ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

red

R EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -red-, *red*, r, re
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, See also: A. oxidizing agent
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
sacred basil(n) กะเพรา, Syn. holy basil
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้, พยากรณ์ได้
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, See also: stable, Syn. patient
shredder(n) เครื่องทำลายเอกสาร
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
snow-covered(adj) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
red(n) สีแดง
red(adj) (สี) แดง, Syn. crimson, ruddy
red(n) ฝ่ายซ้าย, See also: คอมมิวนิสต์, Syn. communist
rede(vt) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, ให้คำอธิบาย
rede(n) คำแนะนำ
redo(vt) ทำใหม่, Syn. revise, revamp, repeat
redid(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ redo
redact(vt) แก้ไข, See also: ปรับปรุง, ตรวจทาน, Syn. amend, edit, revise
redact(vt) ร่าง, See also: เรียบเรียง, Syn. compose, draft
redcap(n) บริกรยกกระเป๋า, See also: ทหารอังกฤษ, Syn. errand runner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
red(เรด) n. สีแดง, สิ่งที่มีสีแดง, ผู้นิยมซ้ายจัด (โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์) -Phr. (in the red ขาดทุน, เป็นหนี้) adj. สีแดง, มีรอยแดง, (การเมือง) ซ้ายจัด, คอมมิวนิสต์, See also: redly adv. redness n.
red blood celln. เม็ดเลือดแดง, , Syn. erythrocyte
red carpetn. พรมสีแดงสำหรับให้แขกเมืองผู้มีเกียรติเดิน เป็นการต้อนรับที่ให้เกียรติ, การต้อนรับอย่างสมเกียรติ., See also: red-carpet adj.
red chinan. สาธารณรัฐประชาชนจีน (คอมมิวนิสต์), Syn. China
red crossn. สภากาชาด, = Geneva cross
red hatn. หมวกทางการขอบกว้างของพระราชาคณะของนิกายโรมันคาทอลิก, พระราชาคณะดังกล่าว
red indiann. อินเดียแดง
red lightn. สัญญาณไฟจราจรสีแดง, 'หยุด', คำสั่งให้หยุด, สัญญาณเตือนภัย
red mann. อินเดียแดง
red meatn. เนื้อสีแดง (เนื้อวัว, เนื้อแกะและเนื้อลูกแกะ) ไม่ใช่เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อไก่หรือเนื้อลูกวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
red(adj) สีแดง, n
RED Red Cross(n) สภากาชาด, กาชาด
RED red tape(n) ระเบียบราชการ, ผ้าแถบแดง
RED-red-handed(adj) คามือ, คาหนังคาเขา
RED-red-hot(adj) โกรธ, ร้อนจัด, รุนแรง, ตื่นเต้นมาก, สด, ใหม่
redden(vi) กลายเป็นสีแดง
redden(vt) ทำให้เป็นสีแดง, ทำให้แดง
reddish(adj) ค่อนข้างแดง, แดงเรื่อ, มีสีแดง
redeem(vt) ไถ่ถอน, ช่วยเหลือ, ชำระหนี้, ชดใช้, ไถ่บาป
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน, ผู้ไถ่บาป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redสีแดง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
red armyกองทัพแดง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
red bedsชั้นหินแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
red blood corpuscle; erythrocyteเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
red clayตมทะเลสีแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
red leadสีเสน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
red lineเส้นแดง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
red line clauseข้อกำหนดตัวแดง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
red ochreสีดินแดง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
red tapeการบริหารราชการล่าช้า, การมีขั้นตอนมากเกินไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Red algaeสาหร่ายสีแดง [TU Subject Heading]
red blood cellเม็ดเลือดแดง, ดู erythrocyte  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Red Cross and Red Crescentกาชาด [TU Subject Heading]
Red flashแสงวาบสีแดง, Example: แสงวาบสีแดงมีลักษณะเป็นสีแดงเข้มสลับกับทุกสี [Assistive Technology]
red leadตะกั่วแดง, สารประกอบออกไซด์ของตะกั่ว  สูตรเคมีคือ Pb3O4 เป็นผงสีแดง ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว ใช้ทำสีทากันสนิมและใช้เคลือบเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Red Listบัญชีแดง, Example: รายชื่อเอกสารอันตรายที่มีการใช้ในปัจจุบันของ ประเทศอังกฤษ ซึ่งสารที่จะถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมจะต้องควบคุมให้มีความเข้มข้นต่ำสุด ตามหลักของ BATNEEC สารทั้งหมดนี้อยู่ในกลุ่มสารเสี่ยงอันตราย ซึ่งผ่านมติที่ประชุมประเทศในกลุ่มทะเลเหนือครั้งที่ 3 เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1990 โดยให้มีการลดปริมาณลงร้อยละ 50 ก่อนทิ้งลงแหล่งน้ำและปากแม่น้ำภายในปี ค.ศ.1995 [สิ่งแวดล้อม]
Red snapperปลากะพงแดง [TU Subject Heading]
RED TIDEปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี, Example: ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากแพลงค์ตอนพืช (พืชน้ำขนาดเล็ก)มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนทำให้น้ำทะเลบริเวณนั้น เปลี่ยนสีไปจากน้ำทะเลปกติเช่น สีเขียว สีน้ำตาล สีแดง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Red tideปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีแดง [TU Subject Heading]
Red Tideขี้ปลาวาฬ, Example: ปรากฎการณ์ที่แพลงก์ตอนพืชพวกไดโนแฟลกเจลเลต (ได้แก่ นอคติลูกา ซีราเตียม โกนิออแลก เป็นต้น) ชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่ม ปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสี ไปเพราะมีปริมาณของแพลงก์ตอนหนาแน่นมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามมาก็คือเกิดภาวะขาดออกซิเจน ทำให้สัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งต้องตายลงเป็นจำนวนมาก บริเวณที่มักเกิดปรากฎการณ์นี้มักเป้นบริเวณชายฝั่งที่มีแม่น้ำไหลลงสู่ทะเล ซึ่งมีของเสียที่เป็นธาตุอาหารของพืชจากชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมไหลปน เปื้อนออกมา [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Red Bull(name) กระทิงแดง
red packetอั่งเปา
redanป้อมปราการที่ยื่นออกมาจากกำแพงเป็นรูปตัว V
reddeningทำให้แดง
redistributed(vt) แจกจ่ายใหม่
RedTovarich[RedTovarich] RedTovarich
Reduction to Practice(n) การนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ
redundancy(n) การถูกปลดออกจากงาน [ Canada ] dismissal from employment because the job or the worker has been deemed no longer necessary., Syn. [

