ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthenware

ER1 TH AH0 N W EH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthenware-, *earthenware*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthenware(n) เครื่องดินเผา, See also: ภาชนะดินเผา, Syn. ceramics, crockery, pottery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา

English-Thai: Nontri Dictionary
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earthenwareเครื่องดินเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like I'm finally going to have that darling little earthenware asparagus dishดูเหมือนว่า ในที่สุดฉันจะได้ ชุดจานสวยเหล่านั้น The Wiggly Finger Catalyst (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earthenwareThe store carries earthenware.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปั้นดินเผา(n) pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา
ภาชนะดินเผา(n) earthenware, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, Example: ที่ด่านเกวียนมีภาชนะดินเผามากมายให้เลือกซื้อและเลือกชม, Thai Definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟ
กระเบื้องดินเผา(n) earthenware, Example: กระเบื้องดินเผาสมัยนี้มีขายอยู่ทั่วไป
หวด(n) earthenware steamer, Example: ข้าวนึ่งใหม่ที่เพิ่งเอาออกจากหวดหอมกรุ่น, Thai Definition: ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปั้นดินเผา[khreūangpandinphao] (n) EN: pottery ; earthenware ; crockery  FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
กระเบื้องดินเผา[krabeūang din phao] (n, exp) EN: earthenware
ภาชนะดินเผา[phāchana dinphao] (n, exp) EN: earthenware  FR: pot en terre cuite [m]
ภาชนะดิน[phātchana din] (n, exp) EN: earthenware ; pottery
ภาชนะดินเผา[phātchana dinphao] (n, exp) EN: earthenware

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHENWARE ER1 TH AH0 N W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthenware (n) ˈɛðnwɛəʳr (e1 dh n w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] earthenware, earthenware vessel, #243,904 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] earthenware vessel, #289,523 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほとぎ, hotogi] (n) (1) fat-bodied, small-mouthed earthenware jar for carrying water; (2) water vessel used for a baby's first bath [Add to Longdo]
行平鍋[ゆきひらなべ, yukihiranabe] (n) glazed earthenware casserole dish [Add to Longdo]
糸底[いとぞこ, itozoko] (n) bottom rim of earthenware cup [Add to Longdo]
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade [Add to Longdo]
瀬戸物[せともの(P);セトモノ, setomono (P); setomono] (n) earthenware; crockery; china; (P) [Add to Longdo]
土器[どき(P);かわらけ, doki (P); kawarake] (n) (1) earthenware; (2) (かわらけ only) unglazed (bisque-fired) earthenware; (P) [Add to Longdo]
土焼き[つちやき, tsuchiyaki] (n) unglazed earthenware [Add to Longdo]
土鍋[どなべ, donabe] (n) earthenware pot [Add to Longdo]
土瓶[どびん, dobin] (n) earthenware teapot [Add to Longdo]
土瓶蒸し;土瓶蒸[どびんむし, dobinmushi] (n) food steam-boiled in an earthenware teapot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earthenware \Earth"en*ware`\, n.
   Vessels and other utensils, ornaments, or the like, made of
   baked clay. See {Crockery}, {Pottery}, {Stoneware}, and
   {Porcelain}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthenware
   n 1: ceramic ware made of porous clay fired at low heat

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top