Search result for

sway

(82 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sway-, *sway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sway[VI] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway[VT] แกว่งไปมา, See also: โซเซ, ส่าย, แกว่งไกว, โคลงเคลง, Syn. swing, wave, oscillate
sway[VI] เอียง, See also: เอน, โอนเอน, Syn. lean over, bend, incline
sway[VI] ลังเลใจ, See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ, Syn. oscillate, waver between opinions
sway[VT] ครอบงำ, See also: มีอิทธิพลต่อ, เหนี่ยวนำ, ชักจูง, Syn. influence, affect, induce, persuade
sway[N] การแกว่งไกว, See also: การโคลงเคลง, การแกว่งไปมา, Syn. swaying, wavering, undulation
sway[N] อำนาจครอบงำ, See also: การครอบงำ, การมีอิทธิพลต่อ, Syn. influence, power, control
sway up[PHRV] ยกเสาเรือขึ้น
swayback[N] หลังที่โค้งแอ่น, See also: สันหลังที่โค้งแอ่น, Syn. lordosis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sway(สเว) vi.,vt.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,โยก,โอน,เอน,ไป ๆ มา ๆ ,ไหว,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,ใช้อำนาจ,ปกครอง,ครอบงำ,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ใช้อาวุธ,รำหรือตวัดดาบ,ปกครอง,อำนาจปกครอง,อิทธิพล,อำนาจครอบงำ, See also: swayable adj. swayer n. swayful adj. swayingly adv. คำที
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
sway(vi) โยก,เซ,ไกว,แกว่ง,โอนเอน,ไหว,ขึ้นๆลงๆ
sway(vt) ทำให้เอน,กวัดแกว่ง,ทำให้เอียง,ปกครอง,ครอบงำ
crossway(n) ทางแยก,ทางข้าม,สี่แยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sway bar; antiroll bar; stabilizer; stabilizer barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swayback nose; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swaying gaitท่าเดินตุปัดตุเป๋ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The natural weakness of minds easily seduced and swayed by loveความอ่อนไหวของจิตใจมนุษย์ พ่ายเสน่ห์และความน่าหลงใหลในรัก Portrait of a Beauty (2008)
The music's playing. Ur bodies are swaying.เสียงเพลงเล่นไป ร่างกายโยกย้าย The House Bunny (2008)
I did and even swayed with my head.ทำดิ! ฉันคลอนหัวไปมาด้วยนะ.. The Breath (2009)
Sam Crow has sway over this town.Sam Crowมีอิทธิพลต่อเมืองนี้มาก Potlatch (2009)
23 years on the bench, I've never been swayed by anyone or anything.อยู่บนบัลลังก์ของตุลาการมา23 ปี ฉันไม่เคยถูกใครครอบงำทั้งนั้น Fa Guan (2009)
Are all those in poverty always swaying with the wind?ยัยกระจอกนี่ พูดไม่เจียมตัวเลยนะ? Episode #1.7 (2009)
All right, so, um, just sway in back.แค่โยกๆอยู่ข้างหลัง Sectionals (2009)
You expect us to just sway back here like props?คุณจะให้เราเป็นแค่ ตัวประกอบเหรอคะ? Throwdown (2009)
You expect us to just sway back here like props?คุณจะให้เราเป็นแค่ ตัวประกอบเหรอ? Throwdown (2009)
Girls, I don't think the good doctor sways to fancy.สาวๆ ฉันไม่คิดว่า หมอคนเก่งจะสนใจอะไรที่ฟู่ฟ่าหรอก You Don't Know Jack (2010)
Now, just sway.Ding dong bell, pussy's in the well The King's Speech (2010)
I'm trying to save Charming P.D., Wayne, but after this, I may not be able to sway city council.ฉันพยายามปกป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์มมิ่ง เวย์น แต่หลังจากนี้ ฉันอาจจะไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรี Bainne (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swayTall buildings may sway in a strong wind.
swayAround him, in the carriage, the other passengers rocked and swayed.
swayThe ship swayed in the strong wind.
swayNothing could sway his conviction.
swayHe has never swayed from his duty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิ้วไหว[V] waver, See also: sway, rustle, Ant. หยุดนิ่ง, Example: กิ่งไม้ที่ต้องกระแสลมฝน ใบของมันจะพลิ้วไหวอย่างเริงร่า, Thai definition: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
ยัก[V] swing, See also: sway, Example: นักร้องเต้นยักเอวส่ายสะโพกอยู่หน้าเวที, Thai definition: ย้ายข้างไปมา
เอนเอียง[V] sway, See also: lean to a particular side, Syn. เอียงเอน, โน้มเอียง, เข้าข้าง, Ant. เที่ยงตรง, Example: ประธานรัฐสภาควรวางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงหรือฝักใฝ่เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะจะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในการทำงาน
แกว่งไปแกว่งมา[V] sway, See also: swing, rock, brandish, flourish, oscillate, Syn. แกว่ง, Ant. นิ่ง, Example: สะพานข้ามลำธารแกว่งไปแกว่งมาราวกับลวดที่ขึงสำหรับให้นักไต่ลวดข้าม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น
ย้าย[V] sway, See also: rock, roll, swing, bend, Syn. ยักย้าย, โยก, ส่าย, ขยับ, Example: นางระบำย้ายสะโพกซ้ายขวาไปตามจังหวะเพลงละติน, Thai definition: เรียกอาการที่ร่างกายบางส่วนเช่น พุง เอว เคลื่อนไหวไปมาข้างโน้นทีข้างนี้ทีตามจังหวะ
โยกโคลง[V] sway, See also: rock, shake, roll, wobble, waver, Syn. โคลง, เคลื่อนคลอน, Example: พอลมพัด ลำต้นก็โยกโคลงไปมา
โคลง[V] roll, See also: sway, shake, rock, Syn. เอียง, โคลงเคลง, โยก, Ant. นิ่ง, Example: เรือโคลงมากจนผู้โดยสารเมาเรือไปตามๆ กัน, Thai definition: เอียงไปเอียงมาหรือทำให้เอียงไปเอียงมา
โงกเงก[V] sway, See also: swing, lean, vibrate, Syn. โยกเยก, คลอนแคลน, โยกโคลง, เอนไปเอนมา, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: อย่าไปเหยียบกิ่งไม้นั้นนะ มันโงกเงกเต็มทีแล้ว
ฟัด[V] swing, See also: sway, Example: พังพอนใช้ฟันแหลมฟัดหัวงูอย่างสุดแรง, Thai definition: เหวี่ยงแรงๆ, สะบัดไปมา
โอนเอน[ADJ] swaying, See also: unsteady, capricious, Ant. มั่นคง, Thai definition: เอนไปเอนมา, ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
เอนเอียง[v.] (ēn-īeng) EN: sway ; lean to a particular side   FR: être enclin à
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
การแกว่ง[n.] (kān kwaeng) EN: swing ; sway ; hang ; oscillation   FR: oscillation [f]
โคลง[v.] (khlōng) EN: roll ; sway ; shake ; rock   FR: tanguer
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress   FR: toucher ; affecter
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock   FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งไกว[v.] (kwaeng kwai) EN: sway   
แกว่งไปแกว่งมา[v. exp.] (kwaeng pai kwaeng mā) EN: sway   
ไกว[v.] (kwai) EN: rock ; swing ; sway   FR: bercer ; balancer