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lips red as the rose.ริมฝีปากสีแดงกุหลาบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, turn red to tempt Snow White.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงที่จะล่อ ใจสีขาวเหมือนหิมะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม Rebecca (1940)
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว Night and Fog (1956)
A red line strikes out the names of the dead.และชื่อที่ถูกขีดฆ่าด้วยสีแดง คือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว Night and Fog (1956)
You, you, you and you. Paint him red and then kill him.สีแดงเขาแล้วฆ่าเขา จุ๊ ๆ Help! (1965)
They have to paint me red before they chop me.พวกเขามีการวาดฉันสีแดง ก่อนที่พวกเขาสับฉัน Help! (1965)
Oh, feet! Red light.ไฟแดง Help! (1965)
- You're all red again.คุณกำลังสีแดงทั้งหมดอีกครั้ง Help! (1965)
- It's red with yellow wheels.มันคือสีแดงกับล้อสีเหลือง Yellow Submarine (1968)
The little red devils, they love toys. May I try one?พวกมันชอบของเล่น ขอลองหน่อย ขอบใจ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
redA big red fish is swimming about in the pond.
redA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
redA desk stood in the centre, with a red-leather swivel-chair.
redA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
redA further reduction would make us go into the red.
redAh-you've gone all red. Riku - that's so cute!! Ha-haha.
redAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
redAny flower will do, so long as it is red.
redA purple carpet will not go with this red curtain.
redA red and spotted white towel, please.
redA red and white flag was flying in the wind.
redA red ball is mixed in with the white ones.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดหย่อนผ่อนโทษ(v) reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai Definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง
ตัดกำลัง(v) reduce one's power, See also: cripple or weaken one's power, wear sth/sb down, Syn. ทอนกำลัง, Example: ฝ่ายทหารตัดกำลังผู้ก่อการร้ายโดยปิดทางลำเลียงส่งเสบียงอาหาร, Thai Definition: ทำให้อ่อนกำลังลง, ทำให้ความสามารถด้อยลง
ลดแหลก(v) reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai Definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
อ่อนตัว(v) reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai Definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
ใบแดง(n) red card
ไถ่โทษ(v) redeem a mistake, See also: redeem a mistake by good deeds, Syn. ล้างโทษ, ชดใช้โทษ, Example: ผมรับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงเพื่อไถ่โทษ, Thai Definition: ทำความดีเพื่อลบล้างความผิด
ย่นเวลา(v) reduce time, See also: shorten time, Ant. ยืดเวลา, Example: ถ้าคุณไปทางลัดก็จะช่วยย่นเวลาได้มาก, Thai Definition: ทำให้เสียเวลาน้อยลง
ลดค่าใช้จ่าย(v) reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
เกินความจำเป็น(adv) more than is necessary, See also: redundantly, unnecessarily, Syn. เกินจำเป็น, Example: กรมสามัญศึกษาตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจำเป็น จึงเห็นควรให้ปรับลดลง, Thai Definition: มากเกินความต้องการ
ไวน์แดง(n) red wine, Syn. ไวน์, เหล้าองุ่น, Count Unit: ขวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาหารสำเร็จ[āhān samret] (n, exp) EN: prepared food  FR: plat préparé [ m ]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[ākhāt khaēn] (v, exp) EN: feud ; spite ; look upon with hatred
อัลเฟรด โนเบล[Anfrēt Nōbēn] (n, prop) EN: Alfred Nobel   FR: Alfred Nobel
อัปลักษณ์[appalak] (adj) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly  FR: affreux ; hideux
อารมณ์ร้าย[ārom rāi] (adj) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition
อารมณ์ร้อน[ārom røn] (v, exp) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered
แบงก์ร้อย[baeng røi] (n, exp) EN: hundred bill  FR: billet de cent (bahts) [ m ]
แบบจำลอง[baēpjamløng] (n) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; modèle réduit [ m ] ; simulateur [ m ] ; dispositif de simulation [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RED R EH1 D
REDS R EH1 D Z
REDA R EY1 D AH0
REDI R EH1 D IY0
REDO R IY0 D UW1
REDD R EH1 D
REDDY R EH1 D IY0
REDID R IY0 D IH1 D
REDIC R EH1 D IH0 K
REDEL R EH1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
red (n) rˈɛd (r e1 d)
redo (v) rˌiːdˈuː (r ii2 d uu1)
reds (n) rˈɛdz (r e1 d z)
redid (v) rˌiːdˈɪd (r ii2 d i1 d)
redraw (n) rˈiːdrɔː (r ii1 d r oo)
redact (v) rˈɪdˈækt (r i1 d a1 k t)
redcap (n) rˈɛdkæp (r e1 d k a p)
redden (v) rˈɛdn (r e1 d n)
redder (j) rˈɛdər (r e1 d @ r)
redeem (v) rˈɪdˈiːm (r i1 d ii1 m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红色[hóng sè, ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ,   /  ] red (color); revolutionary #2,517 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] red; pellet; powder; cinnabar #4,215 [Add to Longdo]
红军[Hóng Jūn, ㄏㄨㄥˊ ㄐㄩㄣ,   /  ] Red Army #5,212 [Add to Longdo]
缩小[suō xiǎo, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ,   /  ] reduce; decrease #5,356 [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] red; scarlet; bare; naked #6,105 [Add to Longdo]
红旗[hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ,   /  ] red flag #6,871 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] red clouds #6,976 [Add to Longdo]
红星[hóng xīng, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄥ,   /  ] red star; five pointed star as symbol or communism or proletariat; hot film star #7,668 [Add to Longdo]
赎回[shú huí, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄟˊ,   /  ] redeem #8,782 [Add to Longdo]
紧缩[jǐn suō, ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ,   /  ] reduce; tighten; cut back (budget etc) #12,168 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี
Rede(n) |die| คำกล่าว, สุนทรพจน์
reduzieren(vt) |reduzierte, hat reduziert| ลดลง, ทำให้จำนวนน้อยลง เช่น den Preis von 200 auf 150 Euro reduzieren ลดราคาจากสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบ, See also: verringern, A. erhöhen, Syn. erniedrigen
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
neunmalkluges Gerede(n) |das, pl. neunmalkluge Gerede| การแสดงออกหรือคำพูดที่แสดงว่าผู้พูดรู้ในสิ่งต่างๆ ดีกว่าคนอื่นๆ, การอวดรู้, Syn. die Angeberei

