ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恶浪

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恶浪-, *恶浪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶浪[è làng, ㄜˋ ㄌㄤˋ, / ] violent wave; fierce billow; fig. depraved force, #75,321 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The King of England has been carried far from the shore, but he does not know it.[CN] 他被淫风恶浪冲离海岸 The King of England has been carried far from the shore, 而他却毫不知情 but he does not know it. Lady in Waiting (2008)
He has been carried far from the shore but he does not know it.[CN] 他被淫风恶浪冲离海岸 He has been carried far from the shore 而他却毫不知情 but he does not know it. Matters of State (2008)
THOUGH THE WATERS THEREOF RAGE AND SWELL[CN] 即使恶浪不断扑来 New Nightmare (1994)
I have an aversion to wasted journeys.[CN] 我厌恶浪费旅程。 Closed Circuit (2013)
♪ I hate waste.[CN] 注意 我极度厌恶浪 Un plan parfait (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top