ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diamond

D AY1 M AH0 N D   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diamond-, *diamond*, diamon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diamond[N] เพชร, Syn. brilliant, solitaire
diamond[N] ไพ่รูปข้าวหลามตัด
diamond[N] รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. lozenge, rhombus, quadrilateral
diamond[N] สนามเบสบอล, Syn. lot, ballpark, orchard
diamond geezer[SL] คนที่เชื่อใจได้
diamond jubilee[N] การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี), Syn. diamond anniversary, anniversary
diamond wedding[N] การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี), Syn. diamond anniversary, anniversary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด

English-Thai: Nontri Dictionary
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diamondเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diamond postureขัดสมาธิเพชร, วัชราสน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diamond throneวัชรอาสน์, โพธิบัลลังก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diamond เพชร
แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
diamondเพชร, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของธาตุคาร์บอนรูปหนึ่ง มีความแข็งมากที่สุดคือ 10 เป็นแร่หายาก ความถ่วงจำเพาะประมาณ 3.51 ปกติไม่มีสี แต่อาจมีสี เช่น เหลือง น้ำเงินดำ เป็นรัตนชาติที่มีราคาสูง ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไน เพชร พลอย และใช้ตัดกระจก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diamond cuttersช่างเจียระไนเพชร [TU Subject Heading]
Diamond cutting industryอุตสาหกรรมเจียระไนเพชร [TU Subject Heading]
Diamond smugglingการลักลอบเพชรหนีศุลกากร [TU Subject Heading]
Diamondsเพชร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Where a million diamonds -Shineที่ไหนล้านเพชร เปล่งปลั่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig uр diamonds by the sсoreเราขุดเพชรโดยคะแนน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
- A watch of gold with a diamond chain - There he goes. - Oh, what'll I do?ที่นั่นเขาได้ไป โอ้สิ่งที่ฉันจะทำ อย่างไร Pinocchio (1940)
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร Pinocchio (1940)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)
Lucy in the sky with diamondsลูซี่ในท้องฟ้าด้วยเพชร Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diamondA burglar made away with my wife's diamond ring.
diamondCoal is chemically allied to diamonds.
diamondDiamond cuts diamond.
diamondDiamond is essentially hard.
diamondDiamonds are a girl's best friends.
diamondHe ran away with the diamond.
diamondI'm not wearing a diamond ring, but I'm happy.
diamondIs this diamond real?
diamondIt seems that the diamond is real.
diamondKate always shows off her diamond ring.
diamondKate always shows off the big diamond ring she got from her fiance.
diamondKevin has bought a diamond ring and is going to pop the question to Kim tonight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพชร[N] diamond, Syn. เพชรพลอย, Example: ฉันชอบเพชรรูปหยดน้ำ มันดูมีเสน่ห์ดี, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: ชื่อแก้วที่แข็งที่สุด และมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆ ใช้ทำเครื่องประดับ หรือใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
ข้าวหลามตัด[N] diamond-shape quadrangle, Syn. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Example: ว่าวอีลุ้มเป็นรูปข้าวหลามตัดกำลังลอยลมอยู่ต่ำๆ, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านขนาน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
ปักเป้า[N] diamond-shaped kite, See also: female kite, Syn. อีเป้า, Example: ทางสมาคมว่าวไทยจะจัดให้มีการแข่งขันการเล่นว่าว โดยมีการเล่นปักเป้ารวมอยู่ในนั้นด้วย, Thai definition: ชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาว คู่กับว่าวจุฬา
พัชร[N] diamond, Syn. เพชร, Example: นางมีค่ากับข้ายิ่งกว่าพัชรใดๆ ในโลกเสียอีก, Thai definition: เพชร
