ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剧-, *剧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剧, jù, ㄐㄩˋ] theatrical plays, opera, drama; severe, acute
Radical: Decomposition: 居 (jū ㄐㄩ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 909

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄩˋ, / ] drama; play; show; severe, #1,715 [Add to Longdo]
电视[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] TV play; soap opera, #3,569 [Add to Longdo]
[bēi jù, ㄅㄟ ㄐㄩˋ, / ] tragedy, #4,175 [Add to Longdo]
[jù qíng, ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] story line; plot, #6,062 [Add to Longdo]
[xì jù, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] drama; play; theater, #6,373 [Add to Longdo]
[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] to intensify; to sharpen; to accelerate; to aggravate; to exacerbate; to embitter, #6,417 [Add to Longdo]
[jù běn, ㄐㄩˋ ㄅㄣˇ, / ] script for play, opera, movie etc; screenplay, #6,505 [Add to Longdo]
[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent; acute; severe; fierce, #7,568 [Add to Longdo]
[xǐ jù, ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] comedy, #8,626 [Add to Longdo]
[huà jù, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩˋ, / ] stage play; modern drama, #8,708 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Starring Members of the Proletkult Theater Sailors of the Black-Sea Fleet[CN] 演员: 普罗特克特中央工人场 黑海舰队官兵 Battleship Potemkin (1925)
To victory and defeat and stupid tragic sorrow. But don't ask me to do it, please![CN] 为胜利,失败,愚蠢, 悲,痛苦干杯 Cavalcade (1933)
The target— the Odessa theater.[CN] 目标 -奥德萨 Battleship Potemkin (1925)
Tragedy?[CN] 惨? The Mummy (1932)
What kind of a comedy is this![CN] 多么好笑的喜啊! Seduction (1929)
- going to the pantomime and the zoo...[CN] 我们小时候看哑或者 上动物园的时候 Cavalcade (1933)
Opera?[CN] 戏? Chandni Chowk to China (2009)
My poor husband is waiting for me at the theatre.[CN] 我可怜的丈夫正在院等我 Seduction (1929)
THE END[CN]  The Phantom Carriage (1921)
END[CN] 全 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Script by N. F. AGADZHANOVA-SHUTKO[CN] 编: N. F. Battleship Potemkin (1925)
Yes. A tragedy at the museum after you left.[CN] 是的,在你离开之后 博物馆里发生了一起惨 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top