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAY    S W EY1
SWAYS    S W EY1 Z
SWAYED    S W EY1 D
SWAYNE    S W EY1 N
SWAYZE    S W EY1 Z
SWAYZE    S W EY1 Z IY0
SWAYING    S W EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sway    (v) (s w ei1)
sways    (v) (s w ei1 z)
swayed    (v) (s w ei1 d)
swaying    (v) (s w ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ひょろひょろ[, hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ゆさゆさ[, yusayusa] (adv,n,vs) (on-mim) large thing swaying [Add to Longdo]
ゆらり[, yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
ゆらりゆらり[, yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion) [Add to Longdo]
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway [Add to Longdo]
スウェー[, suue-] (n) sway [Add to Longdo]
スエー[, sue-] (n) sway [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàng, ㄏㄨㄤˋ, ] sway; to shade, #6,581 [Add to Longdo]
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 姿 / 姿] swaying gently; moving elegantly [Add to Longdo]
[zhǎn, ㄓㄢˇ, ] sway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sway \Sway\ (sw[=a]), v. t. [imp. & p. p. {Swayed}; p. pr. & vb.
   n. {Swaying}.] [OE. sweyen, Icel. sveigja, akin to E. swing;
   cf. D. zwaaijen to wield, swing. See {Swing}, and cf. {Swag},
   v. i.]
   1. To move or wield with the hand; to swing; to wield; as, to
    sway the scepter.
    [1913 Webster]
 
       As sparkles from the anvil rise,
       When heavy hammers on the wedge are swayed.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To influence or direct by power and authority; by
    persuasion, or by moral force; to rule; to govern; to
    guide.
    [1913 Webster]
 
       The will of man is by his reason swayed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She could not sway her house.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This was the race
       To sway the world, and land and sea subdue.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to incline or swing to one side, or backward and
    forward; to bias; to turn; to bend; warp; as, reeds swayed
    by wind; judgment swayed by passion.
    [1913 Webster]
 
       As bowls run true by being made
       On purpose false, and to be swayed.  --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       Let not temporal and little advantages sway you
       against a more durable interest.   --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To hoist; as, to sway up the yards.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To bias; rule; govern; direct; influence; swing; move;
     wave; wield.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sway \Sway\ (sw[=a]), v. i.
   1. To be drawn to one side by weight or influence; to lean;
    to incline.
    [1913 Webster]
 
       The balance sways on our part.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To move or swing from side to side; or backward and
    forward.
    [1913 Webster]
 
   3. To have weight or influence.
    [1913 Webster]
 
       The example of sundry churches . . . doth sway much.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. To bear sway; to rule; to govern.
    [1913 Webster]
 
       Hadst thou swayed as kings should do. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sway \Sway\, n.
   1. The act of swaying; a swaying motion; the swing or sweep
    of a weapon.
    [1913 Webster]
 
       With huge two-handed sway brandished aloft.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Influence, weight, or authority that inclines to one side;
    as, the sway of desires. --A. Tucker.
    [1913 Webster]
 
   3. Preponderance; turn or cast of balance.
    [1913 Webster]
 
       Expert
       When to advance, or stand, or turn the sway
       Of battle.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Rule; dominion; control. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       When vice prevails, and impious men bear sway,
       The post of honor is a private station. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. A switch or rod used by thatchers to bind their work.
    [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Rule; dominion; power; empire; control; influence;
     direction; preponderance; ascendency.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sway
   n 1: controlling influence
   2: pitching dangerously to one side [syn: {rock}, {careen},
     {sway}, {tilt}]
   v 1: move back and forth or sideways; "the ship was rocking";
      "the tall building swayed"; "She rocked back and forth on
      her feet" [syn: {rock}, {sway}, {shake}]
   2: move or walk in a swinging or swaying manner; "He swung back"
     [syn: {swing}, {sway}]
   3: win approval or support for; "Carry all before one"; "His
     speech did not sway the voters" [syn: {carry}, {persuade},
     {sway}]
   4: cause to move back and forth; "rock the cradle"; "rock the
     baby"; "the wind swayed the trees gently" [syn: {rock},
     {sway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top