พิเชียร[N] diamond, Syn. เพชร, Thai definition: ชื่อแก้วที่แข็งที่สุด และมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆ ใช้ทำเครื่องประดับ
เพชรน้ำหนึ่ง[N] diamond of the first water, Example: นโยบายของเราจะคัดเฉพาะเพชรน้ำหนึ่งมาใช้ในงานนี้เท่านั้น, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: เพชรที่มีน้ำแวววาวดีเยี่ยม
วิเชียร[N] diamond, Syn. เพชร, Count unit: เม็ด, กะรัต
อีเป้า[N] diamond-shaped kite, Syn. ปักเป้า, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาว
รัตนากร[N] gems, See also: diamonds, jewels, crystals, Syn. เพชรพลอย
เพชรน้ำหนึ่ง[N] diamond of the first water, Example: นักธุรกิจเห็นว่ากิจการของเขาเป็นเพชรน้ำหนึ่งของวงการอุตสาหกรรมทอผ้า, Thai definition: สิ่งที่ดีเป็นพิเศษยอดเยี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite   FR: cerf-volant à longue queue [m]
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish   FR: tailler ; façonner
กากเพชร [n. exp.] (kāk phet) EN: diamond dust   
กระบองเพชร[n. exp.] (krabøngphet) EN: club studded with diamonds usually having miraculous power   
แมววิเชียรมาศ [n. exp.] (maēo wichīen māt) EN: Siamese cat ; Moon Diamond   FR: siamois [m] ; chat siamois [m]
เพชร [n.] (phet) EN: diamond ; gem ; precious stone   FR: diamant [m] ; pierre précieuse [f]
ปรากฏการณ์แหวนเพชร[n. exp.] (prākotkān waēn phet) EN: diamond ring effect   
รัตนากร[n.] (rattanākøn) EN: gems ; diamonds ; jewels ; crystals   
วชิร[n.] (wachira) EN: diamond   FR: diamant [m]
แหวนเพชร [n. exp.] (waēn phet) EN: diamond ring   FR: diamant en bague [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAMOND    D AY1 M AH0 N D
DIAMONDS    D AY1 M AH0 N D Z
DIAMOND'S    D AY1 M AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diamond    (n) dˈaɪəmənd (d ai1 @ m @ n d)
diamonds    (n) dˈaɪəməndz (d ai1 @ m @ n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钻石[zuàn shí, ㄗㄨㄢˋ ㄕˊ, / ] diamond, #7,162 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diamant {m} | Diamanten {pl}diamond | diamonds [Add to Longdo]
Diamantarmband {n}diamond bracelet [Add to Longdo]
Diamantbohrer {m}diamond drill [Add to Longdo]
Diamantenscheibe {f}diamond wheel [Add to Longdo]
Diamantrahmen {m}diamond frame [Add to Longdo]
Diamantschleifen {n}diamond cutting [Add to Longdo]
Diamanttäubchen {n} [ornith.]Diamond Dove [Add to Longdo]
Diamantamadine {f} [ornith.]Diamond Firetail Finch [Add to Longdo]
Brilliantsalmler {m} (Moenkhausia pittieri) [zool.]diamond tetra [Add to Longdo]
Maiden-Schläfergrundel {f} (Valenciennea puellaris) [zool.]diamond watchman goby [Add to Longdo]
Rautenprofil {n}diamond pattern; rhombic pattern [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギヤマン石[ギヤマンせき, giyaman seki] (n) (arch) diamond [Add to Longdo]
ダイヤ(P);ダイア[, daiya (P); daia] (n) (1) (abbr) (See ダイヤモンド) diamond; (2) (railway) schedule; (3) (abbr) diagram; (4) dyer; (P) [Add to Longdo]
ダイヤの指輪[ダイヤのゆびわ, daiya noyubiwa] (n) diamond ring [Add to Longdo]
ダイヤモンド(P);ダイアモンド[, daiyamondo (P); daiamondo] (n) diamond; (P) [Add to Longdo]
ダイヤモンドカーソル[, daiyamondoka-soru] (n) {comp} diamond cursor [Add to Longdo]
ダイヤモンドダスト[, daiyamondodasuto] (n) diamond dust [Add to Longdo]
ダイヤモンドテトラ;ダイヤモンド・テトラ[, daiyamondotetora ; daiyamondo . tetora] (n) diamond tetra (Moenkhausia pittieri) [Add to Longdo]
ダイヤモンドリング[, daiyamondoringu] (n) diamond ring [Add to Longdo]
ダイヤモンド婚式[ダイヤモンドこんしき, daiyamondo konshiki] (n) diamond wedding (anniversary) [Add to Longdo]
ダイヤ柄[ダイヤがら, daiya gara] (n,adj-no) diamond-pattern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diamond \Di"a*mond\ (?; 277), n. [OE. diamaund, diamaunt, F.
   diamant, corrupted, fr. L. adamas, the hardest iron, steel,
   diamond, Gr. ?. Perh. the corruption is due to the influence
   of Gr. ? transparent. See {Adamant}, {Tame}.]
   1. A precious stone or gem excelling in brilliancy and
    beautiful play of prismatic colors, and remarkable for
    extreme hardness.
    [1913 Webster]
 
