ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pitch

P IH1 CH   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitch-, *pitch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitch[VT] ขว้าง, See also: เหวี่ยง, โยน, Syn. fling, toss, flip
pitch[VI] ขว้าง
pitch[VT] ตั้งโครงขึ้น
pitch[VT] ทำให้ตก, See also: ทำให้กระเด็น
pitch[VI] (ทาง) เอียง, See also: (ทาง) ลาด, Syn. incline, slant
pitch[VT] เร่ขาย, See also: ขายสินค้า, Syn. hawk, vend
pitch[VT] ตั้งระดับเสียง
pitch[VT] กำหนดระดับ, See also: กำหนด
pitch[N] การขว้าง, See also: การทอย, การโยน, การเหวี่ยง, Syn. cast, heave, toss
pitch[N] ระดับ, See also: ตำแหน่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
pitch and tossn. การเสี่ยง,การทอยกอง
pitch-dark(พิช'ดาร์ค) adj. มืดตื้อ,ดำมืด., See also: pitch-darkness n.
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน,การรบแบบตั้งที่มั่น,การรบที่ดุเดือด
pitcher(พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ,ผู้ขว้าง,ผู้โยน,ผู้ปา
pitchfork(พิช'ฟอร์ค) n. ส้อมเสียบฟางหรือหญ้า,ส้อมเสียบ.
pitchy(พิช'ชี) adj. เกี่ยวกับยางมะตอย,เหนียวเหนอะหนะ,ดำมาก ๆ ,มืดตื้อ
fixed pitchช่องไฟเท่ากันหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยกำหนดให้มีช่องไฟ กว้างเท่า ๆ กัน บางทีใช้คำว่า monospaced โดยปกติ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ชนิดราคาถูก ๆ จะพิมพ์หรือให้ภาพตัวอักษรที่มี ความกว้างเท่ากันหมด ตรงข้ามกับคำ fixed pitch นี้ เราจะใช้คำว่า proportional pitch เครื่องพิมพ์ดี ๆ จะต้องปรับ ขนาดของตัวอักษรไม่ให้เท่ากัน เช่น ตัว I, L, T ไม่ควร จะกว้างเท่ากับ O,W, M ILT OWM
high-pitchedadj. เสียงสูง,เสียงแหลม,มีอารมณ์รุนแรง,ชัน,ชันเกือบตั้งตรง,ทะเยอทะยาน, Syn. intense,steep
proportional pitchช่องไฟปรับสัดส่วนหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สามารถกำหนดให้ตัวอักขระแต่ละตัวใช้เนื้อที่ตามสัดส่วน เป็นต้นว่า ตัว i ย่อมจะไม่ใช้เนื้อที่มากเท่ากับตัว m หรือตัว w

