Search result for

be strong

(32 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be strong-, *be strong*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"May you be stronger than steel. ""ขอให้คุณแข็งแกร่งกว่าเหล็ก" Idemo dalje (1982)
Sister, you should be stronger!พี่สาว พี่ต้องแกร่งกว่านี้! Vampire Hunter D (1985)
If we went in, we wouldn't be strong enough to come back out.ถ้าเราเข้าไป เราจะไม่มีกำลังเพียงพอ ที่จะกลับออกมานะ Akira (1988)
I want to be strong and smart like you.ฉันอยากแข็งแกร่งและฉลาดเหมือนคุณ Léon: The Professional (1994)
You have to be strong.เธอต้องเข้มแข็ง Wild Reeds (1994)
I'm trying to be strong, but... i have no one to turn to... for solace...ข้าพยายามจะเข้มแข็ง ข้าไม่มีที่พึ่ง หรือใครที่สามารถเข้าใจข้าได้เลย Snow White: A Tale of Terror (1997)
Be strong yet supple.จงหนักแน่นแต่ยืดหยุ่น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
With the Elixir of Life, Voldemort will be strong again.เพื่อให้โวลเดอมอร์กลับแข็งแรงขึ้นอีก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Be strong, Marisa.Be strong, Marisa. Maid in Manhattan (2002)
You gotta be strong.นายจะแข็งแรง. Ice Age (2002)
I know it hurts. Be strong, baby.พ่อรู้ว่ามันเจ็บ เข้มแข็งไว้ลูก Signs (2002)
He's gotta be strong And it's gotta be soon And he's gotta be larger than lifeเขาต้องแกร่ง และไม่นาน เขาต้องยิ่งใหญ่ กว่าใคร ๆ Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be strongA policeman should be strong and quick in action.
be strongHe appears to be strong and healthy.
be strongI'm counting on you to be strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็ง[V] be strong, See also: be stiff, Ant. อ่อน, อ่อนแอ, Example: นักมวยคนนี้มันแข็งจริงๆ ท่าจะล้มมันได้ยาก, Thai definition: เข้มแข็งทนทาน, ไม่แพ้ง่ายๆ
แข็งแรง[V] be healthy, See also: be strong, Syn. ล่ำสัน, Ant. อ่อนแอ, Example: ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา, Thai definition: มีกำลังมาก, ทำอย่างเต็มกำลัง
เข้มแข็ง[V] be vigorous, See also: be strong, Syn. อดทน, แข็งแกร่ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้ มีคนอีกหลายคนที่รอเธออยู่, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
ปีกกล้าขาแข็ง[V] become full-fledged, See also: be strong enough, Example: เมื่อลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา แม่ไก่ก็ไม่ยอมทิ้งลูก กกจนลูกปีกกล้าขาแข็ง, Thai definition: พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย, Notes: (สำนวน)
ทน[V] be durable, See also: be strong, stand, Syn. คงทน, ทนทาน, Example: ไม้สักทนกว่าไม้ยาง, Thai definition: ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย
ฉุน[V] be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, be poignant, Example: เหล้าที่เซ่นสังเวยมีรสจืดไม่ฉุนเหมือนเหล้าที่ยังไม่ได้เซ่นสังเวย, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุนกึก[V] be pungent, See also: be strong, be sharp, be piquant, Example: กลิ่นเหม็นไหม้ที่ผมได้กลิ่นอยู่เมื่อครู่ก็ฉุนกึกขึ้นกระทบจมูกอย่างแรง, Thai definition: มีกลิ่นฉุนแรงอย่างทำให้ชะงักจมูกในทันใด
กำยำ[V] be sturdy, See also: be strong, be stout, be stalwart, be robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: เมื่อมีการต่อสู้เขามักได้เปรียบเด็กคนอื่นๆ เพราะร่างกายกำยำกว่าเด็กวัยเดียวกัน และก็บึกบึนกว่าด้วย
ขมัง[V] be strong, See also: be vigorous, be precise, be accurate, Syn. แข็ง, แรง, แกร่ง, Example: วิชาของหมอผีคนนี้ขมังมาก
จ้า[V] be bright, See also: be strong, be brilliant, Syn. จัด, แรง, Example: แสงไฟจ้าแบบนี้ ถ้ามองนานๆ ทำให้สายตาเสียได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be strong   
เข้มข้น[v.] (khemkhon) EN: be full-flavoured ; be rich ; be strong   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous   FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ทน[v.] (thon) EN: last ; resist ; be durable ; be strong ; stand   FR: durer ; résister

Japanese-English: EDICT Dictionary
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top