ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*violent*

V AY1 AH0 L AH0 N T   
252 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: violent, -violent-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violent[ADJ] รุนแรง, See also: ี่ร้ายแรง, สาหัส, Syn. brutal, saveage, Ant. peaceful, non-violent
violent[ADJ] ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง, Syn. brutal, saveage, Ant. peaceful, non-violent
violent[ADJ] ที่มีอารมณ์ดุเดือด, Syn. intense
violently[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด, Syn. forcibly, forcefully, combatively
nonviolent[ADJ] ซึ่งไม่ใช้ความรุนแรง, Syn. passive, pacifist
lay violent hands on oneself[IDM] ฆ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violent(ไว'อะเลินทฺ) adj. รุนแรง,ดุเดือด,ใช้กำลัง,พลการ,ทำลาย,ล่วงละเมิด,สบประมาท,ซึ่งทำให้บาดเจ็บ., See also: violently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
violent(adj) รุนแรง,หักโหม,ใช้กำลัง,ล่วงละเมิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forcible and violent meansวิธีใช้กำลังและความรุนแรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
violent and forcible meansวิธีใช้กำลังและความรุนแรง มีความหมายเหมือนกับ forcible and violent means [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
violent injuryความเสียหายรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
violent offenceความผิดที่กระทำอย่างทารุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Behavior, Violentพฤติกรรมรุนแรง [การแพทย์]
Violent stormพายุใหญ่ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your reference to the Jews might have been more violent.การที่พูดถึงชาวยิว มันอาจจะเลวร้ายมาก The Great Dictator (1940)
Without these qualities, life will be violent and all will be lost...ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความรุนแรงและทั้งหมดจะมลายหายไป... . The Great Dictator (1940)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
Violent.Violent12 Angry Men (1957)
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้ Suspiria (1977)
Every passenger who had fish for dinner will soon become violently ill.ผู้โดยสารทุกคนที่กินปลา เป็นอาหารเย็นจะป่วยหนักในไม่ช้า Airplane! (1980)
Make no violent control movements like you did in the fighter planes.อย่าทำการควบคุมแบบรุนแรง อย่างที่คุณเคยทำในเครื่องบินต่อสู้ Airplane! (1980)
Peaceful, nonviolent noncooperation till you yourself see the wisdom of leaving Your Excellency.ใช้สันติ ใช้อหิงสา ไม่ร่วมมือ จนกว่าคุณจะจากไป พณ. Gandhi (1982)
Violent, terrible.รุนแรง น่ากลัว Gandhi (1982)
And a constructive program is the only nonviolent solution to India's agony.และโครงการที่ได้ผลก็คือ การแก้ปัญหาอย่างอหิงสา Gandhi (1982)
It's a violent moon, even for Jupiter.มันเป็นดวงจันทร์ที่มีความ รุนแรงแม้สำหรับดาวพฤหัสบดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
This town, violent and getting worse.เมืองนี้ ความรุนแรง และแย่ลง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If released, is she likely to commit a violent crime?ถ้าปล่อยตัวเธอไป เธอเสี่ยงที่จะ ก่ออาชญากรรมหรือเปล่า? Basic Instinct (1992)
Oh, the lurid, the sexual, the violent.ความสยอง เกี่ยวกับเพศ และความรุนแรง Basic Instinct (1992)
I don't care about the pri-- Misleading? -ls he violent?ชั้นได้ยินมาว่า มันเดย์โซล ล้มละลาย Hero (1992)
Generally thought of as the best analyst in the violent crime section...เขาเขียนบทความเรื่อง การฆาตรกรรมต่อเนื่อง กับเวทย์มนต์ ..ซึ่งช่วยให้เกิดการจับกุม คดี Monty Props ได้ในปี 1988. Deep Throat (1993)
On the local scene, police are at a loss to explain... the outbreak of violent crime among the city's clergy.รายงานท้องถิ่นแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดการติดต่อ ระหว่างการรายงานเหตุการณ์จลาจล ของกลุ่มประท้วงที่เกิดกลางเมือง In the Mouth of Madness (1994)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
Occupation well, let's call him a rather violent trader in questionable goods.เรียกเขาว่า"พ่อค้าความรุนแรง" ดีกว่า Ghost in the Shell (1995)
This one's much more violent!หนึ่งนี้มีความรุนแรงมากขึ้น! Contact (1997)
Well his profile does suggest the violent temperament.แต่ประวัติเค้าไม่ชอบใช้ความรุนแรง Gattaca (1997)
Take another look at my profile, detective. You won't find a violent bone in my body.ถ้าคุณจะอ่านประวัติของผมอันอื่นๆบ้าง คุณจะไม่พบภาวะอารมณ์รุนแรงจากตัวผมเลยนะ Gattaca (1997)