English-Thai: Nontri Dictionary
pitch(n) ระดับเสียง,ชัน,น้ำมันดิบ,ที่มั่น,ที่ประจำ,ที่ขายของ
pitch(vi) ล้มคว่ำ,ทิ่มลง,กระโดดขึ้นลง,ถลำ,ขว้าง,โยน
pitcher(n) เหยือกน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pitchความลาดเอียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pitchระดับเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pitch meterเครื่องวัดระดับเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
pitchblendeพิตช์เบลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pitcher plantพืชกินแมลงใบรูปเหยือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pitchingการปักแล้วเงย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pitchระดับสูงต่ำของเสียง, สมบัติของเสียงซึ่งเป็นเสียงทุ้มและเสียงแหลม ระดับเสียงสัมพันธ์กับความถี่  เช่น เสียงแหลมเป็นเสียงที่มีความถี่มากจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงสูง เสียงทุ้มเป็นเสียงที่มีความถี่น้อยจึงเป็นเสียงที่มีระดับเสียงต่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pitchingpitching, การถมหิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pitchaya (n ) อำนาจความรู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's got to be a good pitch because a very important bod is going to see it.คนที่สำคัญมากคือจะไปดูมัน เท่าไหร่เธอ? How I Won the War (1967)
Well, keep out of my way until the pitch is ready to play.จนกว่าสนามพร้อมที่จะเล่น ปีเตอร์น่านปี่ How I Won the War (1967)
If we can get our very small cricket pitch by first light tomorrow morning.ถ้าเราได้รับสนามคริกเก็ตขนาด เล็กมากของเรา โดยแสงแรกเช้าวันพรุ่งนี้ How I Won the War (1967)
Because it's a silly bloody silly cricket pitch is why.โง่เลือดสนามคริกเก็ตโง่คือ เหตุผลที่ How I Won the War (1967)
You can tell them that you remember when there was a pitch black sky with no bright star, and people feared the night.คุณสามารถบอกพวกเขาว่าคุณ จำได้ เมื่อมีสนามดำฟ้า กับไม่มีดาวสดใส 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's pitch blackสีดำๆนั่นมัน... My Neighbor Totoro (1988)
A good left fielder knows what pitch is coming.เมื่อคนขว้างได้รับสัญญาณ และเริ่มขว้าง ตัวรับข้างซ้ายที่ดีรู้ดีว่าลูกจะมา Field of Dreams (1989)
The rest of us did our best to pitch in when and where we could.ที่เหลือของเราทำดีที่สุดของเราที่จะเลือกในเวลาและสถานที่ที่เราจะทำได้ The Shawshank Redemption (1994)
We better do it, or Aunt Nora's gonna pitch a fit.เล่นต่อเลย ไม่งั้นอานอร่าโมโหเราแน่ ๆ Jumanji (1995)
It was pitch black when they came at us.มันเป็นสนามสีดำเมื่อพวกเขามาที่เรา Princess Mononoke (1997)
We pick them up one by one, and we pitch them out of this world.เราจะจับมันทีละตัว แล้วส่งมันออกไปจากโลกนี้ Frailty (2001)
- I booked the pitch for Gryffindor today.- ฉันจองสนามให้กริฟฟินดอร์วันนี้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pitchAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
pitchBeing pitched out into life is the best way of learning how to life.
pitchEverybody will have to pitch in to save the environment.
pitchEveryone considers Nomo a great pitcher.
pitchFive pitchers are to take the mound in rotation.
pitchHe is an ace pitcher.
pitchHe listened to my pitch, so he must be interested.
pitch"Here ... the sound of the cicadas is different." "Oh my, I'm impressed you noticed. You've got a good sense of pitch!"
pitchHe who touches pitch shall be defiled therewith.
pitchHis boast that he is the best pitcher is true.
pitchIf he were a good pitcher, we would win this game.
pitchIt causes quite a sensation when Nomo pitches a no-hitter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืดทึบ[ADJ] pitch-dark, See also: pitch-black, Ant. สว่างจ้า, ใสสว่าง, Example: ชายแก่เดินออกมาจากมุมห้องอันมืดทึบ, Thai definition: ลักษณะที่มืดมากเพราะแสงสว่างเข้าไม่ถึง
ระดับเสียง[N] pitch, Example: หลังจากถ่ายภาพเสร็จ พวกเขาก็ซ้อมร้องเพลงต่อทันทีเพื่อเทียบระดับเสียงในการร้องให้เข้ากับนักแสดง, Count unit: ระดับ
เหยือก[N] jug, See also: pitcher, ewer, Syn. คนโท, Example: เหยือกและกาน้ำรูปหงส์เป็นฝีมือของช่างชาวสุโขทัย, Count unit: ใบ, Thai definition: หม้อใส่น้ำที่มีหูอยู่ข้างๆ ข้างเดียว
โยน[V] throw, See also: pitch, toss, cast, hurl, fling, Ant. รับ, Example: ท่านหันไปหยิบหนังสือที่กองสุมกันอยู่บนโต๊ะ โยนมาให้อ่านดูเล่มหนึ่ง, Thai definition: ซัดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพ้นไปจากตัวโดยวิธีหงายมือ, เคลื่อนไหวหรือทำให้เคลื่อนไหวอย่างแรงจากที่เดิม, ไหวอย่างแรง แต่ไม่เคลื่อนจากที่เดิม
ปา[V] throw, See also: pitch, Syn. ขว้าง, Example: เชิดปามีดที่ถืออยู่ปักลงพื้นดินดังฉึกและเดินหันหลังจากบ้าน, Thai definition: ซัดไปด้วยอาการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัวด้วยอาการเอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลัง
ปื้อ[ADJ] extremely black, See also: pitch-black, jet-black, very dark, Syn. ดำสนิท, ดำมาก, มืด, Example: วันนี้ท้องฟ้ามีสีดำปื้อไปหมด, Thai definition: ดำมืด
ตั้งค่าย[V] encamp, See also: pitch a camp, Syn. ตั้งแคมป์, สร้างค่าย, Example: โรงเรียนของเขาไปตั้งค่ายที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน
