ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洶-, *洶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[洶, xiōng, ㄒㄩㄥ] turbulent, torrential, restless
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  匈 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汹涌[xiōng yǒng, ㄒㄩㄥ ㄩㄥˇ, / ] to surge up violently (of ocean, river, lake etc); turbulent, #16,475 [Add to Longdo]
气势汹汹[qì shì xiōng xiōng, ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, / ] aggressive, #34,357 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] torrential rush; tumultuous, #89,417 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I realize we're standing in the middle of the street the light's changed and there's this wall of serious traffic speeding towards us.[CN] 我猛地意識到我們正站在大街中央... ...信號一變,湧的車輛向我們衝過來 Michael Clayton (2007)
The Milky Way floods the sky[CN] 銀河水波涌,浪花灑滿天空 Hong Kong Nocturne (1967)
Torrential rains sweep across rivers[CN] 暴雨,激流沖 Hong Kong Nocturne (1967)
From the park... From the park... In the next ten minutes the square was swarming with people.[CN] 從市鎮公園那裏 十分鐘內廣場裏就是人群 12:08 East of Bucharest (2006)
The Milky Way as it seems, does appear threatening[CN] 銀河為什麼涌 狂風為何吹送 Hong Kong Nocturne (1967)
But then, the traffic, the stampede, the cars, the trucks, the horns this poor woman screaming, and I'm thinking, "No.[CN] 但隨後,湧的車流、湧動的人群、 轎車、卡車、警笛的尖叫 ...還有這可憐女人的尖叫,我想,「不 這不是重生 Michael Clayton (2007)
Mean as hell and thick as grass.[CN] 來勢 Edge of Tomorrow (2014)
The Khitan are a formidable foe.[CN] 遼兵來勢 Saving General Yang (2013)
'The waves are coming.' 'The waves are crashing.' 'The waves are pushing in.'[CN] 浪濤拍岸 波濤涌 波浪來襲 波光粼粼 Love Your Neighbor (2013)
At the same time, Great Britain moved 11,000 troops into Canada and positioned them menacingly along America's northern border.[CN] 同時英國往加拿大調11,000人的軍隊 把來勢的他們布置在美國的北部邊界 The Money Masters (1996)
To watch the tits to tits battle[CN] 欣賞這場波濤涌的大戰 Sing gum zhook kao (2004)
In front of Admiralty's Immigration Department ...people all crowded together[CN] {\fn华文新魏\fs20\bord1\shad0\fsp2\3cHFF8000}在金鐘道人民入境事務處門口 {\fn华文新魏\fs20\bord1\shad0\fsp2\3cHFF8000}人潮 Lost Souls (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top