Perhaps you two haven´t heard that my partner and I here... own the rights to all violent crime on this particular stretch of highway.ก่อคดีอุกอาจตลอดถนนสายนี้ Nothing to Lose (1997)
- Can you not be so violent?- เบา ๆ หน่อยก็ได้คุณ As Good as It Gets (1997)
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์ Pi (1998)
He's even violent sometimes.บางทียังมาใช้กำลังกับเธอเลย Christmas in August (1998)
He was responsible for bombing... for the violent bombing of...He was responsible for bombing... ...for the violent bombing of... Maid in Manhattan (2002)
Some animals around the county have been acting funny... and some of them violent.พวกสัตว์มีพฤติกรรมแปลกๆ บางตัวก็ก้าวร้าว Signs (2002)
You're hurting me! I'm not violent. I'm...ฉันไม่สู้ ฉันต่อต้านความรุนแรง The Dreamers (2003)
A revolution is an uprising... a violent act... by which one class overthrows another.การปฏิวัติ คือการลุกฮือ ความรุนแรง โดยฝ่ายหนึ่ง ล้มล้างอีกฝ่าย The Dreamers (2003)
Don't be so violentไม่เอาน่า Oldboy (2003)
The greater the popular resistance to the water privatization scheme the more violent became the standoff.ยิ่งประชาชนต่อต้านแผนการแปรรูปน้ำ มากเท่าไร ความรุนแรงก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น The Corporation (2003)
Our climate is changing violently. It will happen over the next six to eight weeks.สภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงรุนแรง ในช่วง 6-8 สัปดาห์นี้ The Day After Tomorrow (2004)
When I was at Raymond's, he had been receiving messages, angry, violent messages.ตอนที่ผมอยู่ที่บ้านเรมอนด์ เขาก็ได้รับข้อความนี้ ข้อความที่ ดุร้าย กราดเกรี้ยว White Noise (2005)
- No pea shooter could smack her face that violently.-ไม่มีคนยิงถั่ว ยิงถูกหน้าเธอได้ แรงขนาดนั้นหรอก An American Haunting (2005)
Betsy appears to suffer from violent nightmares.รู้สึกว่า เบทซี่กำลังเป็นโรคฝันร้าย An American Haunting (2005)
The attacks on Betsy became less violent.การทำร้ายเบทซี่ลดลง An American Haunting (2005)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
The project, however, ends violently.โครงการ จบลง ด้วยความเสียหายรุนแรง V for Vendetta (2005)
This violent and unparalleled assault to our security will not go undefended.ความรุนแรงที่มุ่งร้ายและเป็นภัยยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเรานี้... ...จะไม่ได้รับการปกป้อง V for Vendetta (2005)
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์ The King and the Clown (2005)
Um, it's part of the ncabc, the national center for the analysis of violent crime which is also part of this thing called the cirg, the critical incident response group,and-- what he's trying to say is we'd love to know how you can help us.อืม เราเป็นส่วนหนึ่งของ NCAVC /Nศูนย์การวิเคราะห์อาชญากรรมรายแรงแห่งชาติ ที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง/N ของ CIRG กลุ่มตอบสนองเหตุการณ์ร้ายแรง/N และ.. Compulsion (2005)
The violent nature of the crime suggests a previous criminal record-- petty crimes.จากรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่รุนแรง อาจบอกได้ว่าเขามีประวัติ Extreme Aggressor (2005)
This man is a violent,deranged paranoid.มิค? L.D.S.K. (2005)
I know you got a soft spot for the guy because he's got brains in his head, and he's helping you with that contraption in there, but the guy's a violent criminal.ผมรู้ว่าท่านสนใจมันเป็นพิเศษ เพราะมันฉลาดมาก และมันยังช่วยท่าน สร้างสิ่งประดิษฐ์นั่นอีกด้วย แต่หมอนั่นมันอาชญากรร้ายแรงนะครับ Cute Poison (2005)
You don't have a violent bone in your body, and I know you didn't need the money.ฉันรู้จักเธอมาตลอดชีวิตของฉัน เธอไม่ใช่คนนิสัยรุนแรง และฉันรูว่าเธอไม่ต้องการเงิน Pilot (2005)
- So angry spirits are born out of violent death, right ? - Yeahวิญญาณที่จ้องล้างจ้องผลาญนี่ เกิดจาก การตายที่โหดเหี้ยม ใช่มั้ย อือ Pilot (2005)
It looks like he may get increasingly violent with some women.มันดูเหมือนโจรอาจจะทำอะไรกับผู้หญิงมากกว่านี้ Episode #1.1 (2006)
You violent woman!เธอมันคือยัยโหด Episode #1.3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violentAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
violentComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
violentEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
violentFinally, in 1314, these games had become so violent and dangerous that King Edward II made a law.
violentFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
violentHe resisted arrest violently.
violentHe was beaten with an iron rod during a violent soccer match.
violentHis opposition was more violent than I had bargained for.
violentI felt my heart beating violently.
violentI felt my heart beat violently.
violentI had a little fever, I felt my heart beat violently.
violentIt also began to rain to the still bad thing which the wind was blowing violently.
violentI tried to give him some advice, but he just abused me violently.
violentJohn had a violent quarrel with his wife.
violentRecent comics have too many violent and sexual scenes.
violentShe'd better tame that violent temper.
violentThe LDP brought out a bill to raise taxes, but they met with such violent opposition that they backed down.
violentThere was a violent clash of opinions between the two leaders.
violentThere was a violent storm at sea.
violentThe views of the two politicians collide violently.
violentThey began to make violent attacks against the enemy.
violentTo tell the truth, I'm tired of violent movies.
violentViolent crime spread into the suburbs.
violentViolently now it acts, all is wrong.
violentWar results only in senseless and violent destruction.
violentWe are facing a violent crisis.
violentWe have to be prepared to cope with violent storms.
violentWhen his wife heard of his violent death, she was beside herself with grief.
violentYou can solve the problem in non-violent ways.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เฮือก[ADV] violently, Example: เสียงตอกโรงลิเกดังขึ้นอีกครั้ง โมสะดุ้งเฮือกเมื่อนึกถึงเวลาที่เขาจะต้องเริ่มงานอีกครั้ง, Thai definition: คำประกอบอาการไหวหรือสะดุ้ง แสดงว่า ไหวอย่างแรง
ผีตายโหง[N] spirit of one who died a violent death, Example: ผีตายโหงเป็นวิญญาณของคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุร้ายแรง, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีที่ตายผิดธรรมดาโดยอาการร้าย เช่นถูกฆ่าตาย ตกน้ำตาย
อาละวาด[V] act madly, See also: act wildly, act violently, Syn. แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: คนพิษสุราเรื้อรังอาละวาดปาแก้วในห้องคนป่วย, Thai definition: ทำเกะกะระราน, แสดงอาการดุร้าย เอะอะตึงตัง หรือคลุ้มคลั่ง
แพ่น[V] intrude violently, See also: rush in, dash, Example: เขาแพ่นเข้าไปถึงห้องแต่งตัวของเธอจนทำให้เธอตกใจร้องเอะอะโวยวาย, Thai definition: พรวดพราดเข้าไป
ปึงปัง[V] become angry, See also: be wrathful, rage, become violent, Syn. โกรธ, ฉุนเฉียว, โมโห, Example: เขาปึงปังกับฉันทั้งที่ฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย, Thai definition: แสดงความโกรธด้วยการเอ็ดอึง
อาน[ADV] greatly, See also: violently, badly, Thai definition: มาก
ตายโหง[V] die a violent death, See also: die unnaturally, Example: เธอตายโหงจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อเดือนที่แล้ว, Thai definition: ตายผิดธรรมดาโดยอาการร้าย เช่น ถูกฆ่าตาย ตกน้ำตาย
ถมึงทึง[ADV] fiercely, See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily, Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง, Example: เธอจ้องมองลุงผิวอย่างถมึงทึง พลางตะโกนเสียงดัง, Thai definition: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว
ถึงพริกถึงขิง[ADV] at it hammer and tongs, See also: strongly, violently, seriously, fiercely, Syn. เผ็ดร้อนรุนแรง, รุนแรง, Example: ลำตัดคณะนี้เล่นถึงพริกถึงขิงดีจริง
ฉกาจฉกรรจ์[ADJ] serious, See also: severe, violent, Syn. รุนแรง, หนักหน่วง, สาหัส, Example: เขาตระหนักถึงความผิดอันฉกาจฉกรรจ์ของเขาที่ได้ทำไว้
ฉกาจฉกรรจ์[ADV] ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
ทะเลบ้า[N] turbulent sea, See also: violent sea, unstable sea, Syn. ทะเลปั่นป่วน, Example: ด้วยความผิดหวังจากคนรัก เขาจึงแล่นเรือออกไปท่ามกลางทะเลบ้า, Thai definition: ทะเลไม่สงบซึ่งมีคลื่นลมแรงมาก
