle instead of a socket for receiving it. Knight. [ 1913 Webster ]

Firmitude

n. [ L. firmitudo. See Firm. ] Strength; stability. [ Obs. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Firmity

n. [ L. firmitas. ] Strength; firmness; stability. [ Obs. ] Chillingworth. [ 1913 Webster ]

Firmless

a. 1. Detached from substance. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Does passion still the firmless mind control? Pope. [ 1913 Webster ]

2. Infirm; unstable. “Firmless sands.” Sylvester. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚决[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] firm; resolute; determined #2,119 [Add to Longdo]
果断[guǒ duàn, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] firm; decisive #3,669 [Add to Longdo]
坚定[jiān dìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ,   /  ] firm; steady; staunch; resolute #3,985 [Add to Longdo]
信仰[xìn yǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ,  ] firm belief; conviction #5,921 [Add to Longdo]
坚实[jiān shí, ㄐㄧㄢ ㄕˊ,   /  ] firm and substantial; solid #8,006 [Add to Longdo]
稳健[wěn jiàn, ㄨㄣˇ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] firm; stable and steady #8,416 [Add to Longdo]
牢牢[láo láo, ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ,  ] firmly #8,907 [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, ] firm; fast #9,332 [Add to Longdo]
牢固[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ,  ] firm; secure #9,598 [Add to Longdo]
坚固[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ,   /  ] firm; firmly; hard; stable #13,682 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Firma(n) |die, pl. Firmen| บริษัท
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragnehmer { m }firm accepting the order [Add to Longdo]
Firmament { n }; Sternenzelt { n }; Himmelszelt { n } | (am) Firmament { n }firmament | (in the) sky [Add to Longdo]
Firma { f }; Betrieb { m } | Firmen { pl }; Betriebe { pl } | erloschene Firma; im Handelsregister gelöschte Firmafirm; company | firms | defunct company [Add to Longdo]
Firmen...corporate [Add to Longdo]
Firmenanwalt { m }; Firmenanwältin { f }corporate lawyer [Add to Longdo]
Firmenbild { n }; Firmenerscheinungsbild { n }corporate design [Add to Longdo]
Firmenimage { n }corporate identity [Add to Longdo]
Firmeninhaber { m } | Firmeninhaber { pl }firm owner | firm owners [Add to Longdo]
Firmenkultur { f }corporate culture [Add to Longdo]
Firmenkundeneinlage { f }corporate account deposit [Add to Longdo]
Firmenname { m }company name [Add to Longdo]
Firmenschild { n }nameplate [Add to Longdo]
Firmenschild { n } | Firmenschilder { pl }sign of company | signs of companies [Add to Longdo]
Firmenschild { n } | Firmenschilder { pl }signboard | signboards [Add to Longdo]
Firmensitz { m }office; principal office [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] (n, vs) affirmation; confirmation; validation; (P) #286 [Add to Longdo]
ね(P);ねえ[ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) #384 [Add to Longdo]
要求[ようきゅう, youkyuu] (n, vs) demand; firm request; requisition; requirement; desire; (P) #2,331 [Add to Longdo]
同社[どうしゃ, dousha] (n) the same firm; (P) #2,466 [Add to Longdo]
商店[しょうてん, shouten] (n) shop; small store; business; firm; (P) #2,988 [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b, vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) #3,024 [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) firm adherence to one's principles; (2) chastity (of a woman) #3,075 [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n, vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) #3,112 [Add to Longdo]
委託[いたく, itaku] (n, vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P) #4,107 [Add to Longdo]
公司[こうし, koushi] (n) company; firm (in China); (P) #5,552 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファームウェア[ふぁーむうえあ, fa-muuea] firmware [Add to Longdo]
応答確認[おうとうにんしき, outouninshiki] response confirmation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top