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
redetetalked [Add to Longdo]
Ablenkungsmanöver { n }red herring [Add to Longdo]
Amtsschimmel { m }red tape [Add to Longdo]
Bürokratismus { m }red tape [Add to Longdo]
Mennige { f } (Rostschutzfarbe)red lead; minium [Add to Longdo]
Morgenrot { n }; Morgenröte { f }red sky; dawn [Add to Longdo]
Peperoni { pl }; scharfer Paprika | scharfe Paprikasred peppers; chile pepper; chili; chiles | chilies [Add to Longdo]
Radieschen { n } | sich die Radieschen von unten angucken [ übtr. ]red radish; small radish | to push up the daisies [Add to Longdo]
Redakteur { m }editor [Add to Longdo]
Redaktion { f } | Redaktionen { pl }editorial office; editorial staff | editorial offices [Add to Longdo]
Redaktionsschluss { m }press date [Add to Longdo]
Rede { f } | Reden { pl }oration | orations [Add to Longdo]
Rede { f }; Ansprache { f } | Reden { pl } | eine Rede halten | eine Rede halten | eine Rede halten überspeech | speeches | to deliver a speech | to give a speech | to make a speech on; to make a speech about [Add to Longdo]
Rede abschließen | Rede abschließendto perorate | perorating [Add to Longdo]
Reden { n } über die Arbeitshop talk [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
vendredi(n) |m| วันศุกร์
mercredi(n) |m| วันพุธ