บ้าดีเดือด[ADJ] mad, See also: violent, wild, crazy, Syn. บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, Example: เพราะเขามีนิสัยบ้าดีเดือดชอบทำอะไรห่ามๆ เพื่อนๆ จึงไม่ค่อยไว้วางใจเขาเท่าไหร่, Thai definition: ที่มีอาการคลุ้มคลั่งมุทะลุดุดันเป็นคราวๆ, โดยปริยายหมายความว่ามีอารมณ์หุนหันพลันแล่นชอบทำอะไรรุนแรง
กระตุก[V] pull violently, See also: tug, yank, wrench, Example: เด็กซนกระตุกเชือกโยงเรือเล่นจนขาด, Thai definition: ชักเข้ามาโดยเร็ว
ดุเดือด[ADV] violently, See also: ferociously, viciously, savagely, Syn. รุนแรง, ร้ายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน
ตายโหง[ADJ] spirit of one who died a violent death, Example: ชาวบ้านลือกันว่า ผีตายโหงที่วัดท้ายหมู่บ้านดุนัก, Thai definition: ที่มีลักษณะตายผิดธรรมดาโดยอาการร้าย
โหง[V] die a violent death, See also: die an unnatural death, Syn. ตายโหง, Example: พวกเธอถ้าอายุไม่พ้น 18 ปีให้ระวังตัวให้ดีไม่เช่นนั้นจะตายโหง, Thai definition: เรียกการตายผิดธรรมดาโดยอาการร้าย เช่น ถูกฆ่าตาย ตกน้ำตาย
ดุดัน[ADJ] violent, See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุร้าย, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย, Ant. ใจดี, Example: เขาเป็นคนดุดันเด็กๆ จึงไม่กล้าอยู่ใกล้, Thai definition: ดุอย่างไม่ลดละ
รุนแรง[V] be severe, See also: be violent, be vicious, be excessive, be fierce, be intense, be strong, be sharp, be acute, Syn. หนักหน่วง, แรง, สาหัส, Example: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้รุนแรงเท่าที่ผมคาดไว้
รุนแรง[ADV] strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
โหง[v.] (hōng) EN: die a violent death ; die an unnatural death   FR: mourir de mort violente
จู่โจม [v.] (jūjōm) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack   
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm   FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ไม่รุนแรง[adj.] (mai runraēng) FR: non-violent
หนังที่มีความรุนแรง [n. exp.] (nang thī mī khwām runraēng) EN: violent film   FR: film violent [m]
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai runraēng) FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]
ภาพยนตร์ที่มีฉากความรุนแรง [n. exp.] (phāpphayon thī mī chāk khwām runraēng) EN: violent film   
ผีพราย[n. exp.] (phī phrāi) EN: very violent demons   FR: démons violents [mpl]
ผีตายโหง[n. exp.] (phī tāihōng) EN: ghost of one who has died violently or suddenly   FR: esprit de celui qui décède de mort violente ou soudaine [m]
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce   FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   
ตายโหง[v. exp.] (tāihōng) EN: die a violent death   FR: mourir de mort violente ; mourir accidentellement
ทะเลบ้า[n. exp.] (thalē bā) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea   FR: mer déchaînée [f]
ถมึงทึง[adj.] (thameungtheung) EN: grave ; solemn ; serious   FR: violent

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLENT    V AY1 AH0 L AH0 N T
VIOLENTLY    V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0
NONVIOLENT    N AA0 N V AY1 AH0 L AH0 N T
NON-VIOLENT    N AA0 N V AY1 AH0 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violent    (j) vˈaɪələnt (v ai1 @ l @ n t)
violently    (a) vˈaɪələntliː (v ai1 @ l @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] strong; powerful; better; slightly more than; vigorous; violent; surname Qiang, #391 [Add to Longdo]
强烈[qiáng liè, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] intense; (violently) strong, #1,618 [Add to Longdo]
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, / ] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent, #2,697 [Add to Longdo]
[měng, ㄇㄥˇ, ] ferocious; suddenly; fierce; violent; abrupt, #3,195 [Add to Longdo]
暴力[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] violence; (use) force; violent, #4,173 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao, #4,423 [Add to Longdo]
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc), #6,376 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] to arouse; to incite; to excite; to stimulate; sharp; fierce; violent, #7,301 [Add to Longdo]
