ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้อ่อนแรง

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้อ่อนแรง-, *ทำให้อ่อนแรง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ทำให้อ่อนแรง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ทำให้อ่อนแรง*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
no, but he would have been extremely weak.ไม่ครับ แต่เหมือนกับว่าเขาถูกทำให้อ่อนแรง The Instincts (2008)
But this type of strenuous killing could result in fatigue, increase in appetite, and disorientation.แต่การฆ่าแบบใช้แรงมากมีผลทำให้อ่อนแรง เพิ่มความอยากอาหารและความสับสน The Bittersweet Science (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crock[VT] ทำให้ใช้การไม่ได้, See also: ทำให้เสีย, ทำให้อ่อนแรง
dull[VT] ทำให้กระตือรือร้นลดลง, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว, Syn. deaden, narcotize, benumb
fatigue[VT] ทำให้เหนื่อยล้า, See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้อิดโรย, Syn. exhaust, strain, Ant. strengthen
wear down[PHRV] ทำให้อ่อนล้า, See also: ทำให้เหนื่อยล้า, ทำให้เหน็ดเหนื่อย, ทำให้อ่อนแรง, Syn. wear away

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top