ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

combatively

K AH0 M B AE1 T IH0 V   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combatively-, *combatively*, combative
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา combatively มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *combatively*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combative[ADJ] ที่กระหายที่จะต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combatant, pugnacious, belligerent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative

English-Thai: Nontri Dictionary
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮึกห้าว[ADJ] bellicose, See also: belligerent, combative, Example: จ้าวกระทิงหนุ่มตัวนั้นนิสัยฮึกห้าว เที่ยวขวิดสัตว์อื่นไปทั่วป่า, Thai definition: คะนองอย่างเกรี้ยวกราด, คะนองอย่างดุร้าย

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBATIVE    K AH0 M B AE1 T IH0 V
COMBATIVE    K AA2 M B AE1 T IH2 V
COMBATIVENESS    K AH0 M B AE1 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combative    (j) kˈɒmbətɪv (k o1 m b @ t i v)
combatively    (a) kˈɒmbətɪvliː (k o1 m b @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative, #15,274 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampflust {f}combativeness [Add to Longdo]
kampfbereit {adv}combatively [Add to Longdo]
kampflustigcombative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
闘志を燃やす[とうしをもやす, toushiwomoyasu] (exp,v5s) to burn with combativeness [Add to Longdo]
闘志満々;闘志満満[とうしまんまん(uK), toushimanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) brimming with fighting spirit; being strong in the will to fight; burning with combativeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 combatively
   adv 1: in a bellicose contentious manner; "`Don't trespass onto
       my property,' the neighbor shouted combatively" [syn:
       {combatively}, {scrappily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top