ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

passive

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passive-, *passive*
Possible hiragana form: ぱっしう゛ぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passive(adj) อยู่เฉยๆ, See also: เรื่อยๆ, ไม่ดิ้นรน, Syn. inactive, Ant. active
passive(adj) ซึ่งไม่มีปฏิกิริยา, See also: ไม่โต้แย้ง
passively(adv) อย่างเฉื่อยๆ, See also: อย่างไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ, Syn. indifferently, quietly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passive(แพส'ซิฟว) adj. อยู่เฉย ๆ , ไม่ดิ้นรน, ไม่มีปฏิกิริยา, ไม่โต้ตอบ, ไม่ร่วมด้วย, เกี่ยวกับกรรมวาจก n. กรรมวาจก รูปแบบที่ไม่มีปฏิกิริยา, See also: passivity n.
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์, ใจเย็น, เมินเฉย, สงบใจ, ไม่มีความรู้สึก, ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive

English-Thai: Nontri Dictionary
passive(adj) ไม่โต้ตอบ, อยู่เฉยๆ, ซึ่งถูกกระทำ
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย, ไม่สะดุ้งสะเทือน, ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passiveอกัมมันต์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive absorptionการดูดซึมแบบไม่ใช้พลังงาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
passive articulatorฐาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive deviceอุปกรณ์กสานติ์, อุปกรณ์แพสซิฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive exerciseกายบริหารแบบทำให้, อัญกายบริหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunisation; immunization, passiveการก่อภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunityภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunization; immunisation, passiveการก่อภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive movementการเคลื่อนไหวแบบทำให้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive obedience theoryทฤษฎีสวามิภักดิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
passive immunizationภูมิคุ้มกันรับมา, ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายไดัรับมาจากการฉีดเซรุ่ม ซึ่งมีแอนติบอดีอยู่ด้วย ด้วยวิธีนี้จะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันทันที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Passive smokingการได้รับควันบุหรี่ทางอ้อม [TU Subject Heading]
passive transportแพสสีฟทรานสปอร์ต, การเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือไอออนของสารจากบริเวณหนึ่งไปสู่อีกบริเวณหนึ่งโดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอกระบบ เช่น การออสโมซิส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Passive voiceกรรมวาจก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must say, it seems to me that it's gone beyond remedies like passive resistance.ผมต้องขอพูดว่า มันมาไกลเกินกว่า จะใช้การขัดขวางโดยไม่ต่อสู้แล้ว Gandhi (1982)
If I may I, for one, have never advocated passive anything.ถ้าจะให้พูด ผมก็ไม่เชื่อในการไม่ต่อสู้ Gandhi (1982)
we'll now begin with afpsr-- air force passive strain response.ตอนนี้เราจะทดสอบ AFPSR การทนทานต่ออุณหภูมิสูง Spies Like Us (1985)
...many years ago. It was just... Just a passive protest.ได้มีการประท้วงเกิดขึ้น American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
but as you can see, the low-velocity blood drops clearly point in the direction opposite to that in which we know rodrigo to have fled, which makes it impossible -- except those low-velocity drops were revealed to actually be 90-degree passive dropsแต่อย่างที่คุณเห็น วิถีของหยดเลือด แสดงให้เห็นชัดว่าทิศทาง มันตรงกันข้ามกับทางที่ร๊อดริโก้หนี Morning Comes (2007)
it's a pretty passive approach For the daughter Of an alcoholic.- มีอย่างอื่นมั๊ย? มันอาจเป็นคล้ายๆกับ ลูกสาวที่ติดเหล้า 97 Seconds (2007)
Talk about your passive aggressive.ก้าวร้าวอย่างแรงเลยนะ Sí se puede (2008)
Look, you wanna drop the passive aggressive bullshit for once, please?เลิกทำเป็นดื้อได้แล้ว สักครั้ง ได้โปรด Day of the Dead (2008)
There's nothing passive with my aggression.ไม่มีอะไรนุ่มนวลจากความก้าวร้าวของฉันหรอก Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm more than familiar with passive coercion.ฉันคุ้นเคยกับวิธีไม่ใช้การบังคับ The No-Brainer (2009)
I noticed a passive flow pattern bloodstain, approximately two meters in length, emanating from the head wound, and the sample was consistent with the sample from the defendant's shirt.ผมสังเกต รูปแบบการไหลเรื่อยๆ ของคราบเลือด ประมาณได้ ว่ายาว 2 เมตร กระจายจาก แผลที่ศีรษะ Living the Dream (2009)
"The bloodstain described a passive pooling"คราบเลือด บอกถึง รูปร่างการไหล Living the Dream (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passive67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
passiveHe has a passive character.
passiveHe is passive in everything.
passiveHe was passive by nature.
passiveHow can you be so passive? Why don't you retaliate?
passiveIncluded for the grammar section it includes the passive voice of the present perfect.
passiveIn the greatest of all works of art everything had been realized, I could give nothing, and my restless mind tired of passive contemplation.
passiveIt is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.
passiveNow Marina was a romantic, she had not yet fallen into that passive state of mind which accepts that one should find a corner to live, anywhere, and then arrange one's whole life around it.
passiveObservation is a passive science, experimentation an active science.
passiveThe passive man seldom, if ever, expresses himself.
passiveTV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉื่อย(adj) passive, See also: inactive, leisurely, Syn. ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: คำสั่งสอนที่ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกแขวนคอ ทำให้คนไทยเป็นคนเฉื่อยต่อปัญหาส่วนรวมของสังคม
กรรมวาจก(n) passive voice, Thai Definition: กริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการกหรือผู้ถูกกระทำ, กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทำหน้าที่เป็นกรรมการก คือผู้ถูกใช้ให้ทำ, กริยาของประโยคกรรมวาจกต้องใช้สกรรมกริยา คือ กริยาที่เรียกหากรรม โดยใช้กริยานุเคราะห์ ถูก ถูก-ให้ หรือถูกให้ประกอบ เช่น รถถูกขโมย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉย ๆ[choēi-choei] (x) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so  FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
เฉยเมย[choēimoēi] (adj) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive  FR: passif ; inactif ; indifférent
โดน[dōn] (x) EN: [ used to form the passive voice = to be + p.p. ]  FR: [ indique la forme passive = être + p.p. ]
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
กรรมวาจก[kammawājok] (n) EN: passive voice  FR: voix passive [ f ]
ผู้สูบบุหรี่มือสอง[phū sūp burī meūsøng] (n, exp) EN: passive smoker ; involuntary smoker ; secondhand smoker  FR: fumeur passif [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
passive
passively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passive
passives
passively
passiveness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
被动[bèi dòng, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] passive #5,699 [Add to Longdo]
被动免疫[bèi dòng miǎn yì, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ,     /    ] passive immunity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passiv; untätig { adj } | passiver | am passivstenpassive | more passive | most passive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u, vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P) #9,337 [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp, v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
されてしまった[sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
パッシブ[passhibu] (adj-na) passive [Add to Longdo]
パッシブクライアント[passhibukuraianto] (n) { comp } passive client [Add to Longdo]
パッシブスモーキング[passhibusumo-kingu] (n) passive smoking [Add to Longdo]
パッシブソーラー[passhibuso-ra-] (n) passive solar [Add to Longdo]
パッシブソーラーハウス[passhibuso-ra-hausu] (n) passive solar house [Add to Longdo]
パッシブソナー[passhibusona-] (n) passive sonar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display [Add to Longdo]
受動[じゅどう, judou] passive (a-no) [Add to Longdo]
受動局[じゅどうきょく, judoukyoku] passive station [Add to Longdo]
受動的[じゅどうてき, judouteki] passive [Add to Longdo]
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] passives_Wahlrecht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passive \Pas"sive\, a. [L. passivus: cf. F. passif. See
   {Passion}.]
   1. Not active, but acted upon; suffering or receiving
    impressions or influences; as, they were passive
    spectators, not actors in the scene.
    [1913 Webster]
 
