Search result for

โยก

(57 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โยก-, *โยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยกย้าย[V] remove, See also: dismiss, send away, Syn. อพยพ, ย้ายถิ่น, เคลื่อนย้าย, ย้าย, Ant. ปักหลัก
โยกโคลง[V] sway, See also: rock, shake, roll, wobble, waver, Syn. โคลง, เคลื่อนคลอน, Example: พอลมพัด ลำต้นก็โยกโคลงไปมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โยกก. คลอน เช่น ฟันโยก เก้าอี้โยก, เคลื่อนไหว เช่น กิ่งไม้โยก, ทำให้มีอาการเช่นนั้น เช่น โยกฟัน โยกกิ่งไม้
โยกโดยปริยายหมายถึงอาการที่พูดหรือทำพิโยกพิเกน เช่น กว่าจะตกลงกันได้ พูดโยกอยู่นาน, โยกโย้ ก็ว่า.
โยกตร์(โยก) น. เชือก, สายทาม.
โยกย้ายก. ย้ายตำแหน่ง เช่น โยกย้ายข้าราชการ, ขยับขยายไปอยู่ที่อื่น เช่น โยกย้ายไปอยู่ต่างเมือง.
โยกเยกก. เคลื่อนไหวไปมา, โอนไปเอนมา, เช่น อย่านั่งโยกเยก เสาโยกเยกเพราะปักไม่แน่น.
โยกโคลงก. โยนไปมาไม่มั่นคง.
โยกโย้ก. อาการที่พูดหรือทำพิโยกพิเกน เช่น กว่าจะตกลงกันได้พูดโยกโย้อยู่นาน, โยก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Move itโยกย้าย Merry Madagascar (2009)
Yank the fetus. If she survives the surgery, she'll be fine.โยกคลอนตัวอ่อน.ถ้าเธอรอด จากการผ่าตัด เธอจะหาย Dying Changes Everything (2008)
Shake it! Shake it.โยก โยก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Let's dance!-มาโยกกันเลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Shake 'em!โยกย้าย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Shake 'em!โยกMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
Shake 'em!โยกMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
finally, restoration of public confidence in the police department can only be achieved by the removal of its chief of police, and this committee so recommends;ประการสุดท้าย, การฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกรมตำรวจ จะสำเร็จได้ ก็โดยการโยกย้าย ตำแหน่งหัวหน้าในกรมตำรวจ Changeling (2008)
The music's playing. Ur bodies are swaying.เสียงเพลงเล่นไป ร่างกายโยกย้าย The House Bunny (2008)
He screwed anything that moved, and everything.มันสั่งให้เอาทุกอย่าง โยกย้ายออกไปหมด Frost/Nixon (2008)
Do you remove the handbrake before you accelerate your little white van?คุณได้โยกเบรคมือ ก่อนที่คุณจะเหยียบคันเร่ง กับรถคันเล็กของคุณไหม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
They kicked the hell out of me... duct-taped me to my grandfather's wheelchair.พวกมันซ้อมฉันจนน่วม เอาเทปกาวพันตัวฉัน กับเก้าอี้โยกของคุณปู่ Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โยก[v.] (yōk) EN: wobble ; rock ; sway ; shake ; pump   FR: vaciller ; chanceler
โยกขึ้นโยกลง[v. exp.] (yōk kheun yōk long) EN: rise and fall ; jig up and down   
โยกย้าย[v.] (yōkyāi) EN: remove ; dismiss ; send away   FR: transférer ; déplacer
โยกเยก[v.] (yōkyēk) FR: branler
โยกเยก[adj.] (yōkyēk) FR: branlant
โยกโคลง[v. exp.] (yōk khlōng) EN: sway ; rock ; shake ; roll ; wobble ; waver   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flounce in[PHRV] โยกตัวเข้ามา, See also: ส่ายตัวเข้ามา, กระฟัดกระเฟียดเข้ามา
flounce out[PHRV] โยกตัวออกไป, See also: ส่ายตัวออกไป, กระฟัดกระเฟียดออกไป
dandle[VT] โยกเด็กเล็กๆ ขึ้นลงอย่างเบาๆ, Syn. caress
loose[ADJ] คลอน, See also: โยก, โคลงเคลง, ไม่แน่น
pump[VT] โยกขึ้นลง, See also: ชักขึ้นลง, Syn. elevate, tap
ramshackle[ADJ] คลอนแคลน, See also: โยกเยก, โคลงเคลง, Syn. crambling, rickety
remove[VI] โยกย้าย, See also: ย้าย, ปลดตำแหน่ง, Syn. relocate
remove[VT] โยกย้าย, See also: ย้าย, ปลดตำแหน่ง, Syn. relocate
rock[VI] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway
rock[VT] โยก, See also: โล้, แกว่ง, เขย่า, Syn. swing, sway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desultory(เดส'ซัลโทรี) adj. ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นระเบียบ,โยกเยก, See also: desultoriness n., Syn. cursory
evacuate(อีแวค'คิวเอท) v. อพยพ,โยกย้าย,ถอนออก,ถอย,ระบายออก,ขับออก,ขจัด., See also: evacuation n. ดูevacuate evacuator n. ดูevacuate
evacuee(อีแวค'คิวอี') n. ผู้ถูกโยกย้าย,ผู้ถูกส่งกลับ
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady
flounce(เฟลาซฺ) vi. ขยับตัว,โยกตัว,สะบัดตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้นรน,เดินส่ายตัว. vt. เย็บรอยจีบหรือลายหยัก n. การกระทำดังกล่าว,จีบกระโปรง,ผ้าจีบ,รอยจีบ,ลายหยักขอบกระโปรง.
handcarn. รถสี่ล้อที่ใช้มือโยกบนรางรถไฟ
hobby(ฮอบ'บี) n. งานอดิเรก,ม้าไม้โยกที่เด็กเล่น,ม้าเล็ก ๆ ,เหยี่ยว
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
joystickก้านควบคุม <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
dandle(vt) โยกเยก,ยกขึ้นลง,หยอกล้อ,เล่นหัว
emigrant(n) ผู้อพยพ,ผู้อพยพโยกย้าย
emigrate(vi) อพยพ,อพยพโยกย้าย,ย้ายถิ่น
emigration(n) การอพยพจากถิ่นฐาน,การอพยพโยกย้าย,การย้ายถิ่น
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า
flit(vi) โผ,ลอย,บินโฉบไป,โยกย้าย,จากไป
flounce(vi) ส่าย,สะบัด,โยกตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้น
migrant(n) ผู้อพยพ,ผู้ย้ายถิ่น,ผู้โยกย้าย
migrate(vi) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ย้ายถิ่น,โยกย้าย,อยู่ไม่เป็นที่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top