ทอย[V] pitch, See also: toss, throw, Syn. โยน, Example: เด็กๆ ทอยเหรียญลงไปในหลุม, Thai definition: โยนให้เรียดหรือเรี่ยดินไปให้ถูกเป้า
ทอยกอง[N] pitch-and-toss, See also: game in which small coins, Example: ลูกๆ พาเพื่อนมาเล่นทอยกองอยู่ใกล้ๆ บ้าน, Thai definition: ชื่อการเล่นพนันอย่างหนึ่ง ใช้สตางค์หรือสิ่งอื่นตั้งซ้อนๆ กันแล้วทอยให้ล้ม
กระถาง[N] pot, See also: pitcher, vessel, Example: น้องเป็นคนมือหนัก ทำกระถาง อ่าง ไห หลายใบแตกหักเสียหายจนพ่อโกรธ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะปากกว้าง มีรูปต่างๆ สำหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ำ และอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash   FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch   FR: puiser ; pelleter
มืดทึบ[adj.] (meūt theūp) EN: pitch-dark   
มืดสนิท[v.] (meūt sanit) EN: be pitch-dark   
ปา[v.] (pā) EN: throw ; pitch ; hurl ; fling ; toss   FR: lancer; jeter
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in   FR: planter ; enfoncer ; ficher
ระดับเสียง[n. exp.] (radap sieng) EN: volume level ; noise level ; loudness ; pitch   FR: volume [m] ; niveau du son [m] ; hauteur de son [m]
ร่วมแรงกัน[v.] (ruam raēng kan) EN: pitch in   FR: s'atteler ; s'attaquer
สนามฟุตบอล[n. exp.] (sanām futbøn) EN: football pitch ; football field   FR: terrain de football [m] ; pelouse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PITCH P IH1 CH
PITCHED P IH1 CH T
PITCHER P IH1 CH ER0
PITCHES P IH1 CH IH0 Z
PITCHMEN P IH1 CH M EH1 N
PITCHERS P IH1 CH ER0 Z
PITCHMAN P IH1 CH M AH0 N
PITCHING P IH1 CH IH0 NG
PITCHER'S P IH1 CH ER0 Z
PITCHFORD P IH1 CH F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pitch (v) pˈɪtʃ (p i1 ch)
pitched (v) pˈɪtʃt (p i1 ch t)
pitcher (n) pˈɪtʃər (p i1 ch @ r)
pitches (v) pˈɪtʃɪz (p i1 ch i z)
pitchers (n) pˈɪtʃəz (p i1 ch @ z)
pitching (v) pˈɪtʃɪŋ (p i1 ch i ng)
pitchfork (v) pˈɪtʃfɔːk (p i1 ch f oo k)
pitch-dark (j) pˈɪtʃ-daːk (p i1 ch - d aa k)
pitchforks (v) pˈɪtʃfɔːks (p i1 ch f oo k s)
pitch-black (j) pˈɪtʃ-blæk (p i1 ch - b l a k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄌㄩˇ, / ] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system, #8,966 [Add to Longdo]
漆黑[qī hēi, ㄑㄧ ㄏㄟ, ] pitch black, #13,430 [Add to Longdo]
投手[tóu shǒu, ㄊㄡˊ ㄕㄡˇ, ] pitcher (baseball), #36,461 [Add to Longdo]
音高[yīn gāo, ㄧㄣ ㄍㄠ, ] pitch (music); tone, #55,880 [Add to Longdo]
螺距[luó jù, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄩˋ, ] pitch of spiral; pitch of screw, #86,184 [Add to Longdo]
调值[diào zhí, ㄉㄧㄠˋ ㄓˊ, / 調] pitch of tones, #93,248 [Add to Longdo]
安营[ān yíng, ㄢ ㄧㄥˊ, / ] pitch a camp; camp, #94,024 [Add to Longdo]
沥青铀矿[lì qīng yóu kuàng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄧㄡˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] pitchblende (uranium ore), #314,009 [Add to Longdo]
声调的调值[shēng diào de diào zhí, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧㄠˋ ㄓˊ, / 調調] pitch of tones [Add to Longdo]
黢黑[qū hēi, ㄑㄩ ㄏㄟ, ] pitch-black; pitch-dark [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federweg {m} (Spiralfeder)pitch of spring (spiral spring) [Add to Longdo]
Harzgalle {f}pitch pocket [Add to Longdo]
Harzstreifen {m}; verharztes Holzpitch streak [Add to Longdo]
Teilkreis {m}pitch circle; graduated circle [Add to Longdo]
kopfüber {adj} [naut.]pitch pole [Add to Longdo]
Lochkreisdurchmesser {m}pitch circle diameter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
つんのめる[, tsunnomeru] (v5r,vi) to pitch (fall) forward [Add to Longdo]
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch [Add to Longdo]
ウエストボール;ウェストボール[, uesutobo-ru ; uesutobo-ru] (n) waste ball (baseball); taking a pitch [Add to Longdo]
キャンプを張る[キャンプをはる, kyanpu woharu] (exp,v5r) to pitch camp [Add to Longdo]
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball) [Add to Longdo]
コンサートピッチ[, konsa-topicchi] (n) concert pitch [Add to Longdo]
サーキュラーピッチ[, sa-kyura-picchi] (n) circular pitch [Add to Longdo]
サブマリンピッチャー[, sabumarinpiccha-] (n) submarine pitcher [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch [Add to Longdo]
ピッチ[ぴっち, picchi] pitch [Add to Longdo]
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch [Add to Longdo]
行ピッチ[ぎょうピッチ, gyou picchi] line pitch [Add to Longdo]
水平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch [Add to Longdo]
全角[ぜんかく, zenkaku] em, em quad (printing), full-pitch character [Add to Longdo]
文字ピッチ[もじピッチ, moji picchi] character pitch [Add to Longdo]
列ピッチ[れつピッチ, retsu picchi] row pitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitch \Pitch\, v. i.
   1. To fix or place a tent or temporary habitation; to encamp.
    "Laban with his brethren pitched in the Mount of Gilead."
    --Gen. xxxi. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. To light; to settle; to come to rest from flight.
    [1913 Webster]
 