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
[べ, be] (n) hereditary occupational group (Yamato period) #104 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (abbr) (See 水曜日) Wednesday; (2) (See 氷水) shaved ice (served with flavored syrup); (3) (See 五行・1) water (fifth of the five elements) #197 [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) #197 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions) #249 [Add to Longdo]
[に, ni] (n) (arch) soil (esp. reddish soil) #252 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
半減[はんげん, hangen] Reduzierung_auf_die_Haelfte [Add to Longdo]
口癖[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
成句[せいく, seiku] Redensart, Idiom [Add to Longdo]
演説[えんぜつ, enzetsu] Rede, Vortrag, Ansprache [Add to Longdo]
編集[へんしゅう, henshuu] Redaktion, Schriftleitung, Herausgabe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Red \Red\ (r[e^]d), obs.
   imp. & p. p. of {Read}. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Red \Red\, v. t.
   To put on order; to make tidy; also, to free from
   entanglement or embarrassement; -- generally with up; as, to
   red up a house. [Prov. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Red \Red\, a. [Compar. {Redder} (-d?r); superl. {Reddest}.] [OE.
   red, reed, AS. re['a]d, re['o]d; akin to OS. r[=o]d, OFries.
   r[=a]d, D. rood, G. roht, rot, OHG. r[=o]t, Dan. & Sw.
   r["o]d, Icel. rau[eth]r, rj[=o][eth]r, Goth. r['a]uds, W.
   rhudd, Armor. ruz, Ir. & Gael. ruadh, L. ruber, rufus, Gr.
   'eryqro`s, Skr. rudhira, rohita; cf. L. rutilus. [root]113.
   Cf. {Erysipelas}, {Rouge}, {Rubric}, {Ruby}, {Ruddy},
   {Russet}, {Rust}.]
   Of the color of blood, or of a tint resembling that color; of
   the hue of that part of the rainbow, or of the solar
   spectrum, which is furthest from the violet part. "Fresh
   flowers, white and reede." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Your color, I warrant you, is as red as any rose.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: Red is a general term, including many different shades
      or hues, as scarlet, crimson, vermilion, orange red,
      and the like.
      [1913 Webster]
 
