ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -磷-, *磷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[磷, lín, ㄌㄧㄣˊ] phosphorus
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  粦 (lín ㄌㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral,  Rank: 2,956

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorus P, nonmetal, atomic number 15; water in rocks, #7,431 [Add to Longdo]
[lín suān, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] phosphoric acid, #15,110 [Add to Longdo]
[lín zhī, ㄌㄧㄣˊ ㄓ, ] phospholipid, #29,633 [Add to Longdo]
[luǎn lín zhī, ㄌㄨㄢˇ ㄌㄧㄣˊ ㄓ, ] lecithin (phospholipid found in egg yolk), #36,736 [Add to Longdo]
酸盐[lín suān yán, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] phosphate, #38,453 [Add to Longdo]
酸钠[lín suān nà, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium phosphate Na3PO4, #65,607 [Add to Longdo]
酸钙[lín suān gài, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium phosphate Ca3(PO4)2, #81,253 [Add to Longdo]
[lín guāng, ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄤ, ] phosphorescence, #95,561 [Add to Longdo]
[lín huǒ, ㄌㄧㄣˊ ㄏㄨㄛˇ, ] phosphorescence, #103,000 [Add to Longdo]
[bái lín, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, ] white phosphorus, #103,239 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was to extract one decagram of myelin from 4 tons of earthworms.[CN] 一个分克的髓 Awakenings (1990)
He had a glass eye and it was phosphorized.[CN] 他有一個玻璃假眼 那是含 The Simple-Minded Murderer (1982)
You have sadism stamped all over your bloated British kisser.[CN] 性虐待 把爱人搞的遍体 A Hard Day's Night (1964)
He's got some socks, and soaked it in petrol, and he got some phosphorus he.[CN] 而且用了浸过汽油的袜子,还搞了一些 Melody (1971)
Your pitiful robots may be many.[CN] 也不管你操纵着 多少可,的机器人 Castle in the Sky (1986)
Will of the wisp.[CN] 飄忽不定的火... ... Waterland (1992)
Mineral-rich subsoils.[CN] 富矿底层土 钾盐和酸盐... Body of Love (1972)
"Dived to avoid destroyer. Depth charged."[CN] "肩, 跟臱硋磨 瞏紆" Das Boot (1981)
Jules...[CN] 盾 My Best Friend's Wedding (1997)
Phosphoric acid![CN] 酸! The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)
"Dived to evade enemy aircraft."[CN] "肩, 跟寄诀" Das Boot (1981)
The crash caused too much damage. An overload was inevitable at this point.[CN] 糦诀硑Θ腨穕甡 筁璽颤琌礚猭 Aliens (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top