       The tree whereon they [the bees] pitch. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   3. To fix one's choise; -- with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       Pitch upon the best course of life, and custom will
       render it the more easy.       --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. To plunge or fall; esp., to fall forward; to decline or
    slope; as, to pitch from a precipice; the vessel pitches
    in a heavy sea; the field pitches toward the east.
    [1913 Webster]
 
   {Pitch and pay}, an old aphorism which inculcates ready-money
    payment, or payment on delivery of goods. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitch \Pitch\, v. t. [imp. & p. p. {Pitched}; p. pr. & vb. n.
   {Pitching}.] [See {Pitch}, n.]
   1. To cover over or smear with pitch. --Gen. vi. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To darken; to blacken; to obscure.
    [1913 Webster]
 
       The welkin pitched with sullen could. --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitch \Pitch\, v. t. [OE. picchen; akin to E. pick, pike.]
   1. To throw, generally with a definite aim or purpose; to
    cast; to hurl; to toss; as, to pitch quoits; to pitch hay;
    to pitch a ball.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust or plant in the ground, as stakes or poles;
    hence, to fix firmly, as by means of poles; to establish;
    to arrange; as, to pitch a tent; to pitch a camp.
    [1913 Webster]
 
   3. To set, face, or pave with rubble or undressed stones, as
    an embankment or a roadway. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or set the tone of; as, to pitch a tune.
    [1913 Webster]
 
   5. To set or fix, as a price or value. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Pitched battle}, a general battle; a battle in which the
    hostile forces have fixed positions; -- in distinction
    from a skirmish.
 
   {To pitch into}, to attack; to assault; to abuse. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitch \Pitch\, n. [OE. pich, AS. pic, L. pix; akin to Gr. ?.]
   1. A thick, black, lustrous, and sticky substance obtained by
    boiling down tar. It is used in calking the seams of
    ships; also in coating rope, canvas, wood, ironwork, etc.,
    to preserve them.
    [1913 Webster]
 
       He that toucheth pitch shall be defiled therewith.
                          --Ecclus.
                          xiii. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) See {Pitchstone}.
    [1913 Webster]
 
   {Amboyna pitch}, the resin of {Dammara australis}. See
    {Kauri}.
 
   {Burgundy pitch}. See under {Burgundy}.
 
   {Canada pitch}, the resinous exudation of the hemlock tree
    ({Abies Canadensis}); hemlock gum.
 
   {Jew's pitch}, bitumen.
 
   {Mineral pitch}. See {Bitumen} and {Asphalt}.
 
   {Pitch coal} (Min.), bituminous coal.
 
   {Pitch peat} (Min.), a black homogeneous peat, with a waxy
    luster.
 