   Note: Red is often used in the formation of self-explaining
      compounds; as, red-breasted, red-cheeked, red-faced,
      red-haired, red-headed, red-skinned, red-tailed,
      red-topped, red-whiskered, red-coasted.
      [1913 Webster]
 
   {Red admiral} (Zool.), a beautiful butterfly ({Vanessa
    Atalanta}) common in both Europe and America. The front
    wings are crossed by a broad orange red band. The larva
    feeds on nettles. Called also {Atalanta butterfly}, and
    {nettle butterfly}.
 
   {Red ant}. (Zool.)
   (a) A very small ant ({Myrmica molesta}) which often infests
     houses.
   (b) A larger reddish ant ({Formica sanguinea}), native of
     Europe and America. It is one of the slave-making
     species.
 
   {Red antimony} (Min.), kermesite. See {Kermes mineral}
   (b), under {Kermes}.
 
   {Red ash} (Bot.), an American tree ({Fraxinus pubescens}),
    smaller than the white ash, and less valuable for timber.
    --Cray.
 
   {Red bass}. (Zool.) See {Redfish}
   (d) .
 
   {Red bay} (Bot.), a tree ({Persea Caroliniensis}) having the
    heartwood red, found in swamps in the Southern United
    States.
 
   {Red beard} (Zool.), a bright red sponge ({Microciona
    prolifera}), common on oyster shells and stones. [Local,
    U.S.]
 
   {Red birch} (Bot.), a species of birch ({Betula nigra})
    having reddish brown bark, and compact, light-colored
    wood. --Gray.
 
   {Red blindness}. (Med.) See {Daltonism}.
 
   {Red book}, a book containing the names of all the persons in
    the service of the state. [Eng.]
 
   {Red book of the Exchequer}, an ancient record in which are
    registered the names of all that held lands per baroniam
    in the time of Henry II. --Brande & C.
 
   {Red brass}, an alloy containing eight parts of copper and
    three of zinc.
 
   {Red bug}. (Zool.)
   (a) A very small mite which in Florida attacks man, and
     produces great irritation by its bites.
   (b) A red hemipterous insect of the genus {Pyrrhocoris},
     especially the European species ({Pyrrhocoris apterus}),
     which is bright scarlet and lives in clusters on tree
     trunks.
   (c) See {Cotton stainder}, under {Cotton}.
 
   {Red cedar}. (Bot.) An evergreen North American tree
    ({Juniperus Virginiana}) having a fragrant red-colored
    heartwood.
   (b) A tree of India and Australia ({Cedrela Toona}) having
     fragrant reddish wood; -- called also {toon tree} in
     India.
 
   {Red horse}. (Zool.)
   (a) Any large American red fresh-water sucker, especially
     {Moxostoma macrolepidotum} and allied species.
   (b) See the Note under {Drumfish}.
 
   {Red lead}.
   (Chem) See under {Lead}, and {Minium}.
 
   {Red-lead ore}. (Min.) Same as {Crocoite}.
 
   {Red liquor} (Dyeing), a solution consisting essentially of
    aluminium acetate, used as a mordant in the fixation of
    dyestuffs on vegetable fiber; -- so called because used
    originally for red dyestuffs. Called also {red mordant}.
    
 
   {Red maggot} (Zool.), the larva of the wheat midge.
 
   {Red manganese}. (Min.) Same as {Rhodochrosite}.
 
   {Red man}, one of the American Indians; -- so called from his
    color.
 
   {Red maple} (Bot.), a species of maple ({Acer rubrum}). See
    {Maple}.
 