   Note: The diamond is native carbon in isometric crystals,
      often octahedrons with rounded edges. It is usually
      colorless, but some are yellow, green, blue, and even
      black. It is the hardest substance known. The diamond
      as found in nature (called a rough diamond) is cut, for
      use in jewelry, into various forms with many reflecting
      faces, or facets, by which its brilliancy is much
      increased. See {Brilliant}, {Rose}. Diamonds are said
      to be of the first water when very transparent, and of
      the second or third water as the transparency
      decreases.
      [1913 Webster]
 
   2. A geometrical figure, consisting of four equal straight
    lines, and having two of the interior angles acute and two
    obtuse; a rhombus; a lozenge.
    [1913 Webster]
 
   3. One of a suit of playing cards, stamped with the figure of
    a diamond.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) A pointed projection, like a four-sided pyramid,
    used for ornament in lines or groups.
    [1913 Webster]
 
   5. (Baseball) The infield; the square space, 90 feet on a
    side, having the bases at its angles.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) The smallest kind of type in English printing,
    except that called brilliant, which is seldom seen.
    [1913 Webster]
 
   {Black diamond}, coal; (Min.) See {Carbonado}.
 
   {Bristol diamond}. See {Bristol stone}, under {Bristol}.
 
   {Diamond beetle} (Zool.), a large South American weevil
    ({Entimus imperialis}), remarkable for its splendid luster
    and colors, due to minute brilliant scales.
 
   {Diamond bird} (Zool.), a small Australian bird ({Pardalotus
    punctatus}, family {Ampelid[ae]}.). It is black, with
    white spots.
 
   {Diamond drill} (Engin.), a rod or tube the end of which is
    set with black diamonds; -- used for perforating hard
    substances, esp. for boring in rock.
 
   {Diamond finch} (Zool.), a small Australian sparrow, often
    kept in a cage. Its sides are black, with conspicuous
    white spots, and the rump is bright carmine.
 
   {Diamond groove} (Iron Working), a groove of V-section in a
    roll.
 
   {Diamond mortar} (Chem.), a small steel mortar used for
    pulverizing hard substances.
 
   {Diamond-point tool}, a cutting tool whose point is
    diamond-shaped.
 
   {Diamond snake} (Zool.), a harmless snake of Australia
    ({Morelia spilotes}); the carpet snake.
 
   {Glazier's diamond}, a small diamond set in a glazier's tool,
    for cutting glass.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diamond \Di"a*mond\ (?; 277), a.
   Resembling a diamond; made of, or abounding in, diamonds; as,
   a diamond chain; a diamond field.
   [1913 Webster] Diamond anniversary

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diamond
   n 1: a transparent piece of diamond that has been cut and
      polished and is valued as a precious gem
   2: very hard native crystalline carbon valued as a gem [syn:
     {diamond}, {adamant}]
   3: a parallelogram with four equal sides; an oblique-angled
     equilateral parallelogram [syn: {rhombus}, {rhomb},
     {diamond}]
   4: a playing card in the minor suit that has one or more red
     rhombuses on it; "he led a small diamond"; "diamonds were
     trumps"
   5: the area of a baseball field that is enclosed by 3 bases and
     home plate [syn: {baseball diamond}, {diamond}, {infield}]
     [ant: {outfield}]
   6: the baseball playing field [syn: {ball field}, {baseball
     field}, {diamond}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DIAMOND
     Development and Integration of Accurate Mathematical Operations
 in Numerical Data-processing (ESPRIT)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top