   {Pitch pine} (Bot.), any one of several species of pine,
    yielding pitch, esp. the {Pinus rigida} of North America.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitch \Pitch\, n.
   1. A throw; a toss; a cast, as of something from the hand;
    as, a good pitch in quoits.
    [1913 Webster]
 
   {Pitch and toss}, a game played by tossing up a coin, and
    calling "Heads or tails;" hence:
 
   {To play pitch and toss with (anything)}, to be careless or
    trust to luck about it. "To play pitch and toss with the
    property of the country." --G. Eliot.
 
   {Pitch farthing}. See {Chuck farthing}, under 5th {Chuck}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cricket) That point of the ground on which the ball
    pitches or lights when bowled.
    [1913 Webster]
 
   3. A point or peak; the extreme point or degree of elevation
    or depression; hence, a limit or bound.
    [1913 Webster]
 
       Driven headlong from the pitch of heaven, down
       Into this deep.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Enterprises of great pitch and moment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To lowest pitch of abject fortune.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He lived when learning was at its highest pitch.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The exact pitch, or limits, where temperance ends.
                          --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   4. Height; stature. [Obs.] --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   5. A descent; a fall; a thrusting down.
    [1913 Webster]
 
   6. The point where a declivity begins; hence, the declivity
    itself; a descending slope; the degree or rate of descent
    or slope; slant; as, a steep pitch in the road; the pitch
    of a roof.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) The relative acuteness or gravity of a tone,
    determined by the number of vibrations which produce it;
    the place of any tone upon a scale of high and low.
    [1913 Webster]
 
   Note: Musical tones with reference to absolute pitch, are
      named after the first seven letters of the alphabet;
      with reference to relative pitch, in a series of tones
      called the scale, they are called one, two, three,
      four, five, six, seven, eight. Eight is also one of a
      new scale an octave higher, as one is eight of a scale
      an octave lower.
      [1913 Webster]
 
   8. (Mining) The limit of ground set to a miner who receives a
    share of the ore taken out.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mech.)
    (a) The distance from center to center of any two adjacent
      teeth of gearing, measured on the pitch line; --
      called also circular pitch.
    (b) The length, measured along the axis, of a complete
      turn of the thread of a screw, or of the helical lines
      of the blades of a screw propeller.
    (c) The distance between the centers of holes, as of rivet
      holes in boiler plates.
      [1913 Webster]
 
   10. (Elec.) The distance between symmetrically arranged or
     corresponding parts of an armature, measured along a
     line, called the pitch line, drawn around its length.
     Sometimes half of this distance is called the pitch.
 
   {Concert pitch} (Mus.), the standard of pitch used by
    orchestras, as in concerts, etc.
 
   {Diametral pitch} (Gearing), the distance which bears the
    same relation to the pitch proper, or circular pitch, that
    the diameter of a circle bears to its circumference; it is
    sometimes described by the number expressing the quotient
    obtained by dividing the number of teeth in a wheel by the
    diameter of its pitch circle in inches; as, 4 pitch, 8
    pitch, etc.
 
   {Pitch chain}, a chain, as one made of metallic plates,
    adapted for working with a sprocket wheel.
 
   {Pitch line}, or {Pitch circle} (Gearing), an ideal line, in
    a toothed gear or rack, bearing such a relation to a
    corresponding line in another gear, with which the former
    works, that the two lines will have a common velocity as
    in rolling contact; it usually cuts the teeth at about the
    middle of their height, and, in a circular gear, is a
    circle concentric with the axis of the gear; the line, or
    circle, on which the pitch of teeth is measured.
 
   {Pitch of a roof} (Arch.), the inclination or slope of the
    sides expressed by the height in parts of the span; as,
    one half pitch; whole pitch; or by the height in parts of
    the half span, especially among engineers; or by degrees,
    as a pitch of 30[deg], of 45[deg], etc.; or by the rise
    and run, that is, the ratio of the height to the half
    span; as, a pitch of six rise to ten run. Equilateral
    pitch is where the two sloping sides with the span form an
    equilateral triangle.
 
   {Pitch of a plane} (Carp.), the slant of the cutting iron.
 
   {Pitch of poles} (Elec.), the distance between a pair of
    poles of opposite sign.
 
   {Pitch pipe}, a wind instrument used by choristers in
    regulating the pitch of a tune.
 