   {Red mite}. (Zool.) See {Red spider}, below.
 
   {Red mulberry} (Bot.), an American mulberry of a dark purple
    color ({Morus rubra}).
 
   {Red mullet} (Zool.), the surmullet. See {Mullet}.
 
   {Red ocher} (Min.), a soft earthy variety of hematite, of a
    reddish color.
 
   {Red perch} (Zool.), the rosefish.
 
   {Red phosphorus}. (Chem.) See under {Phosphorus}.
 
   {Red pine} (Bot.), an American species of pine ({Pinus
    resinosa}); -- so named from its reddish bark.
 
   {Red precipitate}. See under {Precipitate}.
 
   {Red Republican} (European Politics), originally, one who
    maintained extreme republican doctrines in France, --
    because a red liberty cap was the badge of the party; an
    extreme radical in social reform. [Cant]
 
   {Red ribbon}, the ribbon of the Order of the Bath in England.
    
 
   {Red sanders}. (Bot.) See {Sanders}.
 
   {Red sandstone}. (Geol.) See under {Sandstone}.
 
   {Red scale} (Zool.), a scale insect ({Aspidiotus aurantii})
    very injurious to the orange tree in California and
    Australia.
 
   {Red silver} (Min.), an ore of silver, of a ruby-red or
    reddish black color. It includes {proustite}, or light red
    silver, and {pyrargyrite}, or dark red silver.
 
   {Red snapper} (Zool.), a large fish ({Lutjanus aya} syn.
    {Lutjanus Blackfordii}) abundant in the Gulf of Mexico and
    about the Florida reefs.
 
   {Red snow}, snow colored by a mocroscopic unicellular alga
    ({Protococcus nivalis}) which produces large patches of
    scarlet on the snows of arctic or mountainous regions.
 
   {Red softening} (Med.) a form of cerebral softening in which
    the affected parts are red, -- a condition due either to
    infarction or inflammation.
 
   {Red spider} (Zool.), a very small web-spinning mite
    ({Tetranychus telarius}) which infests, and often
    destroys, plants of various kinds, especially those
    cultivated in houses and conservatories. It feeds mostly
    on the under side of the leaves, and causes them to turn
    yellow and die. The adult insects are usually pale red.
    Called also {red mite}.
 
   {Red squirrel} (Zool.), the chickaree.
 
   {Red tape},
   (a) the tape used in public offices for tying up documents,
     etc. Hence,
   (b) official formality and delay; excessive bureaucratic
     paperwork.
 
   {Red underwing} (Zool.), any species of noctuid moths
    belonging to {Catacola} and allied genera. The numerous
    species are mostly large and handsomely colored. The under
    wings are commonly banded with bright red or orange.
 
   {Red water}, a disease in cattle, so called from an
    appearance like blood in the urine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Red \Red\ (r?d), n.
   1. The color of blood, or of that part of the spectrum
    farthest from violet, or a tint resembling these.
    "Celestial rosy red, love's proper hue." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A red pigment.
    [1913 Webster]
 
   3. (European Politics) An abbreviation for Red Republican.
    See under Red, a. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (Med.) The menses. --Dunglison.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {English red}, a pigment prepared by the Dutch, similar to
    Indian red.
 
   {Hypericum red}, a red resinous dyestuff extracted from
    Hypericum.
 
   {Indian red}. See under {Indian}, and {Almagra}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wine \Wine\, n. [OE. win, AS. win, fr. L. vinum (cf. Icel.
   v[imac]n; all from the Latin); akin to Gr. o'i^nos, ?, and E.
   withy. Cf. {Vine}, {Vineyard}, {Vinous}, {Withy}.]
   [1913 Webster]
   1. The expressed juice of grapes, esp. when fermented; a
    beverage or liquor prepared from grapes by squeezing out
    their juice, and (usually) allowing it to ferment. "Red
    wine of Gascoigne." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Wine is a mocker, strong drink is raging, and
       whosoever is deceived thereby is not wise. --Prov.
                          xx. 1.
    [1913 Webster]
 
