ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เทือกเขาร็อกกี

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทือกเขาร็อกกี-, *เทือกเขาร็อกกี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His plane crashed into the Rockies 23 years ago.เครื่องบินตกในเทือกเขาร็อกกี้ เมื่อ 23 ปีก่อน The Penelope Papers (2011)
It's a vast and largely unexplored frontier.มันเป็นชายแดนที่กว้าง ใหญ่และยังมิได้สำรวจส่วนใหญ่ ทุกคนรู้ แอลพส และเทือกเขาร็อกกี้ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
And a billion years from now, what will Earth be like... long after our cities, the Egyptian pyramids, the Rocky Mountains have all been eroded to dust?สิ่งที่โลกจะเป็นเช่น นานหลังจากที่เมืองของเรา, ปิรามิดอียิปต์ เทือกเขาร็อกกีได้รับ การกัดเซาะฝุ่น? Unafraid of the Dark (2014)
Rocky Mountain station is dead. That's Colorado.สถานีเทือกเขาร็อกกี้ไม่รอด นั่นที่โคโลราโด We All Fall Down (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทือกเขาร็อกกี[n. prop.] (theūakkhao Røkkhī) EN: Rocky Mountains   FR: montagnes Rocheuses [fpl] ; Rocheuses [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rockies[N] เทือกเขาร็อกกี
Rocky Mountains[N] เทือกเขาร็อกกี้มีความยาว 4,828 กิโลเมตร)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top