   {Pitch point} (Gearing), the point of contact of the pitch
    lines of two gears, or of a rack and pinion, which work
    together.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dip \Dip\, n.
   1. The action of dipping or plunging for a moment into a
    liquid. "The dip of oars in unison." --Glover.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclination downward; direction below a horizontal line;
    slope; pitch.
    [1913 Webster]
 
   3. a hollow or depression in a surface, especially in the
    ground.
    [PJC]
 
   4. A liquid, as a sauce or gravy, served at table with a
    ladle or spoon. [Local, U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   5. A dipped candle. [Colloq.] --Marryat.
    [1913 Webster]
 
   6. A gymnastic exercise on the parallel bars in which the
    performer, resting on his hands, lets his arms bend and
    his body sink until his chin is level with the bars, and
    then raises himself by straightening his arms.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. In the turpentine industry, the viscid exudation, which is
    dipped out from incisions in the trees; as, virgin dip
    (the runnings of the first year), yellow dip (the runnings
    of subsequent years).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (A["e]ronautics) A sudden drop followed by a climb,
    usually to avoid obstacles or as the result of getting
    into an airhole.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. a liquid, in which objects are soaked by dipping; e.g., a
    parasiticide or insecticide solution into which animals
    are dipped (see {sheep-dip}).
    [PJC]
 
   10. a sauce into which foods are dipped to enhance the
     flavor; e. g., an {onion dip} made from sour cream and
     dried onions, into which potato chips are dipped.
     [PJC]
 
   11. a {pickpocket}. [slang]
     [PJC]
 
   {Dip of the horizon} (Astron.), the angular depression of the
    seen or visible horizon below the true or natural horizon;
    the angle at the eye of an observer between a horizontal
    line and a tangent drawn from the eye to the surface of
    the ocean.
 
   {Dip of the needle}, or {Magnetic dip}, the angle formed, in
    a vertical plane, by a freely suspended magnetic needle,
    or the line of magnetic force, with a horizontal line; --
    called also {inclination}.
 
   {Dip of a stratum} (Geol.), its greatest angle of inclination
    to the horizon, or that of a line perpendicular to its
    direction or strike; -- called also the {pitch}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pitch
   n 1: the property of sound that varies with variation in the
      frequency of vibration
   2: (baseball) the act of throwing a baseball by a pitcher to a
     batter [syn: {pitch}, {delivery}]
   3: a vendor's position (especially on the sidewalk); "he was
     employed to see that his paper's news pitches were not
     trespassed upon by rival vendors"
   4: promotion by means of an argument and demonstration [syn:
     {sales talk}, {sales pitch}, {pitch}]
   5: degree of deviation from a horizontal plane; "the roof had a
     steep pitch" [syn: {pitch}, {rake}, {slant}]
   6: any of various dark heavy viscid substances obtained as a
     residue [syn: {pitch}, {tar}]
   7: a high approach shot in golf [syn: {pitch}, {pitch shot}]
   8: an all-fours game in which the first card led is a trump
     [syn: {pitch}, {auction pitch}]
   9: abrupt up-and-down motion (as caused by a ship or other
     conveyance); "the pitching and tossing was quite exciting"
     [syn: {lurch}, {pitch}, {pitching}]
   10: the action or manner of throwing something; "his pitch fell
     short and his hat landed on the floor"
   v 1: throw or toss with a light motion; "flip me the beachball";
      "toss me newspaper" [syn: {flip}, {toss}, {sky}, {pitch}]
   2: move abruptly; "The ship suddenly lurched to the left" [syn:
     {lurch}, {pitch}, {shift}]
   3: fall or plunge forward; "She pitched over the railing of the
     balcony"
   4: set to a certain pitch; "He pitched his voice very low"
   5: sell or offer for sale from place to place [syn: {peddle},
     {monger}, {huckster}, {hawk}, {vend}, {pitch}]
   6: be at an angle; "The terrain sloped down" [syn: {slope},
     {incline}, {pitch}]
   7: heel over; "The tower is tilting"; "The ceiling is slanting"
     [syn: {cant}, {cant over}, {tilt}, {slant}, {pitch}]
   8: erect and fasten; "pitch a tent" [syn: {pitch}, {set up}]
   9: throw or hurl from the mound to the batter, as in baseball;
     "The pitcher delivered the ball" [syn: {deliver}, {pitch}]
   10: hit (a golf ball) in a high arc with a backspin
   11: lead (a card) and establish the trump suit
   12: set the level or character of; "She pitched her speech to
     the teenagers in the audience" [syn: {gear}, {pitch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top