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent; acute; severe; fierce, #7,568 [Add to Longdo]
突击[tū jī, ㄊㄨ ㄐㄧ, / ] make a sudden and violent attack; do a crash job, #7,901 [Add to Longdo]
猛烈[měng liè, ㄇㄥˇ ㄌㄧㄝˋ, ] fierce; violent (criticism etc), #8,160 [Add to Longdo]
迅猛[xùn měng, ㄒㄩㄣˋ ㄇㄥˇ, ] quick and violent, #9,495 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] die violently, #14,479 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent, #14,901 [Add to Longdo]
汹涌[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, / ] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent, #16,475 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] variant of 飆|飙; violent wind; whirlwind; (used in give names), #21,647 [Add to Longdo]
行凶[xíng xiōng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄩㄥ, / ] violent crime; to perpetrate; to do violence; to assault, #22,108 [Add to Longdo]
强暴[qiáng bào, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄠˋ, / ] violent, #23,441 [Add to Longdo]
凶悍[xiōng hàn, ㄒㄩㄥ ㄏㄢˋ, / ] violent; fierce and tough; shrewish (woman), #28,333 [Add to Longdo]
风起云涌[fēng qǐ yún yǒng, ㄈㄥ ㄑㄧˇ ㄩㄣˊ ㄩㄥˇ, / ] lit. rising winds, scudding clouds (成语saw); turbulent times; violent development, #30,683 [Add to Longdo]
鏖战[áo zhàn, ㄠˊ ㄓㄢˋ, / ] bitter fighting; a violent battle, #31,736 [Add to Longdo]
暴怒[bào nù, ㄅㄠˋ ㄋㄨˋ, ] violent rage; fury, #33,189 [Add to Longdo]
毙命[bì mìng, ㄅㄧˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] meet violent death; get killed, #37,126 [Add to Longdo]
横冲直撞[héng chōng zhí zhuàng, ㄏㄥˊ ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] lit. bashing sideways and colliding straight on (成语 saw); to push through shoving and bumping; to barge; to charge around violently, #39,162 [Add to Longdo]
死于非命[sǐ yú fēi mìng, ㄙˇ ㄩˊ ㄈㄟ ㄇㄧㄥˋ, / ] violent death (成语 saw); to die in a disaster; an unnatural death, #50,958 [Add to Longdo]
暴风骤雨[bào fēng zhòu yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄓㄡˋ ㄩˇ, / ] violent wind and rainstorm; hurricane; tempest, #51,880 [Add to Longdo]
暴烈[bào liè, ㄅㄠˋ ㄌㄧㄝˋ, ] violent; fierce, #59,744 [Add to Longdo]
劲吹[jìng chuī, ㄐㄧㄥˋ ㄔㄨㄟ, / ] (the wind) blows violently, #65,919 [Add to Longdo]
恶浪[è làng, ㄜˋ ㄌㄤˋ, / ] violent wave; fierce billow; fig. depraved force, #75,321 [Add to Longdo]
悍妇[hàn fù, ㄏㄢˋ ㄈㄨˋ, / ] violent woman; shrew, #77,733 [Add to Longdo]
豪雨[háo yǔ, ㄏㄠˊ ㄩˇ, ] violent rain (e.g. due to monsoon or typhoon); cloudburst, #82,246 [Add to Longdo]
非命[fēi mìng, ㄈㄟ ㄇㄧㄥˋ, ] violent death; killed in a disaster, #123,578 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] violent fighting, #149,307 [Add to Longdo]
暴力法[bào lì fǎ, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, ] violent method; brute force, #197,691 [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] violent; strong, #216,969 [Add to Longdo]
劲烈[jìng liè, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent, #223,941 [Add to Longdo]
蛮悍[mán hàn, ㄇㄢˊ ㄏㄢˋ, / ] rude and violent; fierce and reckless, #373,524 [Add to Longdo]
风起潮涌[fēng qǐ cháo yǒng, ㄈㄥ ㄑㄧˇ ㄔㄠˊ ㄩㄥˇ, / ] lit. wind rises, tide bubble up (成语saw); turbulent times; violent development, #527,818 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] die violently, #915,357 [Add to Longdo]
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]
暴力犯罪[bào lì fàn zuì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, ] violent crime [Add to Longdo]
暴洪[bào hóng, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄥˊ, ] a sudden; violent flood; flash flood [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] unreasonable; violent [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] cruel; violent [Add to Longdo]
