ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乾季

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乾季-, *乾季*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乾季[かんき, kanki] (n) ฤดูแล้ง

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The dry season will set in soon.乾季がまもなく始まる。
The dry season there will set in soon.間もなくそこでは乾季に入るだろう。
In Singapore, practically right on the equator, the rainy and dry seasons aren't very clear cut.ほぼ赤道直下にあるシンガポールでは、雨季・乾季があまり明瞭ではない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, if you get in one of those... they won't find your carcass until the dry season- maybe not at all.[CN] 现在,如果你掉到那些洞里 ... 他们将不找到你的 体 直到乾季来临 或许也完全这样。 Solstice (2008)
Soon, the rain ceased to fall and the dry season arrived.[JA] やがて秋になり 雨の季節を終え 乾季を迎えた The Jungle Book (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top