       Bacchus, that first from out the purple grape
       Crushed the sweet poison of misused wine. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wine is essentially a dilute solution of ethyl alcohol,
      containing also certain small quantities of ethers and
      ethereal salts which give character and bouquet.
      According to their color, strength, taste, etc., wines
      are called {red}, {white}, {spirituous}, {dry},
      {light}, {still}, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. A liquor or beverage prepared from the juice of any fruit
    or plant by a process similar to that for grape wine; as,
    currant wine; gooseberry wine; palm wine.
    [1913 Webster]
 
   3. The effect of drinking wine in excess; intoxication.
    [1913 Webster]
 
       Noah awoke from his wine.       --Gen. ix. 24.
    [1913 Webster]
 
   {Birch wine}, {Cape wine}, etc. See under {Birch}, {Cape},
    etc.
 
   {Spirit of wine}. See under {Spirit}.
 
   {To have drunk wine of ape} or {To have drunk wine ape}, to
    be so drunk as to be foolish. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Wine acid}. (Chem.) See {Tartaric acid}, under {Tartaric}.
    [Colloq.]
 
   {Wine apple} (Bot.), a large red apple, with firm flesh and a
    rich, vinous flavor.
 
   {Wine fly} (Zool.), small two-winged fly of the genus
    {Piophila}, whose larva lives in wine, cider, and other
    fermented liquors.
 
   {Wine grower}, one who cultivates a vineyard and makes wine.
    
 
   {Wine measure}, the measure by which wines and other spirits
    are sold, smaller than beer measure.
 
   {Wine merchant}, a merchant who deals in wines.
 
   {Wine of opium} (Pharm.), a solution of opium in aromatized
    sherry wine, having the same strength as ordinary
    laudanum; -- also {Sydenham's laudanum}.
 
   {Wine press}, a machine or apparatus in which grapes are
    pressed to extract their juice.
 
   {Wine skin}, a bottle or bag of skin, used, in various
    countries, for carrying wine.
 
   {Wine stone}, a kind of crust deposited in wine casks. See
    1st {Tartar}, 1.
 
   {Wine vault}.
    (a) A vault where wine is stored.
    (b) A place where wine is served at the bar, or at tables;
      a dramshop. --Dickens.
 
   {Wine vinegar}, vinegar made from wine.
 
   {Wine whey}, whey made from milk coagulated by the use of
    wine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 red
   adj 1: of a color at the end of the color spectrum (next to
       orange); resembling the color of blood or cherries or
       tomatoes or rubies [syn: {red}, {reddish}, {ruddy},
       {blood-red}, {carmine}, {cerise}, {cherry}, {cherry-red},
       {crimson}, {ruby}, {ruby-red}, {scarlet}]
   2: characterized by violence or bloodshed; "writes of crimson
     deeds and barbaric days"- Andrea Parke; "fann'd by Conquest's
     crimson wing"- Thomas Gray; "convulsed with red rage"- Hudson
     Strode [syn: {crimson}, {red}, {violent}]
   3: (especially of the face) reddened or suffused with or as if
     with blood from emotion or exertion; "crimson with fury";
     "turned red from exertion"; "with puffy reddened eyes"; "red-
     faced and violent"; "flushed (or crimson) with embarrassment"
     [syn: {crimson}, {red}, {reddened}, {red-faced}, {flushed}]
   n 1: red color or pigment; the chromatic color resembling the
      hue of blood [syn: {red}, {redness}]
   2: a tributary of the Mississippi River that flows eastward from
     Texas along the southern boundary of Oklahoma and through
     Louisiana [syn: {Red}, {Red River}]
   3: emotionally charged terms used to refer to extreme radicals
     or revolutionaries [syn: {Bolshevik}, {Marxist}, {red},
     {bolshie}, {bolshy}]
   4: the amount by which the cost of a business exceeds its
     revenue; "the company operated at a loss last year"; "the
     company operated in the red last year" [syn: {loss}, {red
     ink}, {red}] [ant: {gain}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 red‐
  re‐

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 red
  net; network(reto)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top