非暴力[fēi bào lì, ㄈㄟ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] nonviolent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltverbrechen {n}violent crime [Add to Longdo]
Gewaltverbrecher {m}violent criminal [Add to Longdo]
Jähzorn {m} (im)(in a fit of) violent temper; violent fit of temper [Add to Longdo]
Lachkrampf {m}; Lachanfall {m} (bekommen) | einen Lachkrampf bekommenlaughing fit; violent fit of laughter | to have a laughing fit [Add to Longdo]
blutige Unruhenviolent unrest; violence and bloodshed [Add to Longdo]
brutal {adj} | brutaler Kerlbrutal; violent; brute | brute [Add to Longdo]
gewaltlosnonviolent; non violent [Add to Longdo]
gewaltlos {adv}nonviolently [Add to Longdo]
gewaltsam; gewalttätig {adj} | gewaltsamer | am gewaltsamstenviolent | more violent | most violent [Add to Longdo]
heftig; ungestüm {adj}violent [Add to Longdo]
heftig {adv}violently [Add to Longdo]
sterben (an) | sterbend | gestorben | du stirbst | er/sie stirbt | ich/er/sie starb | er/sie ist/war gestorben | ich/er/sie stürbe | stirb! | jung sterben | eines natürlichen Todes sterben | eines gewaltsamen Todes sterben | an einer Krankheit (einer Wunde) sterben | an einer Verletzung sterben | vor Hunger (Durst) sterben | ins Gras beißen; daran glauben müssen [ugs.]; sterben | ohne direkte Nachkommen sterben | tausend Tode sterbento die {died; died} (of; from) | dying | died | you die | he/she dies | I/he/she died | he/she has/had died | I/he/she would die | die! | to die young | to die a natural death | to die a violent death | die of an illness (from a wound) | to die from an injury | to die of hunger (thirst) | to bite the dust [coll.] | to die without issue | to die a thousand deaths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
ゲバ[, geba] (n) (abbr) (See ゲバルト) (political) violence; violent tactics used by political radicals [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[, baiorensuge-mu] (n) {comp} violent (computer, video) game [Add to Longdo]
横死[おうし, oushi] (n,vs) violent (tragic or accidental) death; dog's death [Add to Longdo]
咳き込む;咳込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to cough violently; to have a coughing fit [Add to Longdo]
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling [Add to Longdo]
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall [Add to Longdo]
強襲[きょうしゅう, kyoushuu] (n,vs) assault; violent attack [Add to Longdo]
強力犯[ごうりきはん, gourikihan] (n) violent crime [Add to Longdo]
劇剤[げきざい, gekizai] (n) powerful medicine; violent poison [Add to Longdo]
劇痛;激痛[げきつう, gekitsuu] (n) pain (intense, sharp, violent) [Add to Longdo]
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) [Add to Longdo]
激越[げきえつ, gekietsu] (adj-na,n) violent; vehement [Add to Longdo]
激情[げきじょう, gekijou] (n) violent emotion; passion; fury; (P) [Add to Longdo]
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na,n) violent; vehement; furious; fervent [Add to Longdo]
口荒く[くちあらく, kuchiaraku] (adv) violently [Add to Longdo]
荒々しい(P);荒荒しい[あらあらしい, araarashii] (adj-i) desolate; rough; wild; rude; harsh; gruff; violent; (P) [Add to Longdo]
荒くれ[あらくれ, arakure] (adj-f) (1) violent; wild; rowdy; (n) (2) rough fellow; rowdy person [Add to Longdo]
高鳴り[たかなり, takanari] (n) ringing; throbbing violently [Add to Longdo]
酷い(P);非道い[ひどい, hidoi] (adj-i) (uk) cruel; awful; severe; very bad; serious; terrible; heavy; violent; (P) [Add to Longdo]
惨死[ざんし, zanshi] (n,vs) tragic death; violent death [Add to Longdo]
惨死体[ざんしたい, zanshitai] (n) corpse of a person who has met a violent death [Add to Longdo]
疾雷[しつらい, shitsurai] (n) sudden and violent thunder [Add to Longdo]
手荒[てあら, teara] (adj-na,n) violent; rough [Add to Longdo]
手荒い[てあらい, tearai] (adj-i) (See 手荒) violent; rough [Add to Longdo]
震え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r,vi) to tremble violently; to shudder up [Add to Longdo]
吹き荒む[ふきすさむ, fukisusamu] (v5m) to blow violently [Add to Longdo]
