ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gravely

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravely-, *gravely*, grave
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I am gravely disappointed.ข้าผิดหวังอย่างมาก The Road Warrior (1981)
My father is gravely ill after fighting to come here because you begged me to.ท่านพ่อป่วยหนักเลย หลังจากเราทะเลาะกัน ฉันอยากมาที่นี้ เพราะว่าเธอขอร้องฉัน Wuthering Heights (1992)
Yes he is, but he's still gravely ill from the spell...หายใจสิ แต่เขาเพิ่งหายจากคำสาป... Spirited Away (2001)
We have a patient who is gravely ill.เรามีผู้ป่วย. ที่ป่วยใกล้เสียชีวิต 21 Grams (2003)
What's happened to her? She's gravely ill.เกิดอะไรขึ้นกับนาง นางป่วยหนัก Le Morte d'Arthur (2008)
- No, he's gravely injured. - Well, then he shouldn't be driving.เปล่า เขาเจ็บหนัก งั้นเขาก็ไม่ใช่คนขับรถ Superhero Movie (2008)
Your friend Bobby... We know he's gravely injured.บ็อบบี้เพื่อนนาย เรารู้ว่าเขาบาดเจ็บสาหัส Sympathy for the Devil (2009)
Park, I think you're gravely mistaken.คุณปาร์ค ผมว่าคุณกำลังทำผิดพลาดอย่างมาก The Case of Itaewon Homicide (2009)
- Is she gravely disabled?- มีความพิการขั้นรุนแรงหรือเปล่า Frankie & Alice (2010)
I guess when he said, [ in a gravely voice ] I'm gonna git you, [ cheerfully ] uh, he meant chocolates.ฉันเดาว่าตอนที่เขาพูด ผมจะงาบคุณ เขาคงหมายถึงให้งาบช็อกโกแลต Communication Studies (2010)
I am told the assassin that survived is gravely injured.ผมจะบอกให้นักฆ่า คนที่รอดชีวิต ได้รับบาดเจ็บสาหัส I See You (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gravelyHe addressed the crowd gravely.
gravelyIt is said that his mother is gravely ill.
gravelyThe doctor looked gravely at the patient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างร้ายแรง(adv) seriously, See also: gravely, Example: สัตว์ที่ถูกส่องได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงด้วยฤทธิ์ของท่อนเหล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งใจจริง[tangjai jing] (adv) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gravely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gravely

Japanese-English: EDICT Dictionary
儼として[げんとして, gentoshite] (adv) solemnly; gravely; majestically; authoritatively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gravely \Grave"ly\, adv.
   In a grave manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gravely
   adv 1: in a grave and sober manner; "he walked soberly toward
       the altar" [syn: {gravely}, {soberly}, {staidly}]
   2: to a severe or serious degree; "fingers so badly frozen they
     had to be amputated"; "badly injured"; "a severely impaired
     heart"; "is gravely ill"; "was seriously ill" [syn: {badly},
     {severely}, {gravely}, {seriously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top