ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาหัส

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาหัส-, *สาหัส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาหัส[ADJ] severe, See also: grievous, serious, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, วิกฤต
สาหัส[ADJ] moribund, See also: almost dead, critical, Syn. ร้ายแรง, ยิ่งนัก, Example: แม้จะตกจากยอดมะพร้าวลงมามีอาการสาหัสก็ตาม ค่าของคนคนนี้คือความทนและมีกรรม, Thai definition: รุนแรงเกินสมควร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาหัส[ADV] seriously, See also: fatally, bitterly, Syn. ร้ายแรง, ยิ่งนัก, Example: เขาถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: รุนแรงเกินสมควร
สาหัสสากรรจ์[ADV] seriously, See also: very severe, grievous, severely, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, หนักหนา, สาหัส, Example: เกษตรกรในภาคอีสานต้องประสบกับปัญหาเรื่องน้ำอย่างสาหัสสากรรจ์ในฤดูแล้ง, Thai definition: อย่างร้ายแรงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาหัสสากรรจ์[ADV] seriously, See also: very severe, grievous, severely, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, หนักหนา, สาหัส, Example: เกษตรกรในภาคอีสานต้องประสบกับปัญหาเรื่องน้ำอย่างสาหัสสากรรจ์ในฤดูแล้ง, Thai definition: อย่างร้ายแรงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาหัส(-หัด) ว. ร้ายแรง เช่น บาดเจ็บสาหัส, รุนแรงเกินควร เช่น ถูกลงโทษอย่างสาหัส.
สาหัสสากรรจ์ว. แสนสาหัส, ร้ายแรงมาก, คอขาดบาดตาย, เช่น ได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์, โดยปริยายหมายความว่า ลำบากยิ่ง เช่น ทางนี้ทุรกันดารสาหัสสากรรจ์ บุกป่าฝ่าดงอย่างสาหัสสากรรจ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm exhausted. Quick, help me to my plane.ฉันบาดเจ็บสาหัส เร็ว ช่วยพาฉันไปที่เครื่องบิน The Great Dictator (1940)
Very hard!สาหัสThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
One night, they brought in a badly wounded pilot from a raid.คืนหนึ่ง พวกเขานำนักบิน บาดเจ็บสาหัสมาจากการบุก Airplane! (1980)
That is the sound of ultimate suffering.เสียงนั่น ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส The Princess Bride (1987)
Of course. It's the acidแน่นอน มันเจ็บสาหัส 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
- You don't like it?ช่วงแรกมันก็สาหัสหน่อย Big (1988)
Of course I am, I'm traumatized.แน่นอน ฉันสลดสิ แสนสาหัสเลยล่ะ Basic Instinct (1992)
Five people are dead... and 75 seriously injured as a result of the IRA 's... no-warning bomb attack on a Guildford pub.ทั้งห้าคนมีคนตาย ... และ 75 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นผลมาจากเอส, บ้านมือสอง'.. ไม่มีการเตือนโจมตีด้วยระเบิด ในผับ Guildford In the Name of the Father (1993)
These would be heavy misfortunes, indeed.นี่อาจจะเป็นโชคร้ายที่หนักหนาสาหัสจริงๆ ก็ได้ Episode #1.6 (1995)
Justin seems to have suffered massive injuries but he's still alive.จัสตินได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ยังไม่ตาย Event Horizon (1997)
Oh, nothing serious. For her, I mean.ไม่หนักหนาสาหัสกับเธอหรอกคุณ Woman on Top (2000)
They were bad... but he made it.มันหนักหนาสาหัส แต่เขาผ่านมาได้ Unbreakable (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาหัส[adj.] (sāhat) EN: severe ; grievous ; serious   FR: grave ; sérieux ; sévère
สาหัส[adv.] (sāhat) EN: severely ; seriously   FR: gravement ; sérieusement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serious[ADJ] สาหัส, See also: หนัก, อันตราย, ร้ายแรง, Syn. severe, pressing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
ordeal(ออร์เดียล') n. การทดสอบอย่างทรหดที่สุด,ประสบการณ์ที่แสนสาหัส, Syn. test
poignant(พอย'เยินทฺ,พอย'เนินทฺ) adj. เจ็บปวด,เจ็บแสบ,สาหัส,ฉุน,เผ็ดร้อน,คมกริบ,แหลม,รุนแรง,สะเทือนอารมณ์., See also: poignancy n., Syn. intense
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
slashing(สแลช'ชิง) n. = slash (ดู) . adj. เฉียบแหลม,เจ็บแสบ,รุนแรง,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง., See also: slashingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก,อย่างสาหัส,อย่างมหันต์,อย่างร้ายแรง,อย่างหนัก
poignancy(n) ความแหลม,ความเจ็บปวด,ความสาหัส,ความรุนแรง
poignant(adj) แหลม,เจ็บปวด,สาหัส,รุนแรง,เผ็ดร้อน,ฉุน
serious(adj) สำคัญ,จริงจัง,เคร่งเครียด,เอาจริงเอาจัง,สาหัส,ร้ายแรง
seriousness(n) ความเครียด,ความเคร่งเครียด,ความร้ายแรง,ความสาหัส,ความสำคัญ
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top