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate [Add to Longdo]
吹き頻る;吹きしきる[ふきしきる, fukishikiru] (v5r) to blow violently; to blow incessantly; to blow hard (e.g. the wind) [Add to Longdo]
吹雪く;乱吹く[ふぶく, fubuku] (v5k,vi) to blow snow violently [Add to Longdo]
凄絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely; violently [Add to Longdo]
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone) [Add to Longdo]
粗暴[そぼう, sobou] (adj-na,n) wild; rude; violent; hard; (P) [Add to Longdo]
大震[たいしん, taishin] (n) violent earthquake; severe earthquake [Add to Longdo]
大噴火[だいふんか, daifunka] (n) major volcanic eruption; large-scale eruption; violent eruption; great eruption [Add to Longdo]
鉄火[てっか, tekka] (adj-na,n) red-hot iron; gunfire; gambling; violent-tempered [Add to Longdo]
突き立てる[つきたてる, tsukitateru] (v1,vt) to pierce; to thrust violently [Add to Longdo]
風巻く(iK)[しまく, shimaku] (v5k,vi) to gust; to blow violently [Add to Longdo]
糞味噌に言う;糞みそに言う[くそみそにいう, kusomisoniiu] (exp,v5u) to verbally attack (violently); to run down; to criticize severely; to criticise severely [Add to Longdo]
変死[へんし, henshi] (n,vs) unnatural death; accidental death; violent death [Add to Longdo]
募る[つのる, tsunoru] (v5r,vt) (1) to invite contributions, etc.; to solicit help, participation, etc.; to recruit (e.g. soldiers); (v5r,vi) (2) to grow violent; to become stronger; to become worse; (P) [Add to Longdo]
暴れだす;暴れ出す[あばれだす, abaredasu] (v5s) to grow restive; to begin to act violently [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, a. [F., from L. violentus, from vis
   strength, force; probably akin to Gr. ? a muscle, strength.]
   1. Moving or acting with physical strength; urged or impelled
    with force; excited by strong feeling or passion;
    forcible; vehement; impetuous; fierce; furious; severe;
    as, a violent blow; the violent attack of a disease.
    [1913 Webster]
 
       Float upon a wild and violent sea.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A violent cross wind from either coast. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Acting, characterized, or produced by unjust or improper
    force; outrageous; unauthorized; as, a violent attack on
    the right of free speech.
    [1913 Webster]
 
       To bring forth more violent deeds.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Some violent hands were laid on Humphrey's life.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Produced or effected by force; not spontaneous; unnatural;
    abnormal.
    [1913 Webster]
 
       These violent delights have violent ends. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No violent state can be perpetual.  --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       Ease would recant
       Vows made in pain, as violent and void. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Violent presumption} (Law), presumption of a fact that
    arises from proof of circumstances which necessarily
    attend such facts.
 
   {Violent profits} (Scots Law), rents or profits of an estate
    obtained by a tenant wrongfully holding over after
    warning. They are recoverable in a process of removing.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fierce; vehement; outrageous; boisterous; turbulent;
     impetuous; passionate; severe; extreme.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, n.
   An assailant. [Obs.] --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, v. t. [Cf. F. violenter.]
   To urge with violence. [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violent \Vi"o*lent\, v. i.
   To be violent; to act violently. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The grief is fine, full, perfect, that I taste,
      And violenteth in a sense as strong
      As that which causeth it.        --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top