       The passive air
       Upbore their nimble tread.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The mind is wholly passive in the reception of all
       its simple ideas.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Receiving or enduring without either active sympathy or
    active resistance; without emotion or excitement; patient;
    not opposing; unresisting; as, passive obedience; passive
    submission.
    [1913 Webster]
 
       The best virtue, passive fortitude.  --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) Inactive; inert; unreactive; not showing strong
    affinity; as, red phosphorus is comparatively passive.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Designating certain morbid conditions, as
    hemorrhage or dropsy, characterized by relaxation of the
    vessels and tissues, with deficient vitality and lack of
    reaction in the affected tissues.
    [1913 Webster]
 
   {Passive congestion} (Med.), congestion due to obstruction to
    the return of the blood from the affected part.
 
   {Passive iron} (Chem.), iron which has been subjected to the
    action of heat, of strong nitric acid, chlorine, etc. It
    is then not easily acted upon by acids.
 
   {Passive movement} (Med.), a movement of a part, in order to
    exercise it, made without the assistance of the muscles
    which ordinarily move the part.
 
   {Passive obedience} (as used by writers on government),
    obedience or submission of the subject or citizen as a
    duty in all cases to the existing government.
 
   {Passive prayer}, among mystic divines, a suspension of the
    activity of the soul or intellectual faculties, the soul
    remaining quiet, and yielding only to the impulses of
    grace.
 
   {Passive verb}, or {Passive voice} (Gram.), a verb, or form
    of a verb, which expresses the effect of the action of
    some agent; as, in Latin, doceor, I am taught; in English,
    she is loved; the picture is admired by all; he is
    assailed by slander.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Inactive; inert; quiescent; unresisting; unopposing;
     suffering; enduring; submissive; patient.
     [1913 Webster] Passive balloon

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passive
   adj 1: lacking in energy or will; "Much benevolence of the
       passive order may be traced to a disinclination to
       inflict pain upon oneself"- George Meredith [syn:
       {passive}, {inactive}] [ant: {active}]
   2: peacefully resistant in response to injustice; "passive
     resistance" [syn: {passive}, {peaceful}]
   3: expressing that the subject of the sentence is the patient of
     the action denoted by the verb; "academics seem to favor
     passive sentences" [ant: {active}]
   n 1: the voice used to indicate that the grammatical subject of
      the verb is the recipient (not the source) of the action
      denoted by the verb; "`The ball was thrown by the boy' uses
      the passive voice"; "`The ball was thrown' is an
      abbreviated passive" [syn: {passive voice}, {passive}]
      [ant: {active}, {active voice}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top